[Download] Tải Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra – Tải về File Word, PDF

Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra
Nội dung Text: Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

Download


Bài viết này tập trung đề cập thực tiễn điều hành tỷ giá ở Việt Nam khoảng 10 năm gần đây thông qua phương pháp bám sát cơ sở lý luận, tổng hợp số liệu thực tiễn và phân tích logic để làm rõ thực trạng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đó làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, đưa ra những gợi mở chính sách nhằm nâng cao hiệu quả điều hành tỷ giá tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bạn đang xem: [Download] Tải Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra File Word, PDF về máy

Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

 1. Nghiên
  Tạp chí cứu
  Khoatrao
  họcđổi ● Research-Exchange
  – Trường Đại học Mở HàofNội
  opinion
  74 (12/2020) 51-58 51

  ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ
  ĐẶT RA
  EXCHANGE RATE MANAGEMENT IN VIETNAM AND EMERGING ISSUES

  Bùi Thanh Sơn*

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/6/2020
  Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/12/2020
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/12/2020

  Tóm tắt: Bài viết này tập trung đề cập thực tiễn điều hành tỷ giá ở Việt Nam khoảng
  10 năm gần đây thông qua phương pháp bám sát cơ sở lý luận, tổng hợp số liệu thực tiễn và
  phân tích logic để làm rõ thực trạng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ
  đó làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đè còn tồn tại, đưa ra những gợi mở chính sách
  nhằm nâng cao hiệu quả điều hành tỷ giá tại Việt Nam trong thời gian tới.
  Từ khóa: Thị trường ngoại hối, điều hành tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước.
  Abstract: This article focuses on the practice of exchange rate management in Vietnam
  for the past 10 years through the method of following the theoretical basis, synthesizing
  practical data and analyzing logic to clarify the current situation on exchange rate
  management of the Vietnam State Bank, thereby clarifying the results achieved, the remaining
  problems, and giving policy suggestions to improve the exchange rate management efficiency
  in Vietnam in the coming time.
  Keywords: Foreign exchange market, exchange rate management, State Bank.
  Đặt vấn đề nhận được sự quan tâm của công chúng
  Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô trong nước và các nhà kinh doanh, đầu tư.
  quan trọng của một quốc gia bởi nó tác Sự ổn định của thị trường ngoại hối thời
  động đến các quan hệ kinh tế quốc tế cũng gian qua đã khẳng định sự thành công của
  như sự ổn định của môi trường kinh tế. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong công
  Trong điều kiện hội nhập tài chính ngày tác điều hành tỷ giá. Tuy nhiên, do tỷ giá
  nay thì vấn đề điều hành tỷ giá có thể có liên quan đến hoạt động thương mại
  châm ngòi cho các cuộc chiến tranh tiền tệ quốc tế cũng như dòng tài chính vào và ra
  cũng như kích thích các hoạt động đầu cơ của một nền kinh tế cho nên việc cải thiện
  tiền tệ. Tại Việt Nam, cùng với quá trình và nâng cao hơn nữa hiệu quả và hiệu lực
  hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu trong điều hành tỷ giá đang và sẽ tiếp tục
  rộng thì việc điều hành tỷ giá ngày càng là vấn đề được đặt ra.

  * Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Mở Hà Nội

 2. 52 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  Bài viết này trên cơ sở tổng hợp sốc khá nghiêm trọng bắt đầu từ cuộc
  các hoạt động điều hành tỷ giá của NHNN khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007 sau
  những năm gần đây sẽ gợi mở một số vấn đó nhanh chóng lan sang hàng loạt nước và
  đề cần tiếp tục được quan tâm trong công trở thành cuộc khủng hoảng tài chính toàn
  tác điều hành tỷ giá thời gian tới. cầu. Cuộc khủng hoảng này lại châm ngòi
  1. Mục tiêu điều hành tỷ giá của cho cuộc khủng hoảng tài chính khác đó
  Ngân hàng Nhà nước là khủng hoảng nợ công EU bắt đầu từ Hy
  Lạp vào tháng 5/2009 khi nước này tuyên
  Trong các nền kinh tế mở TG trở bố mất khả năng thanh toán các khoản
  thành mối quan tâm đặc biệt bởi nó ảnh nợ gốc và lãi đến hạn và theo hiệu ứng
  hưởng đến 2 khía cạnh: Kinh tế vĩ mô. Tác Domino thì nhiều nước khác cả trong và
  động đến việc làm, sự ổn định thị trường ngoài EU cũng nhận thấy xuất hiện những
  tài chính trong nước; Kinh tế vi mô. Tác vấn nghiêm trọng về kiểm soát nợ công.
  động đến năng lực cạnh tranh của nền Bên cạnh đó, người ta cũng chứng kiến
  kinh tế: Thúc đẩy xất khẩu (XK), kiểm cuộc chiến tranh tiền tệ Mỹ – Trung Quốc
  soát nhập khẩu (NK), thu hút đầu tư nước khi Mỹ liên tục cáo buộc Trung Quốc thao
  ngoài (ĐTNN). Chính vì vậy, hầu hết túng tiền tệ bằng việc duy trì chính sách
  các nước trong tiến trình hội nhập kinh định giá thấp CNY (đồng nội tệ của Trung
  tế quốc tế đều chú trọng điều hành TG Quốc) khiến nước Mỹ liên tục nhập siêu
  nhằm hướng tới đạt được các mục tiêu với nước này mà đỉnh điểm là năm 2018
  này. Tuy nhiên, hầu hết các nước đều rất Mỹ thâm hụt thương mại với Trung Quốc
  chú trọng điều hành TG để thúc đẩy XK, lên tới 621 tỷ USD (Bình Minh, 2019). Xét
  thu hút ĐTNN. Sở dĩ như vậy là bởi các về nguyên lý khi một nước định giá thấp
  nước đều kỳ vọng rằng hội nhập kinh tế sẽ đồng nội tệ sẽ khuyến khích tăng cường
  giúp họ thu được những lợi ích kỳ vọng xuất khẩu trong khi lại hạn chế nhập khẩu,
  lớn hơn so với việc đóng cửa kinh tế và với việc Trung Quốc bị cáo buộc thao
  hoạt động ngoại thương sẽ giúp các nước túng tỷ giá khiến hàng loạt nước bị thâm
  hiện thực hóa mục tiêu này thông qua hụt thương mại với nước này khiến hàng
  tăng cường năng lực cạnh tranh trong XK loạt nước buộc phải cuốn vào cuộc chạy
  và kiểm soát tốt NK. Đối với Việt Nam, đua phá giá đồng nội tệ trong đó có Nhât
  do thị trường tài chính hoạt động còn yếu, Bản, EU, Hàn Quốc… (Khắc Nam, 2015).
  các công cụ can thiệp thị trường còn đơn
  điệu lại đặt trong điều kiện thị trường tài Là một nước có mức độ mở cửa cao
  chính hội nhập sâu cho nên việc điều hành về kinh tế, Việt Nam đã xây dựng các mối
  tỷ giá của ngân hàng Nhà nước chủ yếu quan hệ kinh tế đối ngoại rộng mở với hầu
  hướng tới mục tiêu thứ nhất đó là ổn định hết các nước và khu vực, đặc biệt là những
  thị trường tài chính. nước phát triển, có thị trường rộng lớn với
  những nhu cầu rất cao và có nguồn lực
  2. Khái quát hoạt động điều hành tài chính cũng như công nghệ nguồn có
  tỷ giá của NHNN những năm gần đây thể hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế của
  Khoảng 10 năm gần đây, thị trường Việt Nam, chính vì vậy, trong điều kiện
  tài chính toàn cầu liên tục xảy ra các cú đồng Việt Nam (VND) chưa được tự do

