[Download] Tải Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề) – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)
Nội dung Text: Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

Download


Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước; Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề) File Word, PDF về máy

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

    Download tài liệu Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 – NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề) File Word, PDF về máy