[Download] Tải Giám định để thực hiện chế độ tử tuất – Tải về File Word, PDF

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất
Nội dung Text: Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Download


Tên thủ tục hành chánh: Giám định để thực hiện chế độ tử tuất, số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193400-TT. Mẫu thủ tục này dành cho thân nhân của người lao động bị suy giảm khả năng lao động giám định để được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh lập.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giám định để thực hiện chế độ tử tuất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giám định để thực hiện chế độ tử tuất File Word, PDF về máy

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁM
  ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 834 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của C hủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

  Tên thủ tục hành chính: Giám đ ịnh để thực hiện chế độ tử tuất
  Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193400-TT
  Lĩnh vực: Giám định y khoa
  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1. Trình tự thực hiện:
  Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
  Tổ chức, cá nhân chu ẩn bị hồ sơ theo quy định.
  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
  1. Địa điểm tiếp nhận:
  Tại Phòng khám giám đ ịnh Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, Đường Hải
  Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
  2. Thời gian tiếp nhận:
  Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).
  3. Những điểm cần lưu ý k hi tiếp nhận hồ sơ:
  a) Đối với cá nhân, tổ chức:
  – Thân nhân của người lao động bị suy giảm khả năng lao động khám giám định đ ể hưởng chế
  độ tử tuất hàng tháng do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và
  chuyển đến Trung tâm Giám định Y khoa.
  – Khi thân nhân của người lao động bị suy giảm khả năng lao động đến khám giám định để
  hưởng chế độ tử tuất hàng tháng tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh thì mang theo Chứng
  minh thư nhân dân đ ể xuất trình (sau khi giám đ ịnh xong trả lại ngay).
  b ) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
  Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
  – Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Trung tâm Giám định Y
  khoa trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định biết.
  – Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Trung tâm Giám đ ịnh Y khoa tiến hành
  khám giám đ ịnh cho thân nhân của người lao động bị suy giảm khả năng lao động.
  Bước 4. Trả kết quả:
  1. Địa điểm trả:
  Tại phòng lưu trữ hồ sơ Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, Đường Hải
  Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
  2. Thời gian kết quả:
  Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ).

 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁM
  ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 834 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của C hủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

  2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.
  3. Hồ sơ:
  a ) Thành phần hồ sơ:
  – Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (có mẫu): 01 bản chính;
  – Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (có mẫu): 01 bản chính .
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01bộ.
  4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
  5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa.
  b ) Cơ quan, người có thẩm quyền đ ược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa.
  d ) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.
  6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
  7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  – Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (Phụ lục số 2);
  – Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (Phụ lục số 1).
  8. Phí, lệ phí:
  – Giám đ ịnh mức suy khả năng lao động để thực hiện chế độ tử tuất: 30.000đồng/1người.
  – Đo chức năng hô hấp: 15.000đồng/1người.
  – Điện tâm đồ:12.000đồng/1người.
  – Siêu âm ổ bụng tổng quát: 80.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm tế b ào máu ngoại vi (thực hiện trên máy huyết học 18 thông số) :
  30.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm tốc độ máu lắng VSS bằng máy tự động: 30.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm HBsAg: 60.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm Glucose máu: 12.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm Ure máu: 12.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm Creatinin máu : 12.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm Cholesteron: 15.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm A.uric máu: 12.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm SGOT: 15.000đồng/1người.

 3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁM
  ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 834 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của C hủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

  – Xét nghiệm SGPT: 15.000đồng/1người.
  – Xét nghiệm nước tiểu (thực hiện trên máy 11 thông số): 35.000đồng/1người.
  9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định khả năng lao động
  (sử dụng theo mẫu quy định hiện hành).
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật của Quốc hội số 21-LCT/HĐNN8 ngày 30/06/1989 về b ảo vệ sức khoẻ nhân dân, có
  hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/1989;
  – Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội
  chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;
  – Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của
  Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2007;
  – Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức
  suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu
  lực thi hành từ ngày 19/05/2010;
  – Thông tư liên Bộ Y tế – Lao động – Thương binh và Xã hội số 12-TT/LB ngày 26/07/1995, có
  hiệu lực thi hành từ ngày 26/07/1995;
  – Thông tư liên b ộ số 14/1995/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH-BVGCP ngày 30/9/1995 của liên
  Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn
  thực hiện việc thu một phần viện phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/1995;
  – Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 giữa Bộ Y tế –
  Bộ tài chính- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày
  30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính
  p hủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2006.

  CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

  MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁM
  ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 834 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của C hủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

  Phụ lục số 2
  GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————————
  GIẤY ĐỀ NGHỊ
  GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
  Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………….
  Tên tôi là …………………………………………………………….giới tính: □ nam □ nữ
  Sinh ngày …….tháng …..năm ………..Số Sổ BHXH: ………………………………………..
  Số CMND …………………cấp ngày ……….tháng ……năm …….. t ại ……………………
  Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………………………….
  Nghề nghiệp: ………………………………………………………Chức vụ: …………………………
  Là cán b ộ/nhân viên của ……………………………………………………………………………….
  Tình trạng bệnh tật, thương tật: ………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  Đề nghị đ ược giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:
  Giám đ ịnh : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp
  Loại hình giám định:
  1. Giám đ ịnh do tai nạn lao động □
  2. Giám đ ịnh do bệnh nghề nghiệp □
  3. Giám đ ịnh thực hiện chế độ hưu trí □
  4. Giám đ ịnh để hưởng chế độ tuất hàng tháng □
  Mục đích giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo qui định hiện hành.

  Người sử dụng lao động Người viết giấy đề nghị
  hoặc UBND phường, xã, thị trấn (Ký, ghi rõ họ tên)
  (Ký tên, đóng dấu)
  Ghi chú:
  – Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí
  nghiệp,…
  – Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ
  quan, xí nghiệp,… hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.

 5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ LĨNH VỰC
  GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ (Ban hành
  kèm theo Quyết định số 834 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

  Phụ lục số 1
  GIẤY GIỚI THIỆU
  của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y
  tế)
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———- —————————
  Số: ………/GGT ……………, ngày……tháng…… năm ……
  GIẤY GIỚI THIỆU

  Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ……………………………………………………………
  Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ………………………………………………….
  Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………. giới tính: □ nam □ nữ
  Sinh ngày …………. tháng ………….. năm ……………… Số Sổ BHXH: ………………..
  Số CMND …………………………….cấp ngày ……… tháng ……… năm ………
  tại…………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………………
  Nghề nghiệp: ………………………………………………………………. Chức vụ: ………………..
  Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ………………………………………………………………..
  Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa ………………………………………………………..
  để giám định mức suy giảm khả năng lao động :
  Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp □ khiếu nại
  Loại hình giám định:
  1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp □
  2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động □
  3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng □
  Trân trọng cảm ơn!

  Các giấy tờ kèm theo, gồm có LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
  □ Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao (Ký tên, đóng dấu)
  động
  □ Đơn khiếu nại
  □ Biên bản điều tra tai nạn lao động
  □ Giấy chứng nhận thương tích
  □ Giấy ra viện
  □ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp
  □ Tóm tắt hồ sơ của người lao động
  □ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động
  □ Biên bản GĐYK các lần khám trước

  Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

 6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ LĨNH VỰC
  GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ (Ban hành
  kèm theo Quyết định số 834 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

  UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: …………/GĐYK-SK

  BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

  HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH THANH HÓA

  Họp ngày…….tháng…….năm 20……đ ể giám định khả năng lao động cho:
  Ông (Bà): …………………………………………….. Sinh năm 19…………
  Nguyên quán: …………………………………………………………………..
  Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………….
  Nghề nghiệp, bậc nghề ………………………………Chức vụ………………… .
  Theo đề nghị tại công văn, giấy giới thiệu số:………Ngày……/…..năm 20…
  Của: ………………………………………………….CMND số…………….
  Căn cứ tình trạng bệnh tật tại bảng tóm tắt hồ sơ của người lao động (phụ lục số 3)
  số: …………..Ngày…………tháng………năm 20…………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………….
  KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI
  ……………………………………………………………………………….……………
  …………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG
  T ỷ lệ mất sức của Ông (Bà): …………………………………………………………………
  Là: ………% (……………….phần trăm) theo BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN
  MẤT SỨC LAO ĐỘNG DO BỆNH TẬT ban hành kèm theo Thông tư Liên Bộ số
  12/TT-LB ngày 26/7/1995.
  Đề nghị: …………………………………………………………………………
  Thanh Hóa, ngày….tháng….năm 20…
  ỦY VIÊN ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC KT/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  P.Chủ Tịch Thường Trực

Download tài liệu Giám định để thực hiện chế độ tử tuất File Word, PDF về máy