 3. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 53

  chuyển đổi, vấn đề điều hành tỷ giá trở đã điều hành tỷ giá theo tỷ giá bình quân
  nên một đòi hỏi cực kỳ cấp bách để thông liên ngân hàng và điều chỉnh theo biên độ
  qua đó, giúp ổn định môi trường kinh tế vĩ nhằm mục tiêu ổn định thị trường ngoại tệ,
  mô bên trong cũng như hậu thuẫn có hiệu ngăn chặn suy giảm kinh tế. Định hướng
  quả cho các hoạt động thương mại quốc tế nhất quán của NHNN là chống đô la hóa,
  và thu hút vốn nước ngoài – đây là những nâng cao vị thế của VND.
  yêu cầu cấp thiết nhưng lại vô cùng khó Cụ thể:
  khăn thậm chí phải hy sinh một số mục
  Năm 2011: Ngay từ đầu năm,
  tiêu nào đó để đạt được mục tiêu kỳ vọng
  NHNN đã điều chỉnh mạnh tỷ giá bình
  trong từng giai đoạn. Khi các cuộc khủng
  quân liên ngân hàng với quyết định số
  hoảng tài chính “gối đầu” bùng phát khiến
  230/2011/QĐ-NHNN ngày 11/2/2011:
  hàng loạt nước thắt chặt nhập khẩu và gia
  tỷ giá USD/VND tăng (giảm giá VND)
  tăng áp đặt các rào cản thương mại đối
  9,3% từ 18.932 lên 20.693 VND/USD;
  với hàng hóa nhập khẩu, do đó, hoạt động
  biên độ giao dịch giảm từ +/- 3% xuống
  xuất khẩu của Việt Nam bị tác động tiêu
  +/- 1%. Mức tỷ giá mới phản ánh sát
  cực khiến GDP suy giảm 1,7% ngay trong
  hơn cung – cầu ngoại tệ trên thị trường
  năm 2010 (Anh Quân, 2010). Bên cạnh đó,
  ngoại hối. Nhờ đó, tỷ giá trên thị trường
  cuộc khủng hoảng này còn khiến FDI đầu
  tự do giảm nhiệt, chênh lệch thu hẹp dần
  tư vào Việt Nam suy giảm do nguồn vốn
  từ 1.500VND/ 1USD thời điểm đầu năm
  của các nhà đầu tư châu Âu giảm sút và
  xuống còn 500VND/1USD vào tuần đầu
  luồng vốn FDI dù dịch chuyển khỏi châu
  tháng 3/2011.
  Âu cũng không chảy vào Việt Nam do sự
  chênh lệch lớn về trình độ công nghệ. Trên Năm 2013: Để phù hợp với tín hiệu
  thực tế, vốn FDI giải ngân năm 2011 là 11 thị trường, ngày 27/6/2013, NHNN đã
  tỷ USD, bằng với số giải ngân của năm điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân
  2010 nhưng lại khá thấp so với những năm hàng thêm 1% lên mức 21.036 VND/
  trước đó. Ngoài ra, các cuộc khủng hoảng USD, sau 1,5 năm ổn định ở mức 20.828
  tài chính này kết hợp với nguy cơ về một VND/USD, đồng thời tiếp tục khẳng định
  cuộc chiến tranh tiền tệ cũng tạo ra những quyết tâm ổn định tỷ giá như định hướng
  biến động khó lường về tỷ giá. Đồng USD đề ra từ đầu năm.
  tăng giá mạnh và đồng EUR mất giá tương Năm 2014: Để góp phần hỗ trợ
  đối so với đồng USD trong khi thâm hụt xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
  thương mại của Việt Nam vẫn diễn biến theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ
  rất phức tạp: Năm 2007: -14,2 tỷ USD, đề ra, ngày 18/6/2014, NHNN đã quyết
  Năm 2008: -18 tỷ USD; Năm 2009: -12,2 định nâng tỷ giá chính thức thêm 1% lên
  tỷ USD; Năm 2010: -12,4 tỷ USD (Xuân 21.246, có hiệu lực từ ngày 19/6/2014.
  Bách, 2013), điều này đã làm gia tăng Quyết định điều chỉnh tỷ giá được ban
  sức ép tăng rủi ro hối đoái và biến động hành trong bối cảnh giá mua bán USD
  tỷ giá. Nhằm ứng phó với các biến động được duy trì ở mức cao trong thời gian
  khó lường về tỷ giá, NHNN trong giai trước đó, chủ yếu do kỳ vọng về khả năng
  đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu NHNN sẽ điều chỉnh tỉ giá sau những

