[Download] Tải Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai) – Tải về File Word, PDF

Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai)

Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai)
Nội dung Text: Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai)

Download


Tên thủ tục hành chính: Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai) Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193419-TT. Người giám định cần lưu ý mang đầy đủ các hồ sơ: hồ sơ của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin, hồ sơ do Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh tiếp nhận, và giới thiệu người hoạt động kháng…

Bạn đang xem: [Download] Tải Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai) File Word, PDF về máy

Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai)

 1. Tên thủ tục hành chính: Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt
  động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố
  trư ớc do thống kê sai)
  Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193419 -TT

  Lĩnh vực: Giám định y khoa

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1 . Trình tự thực hiện:
  Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy đ ịnh.
  Bước 2 . Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
  1 . Địa điểm tiếp nhận:
  Tại Phòng khám giám đ ịnh Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181,
  đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
  2 . Thời gian tiếp nhận:
  Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).
  3 . Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
  a) Đối với cá nhân, tổ chứ c:
  – Hồ sơ của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin, hồ sơ do
  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh tiếp nhận, và giới thiệu người hoạt động
  kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin đến khám giám định tại Trung tâm
  Giám đ ịnh Y khoa tỉnh.
  – Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin đến giám định tại
  Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh thì mang theo Chứng minh thư nhân dân để xuất
  trình (sau khi giám định xong trả lại ngay).
  b ) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
  Bước 3 . Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
  – Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Trung tâm Giám
  đ ịnh Y khoa trả lời bằng văn b ản cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định biết.
  – Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Trung tâm Giám đ ịnh Y khoa
  tiến h ành khám giám đ ịnh cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa
  học/Dioxin
  Bước 4. Trả kết quả:

 2. 1 . Địa điểm trả:
  Tại phòng lưu trữ hồ sơ Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, đ ường
  Hải Thư ợng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Th ành phố Thanh Hóa).
  2 . Thời gian kết quả:
  Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).
  2 . Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

  3 . Hồ sơ:
  a ) Thành phần hồ sơ:
  – Giấy giới thiệu của Sở lao động – Thương b ịnh và Xã hội cấp tỉnh: 01 bản chính;
  – Giấy chứng nhận Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin do
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp (có mẫu): 01 bản chính.
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

  4 . Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

  5 . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định y khoa tỉnh Thanh hóa.
  b ) Cơ quan, n gười có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
  Không.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Trung tâm giám định y khoa khoa tỉnh Thanh
  Hóa.
  d ) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

  6 . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

  7 . Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  – Giấy chứng nhận Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin do
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh cấp ( Mẫu
  số 1 – HH).
  8 . Phí, lệ phí:
  – Giám đ ịnh mức suy giảm khả năng lao động: 30.000đồng/1người;
  – Đo ch ức năng hô hấp: 15.000đồng/1người;
  – Điện tâm đồ:12.000đồng/1ngư ời;
  – Siêu âm ổ bụng tổng quát: 80.000đồng/1người (được bổ sung theo quy định tại Mục
  C4 .1, Ph ần C :‘‘ Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm”, ban hành kèm theo
  Thông tư liên bộ số 14/1995/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH-BVGCP ngày 30/9/1995

