[Download] Tải Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán – Tải về File Word, PDF

Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán

Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán
Nội dung Text: Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán

Download


Thực hiện chủ trương của Trường về việc cử giảng viên làm nhiệm vụ GVCN/CVHT; Khoa Tài chính Kế toán đã cử giảng viên thực hiện nhiệm vụ CVHT cho từng lớp học của sinh viên ngành Kế toán Tài chính. Mặc dù, trong thời gian qua CVHT của khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và thương hiệu của Nhà trường trong thời gian tới thì vai trò của giảng viên CVHT Khoa Tài chính Kế toán cũng phải được nâng cao để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Trường.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán File Word, PDF về máy

Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán

 1. GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO VAI TRÒ CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA
  GIẢNG VIÊN KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  Khoa Tài chính Kế toán, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Hiện nay đào tạo theo học chế tín chỉ (HCTC) vẫn được xem là hình thức đào tạo tiên
  tiến trên thế giới vì mục đích đào tạo của nó là hướng vào sinh viên, coi người học là trung tâm
  trong quá trình dạy – học. Thực hiện đào tạo theo HCTC là một yêu cầu của đổi mới giáo dục
  theo hướng hiện đại hóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực
  của đất nước và đuổi kịp trình độ tiên tiến của thế giới. Chất lượng và tiện ích của đào tạo theo
  HCTC so với đào tạo theo niên chế là điều đã được khẳng định qua quá trình đào tạo nhiều năm
  ở các trường đại học uy tín trên thế giới. Cho đến nay, cả nước đã có nhiều trường chuyển đổi
  sang đào tạo theo HCTC. Sự chuyển đổi này nhằm mục tiêu gì? Trước hết, tạo ra một học chế
  mềm dẻo, hướng về SV, tăng cường tính chủ động và khả năng cơ động của SV, đảm bảo sự
  liên thông dễ dàng trong quá trình học tập và tạo ra những sản phẩm có tính thích ứng cao với
  thị trường lao động trong nước. Đồng thời làm cho hệ thống GDĐH nước ta hội nhập với khu
  vực và thế giới trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
  Cố vấn học tập (CVHT) là cụm từ thường nhắc đến nhiều kể từ khi các trường đại học
  bắt đầu triển khai đào tạo theo hệ thông tín chỉ, CVHT có vai trò quan trọng trong đào tạo tín
  chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, với vai trò CVHT là người định
  hướng, tư vấn và giám sát hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên. Thông qua hoạt động
  CVHT giảng viên nắm được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm năng lực cá nhân và hoàn cảnh gia
  đình, nguyện vọng của từng sinh viên để từ đó có những đề xuất kịp thời với khoa, các phòng
  chức năng và Nhà trường về các biện pháp hỗ trợ cho sinh viên cũng như thực hiện tốt công tác
  quản lý sinh viên. Ở các nước có nền giáo dục phát triển như Hoa Kỳ và các nước Châu Âu,
  các trường đại học rất quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ CVHT để hỗ trợ, tư vấn kịp thời đầy
  đủ cho từng sinh viên để đăng ký các tín chỉ cho từng học kỳ, xây dựng kế hoạch học tập rèn
  luyện cho sinh viên của từng học kỳ và toàn khóa học.
  Đại học Công nghiệp Thực phẩm đã thực hiện chủ trương đào tạo học chế tín chỉ từ lâu,
  hệ thống đào tạo này phát huy vai trò tự chủ của người theo học trong quá trình học tại trường
  giúp sinh viên chủ động trong việc lựa chọn học phần, xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân
  theo khả năng sở thích và hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
  Thực hiện chủ trương của Trường về việc cử giảng viên làm nhiệm vụ GVCN/CVHT;
  Khoa Tài chính Kế toán đã cử giảng viên thực hiện nhiệm vụ CVHT cho từng lớp học của sinh
  viên ngành Kế toán Tài chính. Mặc dù, trong thời gian qua CVHT của khoa đã hoàn thành tốt
  nhiệm vụ, nhưng với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và thương hiệu của
  Nhà trường trong thới gian tới thì vai trò của giảng viên CVHT Khoa Tài chính Kế toán cũng
  phải được nâng cao để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Trường.

