[Download] Tải Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận – Tải về File Word, PDF

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

Download


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận File Word, PDF về máy

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

 1. Mã số đơn vị C/O: Số C/O:

  1. Mã số thuế: Số C/O cà phê: Số C/O hàng dệt:
  2. Kính gửi: Chi nhánh Phòng Thương mại và
  Công ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP
  3.
  nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
  171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Tel: 9326498-9325989, Fax: 9325472
  GIẤY CHỨNG NHẬN
  Email : co-vcci@hcm.vnn.vn
  4. Hình thức cấp (đánh dấu √ vào ô thích hợp)
  ợ Cấp lần thứ nhất ấ Có trả lại C/O gốc Lý do: . . . . . ……………………………………………….
  ố Cấp lần thứ hai …………………………………………………………… .
  5. Bộ hồ sơ gồm có:
  – Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ồ – Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước …
  – Mẫu Giấy chứng nhận ồ – Vận đơn đường biển …
  – Tờ khai hải quan xuất khẩu ồ – Vận đơn đường không …
  – Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên ồ – Các chứng từ khác………………………….. …
  liệu ồ …………………………………………………
  – Giấy phép xuất khẩu ồ …………………………………………………
  – Hợp đồng mua bán …………………………………………………

  6. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):
  …………………………………………………………………………………
  – Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………………
  – Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
  – Điện thoại: …………………………. Fax: ………………………………
  7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):
  – Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………………
  – Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
  – Điện thoại: …………………………. Fax: ………………………………
  8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh) 9. Mã HS (10 số) 10. Số CAT 11. Số lượng 12. Trị giá

  13. Số Invoice:……. 14. Nước nhập 15. Số vận đơn: 16. Những khai báo khác:
  ……………………. khẩu: ………………. …………………………………
  Ngày: ……/…../….. ……………………. ……………………………….. …………………………………
  ……………………. Ngày: ……./……../…………..
  17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O: 18. Đơn vị chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo
  – Ngày cấp:……./……./…………………. chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định hiện hành.
  – Số……………..Lệ phí…………………. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai.
  – Người kiểm tra: ………………………… Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….
  – Người nhập dữ liệu: ……………………. (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)
  – Người ký: ……………………………….
  – Người trả: ………………………………
  – Đề nghị đóng:

 2.  Correction
   Issued
   Duplicate
   Dấu khác

Download tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận File Word, PDF về máy