[Download] Tải Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) xuất hiện từ những năm 40 của thế kỷ XX tại Mỹ, bắt đầu bằng dịch vụ thẻ thanh toán. Bài viết giới thiệu về thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử ở nước ta, những lợi ích, thành công cũng như những hạn chế, thời cơ, thách thức của nó đối với các ngân hàng thương mại.

Bạn đang xem: [Download] Tải Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ:
  THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC
  CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  ThS.NCS. Lê Thị Hồng *

  Tóm tắt: Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) xuất hiện từ những năm 40 của
  thế kỷ XX tại Mỹ, bắt đầu bằng dịch vụ thẻ thanh toán. Đến những năm 80 thuật ngữ
  “Dich vụ ngân hàng điện tử” mới được sử dụng phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam,
  Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực từ tháng 03/ 2006 là cơ sở pháp lý quan trọng cho
  dịch vụ ngân hàng điện tử hình thành và phát triển. Bài viết giới thiệu về thực trạng
  dịch vụ ngân hàng điện tử ở nước ta, những lợi ích, thành công cũng như những hạn
  chế, thời cơ, thách thức của nó đối với các ngân hàng thương mại.
  Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng điện tử, E-Banking, Internet Banking, Mobile
  Banking, thời cơ, thách thức.

  Abstract: Electronic banking services (E-Banking) appeared from the 40s of the
  twentieth century in the US, starting with payment card services. Until the 80s the
  term “electronic banking service” was used popularly in the world. In Vietnam, the
  Electronic Transaction Law, effective from March 2006, is an important legal basis
  for the establishment and development of electronic banking services. The article
  introduces the status of e-banking services in our country, the benefits, successes as
  well as its limitations, opportunities and challenges for commercial banks.
  Keywords: Electronic banking services, E-Banking, Internet Banking, Mobile
  Banking, opportunities and challenges.

  Dịch vụ ngân hàng điện tử là Frank McNamara đã cùng đối tác lập
  (E-Banking) lần đầu ra đời trên thế giới Công ty Diners Club, phát hành loại thẻ
  vào năm 1946 dưới hình thức dịch vụ thẻ chuyên dùng để thanh toán tại các nhà
  thanh toán với cái tên “Charg-It” do John hàng với tên “Diners Club” – tiền thân
  Biggins ở Brooklyn (New York) nghĩ ra. của thẻ tín dụng hiện nay. Năm 1980,
  Song thẻ này chỉ giới hạn phạm vi phục dịch vụ ngân hàng qua Internet ra đời,
  vụ đối với khách hàng của Ngân hàng được cung ứng bởi một ngân hàng ở
  Biggins (ngân hàng trả tiền cho người Scotland (Tait và Davis, 1989). Nhưng
  bán, sau đó khách hàng trả tiền cho ngân các dịch vụ này đã sớm chấm dứt vì nó
  hàng trong phạm vi địa phương). Năm không được khách hàng ở các ngân hàng
  1949, sau một lần đi ăn nhà hàng gặp chấp nhận sử dụng. Đến năm 1990, với
  vấn đề về thanh toán, một người Mỹ tên sự phát triển nhanh chóng của công nghệ

  * Chủ nhiệm Bộ môn Thuế – Bảo hiểm khoa Tài chính, Tạp chí 30
  Trường ĐH KD&CN Hà Nội. Kinh doanh và Công nghệ
  Số 07/2020