  2. THỰC TRẠNG
  2.1 Cơ sở pháp lý
  Ngày 14/08/2015 Trường đã ban hành Quyết định số 1176/QĐ-DCT quy định về công
  tác CVHT của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, trong đó Điều 3 quy định:
  GVCN/CVHT phải có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng nắm vững chương trình dào tạo,
  các quy chế quy định về đào tạo. Nắm vững những quy định về công tác quản lý sinh viên, chế
  độ chính sách đối với sinh viên và các quy định đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên. Trong
  Điều 9, nhiệm vụ của CVHT là tư vấn cho sinh viên đăng ký học tập, quản lý tư vấn hỗ trợ cho

  171

 2. các hoạt động học tập và rèn luyện, xây dựng kế hoạch với 3 nội dung trên gồm 14 nhiệm vụ
  của giảng viên chủ nhiệm (xem quy chế).
  2.2 Thực trạng CVHT Khoa Tài chính Kế toán
  2.2.1. Kết quả đạt được
  Thực hiện chủ trương của Trường, theo sự phân lớp của Phòng Đào tạo Khoa TCKT đã
  kịp thời phân công giảng viên chủ nhiệm CVHT đầy đủ cho từng lớp học qua các năm:

  Năm học 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
  Số lượng SV 4759 4888 3417 2244
  Số lớp 60 69 48 29
  GVCN/CVHT 26 31 34 23

  Cho đến thời điểm hiện tại công tác CVHT và hỗ trợ sinh viên của Khoa TCKT đã tương
  đối đi vào nề nếp, đa phần giảng viên được phân công làm nhiệm vụ CVHT đã quen dần với
  việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định và sinh viên cũng ý thức rõ về vai trò của CVHT ngay
  khi vào trường, vào khoa cho đến lúc tốt nghiệp ra trường và những vướng mắt ban đầu trong
  việc xử lý những tình huống nảy sinh đã được giải quyết thông qua sự phối hợp giữa CVHT
  với khoa và các phòng chức năng. Nhìn chung, những công tác sau đây được thực hiện khá tốt:
   Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu khung chương trình đào tạo, tư vấn cho sinh viên xây
  dựng kế hoạch thực tập của học kỳ và từng khóa.
   Kết hợp với Khoa, Trường xử lý những trường hợp cảnh cáo học vụ của sinh viên.
   Thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo đúng quy trình và thời
  gian quy định.
  2.2.2. Những tồn tại và vướng mắt
  Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại cơ bản trong công tác CVHT tại
  khoa bao gồm:
   Sự quá tải của giảng viên vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nhất là giảng viên
  có khối lượng giảng dạy nhiều) vừa phải thực hiện nhiệm vụ GVCN/CVHT.
   Việc cử GVCN/CVHT vào đầu năm học là công tác tương đối đau đầu với khoa vì
  nhiều giảng viên xin không tham gia công tác này nhất là các giảng viên lớn tuổi.
   Trước đây vào các năm học từ năm 2010 đến 2012 lượng sinh viên của khoa quá đông
  (trên 5000 sinh viên), lượng giảng viên còn ít cho nên nhiều giảng viên phải kiêm
  nhiệm từ 3 đến 4 lớp (theo quy chế Nhà trường tối đa 2 lớp/giảng viên).
   Có trường hợp GVCN/CVHT không liên tục có sự thay đổi do giảng viên nghỉ hộ sản
  hoặc nghỉ việc.
   Ban Chủ nhiệm Khoa và Bộ môn không có cơ sở để theo dõi và xử lý các trường hợp
  GVCN/CVHT không làm tốt công tác cố vấn của mình.
   GVCN/CVHT còn có tình trạng chưa nắm đầy đủ kết quả học tập của từng sinh viên,
  hoàn cảnh gia đình để có biện pháp hỗ trợ và điều chỉnh kịp thời kế hoạch học tập nhất
  là trường hợp sinh viên tự ý bỏ học vì hoàn cảnh hoặc học lực kém điều này cũng thực
  sự khó có thể thực hiện được đặc biệt là đối với những nhóm lớp đông.
   Đa phần GVCN/CVHT không thể theo sát quá trình tham gia hoạt động phong trào
  của sinh viên do đó việc xét điểm rèn luyện chỉ mang tính hình thức và chủ yếu dựa
  trên báo cáo của bản thân sinh viên và vai trò của Ban chấp hành Chi đoàn, Ban Cán
  sự lớp.

