[Download] Tải Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) – Tải về File Word, PDF

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)
Nội dung Text: Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Download


Tên thủ tục hành chính: Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế). Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193406-TT. Sau khi người lao động đã được điều trị ổn định bệnh nghề nghiệp tái phát, người sử dụng lao động và bản thân người lao động có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ giám định và gửi đến cơ quan BHXH cấp tỉnh để được xem xét, giải…

Bạn đang xem: [Download] Tải Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) File Word, PDF về máy

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

 1. Tên thủ tục hành chính: G iám đ ịnh bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so
  với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số
  07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế).
  Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193406 -TT

  Lĩnh vực: Giám đ ịnh y khoa

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1 . Trình tự thực hiện:
  B ước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
  B ước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
  1 . Địa điểm tiếp nhận:
  Tại Phòng khám giám đ ịnh Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (Số 181,
  Đ ường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
  2 . Thời gian tiếp nhận:
  V ào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ, tết, ngày
  nghỉ).
  3 . Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
  a ) Đối với cá nhân, tổ chức:
  – Đ ối với trường hợp giám định lại bệnh nghề nghiệp, thời hạn giới thiệu giám
  đ ịnh ít nhất sau 02 năm (đủ 24 tháng) kể từ ngày người lao động được Hội đồng
  G iám định Y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề
  nghiệp lần liền kề trước đó.
  – Sau khi người lao động đã được điều trị ổn định bệnh nghề nghiệp tái phát,
  người sử dụng lao động và b ản thân người lao động có trách nhiệm hoàn chỉnh
  hồ sơ giám định và gửi đến cơ quan BHXH cấp tỉnh để được xem xét, giải quyết.
  Cơ quan BHXH cấp tỉnh kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, giới thiệu người lao động
  đ ến khám giám định tại Trung tâm Giám định Y khoa.
  – Khi đến giám định, người lao động phải mang theo bản gốc các giấy tờ sau:
  G iấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế hoặc giấy tờ về khám, điều trị ngoại
  trú do bệnh nghề nghiệp tái phát; Biên bản Giám định Y khoa của các lần giám
  đ ịnh trước; Chứng minh thư nhân dân (sau khi kiểm tra xong trả lại ngay).

 2. (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6;
  K hoản 2, Điều 11; Điều 13 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của
  Bộ Y tế).
  b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ
  chức.
  B ước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
  – N ếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Trung tâm
  G iám định Y khoa trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định
  b iết.
  – N ếu hồ sơ giám đ ịnh hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Trung tâm Giám định Y
  khoa tiến hành khám giám định cho người lao động.
  (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 10 Thông tư số
  07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế).
  B ước 4. Trả kết quả:
  1 . Địa điểm trả:
  Tại phòng lưu trữ hồ sơ Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa. (Số 181,
  Đ ường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
  2 . Thời gian kết quả:
  V ào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ, tết, ngày
  nghỉ).
  2 . Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

  3 . Hồ sơ:
  a ) Thành phần hồ sơ:
  1 . Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (có mẫu): 01 bản chính (được thay
  thế so với lần công bố trước theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Thông tư
  số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế);
  2 . Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (có mẫu): 01 bản chính (được thay
  thế so với lần công bố trước theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư
  số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế);
  3 . Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp theo quy định bao gồm:
  – Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp (có mẫu): 01 bản chính;

 3. – K ết quả đo đạc môi trường lao động nơi người lao động làm việc trong vòng 12
  tháng gần nhất: 01 bản chính hoặc sao y bản chính do các trung tâm y tế dự
  p hòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận. Nếu kết quả này chưa đ ủ
  căn cứ thì kèm theo kết quả đo đạc môi trường lao động trước đó: 01 bản sao có
  chứng thực; (Thông tư số 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế ban hành
  m ẫu đơn này hết hiệu lực thi hành ngày 01/9/2011);
  4 . Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế: 01 bản sao có chứng thực. Trong
  trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về
  khám, điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp tái phát: 01 bản sao có chứng thực;
  5 . Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước: 01 bản sao có chứng
  thực.
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

  4 . Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (được thay thế so với lần công bố
  trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày
  05/4/2010 của Bộ Y tế).

  5 . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Thanh
  Hóa.
  b ) Cơ quan, người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
  có): Không.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh
  Hóa.
  d ) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.

  6 . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

  7 . Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  – G iấy đề nghị giám định khả năng lao động (Phụ lục số 2);
  – G iấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (Phụ lục số 1);
  – Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp (Biểu mẫu số 3).

  8 . Phí, lệ phí:
  – G iám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp : 30.000đồng/1người;
  – Đo chức năng hô hấp: 15.000đồng/1người;

