[Download] Tải Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp – Tải về File Word, PDF

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Nội dung Text: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Download


Bài viết mô tả các yếu tố cấu thành của phòng kế toán mô phỏng, ứng dụng phòng kế toán mô phỏng trong giảng dạy và kết quả đạt được. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số điểm còn hạn chế thuộc về phòng kế toán mô phỏng, hạn chế trong công tác đào tạo ngành kế toán tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả phòng kế toán mô phỏng trong giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp File Word, PDF về máy

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

 1. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG
  MÔ HÌNH KẾ TOÁN MÔ PHỎNG TRONG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN
  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP
  La Ngọc Giàu
  Khoa Kinh tế Xã hội và Nhân văn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
  Tác giả liên hệ: lngiau@dtcc.edu.vn
  Lịch sử bài báo
  Ngày nhận: 20/4/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 25/5/2020; Ngày duyệt đăng: 3/7/2020

  Tóm tắt
  Bài viết mô tả các yếu tố cấu thành của phòng kế toán mô phỏng, ứng dụng phòng kế toán mô
  phỏng trong giảng dạy và kết quả đạt được. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số điểm còn hạn
  chế thuộc về phòng kế toán mô phỏng, hạn chế trong công tác đào tạo ngành kế toán tại Trường
  Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả phòng kế
  toán mô phỏng trong giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán.
  Từ khóa: Chất lượng đào tạo, đào tạo lại, kế toán mô phỏng, rèn nghề kế toán.
  ———————————————————————————————————————-

  SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF SIMULATIONS
  IN ACCOUNTING TRAINING AT DONG THAP COMMUNITY COLLEGE
  La Ngoc Giau
  Faculty of Economics, Social Sciences and Humanities, Dong Thap Community College
  Corresponding author: lngiau@dtcc.edu.vn
  Article history
  Received: 20/4/2020; Received in revised form: 25/5/2020; Accepted: 3/7/2020

  Abstract
  The paper describes components of simulated accounting department and the obtained results
  of applying it in teaching. In addition, it presents some limitations of the simulated department and
  those of accounting training at Dong Thap Community College; thereby offering some solutions to
  effectively utilise simulation models in teaching activities for better quality in accounting training.
  Keywords: Accounting profession training, simulated accounting, re-training, training quality.

  110

 2. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 10, Số 1, 2021, 110-120

  1. Đặt vấn đề của lạm phát (2,7- 2,8%), điều này không chỉ
  Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát được thể hiện qua các chỉ số mà còn thể hiện
  triển mạnh và được đánh giá Việt Nam là nước qua số lượng doanh nghiệp được thành lập mới
  phát triển hàng đầu thế giới. Theo báo điện tử tăng kỷ lục 138.000 doanh nghiệp đăng ký
  chính phủ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm thành lập mới với tổng số vốn hơn 1,73 triệu tỷ
  2019 là trên 7%, thuộc nhóm cao nhất trên thế đồng, số lượng doanh nghiệp tăng hơn 5% so
  giới và cũng cao gấp 2,5 lần mức tăng trưởng với năm trước.

  Hình 1. Tình hình thành lập doanh nghiệp từ năm 2013 đến 2019
  Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (vốn đăng ký: Nghìn tỷ).

  Đi cùng với việc số lượng doanh nghiệp mới cao thứ 3. Nguồn cung lao động ngành kế toán
  hình thành tăng kéo theo nhu cầu nhân lực về kế cao nhưng doanh nghiệp lại không tuyển dụng
  toán ngày càng tăng cao. Theo báo cáo thị trường được, điều này cho thấy rằng trình độ chuyên
  tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2019 của môn của các ứng viên không đáp ứng được nhu
  Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks, cầu của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu
  thị trường nhân sự ngành sản xuất và kế toán tại thực tế đó thì đã có rất nhiều trường xây dựng
  Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thừa số mô hình kế toán mô phỏng để tiến hành giảng
  lượng nhưng thiếu chất lượng. Theo Phạm Thị dạy và rèn nghề cho sinh viên chuyên ngành kế
  Lan Anh (2018) có đến 80-90% sinh viên được toán nhằm hạn chế chi phí và thời gian đào tạo
  tuyển dụng chưa có khả năng tiếp cận ngay được lại của doanh nghiệp (Đào Thị Thanh Thuý và
  với công việc của một kế toán thực sự, doanh Bùi Phương Nhung, 2017). Việc ứng dụng mô
  nghiệp phải đào tạo lại (Đào Thị Thanh Thuý và hình kế toán mô phỏng đã mang lại nhiều hiệu
  Bùi Phương Nhung, 2017). quả đã được các trường ghi nhận. Lê Thế Anh
  Qua hình 2 cho thấy rằng nhu cầu tuyển đã nhận xét rằng Mô hình phòng thực hành kế
  dụng ngành kế toán cao thứ 3 trong 10 ngành có toán ảo tại Khoa Kế toán, Trường Đại học Đại
  nhu cầu tuyển dụng cao nhất tuy nhiên thì ngành Nam giúp cho sinh viên chủ động tiếp cận được
  nghề kế toán cũng là ngành có tỷ lệ cạnh tranh công việc thực tế, sử dụng thành thạo phần mềm,

