[Download] Tải Đơn xin bảo lưu kết quả học tập – Tải về File Word, PDF

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập
Nội dung Text: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Download


Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản – Đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin bảo lưu kết quả học tập – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin bảo lưu kết quả học tập File Word, PDF về máy

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

  Kính gởi : – Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật
  Vinatex TP.HCM.
  – Phòng Đào Tạo
  Tôi tên : …………………………………………… ……………………………….
  Ngày sinh:……………………………………………………………………………………..
  Nơi sinh : ………………………………………………………………………………………
  Hộ khẩu thường trú : ………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………….
  Là học sinh lớp: ………………………; Trình độ: …………………………..
  Ngành …………………..; Hệ : ………………..; Khóa : ………………
  Nay Tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo
  cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập (năm học…………….; học kỳ
  ……………..) với kết quả như sau:
  Học kỳ I – Năm học …………………
  Stt Môn học (Học phần) Số tiết Số Điểm Môn học (Học
  ĐVHT phần)
  1
  2
  3…
  Học kỳ II – Năm học …………………
  Stt Môn học (Học phần) Số tiết Số Điểm Môn học (Học
  ĐVHT phần)
  1
  2
  3…

  Lý do : ………………………………………………………………………………………….
  Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Đào Tạo.
  Tôi xin chân thành cám ơn.
  TP. HCM , Ngày tháng năm
  X¸ác nhận của GVCN Người viết đơn

  Tên : ………………………………………………….

Download tài liệu Đơn xin bảo lưu kết quả học tập File Word, PDF về máy