[Download] Tải Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau – Tải về File Word, PDF

Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau

Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau
Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau

Download


Mẫu đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau File Word, PDF về máy

Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau

 1. Ðơn vị C/O: ________________________________________________________________
  Ðịa chỉ: ____________________________________________________________________
  Mã số: _______ Ðiện thoại: _____________ Fax: ___________ Email:
  _________________

  ÐƠN ÐỀ NGHỊ CẤP C/O TRƯỚC, BỔ SUNG TKHQ HÀNG XUẤT SAU

  Kính gửi : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
  Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

  Ðơn vị xuất khẩu chúng tôi có xuất khẩu từ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất lô hàng:
  – Tên hàng: ________________________________________________________________
  – Số lượng: ________________ Ngày xuất: ____/__/200_ Xuất khẩu tới nước: _________
  – Dạng: (điền dấu x vào ô  tương ứng):
  1. Hành lý xách tay có khai báo hải quan  2.Hàng xuất phi mậu dịch 
  3. Hàng xuất mậu dịch loại hình :
  3.1.Kinh doanh  3.2.Gia công  3.3.Sản xuất xuất khẩu 
  3.4.Ðầu tư  3.5.Tái xuất khẩu (hàng có xuất xứ Việt Nam) 
  (chi tiết lô hàng xuất như hồ sơ đính kèm)
  Lô hàng trên thuộc loại hàng:
  .. Tự nhiên: khai thác, đánh bắt, nuôi trồng tại vùng _____________________________
  .. Sản xuất, gia công, chế biến tại ____________________________________________
  từ các nguyên liệu:
  .. (liệt kê)_________________________________________________________________
  .. như bảng kê đính kèm.
  Lô hàng trên có xuất xứ Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ của nước nhập khẩu.
  Do chưa có TKHQ hàng xuất bản chính (của chủ hàng), nhưng theo yêu cầu của khách
  hàng cần có C/O trước, đơn vị xuất khẩu chúng tôi đề nghị Chi nhánh VCCI tại TP.HCM
  cấp C/O trước cho lô hàng.
  Ðơn vị xuất khẩu chúng tôi cam kết:
  – Nội dung khai báo và các chứng từ đính kèm là hoàn toàn xác thực.
  – Bổ sung kịp thời TKHQ hàng xuất (sao y,có bản chính đối chiếu) trước ngày ___/__/200_
  – Trong trường hợp thực xuất có thay đổi so với nội dung khai báo trên C/O đã được cấp
  như về tên hàng, số lượng, ngày xuất, người nhận hàng, nước nhập,v.v.., đơn vị xuất
  khẩu chúng tôi sẽ trả lại C/O (kể cả khi đã giao cho khách hàng), để cấp lại C/O đúng với
  lô hàng thực xuất.
  Ðơn vị xuất khẩu chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, và chịu
  mọi hình thức xử lý của cơ quan cấp C/O nếu vi phạm.
  Trân trọng.

  Lập tại _________________________________, ngày ______/____/200___
  (ký tên; đóng dấu; và ghi rõ chức danh, họ tên người có thẩm quyền của đơn vị xuất khẩu)

Download tài liệu Đơn đề nghị cấp C/O trước, bổ sung TKHQ hàng xuất sau File Word, PDF về máy