  111

 3. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

  sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu đẳng Công nghệ Thủ Đức cho thấy sinh viên dễ
  cầu nhà tuyển dụng từ lần đầu tiên. Kết quả dàng tiếp cận được công tác kế toán tại doanh
  nghiên cứu của Hoàng văn Hải và Đoàn Thị nghiệp ngay tại trường, các nhà tuyển dụng cũng
  Hân (2014) về ứng dụng mô hình phòng thực đánh giá cao khả năng chuyên môn sinh viên.
  hành kế toán ảo phục vụ đào tạo ngành kế toán Tuy nhiên vấn đề khó khăn của phòng kế toán
  cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm cho mô phỏng là việc cập nhập hệ thống chứng từ kế
  thấy sinh viên sau khi được thực hành tại phòng toán hàng năm về mặt thời gian chứng từ phát
  kế toán ảo sẽ hình dung được toàn bộ các phần sinh cũng như các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  hành công việc tại doanh nghiệp từ cách lập và phù hợp với thực tế.
  xử lý chứng từ, lập báo cáo tài chính, báo cáo Xuất phát từ các lợi ích mang lại của công
  thuế và các loại báo cáo khác. tác đào tạo kế toán thông qua phòng kế toán mô
  Qua quá trình đi thực tế khảo sát phòng kế phỏng, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
  toán mô phỏng tại một số trường như: Trường tiến hành triển khai xây dựng mô hình kế toán
  Đại học Bình Dương, Trường Đại học Đồng mô phỏng để phục vụ cho giảng dạy và rèn nghề
  Tháp, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Cao cho học sinh, sinh viên.

  Hình 2. Nhu cầu tuyển dụng và tỷ lệ cạnh tranh nghề kế toán
  Nguồn: Báo điện tử Tri thức trẻ.

  2. Thực trạng ứng dụng mô hình kế toán gian. Để hạn chế vấn đề này đòi hỏi các cơ sở
  mô phỏng trong giảng dạy tại Trường Cao đào tạo chuyên ngành kế toán phải tăng cường
  đẳng Cộng đồng Đồng Tháp công tác rèn nghề, tăng cường mối liên kết với
  2.1. Tổng quan về phòng kế toán mô phỏng doanh nghiệp trong công tác đào tạo để giúp cho
  tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp người học có khả năng tiếp cận với thực tế doanh
  Trên thị trường lao động hiện nay, cụm từ nghiệp ngay từ trên ghế nhà trường.
  “đào tạo lại” được các nhà tuyển dụng phản ánh Trong chương trình đào tạo chuyên ngành
  rất nhiều về thực trạng của sinh viên mới tốt kế toán học phần thực hành kế toán tài chính và
  nghiệp, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế học phần ứng dụng phần mềm kế toán đóng vai
  toán. Để một sinh viên kế toán có thể tiếp cận trò quan trọng trong việc hình thành kỹ năng
  và thực hiện được công việc kế toán thì doanh nghề nghiệp cho học sinh sinh viên, tuy nhiên
  nghiệp phải tốn nhiều chi phí và khá nhiều thời việc đào tạo các học phần này chưa có sự gắn