 4. 54 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  thông điệp của Thống đốc và định hướng theo cách thức mới, linh hoạt hơn: tỷ giá
  chính sách tỉ giá trong năm 2014. có thể được điều chỉnh lên/xuống hàng
  Năm 2015: Ngày 7/1/2015, NHNN ngày nhưng vẫn đảm bảo quản lý theo chế
  đã ra quyết định điều chỉnh tỷ giá bình độ tỷ giá thả nổi có điều tiết. Cách thức
  quân liên ngân tăng thêm 1% từ mức điều hành tỷ giá mới này sẽ cho phép tỷ
  21.246 VND/USD lên mức 21.458 VND/ giá phản ứng linh hoạt, kịp thời hơn với
  USD. Quyết định điều chỉnh tỷ giá nhằm diễn biến trong nước và quốc tế
  thực hiện Nghị quyết 01 /NQ-CP ngày Từ năm 2017 trở đi, trong bối
  3/1/2015 của Chính phủ, theo đó NHNN cảnh chiến tranh thương mại Mỹ- Trung,
  có trách nhiệm điều hành chính sách tiền NHNN duy trì ổn định tỷ giá, phù hợp với
  tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ quan hệ cung – cầu ngoại tệ và các tác
  với chính sách tài khóa để chủ động kiểm động tiêu cực từ thị trường quốc tế. Cuối
  soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm năm 2017, tỷ giá do NHNN công bố ở
  ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng mức 22.425 VND/USD, chỉ tăng 1,2 % so
  kinh tế…, đồng thời điều hành tỷ giá phù với đầu năm. Năm 2018: Tỷ giá trung tâm
  hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, do NHNN công bố đã tăng khoảng 1,6%,
  thị trường tiền tệ. Dựa trên nền tảng diễn tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân
  biến ổn định của thị trường ngoại hối được hàng tăng khoảng 2,7% so với đầu năm.
  thiết lập trong những năm qua cùng với việc Năm 2019, NHNN đã tăng tỷ giá trung
  nhìn nhận diễn biến của dòng chảy ngoại tâm giữa VND và USD thêm 330 đồng,
  tệ và xu hướng diễn biến của đồng USD lên mức 23,155, tương đương tăng 1.4%
  trên thị trường quốc tế, NHNN đã ra quyết so với cuối năm 2018.
  định điều chỉnh ½ dư địa điều hành của tỷ Trong bối cảnh cuộc chiến thương
  giá trong năm 2015 ngay từ đầu năm nhằm mại Mỹ – Trung đang có những diễn biến
  tạo sự chủ động dẫn dắt thị trường. Cũng hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng
  trong năm 2015, NHNN ban hành Quyết leo thang đi kèm theo đó là các chính sách
  định 2730/QĐ-NHNN (ngày 31/12/2015) điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên
  về việc công bố tỷ giá trung tâm của VND bang Mỹ ngày càng khó đoán định; Còn
  với USD, tỷ giá chéo của VND với một số Trung Quốc thì để ứng phó với các thách
  ngoại tệ khác, theo đó, tỷ giá trung tâm của thức từ cuộc chiến này đã liên tục phá
  VND với USD được xác định trên cơ sở giá CNY, cụ thể: Tháng 8/2015 nước này
  tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia phá giá 4,6% (Nguyễn Đình Luận, 2015).
  quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân Năm 2016, CNY mất giá tới 6,6% (Thảo
  hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc Mai, 2017). Năm 2018: khoảng giữa năm
  tế của một số đồng tiền của các nước có 2018 CNY mất giá khoảng 8% (Duy Thái,
  quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn 2019). Mặt khác, thị trường tài chính toàn
  với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, cầu những năm qua do hiệu ứng tác động
  tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Quyết tiêu cực từ 2 cuộc khủng hoảng tài chính
  định này có hiệu lực từ đầu tháng 1/2016 “gối đầu” và các đối sách ứng phó của các
  Năm 2016: Kể từ đầu năm này, quốc gia cũng có những diễn biến hết sức
  NHNN đã điều hành chính sách tỷ giá phức tạp, những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn là

