[Download] Tải Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay – Tải về File Word, PDF

Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay
Nội dung Text: Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Download


Bài viết sẽ nghiên cứu về thực trạng Fintech tác động tới lĩnh vực tài chính – ngân hàng ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng như gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam trong thời gian tới.

Bạn đang xem: [Download] Tải Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay File Word, PDF về máy

Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

 1. Soá 10 (195) – 2019 TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

  FINTECH – NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
  VÀ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
  TS. Nguyễn Đình Hoàn – Ths. Lê Thị Mai Anh*
  Trong thời gian gần đây, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, “Fintech” là cụm từ thường xuyên được
  đề cập đến, thế nhưng không phải ai cũng hiểu cặn kẽ về loại hình kinh doanh mới này. Fintech đã phát
  triển thành làn sóng ở nhiều nước trên thế giới. Những dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ này
  mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng và mở ra nhiều tiềm năng mới trong việc nâng cao khả năng
  tiếp cận tài chính. Bài viết sẽ nghiên cứu về thực trạng Fintech tác động tới lĩnh vực tài chính – ngân hàng
  ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng như gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam trong thời gian tới.
  • Từ khóa: fintech, công nghệ, tài chính – ngân hàng.

  công nghệ trong việc nhận diện nhu cầu, hành
  In recent times, “Fintech” is a frequently vi khách hàng, thiết kế và cung cấp dịch vụ tài
  mentioned phrase in not only Vietnam but also chính đa dạng nhằm thỏa mãn tốt nhất các tiện
  the world, however not everybody has thorough
  understandings of this new type of business. ích cho người tiêu dùng nhưng với chi phí rẻ
  Fintech has evolved into a wave in many hơn. Khách hàng chiến lược, đối tác của Fintech
  countries around the world. These technology- rất đa dạng, có thể là ngân hàng, công ty bảo
  based financial services bring many benefits
  to consumers and open up new potentials in hiểm, tổ chức tài chính truyền thống và ngay cả
  improving financial access. The article will study người tiêu dùng trực tiếp. Ủy ban Basel (2018)
  the reality of Fintech impacting on Vietnam’ đã chấp nhận một định nghĩa của Ban An toàn
  financial and banking sector in recent years as
  well as suggest some solutions for Vietnam in the Tài chính (Financial Stability Board – FSB) về
  future. Fintech, qua đó “Fintech là các sáng tạo về công
  • Keywords: fintech, technology, finance – banking. nghệ tài chính có thể cho phép hình thành các
  mô hình kinh doanh, các ứng dụng, các tiến
  trình hay sản phẩm mới có thể mang đến những
  Ngày nhận bài: 4/9/2019
  Ngày chuyển phản biện: 6/9/2019
  tác động quan trọng cho thị trường tài chính, cho
  Ngày nhận phản biện: 19/9/2019 các thể chế và cho việc cung ứng dịch vụ tài
  Ngày chấp nhận đăng: 23/9/2019 chính”. Điểm đáng quan tâm trong định nghĩa
  trên của FSB là Fintech không những chỉ là các
  1. Tổng quan về Fintech hoạt động của riêng các công ty Fintech, mà còn
  Kể từ khi làn sóng các công ty khởi nghiệp là của các ngân hàng hiện hữu. Định nghĩa này
  tập trung vào lĩnh vực công nghệ trong tài chính cũng hữu ích trong việc phân tích các cơ sở cho
  nổi lên sau khủng hoảng 2008, “Fintech” trở các chiến lược hợp tác, hay cạnh tranh giữa các
  thành đại diện cho một cuộc cách mạng kỹ thuật doanh nghiệp Fintech và ngân hàng. Fintech tác
  số có thể thay đổi hoàn toàn phương thức kinh động mạnh mẽ tới hệ sinh thái tài chính – ngân
  doanh của ngành tài chính – ngân hàng. hàng, bao gồm cung, cầu, hệ thống hỗ trợ và
  Theo ngữ nghĩa được chấp nhận khá rộng khung pháp lý. Trong đó, hệ thống ngân hàng
  rãi, “Fintech” (Financial Technology) – “công truyền thống chịu tác động nhiều nhất, cả về
  nghệ tài chính” là việc ứng dụng các sáng tạo nghiệp vụ và quản trị.