  112

 4. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 10, Số 1, 2021, 110-120

  kết với nhau, chưa có bộ chứng từ chung để cho trình đào tạo và hạn chế chi phí đào tạo lại cho
  học sinh sinh viên thực hành một cách liên tục. doanh nghiệp, chúng tôi đề xuất xây dựng mô
  Đối với học phần thực hành kế toán tài chính, hình phòng kế toán mô phỏng.
  các giảng viên hướng dẫn sinh viên làm kế toán Thông qua mô hình này người học sẽ được
  bằng phương pháp ghi chép thủ công thông qua tiếp cận và thực hành ngay trên các chứng từ sổ
  các nghiệp vụ đơn lẻ. Các công việc thực hành sách thực tế của doanh nghiệp, quy trình luân
  như: viết phiếu thu chi nhập xuất, viết hoá đơn, chuyển chứng từ, hạch toán kế toán tại các loại
  bảng lương bảng chấm công, lập sổ sách kế hình doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao kỹ
  toán… Tất cả những công việc này hoàn toàn năng nghề nghiệp. Mô hình kế toán mô phỏng
  thực hiện bằng thủ công không có sự hỗ trợ của được xây dựng với các hoạt động kinh tế phát
  phần mềm. Bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ sinh phổ biến giống trong thực tế hoạt động
  trong công tác đào tạo kế toán để phù hợp với
  của doanh nghiệp. Người học được tiếp cận với
  sự phát triển của khoa học chưa đáp ứng được
  các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế theo nội
  yêu cầu của công việc. Hiện nay đa số các doanh
  dung công việc mà mình được giao phụ trách;
  nghiệp đều sử dụng phần mềm từ công tác hạch
  xác định bộ chứng từ cần thiết để phản ánh các
  toán lập sổ sách đến công tác khai báo thuế đều
  nghiệp vụ phát sinh, thực hiện các công việc
  sử dụng phần mềm, ngay cả những doanh nghiệp
  cần thiết trên các chứng từ, sổ sách kế toán với
  chưa sử dụng phần mềm kế toán, các kế toán viên
  sự hỗ trợ của phần mềm kế toán; tương tác trực
  đa số cũng được trang bị máy tính và sử dụng
  tiếp với các kế toán viên khác để giải quyết các
  bảng tính Excel trong công việc. Thực trạng về
  vấn đề phát sinh và thực hiện chu trình kế toán
  năng lực tin học của sinh viên chuyên ngành kế
  theo quy định.
  toán chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, sinh
  viên khi tốt nghiệp ra trường chưa thực hiện các Bên cạnh đó, mô hình kế toán mô phỏng
  phần mềm kế toán chuyên nghiệp. còn là nơi để tập huấn công tác kế toán cho
  Mặt khác, người học cũng chưa được tiếp người đang làm việc với sự hỗ trợ của bộ tài
  cận một cách đầy đủ và có hệ thống các bước của liệu thực tế tại doanh nghiệp được xử lý theo
  một phần hành kế toán. Người học chỉ được tiếp phương pháp của người kế toán chuyên nghiệp,
  cận với các chứng từ, sổ sách công việc kế toán huấn luyện và đào tạo từ kế toán chi tiết đến kế
  của doanh nghiệp vào thời điểm thực tập cuối toán tổng hợp.
  khóa. Tuy nhiên, việc tiếp cận này đối với người Để xây dựng được mô hình kế toán mô
  học rất khó hoặc rất ít được doanh nghiệp cho phỏng này nhóm nghiên cứu đã đi học tập kinh
  người học được tiếp cận với chứng từ. Do đó, sẽ nghiệm của một số trường cao đẳng đại học
  ảnh hưởng rất lớn đến kỹ năng nghề nghiệp của như: Trường Đại học Bình Dương, Trường
  người học khi ra trường, họ khó có cái nhìn cụ Cao đẳng Thủ Đức, Trường Đại học Trà Vinh,
  thể về công việc của mình sẽ làm khi làm việc Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí
  tại doanh nghiệp và họ phải cần một khoảng Minh. Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành
  thời gian đào tạo lại mới đáp ứng được yêu cầu khảo sát bộ chứng từ của hơn 10 doanh nghiệp
  công việc. và tiến hành chọn bộ mẫu chứng từ thuộc lĩnh
  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tăng cường vực thương mại để xây dựng mô hình kế toán
  gắn kết giữa lý thuyết và thực tế nhằm phát mô phỏng với các nghiệp vụ kinh tế và tình
  triển kỹ năng nghề kế toán cho học sinh sinh huống phát sinh trong 1 kỳ kế toán, gồm các
  viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, phần hành cơ bản sau:
  để khắc phục những vấn đề tồn tại của chương 2.1.1. Cơ sở vật chất

  113

 5. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

  STT Tên thiết bị SL Ghi chú
  1 Phòng học 1 phòng diện tích 90 m2
  2 Máy tính 24 máy sinh viên thực hành
  3 Máy tính chủ 1 máy Giáo viên giảng dạy
  4 Projector 1 máy Phục vụ giảng dạy
  5 Máy in 1 máy Loại lớn
  6 Tủ đựng hồ sơ âm tường 8 ngăn Đựng chứng từ của HSSV
  7 Tủ đựng hồ sơ giảng viên 1cái Loại 4 ngăn
  8 Bộ bàn ghế 1 bộ Bàn giảng viên
  9 Máy lạnh 2HP 2 cái
  10 Bảng viết 1 cái

  2.1.2. Hệ thống chứng từ thực tế STT Tên quy trình
  Tên công ty: Công ty TNHH MTV Băng Quy trình quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân
  Kỳ Phong. 1
  hàng
  Địa chỉ: Số 531 Điện Biên Phủ, xã Mỹ Trà, 2 Quy trình quản lý tài sản cố định
  thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  3 Quy trình bán hàng
  Mã số thuế: 1401999729.
  4 Quy trình hàng tồn kho
  Ngành nghề kinh doanh: Đại lý mua bán ký
  5 Quy trình quản lý nợ phải thu
  gửi hàng hóa (thực phẩm, bánh kẹo, nước giải
  khát, bia…). 6 Quy trình quản lý nợ phải trả
  Hệ thống chứng từ bao gồm một số phần 7 Quy trình quản lý và sử dụng hóa đơn
  hành kế toán như sau: 8 Quy chế tài chính công ty
  – Kế toán mua bán hàng hóa;
  2.1.4. Hệ thống danh mục liên quan đến
  – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo công tác kế toán
  lương;
  STT Tên loại văn bản
  – Kế toán tài sản cố định;
  – Kế toán xác định kết quả kinh doanh; 1 Công văn phản hồi của cơ quan thuế

  – Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh 2 Luật quản lý thuế
  toán; 3 Thuế TNDN
  – Lập báo cáo tài chính; 4 Thuế GTGT
  – Kế toán thuế và khai báo thuế; 5 Thuế TNCN
  – Hệ thống các văn bản liên quan đến công 6 Thuế nhà thầu
  tác kế toán, thuế, lao động tiền lương, bảo hiểm, 7 Thuế môn bài
  xử phạt hành chính về thuế và kế toán.
  8 Thuế Xuất nhập khẩu
  2.1.3. Hệ thống các quy trình thực hiện công
  9 Thuế TTĐB
  tác kế toán và luân chuyển chứng từ

  114

 6. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 10, Số 1, 2021, 110-120

  10 Văn bản Hải quan Điện thoại: Email :
  2. Học phần trước: Nguyên lý kế toán, Kế
  11 Xử phạt vi phạm hành chính – Hóa đơn
  toán tài chính 1, Phần mềm Misa.
  12 Giao dịch điện tử
  3. Nội dung:
  13 Hoàn thuế
  3.1. Mục tiêu:
  14 Luật lao động – BHXH
  – Thông qua mô hình: Học viên sẽ được sử
  15 Luật Kế toán dụng tài liệu thực tế của doanh nghiệp với các
  16 Chế độ kế toán nghiệp vụ phát sinh đa dạng để thực tập, để rèn
  luyện thuần thục các kỹ năng: Tư duy của người
  17 Chuẩn mực kế toán
  kế toán chuyên nghiệp, vận dụng các quy định
  18 Công đoàn của pháp luật vào công tác kế toán, tổ chức bộ
  19 Luật doanh nghiệp máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, lập
  20 Các vấn đề khác về kế toán và thuế chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
  21 Giao dịch tiền mặt
  – Làm kế toán trực tiếp trên chứng từ thực
  tế của doanh nghiệp từ kế toán chi tiết đến kế
  22 Thuế bảo vệ môi trường toán tổng hợp bằng thủ công sau đó được kiểm
  23 Thuế sử dụng đất chứng lại bằng phần mềm kế toán chuyên nghiệp
  24 Thuế tài nguyên và phần mềm khai báo thuế trên các phầm mềm
  hỗ trợ kê khai thuế của Bộ tài chính.
  25 Quản lý hóa đơn
  – Người học đã tham gia khóa đào tạo qua
  2.1.5. Đề cương phục vụ công tác giảng dạy mô hình kế toán mô phỏng sẽ thực hiện được
  ngày công tác kế toán tại loại hình doanh nghiệp
  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
  thương mại mà không cần phải đào tạo lại.
  Thực hành kế toán mô phỏng
  3.2. Phương pháp giảng dạy:
  Thời lượng 60 giờ
  – Mỗi học viên sẽ được cung cấp 1 bộ chứng
  từ kế toán đầy đủ các phần hành kế toán;
  1. Thông tin giảng viên : – Mỗi học viên thực hành sổ sách kế toán
  Tên giảng viên: trên máy tính, trên chứng từ thực tế của doanh
  Tên người cùng tham gia giảng dạy: nghiệp bằng phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
  Đơn vị: 4. Nội dung chi tiết học phần
  Nội dung Số tiết
  Nội dung 1: Tổng quan về công tác kế toán và hướng dẫn lập các chứng từ kế toán công
  ty thương mại
  – Thông tin về doanh nghiệp.
  8
  – Thảo luận về nhiệm vụ của người làm kế toán
  – Giới thiệu về “sản phẩm” của nghề kế toán
  – Lập chứng từ kế toán nhập, xuất, thu, chi, hóa đơn, bảng lương
  Nội dung 2: Hướng dẫn các qui trình và nhập liệu chứng từ kế toán bằng Excel
  – Hướng dẫn các qui trình như quản lý và sử dụng hóa đơn, qui trình mua bán hàng, quản lý nợ 16
  phải thu, phải trả, qui trình quản lý tiền mặt.