 5. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 55

  rất lớn, chính vì vậy, việc chuyển hướng 4. Một số vấn đề đặt ra
  điều hành tỷ giá từ xác định theo tỷ giá Như trên đã khẳng định thì tỷ giá
  bình quân liên ngân hàng sang xác định là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng
  tỷ giá trung tâm, đồng thời biên độ điều trong nền kinh tế hội nhập, do vậy, vấn
  chỉnh trong giao dịch thực tiễn cũng từng đề điều hành tỷ giá không chỉ nhằm ổn
  bước thu hẹp đã giúp cho công tác điều định thị trường ngoại hối, mà nó còn có
  hành tỷ giá của NHNN bám sát thực tiễn liên quan chặt chẽ đến các hoạt động sản
  cung cầu thị trường hơn, qua đó, giúp xuất kinh doanh trong nước cũng như khơi
  ngăn ngừa được các hành vi đầu cơ thao thông dòng chảy tài chính giữa trong và
  túng thị trường hối đoái cũng như giúp ngoài nước. Chính vì vậy, bất cứ quốc gia
  NHNN bổ sung tăng quĩ dự trữ quốc tế: nào cũng đều chú trọng hoạt động điều
  Từ qui mô khoảng 35 tỷ USD năm 2014 hành tỷ giá nhằm đạt được các mục tiêu
  tăng lên mức xấp xỉ 52 tỷ USD năm 2017 kỳ vọng trong từng giai đoạn. Việt Nam
  (PV, 2018) và lên tới khoảng 79 tỷ USD là nước đang phát triển với quan điểm đa
  vào năm 2019 (Đào Vũ, 2019). Tính đến dạng hóa và đa phương hóa các mối quan
  cuối tháng 3/2020 dự trữ ngoại hối tăng hệ kinh tế quốc tế, đã có mức độ hội nhập
  lên mức 84 tỷ USD (Việt Dũng, 2020). rất sâu vào các nền kinh tế khu vực và
  3. Những kết quả đạt được quốc tế, với tham vọng tăng trưởng kinh
  Việc điều hành tỷ giá của Ngân tế cao và bền vững nhằm từng bước rút
  hàng Nhà nước Việt Nam chủ yếu hướng ngắn khoảng cách phát triển với các nước,
  tới mục tiêu ổn định thị trường tài chính lại đặt trong điều kiện mức độ tích lũy vốn
  trong nước trước các tác động bất lợi trong nước còn nhiều hạn chế, thị trường
  của hội nhập tài chính quốc tế và nhìn tài chính nhìn chung vẫn còn kém phát
  chung, Ngân hàng Nhà nước đã đạt được triển cho nên vấn đề điều hành tỷ giá cần
  mục tiêu này cho dù một số năm trước phải được quan tâm sâu sắc hơn nhằm đạt
  đây trước các tác động bất lợi của khủng được các mục tiêu ổn định thị trường ngoại
  hoảng tài chính toàn cầu 2007/2009 và hối, khai thác nguồn lực tài chính trong và
  sau đó là khủng hoảng nợ công các nước ngoài nước cho đầu tư nhằm khai thác các
  EU khiến thị trường tài chính trong nước tiềm năng thế mạnh của nền kinh tế để từ
  chịu những tác động rất tiêu cực, nhưng đó tối đa hóa được các lợi ích trong hội
  thông qua việc can thiệp thị trường hợp nhập kinh tế quốc tế. Để đạt được các mục
  lý và đúng hướng nên thị trường ngoại tiêu, nhiệm vụ trên thì có nhiều vấn đề đặt
  hối từng bước ổn định, từ đó giúp tạo lập ra hiện nay và trong tương lai gần cần phải
  sự ổn định của thị trường tài chính. Đặc được chú ý, trong đó, có một số vấn đề sau
  biệt, kể từ năm 2016, khi ngân hàng Nhà đây chúng tôi cho rằng cần phải quan tâm
  nước chuyển sang ddieuf hành theo tỷ giá đúng mức:
  trung tâm thì thị trường ngoại hối Việt Thứ nhất, Tỷ giá là một loại giá
  Nam hoạt động ổn định, dự trữ quốc tế cả thị trường, do vậy, việc điều hành tỷ
  tăng nhanh, tạo lập niềm tin của các chủ giá phải nằm trong tổng thể việc thực thi
  thể trên thị trường. chính sách tiền tệ

