[Download] Tải Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam

Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam
Nội dung Text: Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam

Download


Tham khảo tài liệu ‘đổi gplx hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang gplx của việt nam’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam File Word, PDF về máy

Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam

 1. Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt
  Nam:
  – Trình tự thực hiện:
  + Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
  quả;
  + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và
  chuyển về phòng Quản lý vận tải – phương tiện người lái;
  + Bước 3: Phòng Quản lý vận tải – phương tiện người lái nghiên cứu giải
  quyết hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;
  + Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  + Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đối với người nước
  ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 30; đối với người Việt Nam theo mẫu
  quy định tại Phụ lục 29)
  + Bản photocopy giấy phép lái xe nước ngoài;
  + Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng
  chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự
  quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản
  photocopy giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp
  đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc
  gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;
  + Bản photocopy hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người
  được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc
  bản photocopy giấy chứng minh nhân dân, chứng minh thư ngoại giao hoặc
  công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp. Đối tượng thuộc cơ quan đại diện
  ngoại giao, các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được hưởng ưu đãi
  miễn trừ phải có thêm giấy giới thiệu của Bộ Ngoại giao;
  + 03 ảnh màu cỡ 3×4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.
  + Khi nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe phải xuất trình hộ chiếu hoặc
  giấy chứng minh nhân dân (chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ
  Ngoại giao Việt Nam cấp) và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.
  Hồ sơ đổi giấy phép lái xe lập thành 02 bộ; 01 bộ lưu trữ tại cơ quan
  quản lý giấy phép lái xe; 01 bộ giao cho người lái xe tự bảo quản kèm theo
  giấy phép lái xe nước ngoài (không cắt góc).
  * Số lượng: 02 bộ
  – Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
 2. – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.
  – Lệ phí: 30.000 đồng/gplx.
  – Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị đổi GPLX theo mẫu phụ lục 29;
  phụ lục 30 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày
  19/6/2009 của Bộ GTVT.
  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có hộ khẩu
  thường trú hoặc làm việc, học tập tại tỉnh Hà Nam
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  + Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ngày 13/11/2008.
  + Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 c ủa Bộ GTVT Quy
  định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Có hiệu lực
  từ ngày 04/8/2009.
  + Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ GTVT Sửa
  đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày
  19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
  cơ giới đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 15/5/2011.
  + Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về
  việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh
  vực giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 20/8/2004.
 3. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ảnh
  3 x 4 cm
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

  Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

  Tôi là:……………………………Quốc tịch: Việt Nam
  Sinh ngày:…….tháng……….năm…………
  Nơi cư trú:………………….……………………………………………………
  Nơi đăng ký hộ khẩu……………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………….
  Số CMTND (hoặc Hộ chiếu):…………………
  cấp ngày…. Tháng…….năm…. …. nơi cấp……………………..
  Đã học lái xe tại trường……………………………………….năm……….
  Hiện đã có Giấy phép lái xe hạng……..số:…………….……
  do sở GTVT(Cục)………………… cấp ngày……..tháng….…năm…….
  Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại GPLX cơ giới đường bộ
  hạng:……………

  do:……………………………………………………………………….
  Mục
  đích:…………………………………………………………………….
  Xin gửi kèm theo:
  – Số điện thoại cần liên hệ:………………………………..
  – 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ;
  ** – 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm ;
  – Bản photocopy CMTND, GPLX sắp hết hạn,
  – Hồ sơ gốc lái xe( nếu có);

  Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi
  xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
  ………….., ngày…….tháng…….năm20..
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT Người làm đơn

 4. Tiếp nhận ngày tháng năm 20…. (Ký và ghi rõ họ tên)
  Ghi chú:
  1. Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.
  2. Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên
  GPLX; sử dụng GPLX giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối
  khác để được đổi, cấp lại GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra
  Quyết định tịch thu GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước
  pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát
  hiện hành vi vi phạm.
 5. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
  Independent – Preedom – Happyness
  Ảnh màu
  Photograph
  3 x 4 cm ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
  APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVING LICENCE
  (Dùng cho người nước ngoài – Foreigner only)

  Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

  Tôi là (Full name):……………..……… Quốc tịch (Nationality):……..…….
  Ngày tháng năm sinh (Date of
  birth):………………………………………….
  Hiện cư trú tại (Permanent
  address):.……………….…………………………
  Nơi công tác (Name of working office):……………………………………
  Số Hộ chiếu (Passport No.):…………………………………………………
  Cấp ngày (Issuing date): ngày (date) …….tháng (month)…..…năm
  (year)….….……
  Cơ quan cấp hộ chiếu (Issuing
  office)……………………………..…………..
  Hiện có Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence
  No.)..….……
  Cơ quan cấp (Issuing
  office):…………………………………………….…….
  Tại (Place of
  issue):………………………………………………………………
  Cấp ngày (Issuing date): ngày (date) ……….tháng (month)…..…năm
  (year)….….…
  Lý do xin cấp GPLX (Reason of application for new driving
  licence):………….
  Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following)::
  – 03 ảnh màu cỡ 3×4 cm (03 colour photographs 3×4 cm)

 6. – Bản photocopy GPLX nước ngoài (Coppy of current foreign driving
  licence)
  – Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (translation of current
  foreign driving licence with notation)
  – Bản photocopy hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh)
  (01 coppy of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa)
  Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật và nếu sai tôi xin chịu trách
  nhiệm.
  (I am guarantee and responsibility for all above mentioned information).
  ……….., ngày…….tháng…….năm………
  Xác nhận của cơ quan chủ quản Người làm đơn (Applicant)
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Signature and Full
  (Confirmation of Authorization Office)
  name)

Download tài liệu Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài sang GPLX của Việt Nam File Word, PDF về máy