  115

 7. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

  – Hướng dẫn xử lý nghiệp vụ và nhập liệu hàng bằng Excel (nhập nhật ký chung, lập bảng cân
  đối số phát sinh, lập báo cáo tài chính)
  Nội dung 3: Hướng dẫn nhập liệu vào phần mềm kế toán
  – Giới thiệu tổng quát về phần mềm
  – Hướng dẫn khai báo ban đầu về phần mềm như khai báo các danh mục, nhập liệu các chứng 24
  từ kế toán liên quan đến mua vào bán ra, tiền lương, ngân hàng
  – Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
  Nội dung 4: Hướng dẫn lập báo cáo thuế 12

  2.2. Thực trạng công tác đào tạo bằng thuyết minh. Xây dựng sơ đồ luân chuyển chứng từ.
  phòng kế toán mô phỏng tại Trường Cao đẳng Cơ sở đánh giá: Hệ thống qui trình hoàn
  Cộng đồng Đồng Tháp chỉnh có lưu đồ, thuyết minh và các biểu mẫu
  Để xây dựng được phòng kế toán mô phỏng kèm theo. Thực hiện đúng tiến độ
  tác giả đã thực hiện qua các nội dung sau: Nội dung 4: Thu thập tài liệu hệ thống
  Nội dung 1: Đi khảo sát thực tế doanh nghiệp văn bản liên quan đến các phần hành kế toán
  Liên hệ một số doanh nghiệp thương mại, Hệ thống các văn bản pháp qui trên cơ sở
  tiếp cận chứng từ kế toán doanh nghiệp, qui trình các văn bản được ban hành còn hiệu lực. Tất cả
  thực hiện các phần hành kế toán . các văn bản được thiết lập một cách hệ thống có
  Cơ sở đánh giá: đã tiếp cận doanh nghiệp trích yếu nội dung, nguồn gốc và link download.
  theo đúng tiến độ đề ra. Cơ sở đánh giá: Hệ thống các văn bản pháp
  Nội dung 2: Thiết lập hệ thống chứng từ qui được phân loại theo từng phần hành công
  kế toán việc, có trích yếu nội dung, link download và
  đúng tiến độ đề ra.
  Trên cơ sở hệ thống chứng từ bắt buộc và
  hướng dẫn của bộ tài chính, nhóm nghiên cứu sẽ Nội dung 5: Xây dựng hệ thống liên kết
  thiết lập toàn bộ hệ thống chứng từ đúng biểu mẫu các phần hành kế toán trên Excel
  qui định và phù hợp với tình hình hoạt động kinh Trên cơ sở hệ thống biểu mẫu bắt buộc và
  doanh của doanh nghiệp. Các biểu mẫu chứng từ hướng dẫn của bộ tài chính, nhóm nghiên cứu sẽ
  này được thiết kế trên excel hoặc word. thiết lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán theo
  Cơ sở đánh giá: Hệ thống chứng từ hoàn hình thức nhật ký chung và nhật ký sổ cái đúng
  chỉnh theo từng phần hành công việc theo đúng biểu mẫu qui định. Các biểu mẫu chứng từ này
  biểu mẫu qui định và áp dụng được trong thực được thiết kế trên excel.
  tế. Thực hiện đúng tiến độ đề ra. Cơ sở đánh giá: Hệ thống sổ sách kế toán
  Nội dung 3: Xây dựng các qui trình thực hoàn chỉnh theo hình thức nhật ký chung trên
  hiện công tác kế toán và qui trình luân chuyển excel, thực hiện đúng tiến độ đề ra.
  chứng từ Nội dung 6: Mô tả các nghiệp vụ kế toán
  Căn cứ vào các qui định về chế độ kế toán phát sinh
  và công việc thực tế tại công ty, nhóm nghiên cứu Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ
  sẽ thiết lập, mô tả và xây dựng các qui trình từng được phân loại theo từng phần hành công việc.
  nhóm công việc, từng qui trình có các biểu mẫu và Mô tả chi tiết chứng từ, cách xử lý nghiệp vụ,