 6. 56 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  Ở một số nước đang phát triển, các lợi ích kỳ vọng thu được trong thương
  trong đó có Việt Nam, thì việc quản lý tỷ mại quốc tế sẽ tăng lên. Trong thực tiễn
  giá thường được gắn cố định với một hoặc thì nước nào cũng chú ý điều hành tỷ giá
  một số đồng tiền chủ chốt và được điều nhằm tăng cường xuất khẩu và kiểm soát
  chỉnh theo biên độ, do vậy, trong một số nhập khẩu, có chăng ở một số nước việc
  giai đoạn khi thị trường ngoại hối bị biến can thiệp vào tỷ giá thường là gián tiếp
  động do yếu tố cung cầu thị trường hay và vì vậy các phí tổn can thiệp thường rất
  tâm lý các nhà đầu cơ thì ngân hàng trung thấp so với cách thức can thiệp trực tiếp
  ương thường can thiệp trực tiếp vào thị trên thị trường ngoại hối. Điều này hàm
  trường thông qua việc mua vào hoặc bán ý rằng nếu như việc điều hành tỷ giá nếu
  ra ngoại tệ, điều này có ảnh hưởng đến như ít chú ý đến tác động kiểm soát hoạt
  việc bơm thêm hoặc rút bớt đồng nội tệ động thương mại quốc tế thì cũng đồng
  trên thị trường, từ đó sẽ làm thay đổi tổng nghĩa với việc hạn chế đi vai trò của công
  phương tiện thanh toán trong nền kinh tế cụ tỷ giá trong nền kinh tế mở.
  thông qua số nhân tiền. Trong một số giai
  Thứ ba, Tỷ giá có quan hệ với vấn
  đoạn khi mà thị trường tài chính chịu các
  đề điều tiết dòng tài chính
  cú sốc lớn thì điều kiện tiền tệ sẽ bị thay
  đổi, dẫn đến số nhân tiền bị thay đổi theo, Xét về nguyên lý, việc xác định
  do vậy, các nhà chức trách tiền tệ cần phải tỷ giá phải dựa trên cơ sở cung – cầu về
  hết sức chú ý vấn đề này để bảo đảm rằng ngoại tệ trên thị trường ngoại hối và vì
  việc điều hành tỷ giá không gây các áp lực vậy phải bám sát cán cân thanh toán quốc
  đến việc quản lý lạm phát trong nền kinh tế trong điều hành tỷ giá, từ đó sẽ có các
  tế. chính sách hấp dẫn hay kiểm soát dòng tài
  Thứ hai, Tỷ giá có liên quan đến chính quốc tế vào và ra cho phù hợp trong
  hoạt động xuất nhập khẩu trên cơ sở khai từng thời kỳ. Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng
  thác các tiềm năng, lợi thế của một nền một số quốc gia có khó khăn trong kiểm
  kinh tế soát cán cân vốn và tài chính, đặt trong
  điều kiện tác động của cuộc cách mạng
  Bất cứ quốc gia nào theo đuổi mô
  công nghiệp 4.0 thì vấn đề kiểm soát các
  hình kinh tế mở đều hướng tới mục tiêu
  dòng tài chính quốc tế càng phức tạp hơn,
  đạt được lợi ích trong thương mại quốc tế.
  do vậy vấn đề điều hành tỷ giá cũng cần
  Xét về nguyên lý thì các lý thuyết thương
  chú trọng tăng cường phù hợp với công
  mại quốc tế đều chỉ ra rằng khi tham gia
  nghệ hiện đại để điều tiết tốt các dòng tài
  vào thương mại quốc tế tất cả các nước
  chính quốc tế, tránh các dòng vốn đầu cơ
  đều có lợi, tuy nhiên, lợi ích thu được của
  quốc tế thao túng thị trường trong nước
  các nước là không giống nhau, thậm chí rất
  thông qua các kênh phức tạp.
  khác biệt, do vậy, các nước tren cơ sở khai
  thác tối đa các tiềm năng của nền kinh tế, Thứ tư, Việc chuyển sang điều hành
  biến chúng thành những lợi thế so sánh thì theo tỷ giá trung tâm những năm gần đây
  lợi ích kỳ vọng sẽ tăng lên. Việc điều hành đã tỏ rõ các ưu thế của nó trong ổn định
  tỷ giá nếu như đồng thuận với việc thực thị trường ngoại hối đồng thời tăng nhanh
  thi chính sách thương mại của quốc gia thì quĩ dự trữ quốc tế. Tuy nhiên, với một nền