 2. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  thông tin và sự ra đời của trình duyệt xuất hiện ở các ngân hàng lớn với một số
  Web do Tim Berners-Lee phát minh, các dịch vụ cơ bản. Năm 2004, Việt nam có
  ngân hàng đã bắt đầu khởi động lại việc 6 ngân hàng cung ứng E-Banking. Năm
  cung ứng dịch vụ này (Daniel, 1998). 2007, con số này đã lên 18 và năm 2012
  Ngày nay, thế giới đang bước vào là 46. Tới năm 2014, 100% ngân hàng đã
  cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với thực hiện dịch vụ này.
  sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh, Ban đầu do hạ tầng dịch vụ còn
  E-Banking ngày càng được nhiều ngân thiếu và chưa đồng bộ, nên tiện ích của
  hàng mở rộng cung ứng. E-Banking phát E-Banking mang lại cho khách hàng còn
  triển mạnh nhất ở Mỹ, Australia và các nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây,
  nước Châu Âu. Năm 2000 ở Mỹ đã có tốc độ phát triển hạ tầng công nghệ của
  88,8% các ngân hàng cung cấp dịch vụ nước ta khá nhanh, tạo điều kiện thuận
  “kiểm tra số dư” và dịch vụ “chuyển lợi cho dịch vụ E-Banking phát triển. Tuy
  tiền” thông qua trang Web của họ, 78% nhiên, nó mới chỉ dừng lại ở các dịch vụ
  ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán truyền thống, như kiểm tra tài khoản,
  hóa đơn và 60% ngân hàng cung cấp dịch thanh toán, chuyển tiền,… Còn một số
  vụ tín dụng (Wright, 2002). Ở châu Á, dịch vụ khác (huy động vốn, cho vay,…),
  E-Banking cũng rất phát triển, đặc biệt là thì khách hàng vẫn phải trực tiếp đến các
  ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn độ. Năm 2008, chi nhánh NHTM để thực hiện.
  Ấn Độ có 62% số ngân hàng giao dịch 1. E-Banking
  qua internet (Malhotra, 2010), nhưng việc E-Banking là dịch vụ ngân hàng
  sử dụng dịch vụ này ở các ngân hàng tư được cung cấp thông qua các phương
  nhân, ngân hàng nhà nước và ngân hàng tiện điện tử.
  ở nước ngoài không đồng đều. Ở Đông E-Banking gồm có:
  Nam Á, E-Banking phát triển nhất tại – Dịch vụ ngân hàng qua Internet
  Singapore và Thái Lan. Hơn một nửa số (Internet Banking) là dịch vụ ngân hàng
  dân Thái Lan sử dụng internet quan tâm và dịch vụ trung gian thanh toán, được
  tới E-Banking trong các dịch vụ chuyển các đơn vị cung cấp thông qua mạng
  tiền, thanh toán (Koedrabruen, 2002). Internet [1];
  Ở Việt Nam, dịch vụ ngân hàng điện – E-Banking trên phần mềm tiện ích
  tử ra đời từ năm 1993 với 4 máy ATM (Mobile Banking) được cung cấp bởi ngân
  nhập khẩu chia đều cho hai ngân hàng là hàng hoặc các tổ chức tài chính thông qua
  Vietcombank và ANZ. Chiếc thẻ nội địa phần mềm tiện ích cài trên điện thoại hay
  đầu tiên được Vietcombank phát hành máy tính bảng, cho phép khách hàng tiến
  năm 1993. Tháng 5/2002, được sự hỗ trợ hành những giao dịch tài chính từ xa;
  của Ngân hàng Thế giới thông qua dự án – Dịch vụ ngân hàng qua mạng truyền
  “Hiện đại hoá ngân hàng và các hệ thống thông (Phone Banking) được cung cấp
  thanh toán”, hệ thống thanh toán điện tử qua phần mềm tự động; khách hàng có
  liên ngân hàng (IBPS) đi vào hoạt động, thể liên hệ với ngân hàng bằng cách gọi
  tạo điều kiện cho dịch vụ ngân hàng điện điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài dịch
  tử phát triển. Luật Giao dịch điện tử được vụ; tổng đài hoạt động 24/24 giờ sẽ tự
  Quốc hội thông qua tháng 11/2005, có hiệu động trả lời các thông tin về dịch vụ, sản
  lực từ tháng 3/2006. Lúc đầu E-Banking phẩm của ngân hàng;
  Tạp chí 31
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 07/2020