  * Học viện Tài chính

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 17

 2. TAØI CHÍNH VÓ MOÂ Soá 10 (195) – 2019

  Hình: Tác động của Fintech tới nghiệp vụ và quản trị ngân hàng tinh thần khởi nghiệp đứng thứ hai trong
  khu vực ASEAN, chỉ sau Singapore. Việt
  Nam hiện có câu lạc bộ chuyên biệt về
  Fintech (CLB VietFintech trực thuộc Hiệp
  hội Ngân hàng Việt Nam) để các doanh
  nghiệp trong ngành gặp gỡ, trao đổi, cập
  nhật và chia sẻ kinh nghiệm, cùng tư vấn
  xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực mới
  này. Đặc biệt, Chính phủ cũng đang nỗ
  lực triển khai thúc đẩy tài chính toàn diện
  để thực hiện mục tiêu chiến lược về phát
  triển bền vững. Cùng với chủ trương hỗ
  Nguồn: Tổng hợp từ ADB (2017), WEF (2017) trợ hệ sinh thái khởi nghiệp theo Quyết
  2. Tình hình phát triển Fintech tại Việt định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của
  2. Tình
  Nam hình phát triển FinTech tại Việt Nam Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước
  Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, số
  Trong
  người sử dụng những
  Internet ngàynăm gần đây,
  càng đông kinhthống
  đảo. Theo tế Việt
  kê mớiNamđây, 54%được giao
  dân số Việtlàm cơ quan đầu mối điều phối chung
  Nam sử dụng Internet, và dự kiến còn tăng mạnh trong những năm tới, góp phần thúc
  có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, số người sử dụng về tài chính toàn diện tại Việt Nam. Ngân hàng
  đẩy phát triển nền kinh tế số, trong đó có lĩnh vực FinTech. Theo nghiên cứu của Công
  internet
  ty tư vấn ngày
  Solidiance, thị càng
  trườngđông
  FinTechđảo.
  củaTheo thống
  Việt Nam kê tỷmới
  đạt 4,4 Nhànăm
  USD trong nước
  2017đã cho phép thử nghiệm một số mô
  và dự kiến sẽ đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020. Một trong những yếu tố góp phần thúctác với các công ty Fintech. Tháng
  đây, 54% dân số Việt Nam sử dụng internet và hình hợp
  đẩy tiềm năng tăng trưởng của Fintech tại Việt Nam là tỷ lệ bao phủ Internet rộng và
  dự kiến
  điện thoại thông còn
  minhtăng
  đượcmạnh
  sử dụng trong những
  phổ biến, tăngnăm tới, góp
  thu nhập 3/2017,
  và nhu cầu Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Ban
  tiêu dùng,
  phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, trong Chỉ đạo về
  thương mại phát triển. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới môi trường thuận lợi để Fintech có chức năng đề xuất giải
  phát triển FinTech ở Việt Nam, đó là chúng ta có số lượng các chương trình, vườn
  ươm, xúcđó tiến
  có khởi
  lĩnhnghiệp
  vực và Fintech.
  các chươngTheotrìnhnghiên
  thúc đẩycứu của khởipháp
  tinh thần nghiệphoàn
  đứng thiện hệ sinh thái và khung pháp lý,
  thứ hai Công ty tư vấn Solidiance, thị trường Fintech tạo điều kiện cho doanh nghiệp Fintech phát
  trong khu vực ASEAN, chỉ sau Singapore. Việt Nam hiện có câu lạc bộ chuyên
  biệt về FinTech (CLB VietFinTech trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) để các
  của Việt
  doanh nghiệp Nam
  trong ngành đạt 4,4
  gặp gỡ,tỷtrao
  USDđổi, trong
  cập nhật năm 2017
  và chia triển.cùng
  và nghiệm,
  sẻ kinh Nhờ tư đó, hệ thống doanh nghiệp Fintech
  vấn xâydự dựng khung
  kiến sẽ pháp lý cho
  đạt 7,8 tỷlĩnh
  USD vực vào
  mới này.
  nămĐặc2020. Một phủ phát
  biệt, Chính triểnnỗmạnh mẽ ở Việt Nam.
  cũng đang
  lực triển khai thúc đẩy tài chính toàn diện để thực hiện mục tiêu chiến lược về phát
  trong
  triển bền vững.những
  Cùng vớiyếuchủtốtrương
  góp phần hỗ trợthúc đẩy
  hệ sinh tháitiềm
  khởinăng Hiệnđịnh
  nghiệp theo Quyết nay, có gần 150 doanh nghiệp Fintech
  844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước được
  tăng trưởng của Fintech tại Việt Nam là tỷ lệ đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau
  giao làm cơ quan đầu mối điều phối chung về tài chính toàn diện tại Việt Nam. Ngân
  hàng Nhàbaonước
  phủđãinternet
  cho phéprộng và điệnmộtthoại
  thử nghiệm số môthông minh
  hình hợp tác vớinhư
  các thanh
  công ty toán, cung cấp giải pháp ngân hàng
  FinTech.được
  Tháng sử3/2017,
  dụngNgân phổhàng
  biến,Nhàtăng
  nước thu nhập
  đã thành lập và
  Bannhu
  Chỉ đạo về FinTech
  như xác thực có điện tử, ứng dụng blockchain, dịch
  chức năng đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái và khung pháp lý, tạo điều kiện
  cầunghiệp
  cho doanh tiêu dùng,
  FinTechthương mạiNhờ
  phát triển. phát
  đó, triển.
  hệ thống Bên cạnh
  doanh nghiệp vụ tài chính
  FinTech phát cá nhân… Chủ đạo trong các hoạt
  đó, mẽ
  triển mạnh không
  ở Việtthể
  Nam.không nhắc tới môi trường thuận động Fintech vẫn là thanh toán, có 30 tổ chức
  Hiện nay, có gần 150 doanh nghiệp Fintech đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực
  lợi để phát
  khác nhau triển Fintech ở Việt Nam, đó là chúng trung gian thanh toán được cấp phép, phần lớn
  độngnhư thanhvẫn
  Fintech toán, cho
  là thanhvay ngang
  toán, có hàng,
  30 tổ cung
  chức cấp
  trunggiải pháp
  gian ngântoán
  thanh hàngđược
  như xác phép,
  cấp
  ta tử,
  thực điện
  phần cólớnsốlà lượng
  ứng dụng
  tổ chức các chương
  blockchain,
  ví điện tửdịch trình,
  (27),vụ vườn
  tài chính
  cổng thanh ươm,
  cátoán
  nhân… xúc
  điện Chủ là trợ
  đạo hỗ
  tử (26), tổcác
  trong chức
  thu hoạtví điện
  hộ chi hộ tử (27), cổng thanh toán điện
  (26),
  tiếnchuyển
  khởi tiền điện tử
  nghiệp và(9).
  cácBênchương
  cạnh đó,trình
  hoạt động
  thúcthanh
  đẩy toán tử
  của(26),
  các ngân
  hỗ hàng
  trợ thu hộ chi hộ (26), chuyển tiền
  thương mại cũng rất mạnh, ứng dụng công nghệ mới.
  điện tử (9). Bên cạnh đó, hoạt
  Bảng: Thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh hiện đại tại Việt Nam động thanh toán của các ngân
  Số lượng giao dịch Giá giao dịch
  hàng thương mại cũng rất mạnh,
  So với So với
  2017
  2016
  2017
  2016 ứng dụng công nghệ mới.
  (Triệu giao dịch) (Nghìn tỷ đồng)
  Thông qua Internet 191 +52% 13.000 +88%
  Như vậy, qua số liệu thu thập
  Thông qua điện những năm gần đây, tốc độ tăng
  thoại di động 131 +34% 390 +127% trưởng số lượng và giá trị giao
  Nguồn: Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (2018) dịch qua điện thoại và internet
  Như vậy, qua số liệu thu thập những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng số lượng
  và giá trị giao dịch qua điện thoại và Internet rất lớn. Dịch vụ thanh toán qua mã QR
  code được nhiều ngân hàng thương mại phát triển, có 24 ngân hàng đang triển khai,
  18 điểm
  50.000 Taïchấp
  p chí nghieâ
  nhận thanh toánnquacöù
  mãuQR.TaøNămi chính
  2018 có keá toaùngười
  45,8 triệu n dân
  trưởng thành ở Việt Nam có tài khoản, chiếm 63% dân số trưởng thành, nhưng khả
  năng tiếp cận ngân hàng truyền thống còn hạn chế, đặc biệt với đối tượng dân cư sinh
  sống tại nông thôn. Đây là cơ hội lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp Fintech tại
  Việt Nam trong thời gian tới. Điều này cũng nằm trong chiến lược thúc đẩy tiếp cận

 3. Soá 10 (195) – 2019 TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

  rất lớn. Dịch vụ thanh toán qua mã QR code Matchmovie, Cash2vn; Blockchain như Bitcoin
  được nhiều ngân hàng thương mại phát triển, có Vietnam, VBTC Bitcoin.
  24 ngân hàng đang triển khai, 50.000 điểm chấp Loại hình ví điện tử MoMo hiện là công ty
  nhận thanh toán qua mã QR. Năm 2018 có 45,8 Fintech đang dẫn đầu thị trường tại Việt Nam.
  triệu người dân trưởng thành ở Việt Nam có tài Được thành lập vào năm 2009, cho tới nay
  khoản, chiếm 63% dân số trưởng thành, nhưng MoMo hiện đã thành lập được mạng lưới 4.000
  khả năng tiếp cận ngân hàng truyền thống còn đại lý trên toàn quốc, cho phép người dùng không
  hạn chế, đặc biệt với đối tượng dân cư sinh sống cần tới chi nhánh ngân hàng hoặc các cây ATM,
  tại nông thôn. Đây là cơ hội lớn cho sự phát triển cũng như những người không có tài khoản ngân
  của doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam trong hàng có thể nạp tiền điện tử để sử dụng trong
  thời gian tới. Điều này cũng  nằm trong chiến thanh toán di động và nhận tiền chuyển khoản.
  lược thúc đẩy tiếp cận các dịch vụ tài chính và Ở những phân khúc khác, các công ty Fintech
  phổ cập tài chính mà Chính phủ đã đề ra tại Việt Nam vẫn hoạt động ở quy mô nhỏ, số lượng
  Quyết định 2545 về thanh toán không dùng tiền ít và đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.
  mặt. Nhưng điều đó cũng cho thấy, Fintech còn rất
  Bên cạnh đó, thương mại điện tử và các giao nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam.
  dịch thanh toán điện tử phát triển nhanh chóng 3. Một số đề xuất
  cũng tạo đà cho Fintech. Trong quý II/2019,
  Lĩnh vực Fintech ở Việt Nam có tiềm năng
  tốc độ phát triển của thanh toán dịch vụ ngân
  phát triển rất lớn xét về quy mô dân số và lợi thế
  hàng qua mobile banking tăng trưởng 160% so
  so sánh về nguồn nhân lực trong lĩnh vực công
  cùng kỳ năm 2018, trong khi tỷ lệ ở các nước
  nghệ thông tin. Trên thực tế hiện nay, khuôn khổ
  trong khu vực chỉ ở mức 60 – 80%. Nó thể hiện
  pháp lý cho Fintech ở Việt Nam mới chỉ đáp
  rằng  tỷ lệ sử dụng điện thoại di động tại Việt
  ứng trong lĩnh vực thanh toán, các phân khúc
  Nam rất cao. Đây  là một trong những lợi thế
  để các doanh nghiệp Fintech phát triển. Hiện khác của Fintech chưa được điều chỉnh phù
  có 78 startup Fintech đang được các nhà đầu hợp. Fintech là lĩnh vực không ngừng đổi mới,
  tư trong và ngoài nước rót vốn, dự kiến sẽ còn sáng tạo nên việc xây dựng các quy định pháp
  tăng theo đà phát triển của Fintech. Có khoảng lý thường sẽ chậm hơn so với sự vận hành của
  72% số công ty Fintech lựa chọn hợp tác với thị trường. Bên cạnh đó, Fintech hoạt động trên
  ngân hàng để cùng kinh doanh, cung ứng dịch nền tảng công nghệ nên luôn phải đương đầu với
  vụ; quan hệ hợp tác này sẽ là tiền đề giúp nâng những rủi ro cao. Nhằm tận dụng tối đa những
  cao chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng ở lợi ích mà lĩnh vực Fintech có thể đem lại cho
  trong nước. Các lĩnh vực hoạt động của Fintech thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam nói
  tại Việt Nam gồm có: Thanh toán với các công riêng và cho tăng trưởng kinh tế nói chung, tạo
  cụ như Moca, Payoo, VinaPay, Momo… hoặc ra sự phát triển hài hòa giữa lĩnh vực ngân hàng
  cung ứng giải pháp thanh toán kỹ thuật số POS/ – Fintech, đồng thời khuyến khích, thúc đẩy đổi
  mPOS4 như Hottab, SoftPay; các công ty cung mới, sáng tạo, cần quan tâm đến một số nội dung
  cấp nền tảng gọi vốn như FundStart, Comicola, sau:
  Betado hay FirstSetp…; cho vay trực tuyến như Thứ nhất, Nhà nước sớm ban hành khung
  LoanVi, Timal; quản lý tài chính cá nhân như pháp lý đề điều tiết sự phát triển của các phân
  BankGo, Moneylover, Mobivi; quản lý dữ liệu khúc Fintech. Cần có những nghiên cứu đánh giá
  như Trusting, Social, Circle Bii; chuyển tiền như về các cơ hội và thách thức mà lĩnh vực Fintech

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 19

 4. TAØI CHÍNH VÓ MOÂ Soá 10 (195) – 2019

  mang lại, cũng như xây dựng một hệ sinh thái cơ sở phát triển sản phẩm Fintech (chủ yếu là
  Fintech hiệu quả. Đồng thời, các cơ quan quản thanh toán và chuyển tiền), cần mở rộng các sản
  lý cũng nên xây dựng những chương trình, hoạt phẩm tiềm năng khác như quản lý tài chính, cho
  động mang tính định hướng giúp các công ty vay, tiết kiệm… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng
  khởi nghiệp, các tổ chức tín dụng chủ động tìm của khách hàng. Đồng thời, tích cực quảng bá,
  hiểu về Fintech, đánh giá hiệu quả những công phổ cập kiến thức cho người dân về Fintech,
  nghệ mà Fintech triển khai để giúp các tổ chức cũng như trang bị những thông tin cần thiết
  tín dụng lựa chọn, tìm ra hướng phát triển hiệu nhằm hạn chế rủi ro trong giao dịch Fintech,
  quả nhất. Ngoài ra, cần có những chính sách từ đó giúp nhận biết những lợi ích mà Fintech
  miễn giảm thuế, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, tạo mang lại.
  môi trường cho đầu tư để các startup Fintech Cuối cùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa
  phát triển. các Bộ, ngành có liên quan (Bộ Khoa học và
  Thứ hai, xây dựng chính sách phát triển Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân
  Fintech gắn với phát triển hệ thống tài chính – hàng Nhà nước…) trong việc hoàn thiện khuôn
  ngân hàng và nền kinh tế. Coi sự phát triển của khổ pháp lý/quản lý đồng bộ và nhất quán, tạo
  Fintech gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng khoa môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát
  học và công nghệ vào lĩnh vực tài chính – ngân triển của Fintech nhằm thúc đẩy sự phát triển
  hàng, là một bộ phận của ngành tài chính – ngân năng động, bền vững và ổn định của hệ thống
  hàng, chịu sự quản lý của ngành nghề đặc thù. tài chính ngân hàng Việt Nam cũng như bảo vệ
  Trên cơ sở đó, tăng cường hợp tác giữa các bên quyền lợi của người tiêu dùng, quyền lợi của
  trong việc cung ứng sản phẩm Fintech, tạo điều khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính – ngân
  kiện cho phát triển Fintech ở Việt Nam trong hàng. Bài viết là một phần công bố của đề tài
  thời gian tới. KX.01.30/16-20.
  Thứ ba, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng
  công nghệ blockchain, công nghệ sổ cái phân
  tán… để nhanh chóng áp dụng trong lĩnh vực Tài liệu tham khảo:
  tài chính – ngân hàng và các lĩnh vực khác do Hoàng Tùng (2018), Fintech – làn sóng công nghệ trong
  những lợi ích từ công nghệ này là rất lớn. Song lĩnh vực tài chính – ngân hàng, Tạp chí khoa học và công
  nghệ Việt Nam, số 1+2/2019 tr27.
  song với yếu tố công nghệ, cần nâng cao trình
  Phương Linh (2018), Hợp tác Fintech – Xu hướng phát
  độ nguồn nhân lực phục vụ việc nắm bắt và quản triển tất yếu của ngân hàng hiện đại. https://www.sbv.gov.vn
  lý công nghệ Fintech. Có cơ chế khuyến khích SBV (2018), Thúc đẩy công nghệ Fintech và công nghệ
  đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng thông tin trong thời đại chuyển đổi số. Hội thảo triển lãm
  cao cho phát triển Fintech. Đồng thời, tranh thủ Công nghệ thông tin Hàn Quốc 2018 (Korea ICT Day 2018).
  Thùy Dung (2017), Fintech is a partner rather than a
  sự hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn của các tổ chức quốc
  bank rival. https://www.thesaigontimes.vn/166515/fintech-
  tế như ADB, WBG… và hợp tác song phương la-doi-tac-chu-khong-phai-doi-thucua-ngan-hang.html.
  với các cơ quan quản lý các nước để trao đổi, WEF (2017), “Beyond Fintech: How the Successes
  chia sẻ kinh nghiệm hữu ích trong quản lý các and Failures of New Entrants Are Reshaping the Financial
  doanh nghiệp Fintech. System”, Part of the Future of Financial Services Series –
  Prepared in collaboration with Deloitte, August 2017.
  Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm và phổ cập
  kiến thức về Fintech đến người tiêu dùng. Trên

  20 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Download tài liệu Fintech – những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay File Word, PDF về máy