 7. Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion 57

  kinh tế hội nhập sâu có quan hệ thương Default. Bank of Enland, July 2006
  mại với hầu hết các nước và vùng lãnh [2]. Xuân Bách, 2013: Truy tìm nguyên
  thổ, hầu như mỗi nước có một đồng tiền nhân thâm hụt thương mại. https://nhandan.
  pháp định thì tỷ giá trung tâm được xác o r g . v n / n h a n – d i n h / Tr u y – t % c 3 % a c m –
  định như thế nào cũng là bài toán phải có nguy%c3%aan-nh%c3%a2n-th%c3%a2m-
  lời giải thỏa đáng bởi bên cạnh việc chú h%e1%bb%a5t-th%c6%b0%c6%a1ng-
  ý đến trọng số thương mại còn phải chú ý m%e1%ba%a1i-572852/#:~:text=Theo%20
  đến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường T % E 1 % B B % 9 5 n g % 2 0
  mà nhiều giai đoạn tâm lý các nhà đầu tư c%E1%BB%A5c%20th%E1%-
  BB%91ng%20k%C3%AA,v%C3%A0%20
  lại ảnh hưởng rấ đáng kể đến sự biến động
  n%C4%83m%202010%20c%C3%A1n%20
  thậm chí sai lệch so với các tính toán của
  c%C3%A2n. Truy cập 6/5/2013
  nhà quản lý.
  [3]. Việt Dũng, 2020: Dự trữ ngoại hối đạt 84
  5. Kết luận tỷ USD. http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/
  Điều hành tỷ giá là môt hoạt động du-tru-ngoai-hoi-dat-84-ty-usd-321508.html.
  phức tạp bởi nó thường chịu các tác động Truy cập 14/4/2020).
  từ các chính sách tiền tệ của các nước phát [4]. Nguyễn Đình Luận, 2015: Bối cảnh Trung
  triển, đối với những nước đang phát triển Quốc phá giá đồng nội tệ: Phản ứng của các
  với đồng nội tệ chưa được tự do chuyển thị trường tài chính. http://tapchitaichinh.
  đổi thì việc điều hành tỷ giá luôn chịu các vn/tai-chinh-quoc-te/nhan-dinh-du-bao/boi-
  áp lực lớn và nếu không có các công cụ và canh-trung-quoc-pha-gia-dong-noi-te-phan-
  biện pháp can thiệp hiệu quả thì thị trường ung-cua-cac-thi-truong-tai-chinh-101028.
  html. Truy cập 23/9/2015
  ngoại hói sẽ diễn biến phức tạp, các mục
  tiêu trong điều hành thường khó đạt được [5]. Thảo Mai, 2017: Đồng nhân dân
  như kỳ vọng. Từ phân tích thực trang công tệ mất giá 6,6% trong năm 2016. http://
  tác điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/
  nước Việt Nam trong một giai đoạn rất dài vang-tien/dong-nhan-dan-te-mat-gia-66-