  116

 8. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 10, Số 1, 2021, 110-120

  nêu đề mục các chứng từ sổ sách cần cho việc chứng từ mẫu sổ để thưc hiện tất cả các phần
  xử lý nghiệp vụ. hành kế toán.
  Cơ sở đánh giá: Hệ thống nghệp vụ kinh Lớp 2 đối tượng người học là các kế toán
  tế phát sinh đã được mô tả hoàn chỉnh có đưa ra viên đang công tác tại doanh nghiệp. Số lượng là
  hướng dẫn cách xử lý nghiệp vụ, thực hiện đúng 24 người, thời gian thực hành tại phòng kế toán
  tiến độ đề ra. mô phỏng là 60 tiết. Người học sẽ được cấp toàn
  Nội dung 7: Chuẩn bị cơ sở vật chất (phần bộ chứng từ mẫu sổ để thực hiện tất cả các phần
  mềm, máy tính,…) hành kế toán.
  Lập đề xuất với nhà trường yêu cầu hỗ trợ Cơ sở đánh giá: Giáo viên so sánh bài thu
  cơ sở vật chất để phục vụ cho việc nghiên cứu hoạch của sinh viên và kế toán viên với kết quả
  đề tài và vận hành sau này. (đáp án) và các góp ý của buổi hội thảo, nhóm
  nghiên cứu họp đánh giá quá trình thực hiện
  Cơ sở đánh giá: Cơ sở vật chất đã được đáp
  rút kinh nghiệm, dựa trên cơ sở phiếu khảo sát
  ứng theo đề xuất đúng theo tiến độ.
  đối với người học về mức độ hài lòng đối với
  Nội dung 8: Tổ chức vận hành phòng kế mô hình.
  toán mô phỏng tất cả các phần hành công việc
  Nội dung 11: Tổ chức hội thảo
  Nhập liệu toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát
  Tổ chức hội thảo chủ đề, “mô hình thực hành
  sinh vào excel và phần mềm kế toán.
  kế toán mô phỏng – nâng cao chất lượng đào tạo
  Cơ sở đánh giá: Là hệ thống báo cáo tài ngành kế toán đến tính thực hành và ứng dụng”.
  chính hoàn chỉnh không có sự khác biệt giữa Tranh thủ đánh giá, đóng góp ý kiến từ các bên:
  phầm mềm và excel. người học, doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo
  Nội dung 9: Hoàn chỉnh chứng từ, sổ sách, trong và ngoài tỉnh.
  phần mềm, đề cương chi tiết phục vụ giảng dạy Nội dung 12: Viết báo cáo
  thành mô hình kế toán hoàn chỉnh
  Tổng hợp toàn bộ chứng từ, qui trình, hệ
  Dựa trên qui trình thực hiện đề tài được chủ thống văn bản pháp qui thành báo cáo hoàn chỉnh
  nhiệm thiết lập từ ban đầu làm cơ sở kiểm tra
  Cơ sở đánh giá là bài báo cáo hoàn chỉnh
  đánh giá toàn bộ tất cả các phần hành sẵn sàng
  có đầy đủ hệ thống hoá đơn chứng từ sổ sách,
  cho việc vận hành mô hình kế toán mô phỏng.
  hệ thống văn bản pháp qui, kết quả 2 lớp giảng
  Cơ sở đánh giá: Mô hình kế toán mô phỏng dạy, biên bản hội thảo.
  hoàn chỉnh có đầy đủ các qui trình, hệ thống
  Mô hình kế toán mô phỏng đã được triển
  văn bản pháp qui, hệ thống chứng từ sổ sách, đề
  khai thí điểm 2 lớp cho hai đối tượng khác
  cương chi tiết và báo cáo tài chính hoàn chỉnh
  nhau. Đối tượng 1 có 24 học viên là các nhân
  theo đúng yêu cầu của bộ tài chính. Thực hiện
  viên đang công tác tại các công ty; nhóm 2 có
  đúng tiến độ.
  24 học viên là sinh viên năm cuối. Trong quá
  Nội dung 10: Tổ chức giảng dạy bằng mô trình học tập tại phòng kế toán mô phỏng mỗi
  hình kế toán mô phỏng học viên được cấp 1 bộ chứng từ và thực hành
  Lớp 1 chiêu sinh đối với sinh viên năm công tác kế toán bằng phần mềm kế toán. Kết
  cuối chuyên ngành kế toán. Số lượng là 24 thúc khóa học nhóm nghiên cứu tổ chức phát
  sinh viên, thời gian thực hành tại phòng kế toán phiếu khảo sát nhằm tiếp thu các ý kiến đóng
  mô phỏng là 60 tiết. SV sẽ được cấp toàn bộ góp của người học để nhóm nghiên cứu hoàn