 3. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  – Dịch vụ thẻ là phương thức thanh – Với dịch vụ ngân hàng truyền thống,
  toán được sử dụng để thanh toán tiền mua nhân viên của ngân hàng có thể quan sát
  hàng hoá, dịch vụ hay rút tiền mặt tự động biểu hiện của khách hàng để đánh giá chất
  thông qua máy đọc thẻ hay các máy rút lượng dịch vụ. Còn với E-Banking, chất
  tiền tự động. lượng dịch vụ được đánh giá tùy thuộc
  Đặc điểm của E-Banking gồm có: vào cảm nhận của khách hàng, kết quả
  – Các dịch vụ ngân hàng điện tử gắn của giao dịch và phải có thời gian điều
  liền với hoạt động ngân hàng và chỉ ngân tra, nghiên cứu.
  hàng mới thực hiện đầy đủ, mặc dù có một 2. Thực trạng phát triển E-Banking
  số doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ ví tại các NHTM Việt Nam
  điện tử, nhưng chỉ NHTM mới có chức a) Lượng thanh toán qua công nghệ thẻ
  năng trung gian tín dụng và trung gian Theo Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam,
  thanh toán, thông qua bất cứ phương thức năm 2000 chỉ có một vài ngân hàng lớn
  truy cập nào, như ATM, POS, Internet, thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm
  điện thoại,… dịch vụ ATM. Lúc này, số máy ATM
  – E-Banking không tồn tại dưới dạng còn khá ít, chỉ vài chục chiếc. Thẻ phát
  vật thể hữu hình, một cái gì đó có thể nhìn hành chủ yếu cho cán bộ ngân hàng. Năm
  thấy, cầm lấy, tích trữ, khi cần có thể sử 2005, có khoảng 2,7 triệu thẻ thanh toán,
  dụng, mà là kết quả của một quá trình. 1.700 máy ATM và lắp đặt 9.000 điểm
  E-Banking thể hiện dưới dạng tiện ích, chấp nhận thẻ (POS). Năm 2010, có gần
  như kiểm tra tài khoản, chuyển tiền, thanh 32 triệu thẻ, khoảng 11.500 máy ATM và
  toán, cho vay online hoặc thực hiện dịch khoảng 52.000 máy POS. Năm 2015, phát
  vụ, như thẻ, internet, điện thoại,… hành 91 triệu thẻ, có 16.573 máy ATM và
  – E-Banking được cung cấp liên 217.470 máy POS. Theo Ngân hàng Nhà
  tục, sử dụng 24/24 giờ, 7 ngày/tuần, ở nước, đến cuối năm 2018, có khoảng 132
  bất cứ nơi đâu, nên ngân hàng phải ứng triệu thẻ lưu hành, giao dịch thanh toán
  dụng công nghệ tự động hóa cao, đảm nội địa qua thẻ ngân hàng trong đạt trên
  bảo hoạt động thông suốt, liên tục. Với 229,2 triệu lượt (tăng 19,02%), số giao
  dịch vụ ngân hàng truyền thống, khách dịch qua POS đạt gần 209 triệu lượt với
  hàng phải đến các chi nhánh ngân hàng giá trị gần 445.000 tỷ đồng (tăng 38,42%
  để thực hiện trong giờ hành chính, vào về số lượt giao dịch và 26,3% về giá trị so
  các ngày làm việc. với năm 2017).
  – E-Banking là quá trình tự động Trong quý I/2019, cả nước có 18.668
  thông qua các phương tiện và hệ thống máy ATM và 261.705 máy chấp nhận
  điện tử, khép kín từ khi bắt đầu đến khi thanh toán thẻ (POS) lắp đặt tại hầu hết
  kết thúc giao dịch. Nếu không cung cấp các cơ sở dịch vụ, chuỗi phân phối, bán
  được dịch vụ, hệ thống sẽ tự động thông lẻ, khách sạn lớn, cơ sở y tế, bệnh viện,
  báo tới khách hàng. Vì vậy, E-Banking trường học,… Số giao dịch qua thẻ ATM
  yêu cầu một số thủ tục đảm bảo độ bảo đạt 232,8 triệu lượt, với giá trị giao dịch
  mật và an toàn đối với dịch vụ cung cấp. 676.550 tỷ đồng (tăng 12,36% lượt và
  – Hiện nay, E-Banking mang tính toàn 13,58% về giá trị); Giao dịch qua POS đạt
  cầu. Khách hàng có thể kết nối Internet, 55,8 triệu lượt, với giá trị 132.922 tỷ đồng
  sử dụng dịch vụ trên toàn thế giới; (tăng 54,24% lượt và 59,63% về giá trị).
  Tạp chí 32
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 07/2020