  trong-nam-2016-2352735.html. Truy cập
  cho thấy rằng cho dù trong giai đoạn đầu
  3/1/2017
  việc điêu hành còn có những lúng túng,
  nhưng những năm gần đây, việc điều hành [6]. Bình Minh, 2019: Thâm hụt thương
  tỷ giá ngày càng được hoàn thiện, qua đó mại Mỹ 2018 lên mức cao nhất 10 năm.
  http://vneconomy.vn/tham-hut-thuong-
  giúp thị trường tài chính hoạt động ổn
  mai-my-2018-len-muc-cao-nhat-10-
  định. Một số vấn đề còn vướng mắc bài
  nam-20190307082306192.htm. Truy cập
  viết cũng đã đề cập đòi hỏi các nhà chức
  7/3/2019
  trách phải nghiên cứu xử lý, qua đó, giúp
  việc điều hành tỷ giá hiệu quả hơn, góp [7]. Khắc Nam, 2015: Châu Á: Cuộc chiến
  tranh tiền tệ đang cận kề. https://cafef.vn/tai-
  phần nâng cao hiệu quả của quá trình hội
  chinh-quoc-te/chau-a-cuoc-chien-tranh-tien-
  nhập kinh tế của Việt Nam./.
  te-dang-can-ke-20150724090007465.chn.
  Tài liệu tham khảo: Truy cập 24/7/2015
  [1]. Bianca De Paoli, Glenn Hoggarth and [8]. Anh Quân, 2010: Khủng hoảng
  Victoria Saporta (2006): Costs of Sovereign châu Âu tác động thế nào đến Việt Nam?.

 8. 58 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

  https://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/khung- http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/nam-
  hoang-chau-au-tac-dong-the-nao-den-viet- 2017-du-tru-ngoai-hoi-cua-viet-nam-dat-ky-
  nam-20100703105925401.chn. Truy cập luc-gan-52-ty-usd-134072.html. Truy cập
  3/7/2010 4/1/2018
  [9]. Duy Thái, 2019: Đồng Nhân dân [11]. Đào Vũ, 2019: Dự trữ ngoại
  tệ giảm giá kỷ lục: Kịch bản nào cho tỷ giá hối của Việt Nam lại lập kỷ lục 79 tỷ
  VND/USD?. http://thoibaotaichinhvietnam.
  USD. http://vneconomy.vn/du-tru-ngoai-
  vn/pages/tien-te-bao-hiem/2019-08-06/dong-
  hoi-cua-viet-nam-lai-lap-ky-luc-79-ty-
  nhan-dan-te-giam-gia-ky-luc-kich-ban-nao-
  usd-20191230173050637.htm. Truy cập
  cho-ty-gia-vnd-usd-74828.aspx. Truy cập
  30/12/2019
  6/8/2019
  [10]. PV, 2018: Năm 2017, dự trữ ngoại Địa chỉ tác giả: Trường Đại học Mở Hà Nội.
  hối của Việt Nam đạt kỷ lục gần 52 tỷ USD. Email: thanhson@hou.edu.vn

Download tài liệu Điều hành tỷ giá ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra File Word, PDF về máy