 3. của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính
  phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí);
  – Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi (thực hiện trên máy huyết học 18 thông số) :
  30.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm tốc độ máu lắng VSS bằng máy tự động: 30.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm HBsAg: 60.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm Glucose máu: 12.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm Ure máu: 12.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm Creatinin máu: 12.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm Cholesteron: 15.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm A.uric máu: 12.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm SGOT: 15.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm SGPT: 15.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm n ước tiểu (thực hiện trên máy 11 thông số): 35.000đồng/1người.
  (được bổ sung theo quy định tại phần C: “ Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét
  n ghiệm”, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-
  BLĐTBXH ngày 26/01/2006 giữa Bộ Y tế – Bộ tài chính – Bộ Lao động Thương binh
  và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài
  chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện
  việc thu một phần viện phí ).
  9 . Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên b ản giám định bệnh tật (sử
  dụng theo mẫu quy định hiện hành).
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Ngh ị định số 54/2006/NĐ/CP ngày 26/5/2006 của chính phủ Hướng dẫn thi hành một
  số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ
  n gày 20/6/2006;
  – Thông tư số 07/2006/TT-LĐTBXH ngày 26/7/2006 của BLĐTBXH hư ớng dẫn về hồ
  sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành
  từ ngày 01/12/2006;
  – Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động – Thương binh
  và Xã hội sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày
  26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hư ớng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ
  thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày
  22/5/2009;
  – Thông tư liên Bộ Y tế – Lao động – Thương binh và Xã hội số 12 -TT/LB ngày
  26/7/1995, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/1995;
  – Thông tư liên bộ số 14/1995/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH-BVGCP ngày 30/9/1995

 4. của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính
  phủ h ướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí, có hiệu lực thi hành từ ngày
  30/9/1995;
  – Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 giữa
  Bộ Y tế – Bộ tài chính- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ
  số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và
  Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí, có
  h iệu lực thi hành từ ngày 01/3/2006.

  CÁC MẪU ĐƠ N, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

  MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC H ÀNH CHÍNH: Có

 5. Mẫu số 1-HH
  UBND huyện ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số:………./…… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ______________________________

  …………, ngày tháng năm ……

  GIẤY GHỨNG NHẬN
  Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
  Ông(Bà):…………………………………………..………Nămsinh:……………….
  Nguyênquán:………………………………………………………………………………..
  Trúquán:……………………………………………………………………………….. …
  Bị nhiễm chất độc hoḠdo có thời gian ho ạt động ở vùng quân đội Mỹ đã sử dụng
  chất độc hoá học từ ngày ……. Tháng ….… năm ….… đến ngày …..… tháng
  …..…năm………
  Tình trạng bệnh tận và sức khỏe hiện nay: ………..……………………..
  ……………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
  Tình trạng con b ị dị dạng, dị tật :
  Dị dạng, dị tật , không còn
  Họ và tên Năm Lo ại dị Dị dạng, dị khả năng lao động
  dạng, dị tật nhẹ , còn
  sinh Suy giảm Không còn
  tật kh ả năng lao kh ả năng tự kh ả năng tự
  động lực trong lực trong
  sinh ho ạt sinh ho ạt

  Nợi Nhận: TM. UBND huyện ……
  – Sở LĐTBXH…….; Chủ tịch
  (Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
  – Ông (bà):………..;
  – Lưu VT.

 6. UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: …………/GĐYK-CĐHH

  BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH, TẬT
  HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH THANH HÓA
  Họp ngày…….tháng…….năm 20……để giám định bệnh, tật, đối với:
  Ông (Bà): …………………………………… Sinh năm 19…………………
  Nguyên quán: …………………………………………………………………
  Trú quán: ……………………………………………………………………..
  Cơ quan giới thiệu đến: ………………………………………………………
  Số CMTND: …………………ngày cấp: …../……/……. Nơi cấp: ………….
  Tình trạng bệnh tật và sức khỏe theo Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến và
  con để bị nhiễm chất độc hóa học số: ……ngày cấp……/……/ 20……..
  Của Ủy ban nhân dân
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………. ……………
  KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI
  ……………………………………………………………………………….……………
  ……………………………………………………………………………..
  KẾT LUẬN
  Ông (Bà): …………………………được xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
  Do bệnh, tật là: ………% (……………….phần trăm) theo Bảng Quy định về Tiêu chu ẩn
  mất sức lao động do bệnh, tật ban hành kèm Thông tư liên bộ số 12/TT-LB ngày
  26/7/1995 của Liên Bộ Y tế- Lao động – Thương binh và xã hội.
  ỦY VIÊN ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC KT/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  P.Chủ Tịch Thường Trực

Download tài liệu Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai) File Word, PDF về máy