[Download] Tải Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề) – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)
Nội dung Text: Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

Download


Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại; Kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản và thương mại dịch vụ; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề) File Word, PDF về máy

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

    Download tài liệu Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề) File Word, PDF về máy