 4. – Đ iện tâm đồ :12.000đồng/1người;
  – X ét nghiệm tốc độ máu lắng VSS bằng máy tự động: 30.000đồng/1người;
  – Xét nghiệm tế b ào máu ngoại vi (thực hiện trên máy huyết học 18 thông số):
  30.000đồng/1người.
  (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại phần C: “ Khung giá các dịch vụ kỹ
  thuật và xét nghiệm” ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-
  BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 giữa Bộ Y tế – Bộ Tài chính- Bộ Lao
  động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày
  30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và X ã hội – Ban
  V ật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí).
  9 . Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên b ản giám định bệnh
  nghề nghiệp (sử dụng theo mẫu qui định hiện hành, tùy theo từng trường hợp
  giám định).
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: K hông
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật của Quốc hội số 21-LCT/HĐNN8 ngày 30/06/1989 về bảo vệ sức khoẻ
  nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/1989;
  – Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước
  cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;
  – N ghị định số 152/2006/NĐ -CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một
  số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực thi
  hành từ ngày 15/01/2007;
  – Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc
  giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo
  hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/05/2010;
  – Thông tư Liên Bộ số: 08/ 1976/TTLB- BYT-BTBXH -TCĐVN ngày 19 tháng 5
  năm 1976 của Liên Bộ Y tế- BộThương binh và X ã hội và Tổng Công đoàn Việt
  N am Quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức
  nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/05/1976;
  – Thông tư số 08/1998/TTLT-BYT-LĐTBXH ngày 20/04/1998 của liên tịch Bộ
  Y tế – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các quy định
  về bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/05/1998;
  – Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao
  động Thương Binh và X ã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc
  thu một phần viện phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/1995;
 5. – Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006
  giữa Bộ Y tế – Bộ tài chính- Bộ Lao động Thương binh và X ã hội bổ sung Thông
  tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động
  Thương Binh và Xã hội Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một
  p hần viện phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2006.

  CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI H ÀNH CHÍNH: Có

 6. Phụ lục số 2
  GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của
  Bộ Y tế)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ N GHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————————
  GIẤY ĐỀ NGHỊ
  GIÁM Đ ỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
  Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………..
  Tên tôi là ………………………………………………………………………… giới tính: □
  □ nữ
  nam
  Sinh…… ngày…… tháng …..năm ……. Số Sổ BHXH: …………………………………….
  Số CMND ………………………cấp ngày …..tháng …..năm ……tại ……………………
  Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………………………….
  Nghề nghiệp: …………………………………………………………… Chức vụ: ……………………
  Là cán bộ/nhân viên của …………………………………………………………………………………
  Tình trạng bệnh tật, thương tật: ……………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:
  Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp
  Loại hình giám định:
  1. Giám định do tai nạn lao động □
  2. Giám định do bệnh nghề nghiệp □
  3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí □
  4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng □
  Mục đích giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo qui định hiện hành.

  Người sử dụng lao động Người viết giấy đề nghị
  hoặc UBND phường, xã, thị trấn (Ký, ghi rõ họ tên)
  (Ký tên, đóng d ấu)
  Ghi chú:
  – Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí
  nghiệp,…
  – Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ
  quan, xí nghiệp,… hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.

 7. Phụ lục số 1
  GIẤY GIỚI THIỆU
  của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của
  Bộ Y tế)
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———- —————————
  Số: ………/GGT ……………, ngày……tháng…… năm ……
  GIẤY GIỚI THIỆU

  Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ……………………………………………………………
  Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ………………………………………………….
  Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………. giới tính: □ nam □ nữ
  Sinh ngày …………. tháng ………….. năm ……………… Số Sổ BHXH: ………………..
  Số CMND …………………………….cấp ngày ……… tháng ……… năm ………
  tại…………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………………
  Nghề nghiệp: ………………………………………………………………. Chức vụ: ………………..
  Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ………………………………………………………………..
  Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa ………………………………………………………..
  để giám định mức suy giảm khả năng lao động :
  Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp □ khiếu nại
  Loại hình giám định:
  1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp □
  2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động □
  3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng □
  Trân trọng cảm ơn!

  Các giấy tờ kèm theo, gồm có LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
  □ Đơn đ ề nghị khám giám định khả năng lao động (Ký tên, đóng dấu)
  □ Đơn khiếu nại
  □ Biên b ản điều tra tai nạn lao động
  □ Giấy chứng nhận thương tích
  □ Giấy ra viện
  □ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp
  □ Tóm tắt hồ sơ của người lao động
  □ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động
  □ Biên b ản GĐYK các lần khám trước

  Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

 8. (Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch Y tế -Lao động – Thương binh và Xã hội số
  08/1998/TTLT-BYT-BLDTBXH ngày 20-4-1998)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  HỒ SƠ

  N GƯ Ờ I B Ị B ỆN H N G H Ề N GH IỆ P
  Số:
  Họ tên bệnh nhân………………………… Sinh
  năm………………………………………………..
  Nguyên quán:
  ………………………………………………………………………………………………
  Nghề và bậc
  nghề…………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ hiện nay……………………………………………………………………………..
  …………….
  Tên đơn vị làm
  việc………………………………………………………………………………………..
  việc ở bộ
  Làm
  phận……………………………………………………………………………………….
  Tiếp xúc
  với………………………………………………………………………………………………….
  Thời gian phát hiện bệnh ngày………….. tháng………….. năm
  19…………………………..
  bệnh nghề
  Tên
  nghiệp…………………………………………………………………………………….
  Tại Hội đồng y
  khoa………………………………………………………………………………………
  Quyết định của Hội đồng GĐYK số…….. ngày…… tháng…….năm
  199………………….
  Tỉ lệ mất khả năng lao động……………………………………………………………..
  …………
  Sổ trợ cấp ngày….. tháng…… năm 19…………
  Điều kiện làm việc (ghi rõ từng yếu tố tiếp xúc nặng nhọc độc hại nguy
  hiểm):
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ……….

 9. ……………………………………………………………………………………………………………
  ……….
  Các bệnh, thương tật khác
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ……….
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ……….
  D I Ễ N B IẾ N SỨ C K H O Ẻ H À N G N Ă M
  Năm Tình Điều trị Điều Phục hồi Giám Kết quả sau đợt Ghi
  khám trạng của từ ngày dưỡng từ chức định điều trị, điều chú
  tại bệnh năng lại dưỡng
  ngày
  1 2 3 4 5 6 7 8

  Ngày lập hồ sơ………………
  Thủ trưởng đơn vị lao động
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) File Word, PDF về máy