  172

 3.  Tư vấn theo dõi các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên còn nhiều mặt
  hạn chế, tham gia các hoạt động ngoại khóa với sinh viên chưa thực là tự nguyện.
   Trên thực tế, không phải GVCN/CVHT nào cũng có đủ năng lực làm công tác tư vấn,
  kỹ năng nghề nghiệp và định hướng việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp và giúp sinh
  viên tiếp cận với thị trường lao động.

  3. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GVCN/CVHT
  Vai trò của GVCN/CVHT vô cùng quan trọng giúp cho sinh viên hoàn thành tốt khóa
  học. Để thực hiện tốt công tác này, theo chúng tôi Nhà trường, các phòng chức năng và giảng
  viên GVCN/CVHT cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
  Về phía Trường
   Nhà trường cần coi hoạt động của GVCN/CVHT là một khoa học hãy đầu tư cho công
  tác này để các GVCN/CVHT có điều kiện đi sâu tìm hiểu những giá trị khoa học về
  con người về người học để tiến tới tiếp cận các giải pháp tối ưu nhất trong hoạt động
  CVHT vì đối tượng hoạt động này rất phong phú đa dạng, chúng ta chỉ mới đi vào
  chính diện của nó chứ chưa đi vào mặt sau của nó là một sân chơi vô cùng quan trọng,
  phong phú trong hoạt động GVCN/CVHT theo hệ thống đào tạo tín chỉ.
   Hằng năm Trường nên tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm trong hoạt động CVHT
  để đánh giá kết quả hoạt động của CVHT của toàn trường trên các mặt, mặt nào hoàn,
  mặt nào cần rút kinh nghiệm. Qua hội nghị hằng năm, cần đút rút cho được những
  thành quả trong CVHT để nêu cao các điển hình tiên tiến về mặt CVHT, khen thưởng
  kịp thời những CVHT có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của mình.
   Có thời gian hợp lý để CVHT đảm bảo được thời gian làm chuyên môn và thời gian
  làm CVHT để giảng viên có thể làm tốt hai vai trò này.
   Quan tâm đến bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ kỹ năng cho đội ngũ làm công tác CVHT.
   Thực hiện công tác CVHT không thể đạt hiệu quả nếu như điều kiện của Trường về
  cơ sở vật chất không đảm bảo (sổ tay sinh viên, sổ tay giáo viên, khung chương trình
  học…).
   Trường nên tổ chức và hướng dẫn CVHT sử dụng phần mềm để CVHT xem được kết
  quả học tập và rèn luyện của SV để CVHT thực hiện tốt vai trò của CVHT.
  Về phía các GVCN/CVHT
  a) Nhiệm vụ trọng tâm của CVHT đối với SV năm thứ nhất
  Với năm đầu tiên, các SV còn rất bỡ ngỡ với hình thức học tập khác hẳn với lúc còn học
  phổ thông, bạn bè mới, thầy cô mới… Phần lớn các SV vẫn còn rụt rè, thụ động và chưa xác
  định rõ ràng phương hướng học tập. Đặc biệt là hoàn toàn xa lạ với cách thức HCTC.
  Các nhiệm vụ CVHT cần thực hiện:
   Giới thiệu khung chương trình đào tạo: Đây là công việc quan trọng hàng đầu của
  CVHT hướng dẫn cho SV tìm hiểu chương trình đào tạo của khóa – ngành và cách lựa chọn học
  phần.
   Kế hoạch thực hiện:
   CVHT có thể giới thiệu một vài KHHT toàn khóa tiêu biểu để các SV làm mẫu.
  Hướng dẫn cho SV về cách đăng ký học phần cho từng học kỳ, tư vấn cho SV nên
  chọn học phần tự chọn nào là phù hợp với chuyên ngành mà mình đang học.
   Hướng dẫn cho SV đăng ký sử dụng Thư viện và tìm tài liệu, bài giảng của GV.
   Hướng dẫn cho SV đăng ký môn học. CVHT phải chịu khó trong thời gian này để
  bám sát các SV trong khâu đăng ký học phần nhất là các SV đến từ các vùng nông
  thôn ít tiếp xúc với máy tính và internet.
  173

