Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Đơn đề nghị cấp C/O Form B – Tải về File Word, PDF

Đơn đề nghị cấp C/O Form B

Đơn đề nghị cấp C/O Form B
Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp C/O Form B


Mẫu đơn đề nghị cấp C/O form B. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn đề nghị cấp C/O Form B – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn đề nghị cấp C/O Form B File Word, PDF về máy

Nội dung

Đơn đề nghị cấp C/O Form B

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp C/O Form B

 1. Mã số đơn vị C/O: Số C/O:

  1. Mã số thuế: Số C/O cà phê: Số C/O hàng dệt:
  2. Kính gửi: Chi nhánh Phòng Thương mại và
  Công 3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O
  nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
  171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Tel: 9326498-9325989, Fax: 9325472
  FORM B
  Email : co-vcci@hcm.vnn.vn
  4. Hình thức cấp (đánh dấu √ vào ô thích hợp)
  ợ Cấp lần thứ nhất ấ Có trả lại C/O gốc Lý do: . . . . . ……………………………………………….
  ố Cấp lần thứ hai …………………………………………………………… .
  5. Bộ hồ sơ gồm có:
  – Đơn đề nghị cấp C/O ồ – Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước …
  – Mẫu C/O ồ – Vận đơn đường biển …
  – Tờ khai hải quan xuất khẩu ồ – Vận đơn đường không …
  – Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên ồ – Các chứng từ khác………………………….. …
  liệu ồ …………………………………………………
  – Giấy phép xuất khẩu ồ …………………………………………………
  – Hợp đồng mua bán …………………………………………………

  6. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):
  …………………………………………………………………………………
  – Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………………
  – Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
  – Điện thoại: …………………………. Fax: ………………………………
  7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt):
  – Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………………………
  – Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
  – Điện thoại: …………………………. Fax: ………………………………
  8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh) 9. Mã HS (10 số) 10. Số CAT 11. Số lượng 12. Trị giá

  13. Số Invoice:……. 14. Nước nhập 15. Số vận đơn: 16. Những khai báo khác:
  ……………………. khẩu: ………………. …………………………………
  Ngày: ……/…../….. ……………………. ……………………………….. …………………………………
  ……………………. Ngày: ……./……../…………..
  17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O: 18. Đơn vị chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo
  – Ngày cấp:……./……./…………………. chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ
  – Số……………..Lệ phí…………………. hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời
  – Người kiểm tra: ………………………… khai.
  – Người nhập dữ liệu: ……………………. Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….
  – Người ký: ………………………………. (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)
  – Người trả: ………………………………
  – Đề nghị đóng:

 2.  Correction
   Issued
   Duplicate
   Dấu khác

Download tài liệu Đơn đề nghị cấp C/O Form B File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button