[Download] Tải Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks – Tải về File Word, PDF

Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks

Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks
Nội dung Text: Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks

Download


The study aims to confirm and measure factors that affect the effectiveness of internal control systems in credit operations in Binh Thuan province commercial banks. According to COSO’s internal control framework, there are five components: Control environment, control activities, risk assessment, monitoring, information and communication.

Bạn đang xem: [Download] Tải Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks File Word, PDF về máy

Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks

Download tài liệu Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks File Word, PDF về máy