 4. Hiệu quả: Thông qua các KHHT toàn khóa mẫu giúp SV dễ tiếp thu hơn trong việc lựa
  chọn các học phần để đăng ký. Mặc dù CVHT đã sinh hoạt rất kỹ về khung chương trình học
  và KHHT, nhưng trong thực tế, khi các SV trực tiếp đăng ký các học phần vẫn còn đăng ký
  chưa đúng. Do đó nếu có bám sát kịp thời của CVHT thì sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề khó
  khăn cho các SV.
  Tư vấn SV tự nâng cao trình độ ngoại ngữ, gợi ý cho SV thấy rõ trình độ ngoại ngữ cũng
  là một trong những tiêu chuẩn để xét tốt nghiệp và chọn việc làm.
  b) Nhiệm vụ trọng tâm của CVHT đối với SV năm thứ hai và năm thứ ba
  Bước sang năm thứ hai và năm thứ ba, SV đã quen thuộc với các hoạt động của trường,
  lớp, cách đăng ký các học phần…. Phần lớn các vấn đề phát sinh có thể xảy ra đối với SV là
  chọn lựa các học phần phù hợp, định hướng làm luận văn tốt nghiệp, định hướng tương lai…
  Nhiệm vụ của CVHT cần thực hiện:
   Tư vấn học tập – nghiên cứu khoa học: SV vẫn còn chưa xác định rõ phương pháp học
  tập đúng đắn, nhất là các SV bị điểm yếu kém trong năm học thứ nhất thường cảm thấy mất tự
  tin. Mặt khác SV thường có xu hướng đăng ký nhiều tín chỉ mà không nghĩ đến năng lực của
  mình và quan trọng hơn SV thường có xu hướng chạy theo số TC đạt được chứ không quan
  tâm kiến thức mình học được bao nhiêu? Ích lợi gì? Do đó phần lớn SV học theo kiểu đối phó,
  ít chú ý đến việc tự học, ít chịu đọc thêm tài liệu để nâng cao kiến thức.
   Kế hoạch thực hiện:
   Dựa vào kết quả học tập của năm thứ nhất để đánh giá sơ bộ năng lực học tập của
  từng SV từ đó giúp các SV lập ra kế hoạch học tập phù hợp (thể hiện qua việc đăng
  ký môn học phù hợp).
   Rèn luyện tính tự lập cho SV qua cách hướng dẫn SV phương pháp tự học, tìm
  thông tin trên mạng. Giúp SV nhận thức rõ CVHT chỉ là người tư vấn cho các SV
  chọn hướng đúng đắn chứ không phải là người “dắt tay chỉ việc”, muốn vậy CVHT
  phải nhạy bén trong cách trả lời những thắc mắc của SV, không phải bất cứ câu
  hỏi nào của SV đều bắt buộc CVHT trả lời rõ ràng, đôi khi người CVHT thay vì
  phải trả lời câu hỏi của SV thì sẽ đặt ra những câu hỏi gợi ý cho các SV để giúp
  các SV bỏ đi những thói quen thụ động ít chịu tìm tòi suy nghĩ. Tuy nhiên người
  CVHT phải hết sức nhạy bén và tế nhị trong cách đặt ra câu hỏi để giúp các SV
  không cảm thấy thất vọng khi có thắc mắc mà không giải quyết được gì.
   Thành lập các nhóm học tập để các SV giỏi phụ đạo cho các SV yếu, kém. Quy
  định phần đóng góp này sẽ được cộng thêm trong điểm rèn luyện để khuyến khích
  các em tham gia. CVHT nên nhạy bén để sắp xếp phân công cho phù hợp, nhắc
  nhở các SV khá giỏi, đi học đều báo cáo kịp thời với CVHT những trường hợp SV
  bỏ học thường xuyên. Tư vấn cho các SV thấy rõ việc đăng ký học vừa sức sẽ
  mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn (điểm cao hơn, nắm vững kiến thức hơn do có
  nhiều thời gian đầu tư cho học tập hơn)
   Phần lớn SV năm thứ ba bắt đẩu chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp (LVTN) nhưng
  vẫn chưa định hướng rõ sẽ làm LVTN trên lĩnh vực nào. Do đó CVHT cần tư vấn
  và tạo điều kiện giúp các SV hình thành dần dần tác phong nghiên cứu khoa học
  cũng như định hướng nghiên cứu phù hợp với khả năng.
  Hiệu quả: SV biết tự lập hơn, năng động hơn trong học tập nghiên cứu. Nhờ có tổ chức
  các nhóm học tập để các SV khá giỏi đi học đều, giúp đỡ các SV yếu hơn qua đó cũng phát hiện
  kịp thời những SV có hiện tượng học tập sa sút, bỏ học.
  c) Nhiệm vụ trọng tâm của CVHT đối với SV năm cuối
  Nhiệm vụ của CVHT cần thực hiện:

  174

 5.  Tư vấn hướng làm LVTN – Báo cáo KLTN: LVTN là một học phần khá quan trọng
  đối với SV năm cuối. Tuy nhiên do cơ chế học theo học chế tín chỉ nên việc làm LVTN của SV
  bị khống chế thời gian rất nhiều, một LVTN chiếm 10 TC và phải hoàn thành trong vòng 8 tuần
  (2 tháng), trong đó SV phải mất ít nhất 1 tuần đầu để viết đề cương LVTN và khoảng 6 tuần để
  viết và xử lý số liệu của LVTN.
   Kế hoạch thực hiện: CVHT cần sinh hoạt trước với SV học phần này, tư vấn kỹ
  tầm quan trọng của học phần đồng thời cũng nêu rõ thời gian làm việc LVTN khá
  ngắn để SV chuẩn bị tinh thần. CVHT tư vấn cho SV muốn làm LVTN nên tranh
  thủ bắt đầu tìm hiểu về cách viết một LVTN và cố gắng hoàn thành tất cả các học
  phần khác trước khi làm LVTN. Tùy theo học lực của SV, CVHT cũng có thể tư
  vấn cho SV chọn những đề tài LVTN vừa sức mình.
  Hiệu quả: nhờ có tư vấn nên đa số những SV muốn làm LVTN đều tích cực hoàn thành
  phần lớn các học phần trong năm thứ ba để dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu, do đó SV
  đã hoàn thành đúng thời hạn LVTN và đạt kết quả tốt.
   Tư vấn hướng nghiệp và việc làm:
   Hầu hết SV vẫn chưa định hướng nghề nghiệp, rất hoang mang lo lắng khi nghĩ về
  tương lai. Mong muốn của phần lớn SV là vừa tốt nghiệp xong sẽ xin được việc
  làm ngay, một số ít SV với điều kiện kinh tế gia đình ổn định thì mong muốn tiếp
  tục học thêm chương trình Cao học.
   Các SV chưa đầy đủ tố chất để tìm việc làm, thí dụ như : khả năng nhạy bén để
  liên hệ giữa kiến thức đã học với điều kiện thực tế còn hạn hẹp. Chưa trang bị
  những kiến thức nếu được phỏng vấn. Khả năng thích nghi với các điều kiện công
  việc thực tế chưa cao (thí dụ như không thích làm những việc nặng nhọc, điều kiện
  làm việc không tiện nghi…).
   Kế hoạch thực hiện: Nếu có điều kiện, CVHT có thể tổ chức các buổi giao lưu giữa SV
  năm cuối với các cựu SV đã có việc làm ổn định, thành đạt để SV học hỏi kinh nghiệm. Bản
  thân tôi nhận thấy CVHT muốn thật sự làm tốt nhiệm vụ của mình mà không sâu sát với các
  SV thì không thể nào làm tốt vai trò của mình được. Vì vậy chúng ta cũng cần cố gắng làm thật
  tốt vai trò của mình đã được giao. Nhìn thấy SV ngày một tiến bộ, có việc làm ổn định, có đạo
  đức tác phong tốt. Đó chính là những phần thưởng vô giá cho chúng ta – những người có trách
  nhiệm giáo dục và đào tạo con người.
   Để thực hiện tốt vai trò trên CVHT cần phải:
   Thường xuyên nghiên cứu nắm vững mục tiêu giáo dục, nội quy quy chế, chương
  trình đào tạo, phương pháp đào tạo của Nhà trường về học tập và rèn luyện của
  sinh viên và công tác sinh viên, thường xuyên cập nhật những thay đổi bổ sung
  quy chế quy định nội quy để tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn
  luyện. Nắm rõ các chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong công tác sinh viên để
  hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc liên quan đến công
  tác học tập và rèn luyện.
   Hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch học tập nghe giảng và ghi chép trên lớp tự học,
  học nhóm, đọc sách nghiên cứu và giải quyết các vấn đề CVHT cần xem đây là
  những mục tiêu lâu dài để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và rèn luyện của
  sinh viên. CVHT cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy dành thời gian để
  hướng dẫn sinh viên rèn luyện một số kỹ năng tự học tập bởi các phương pháp
  giảng dạy trong đào tạo hệ thống tín chỉ hướng đến mục tiêu lấy người học làm
  trung tâm vì vậy CVHT phải luôn quan tâm nhắc nhở sinh viên việc tự học, tự
  nghiên cứu để chủ động nắm bắt những kiến thức hiệu quả hơn.

