[Download] Tải Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies – Tải về File Word, PDF

Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies

Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies
Nội dung Text: Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies

Download


This study analyzes data collected from 178 Vietnamese garment companies with AIS in an ERP environment. Then, Cronbach’s Alpha test and Exploratory Factor Analysis (EFA) are conducted to assess the reliability of variables.

Bạn đang xem: [Download] Tải Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies File Word, PDF về máy

Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies

Download tài liệu Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies File Word, PDF về máy