  117

 9. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

  thiện mô hình kế toán. Kết quả khảo sát đa phần học bắt buộc. Mặc dù hiện nay đã có nhiều công
  nhận xét ở mức rất hài lòng. trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý thuyết
  Trong năm học 2018-2019 tổ bộ môn kế và xây dựng mô hình kế toán mô phỏng để ứng
  toán tiến hành triển khai công tác giảng dạy dụng trong nhà trường. Tuy nhiên, kế toán mô
  bằng mô hình kế toán mô phỏng cho lớp cao phỏng vẫn chỉ được dừng lại trong việc dạy lồng
  đẳng kế toán với môn học là thực hành kế toán ghép với môn học mà chưa được xem là môn học
  tài chính và đã có thu được những kết quả nhất bắt buộc trong chương trình đào tạo.
  định. Thông qua mô hình người học sẽ được – Về chương trình đào tạo thì học phần thực
  sử dụng tài liệu thực tế của doanh nghiệp với hành kế toán tài chính và học phần ứng dụng phần
  các nghiệp vụ phát sinh đa dạng để thực tập, để mềm kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc
  rèn luyện thuần thục các kỹ năng, vận dụng các hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh
  quy định của pháp luật vào công tác kế toán, tổ sinh viên, tuy nhiên việc đào tạo các học phần
  chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng này chưa có sự gắn kết với nhau, chưa có bộ
  từ, lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo chứng từ chung để cho học sinh sinh viên thực
  tài chính. Người học được làm kế toán trực tiếp hành một các liên tục.
  trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp từ kế – Về việc ứng dụng công nghệ cho công
  toán chi tiết đến kế toán tổng hợp bằng thủ công tác trong công tác đào tạo kế toán để phù hợp
  sau đó được kiểm chứng lại bằng phần mềm kế với sự phát triển của khoa học chưa đáp ứng
  toán chuyên nghiệp (phần mềm misa) và phần được yêu cầu của công việc. Hiện nay đa số các
  mềm khai báo thuế trên các phầm mềm hỗ trợ
  doanh nghiệp đều sử dụng phần mềm từ công
  kê khai thuế của Bộ tài chính (HTKK). Chính
  tác hạch toán lập sổ sách đến công tác khai báo
  điều này đã tạo cho người học sự hứng thú, tạo
  thuế đều sử dụng phần mềm, ngay cả những
  ra sự thu hút giúp sinh viên hiểu hơn về công
  doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm kế toán,
  việc kế toán và nghề nghiệp của mình.
  các kế toán viên đa số cũng được trang bị máy
  Tuy nhiên việc ứng dụng mô hình kế toán tính và sử dụng bảng tính Excel trong công
  mô phỏng trong công tác đào tạo chuyên ngành việc. Thực trạng về năng lực tin học của sinh
  kế toán còn một số hạn chế: viên chuyên ngành kế toán chưa đáp ứng được
  Về mô hình phòng kế toán mô phỏng nhu cầu công việc, sinh viên khi tốt nghiệp ra
  – Không gian và cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa trường chưa thực hiện các phần mềm kế toán
  giống như một phòng kế toán thực tế nên mức chuyên nghiệp.
  độ “nhập vai” của sinh viên chưa cao; – Phương pháp giảng dạy ngành Kế toán
  – Sinh viên còn nhiều lúng túng, bỡ ngỡ khi trong trường còn nặng tính lý thuyết, mặc dù tại
  tiếp cận với mô hình thực hành mới. các trường đã có sự thay đổi phương thức đào tạo
  bằng việc kết hợp đào tạo lý thuyết song song với
  – Sinh viên chưa được học phần mềm kế toán đào tạo thực hành song chưa triệt để.
  do đó việc vận dụng về thực hành số liệu thực tế
  gặp nhiều khó khăn, giảng viên phải hướng dẫn – Các môn học về chuyên ngành kế toán
  cách sử dụng phần mềm kế toán. chưa có sự liên kết chặt chẽ với nhau, chưa có
  bộ giáo trình chung để giúp cho người học có cái
  Về công tác đào tạo
  nhìn tổng quát về sản phẩm của nghề kế toán. Các
  – Chương trình đào tạo ngành Kế toán tại bài tập thực hành trên lớp còn khá chung chung
  trường chưa xem kế toán mô phỏng là một môn chưa thực sự sát với thực tế tình hình các doanh

  118

 10. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 10, Số 1, 2021, 110-120

  nghiệp, chưa cụ thể cho từng loại hình doanh những giúp các trường thực hiện được mục tiêu
  nghiệp, không đồng bộ, khó thực hành. học lý thuyết đi đôi với thực hành, còn tạo hứng
  – Đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng được thú cho sinh viên do môi trường học tập sát sao
  nhu cầu giảng dạy kế toán thực hành. Đội ngũ với thực tế trong doanh nghiệp.
  giảng viên trẻ tuy có khả năng tiếp thu nhanh, có – Hiệu chỉnh lại nội dung, kết cấu trong
  trình độ chuyên môn cao, nhưng lại gặp hạn chế chương trình môn học chuyên ngành kế toán
  trong vấn đề kinh nghiệm thực tiễn dẫn đến việc như lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán
  hạn chế hướng dẫn sinh viên xử lý các tình huống thương mại, kế toán chi phí. Không kết cấu theo
  phát sinh trong quá trình thực hành kế toán. từng chương từng chủ đề mà xây dựng chương
  – Chưa có sự gắn kết giữa môn thuế và kế trình giảng dạy kế toán theo lĩnh vực nghề nghiệp
  như kế toán đơn vị vận tải, đơn vị xây dựng, dịch
  toán. Đây cũng là vấn đề quan trọng mà nhà tuyển
  vụ, thương mại.
  dụng đặt ra đối với nghề kế toán, đa phần kế toán
  làm không đúng quy định của luật thuế dẫn đến – Mời kế toán trưởng các doanh nghiệp cùng
  doanh nghiệp phải chịu phạt. Trên thực tế công tham gia giảng dạy.
  việc của kế toán là hạch toán đúng chế độ nhưng – Giảng viên đi thực tế doanh nghiệp nhiều
  về luật thuế là không đúng, nếu kế toán không hơn tiếp cận nhiều hơn từ đó xây dựng các hệ
  nắm vững về thuế thì khi cơ quan thuế kiểm tra thống bài tập tình huống gắn với doanh nghiệp.
  sẽ bị phạt vi phạm về thuế. – Áp dụng phương pháp giảng dạy thực
  – Bộ chứng từ xây dựng cho kế toán mô hành nghiệp vụ kế toán trên hệ thống bài tập tình
  phỏng được mô phỏng các nghiệp vụ phát sinh huống mang tính hệ thống, tổng hợp cao kết hợp
  trong các doanh nghiệp sản xuất và thương mại, với việc ứng dụng phần mềm kế toán trong xử lý
  chưa đề cập tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch bài tập tình huống.
  vụ, doanh nghiệp xây dựng, sản xuất. – Đổi mới và tăng thời lượng giảng dạy môn
  3. Một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu thuế, chuyển từ hình thức dạy lý thuyết kèm
  quả phòng kế toán mô phỏng trong công tác bài tập sang hình thức ứng dụng thuế trong kế
  đào tạo kế toán tại Trường Cao đẳng Cộng toán. Người dạy cho nhiều tình huống liên quan
  đồng Đồng Tháp giữa công tác hạch toán kế toán và quy định về
  – Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho phòng thuế, có sự so sánh khác nhau giữa lợi nhuận
  kế toán mô phỏng nhằm sử dụng hiệu quả phòng trước thuế TNDN và thu nhập chịu thuế trong
  kế toán mô phỏng trong công tác đào tạo kế toán doanh nghiệp.
  tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp như: 4. Kết luận
  hệ thống máy tính có kết nối mạng nội bộ (mạng Sử dụng phương pháp kế toán mô phỏng
  Lan) và mạng internet tốc độ cao, máy in, máy trong công tác đào tạo ngành kế toán là phương
  chiếu, thiết bị điện, điều hòa, đèn chiếu sáng, văn pháp tối ưu và được rất nhiều trường cao đẳng
  phòng phẩm… đại học áp dụng, trong đó có Trường Cao đẳng
  – Đưa môn học ứng dụng phần mềm kế toán Cộng đồng Đồng Tháp. Tuy nhiên qua thời gian
  và kế toán mô phỏng thành môn học bắt buộc cho triển khai cũng có phát sinh nhiều vấn đề cần
  sinh viên ngành Kế toán trong chương trình đào được hiệu chỉnh và hoàn thiện.
  tạo. Việc đưa kế toán mô phỏng trở thành môn Nội dung bài viết này đã mô tả một cách
  học chính thức trong chương trình đào tạo không tổng quan về các yếu tố cấu thành của phòng kế

  119

 11. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

  toán mô phỏng, những kết quả đạt được khi triển Hoàng Văn Hải và Đoàn Thị Hân. (2014). Nghiên
  khai thực hiện giảng dạy bằng mô hình kế toán cứu ứng dụng mô hình phòng thực hành kế
  mô phỏng, những hạn chế cần được khắc phục toán ảo phục vụ đào tạo ngành kế toán cho
  từ đó tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm sinh viên Trường Đại học Nông Lâm. Tạp
  sử dụng hiệu quả phòng kế toán mô phỏng trong chí Khoa học và Công nghệ Nông Lâm, 3,
  công tác đào tạo kế toán tại Trường Cao đẳng 120-127.
  Cộng đồng Đồng Tháp./. Nam Dương. (2017). 10 ngành nghề “khát” nhân
  lực nhất. cứ học ra không lo thất nghiệp.
  Tài liệu tham khảo
  Chuyên trang Tri thức trẻ. Truy cập từ:
  Đào Thị Thanh Thúy và Bùi Phương Nhung. http://ttvn.toquoc.vn/kinh-doanh/10-nganh-
  (13/3/2017). Nâng cao chất lượng ứng nghe-khat-nhan-luc-nhat-cu-hoc-ra-khong-
  dụng mô hình kế toán mô phỏng trong lo-that-nghiep-4201728713575361.htm.
  đào tạo tại các trường đại học Việt Nam.
  Phạm Thị Lan Anh. (14/1/2018). Nghiên cứu đổi
  Tạp chí Công thương. Truy cập từ: http://
  mới thực hành kế toán cho sinh viên Trường
  tapchicongthuong.vn/bai-viet/nang-cao-
  Đại học Giao thông vận tải. Tạp chí Giao
  chat-luong-ung-dung-mo-hinh-ke-toan-mo-
  thông Vận tải. Truy cập từ: http://www.
  phong-trong-dao-tao-tai-cac-truong-dai-
  tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-doi-moi-
  hoc-viet-nam-46517.htm.
  thuc-hanh-ke-toan-cho-sinh-vien-truong-
  Hà Chính. (26/12/2019). Kinh tế Việt Nam dai-hoc-giao-thong-van-tai-d53827.html.
  những năm tới có duy trì tăng trưởng cao?.
  Phương Đông. (30/122019). Doanh nghiệp lập
  Báo điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa
  mới năm 2019 cao kỷ lục. Vnexpress. Truy
  xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Truy cập từ:
  cập từ: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-
  http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Kinh-te-
  lap-moi-nam-2019-cao-ky-luc-4034489.
  Viet-Nam-nhung-nam-toi-co-duy-tri-tang-
  html.
  truong-cao/383493.vgp.

  120

Download tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong đào tạo kế toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp File Word, PDF về máy