 4. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Nguồn: Thống kê từ số liệu của Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam và NHNN

  Hiện nay công nghệ thẻ đã thay đổi, năm 2014 là 47/47 ngân hàng thực hiện
  chuyển từ thẻ từ sang thẻ chíp. Ngày dịch vụ này.
  5/10/2018 Thống đốc Ngân hàng Nhà Năm 2018, lượng người sử dụng và
  nước Việt Nam đã ký Quyết định số 1927/ giá trị giao dịch qua các kênh điện tử, như
  QĐ-NHNN công bố Bộ Tiêu chuẩn cơ sở Internet, di động, tăng mạnh ở nhiều ngân
  về thẻ chíp nội địa và ban hành Thông tư hàng. Tại Sacombank, trong 10 tháng đầu
  số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 năm 2018 lượng đăng ký sử dụng Internet
  quy định lộ trình chuyển đổi thẻ ngân Banking đạt hơn 1,3 triệu tài khoản và
  hàng sang thẻ tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về Mobile Banking hơn 1,1 triệu tài khoản.
  thẻ chíp nội địa. Theo đó, lộ trình chuyển Tổng giá trị giao dịch mỗi tháng qua
  đổi thanh toán thẻ đến ngày 31/12/2019, hai kênh này là hơn 108.000 tỷ đồng.
  ít nhất 35% máy ATM, 50% thiết bị chấp VietinBank ghi nhận số sử dụng Internet
  nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Banking nửa đầu năm tăng 114% so với
  Việt Nam phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ cùng kỳ 2017, hơn 1,5 triệu tài khoản với
  sở về thẻ chíp nội địa. Đến 31/12/2020, giá trị giao dịch 44.260 tỷ đồng. Số người
  100% máy ATM và thiết bị chấp nhận sử dụng Mobile Banking của ngân hàng
  thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về này cũng đạt hơn 1,5 triệu với tổng số tiền
  thẻ chip nội địa. Đối với tổ chức phát giao dịch là 64.350 tỷ đồng. Tại MBBank,
  hành thẻ, đến 31/12/2019, ít nhất 30% số hơn 7 triệu người sử dụng dịch vụ ngân
  thẻ có Mã tổ chức phát hành thẻ (BIN). hàng số. Tổng giá trị giao dịch trung bình
  Đến 31/12/2020, ít nhất 60% và đến mỗi tháng đạt 27.400 tỷ đồng, đưa tỷ lệ
  31/12/2021, 100% số thẻ BIN do Ngân giao dịch thông qua E-Banking đạt 2,6
  hàng Nhà nước Việt Nam cấp đang lưu triệu lượt trên tổng số khoảng 3 triệu giao
  hành của Tổ chức phát hành thẻ phải tuân dịch hàng tháng của ngân hàng này.
  thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Nhận thấy quy mô, mức lợi nhuận
  b) Lượng thanh toán qua Internet và lớn có được từ hoạt động thanh toán
  Mobile Banking điện tử, rất nhiều doanh nghiệp Fintech
  Năm 2004, chỉ có ba ngân hàng cung (công nghệ trong tài chính) tại Việt Nam
  ứng dịch vụ Internet và Mobile Banking. đã ra đời hoạt động trong các lