[Download] Tải Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp) – Tải về File Word, PDF

Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp)

Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp)
Nội dung Text: Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp)

Download


Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản – Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp) File Word, PDF về máy

Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp)

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN
  ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH (HOẶC ĐÃ TỐT NGHIỆP)

  Kính gởi : – Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật
  Vinatex TP.HCM
  – Phòng Đào Tạo

  Tôi tên : …………………………………………… Học sinh lớp: ……………………..

  Ngày sinh:……………………………………………………………………………………..

  Nơi sinh : ………………………………………………………………………………………

  Hộ khẩu thường trú : ………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………….

  Nay Tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo

  chứng nhận tôi đã học xong chương trình (hoặc đã tốt nghiệp), Hệ :………;
  ngành ………………….; Hệ :…………..; Khóa : ………………..

  Lý do : ………………………………………………………………………………………….

  Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Đào
  Tạo .

  Tôi xin chân thành cám ơn.

  TP. HCM , Ngày tháng năm
  Người viết đơn

  Tên :………………………………………………….

Download tài liệu Đơn xin xác nhận đã học xong (hoặc đã tốt nghiệp) File Word, PDF về máy