  175

 6. 4. KẾT LUẬN
  Việc chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang tín chỉ là một xu thế tất yếu của các trường đại
  học để thành công theo mô hình đào tạo này và đạt mục tiêu về chất lượng đào tạo, bên cạnh
  những nỗ lực trong công tác quản lý, đối mới chương trình đào tạo, nâng cấp sơ sở vật chất,
  phương tiện phục vụ việc dạy và học. Vai trò của CVHT có một vị trí quan trọng trong việc
  thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, CVHT hiện nay vẫn đang đảm nhiều công việc trong cùng
  một lúc vừa làm nghiên cứu vừa làm giảng viên giảng dạy, NCKH vừa làm CVHT nên không
  tránh khỏi những áp lực đặt ra. Mặc dù thực tế tồn tại khó khăn nhất định về công tác CVHT
  nhưng kết quả quá trình đào tạo của Khoa TCKT, của Nhà trường không thể không nhắc đến
  vai trò và dấu ấn sâu sắc của CVHT. Đều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
  giúp sinh viên khắc sâu và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công việc và cuộc
  sống hằng ngày khi ra trường mà còn đảm bảo uy tín, thương hiệu của Trường về chất lượng
  đào tạo.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nghị quyết 29/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
  2. Bộ Giáo dục Đào tạo (2014) “Kế hoạch hành động của Ngành giáo dục”.
  3. Võ Thị Ngọc Lan, “Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CVHT” ĐHSPKT
  TP.HCM.
  4. Nguyễn Văn Vân (2014), “Báo cáo một số nội dung về công tác CVHT theo học chế tín chỉ”
  (www.hcmulaw.edu.vn)

  176

Download tài liệu Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò cố vấn học tập của giảng viên khoa Tài chính kế toán File Word, PDF về máy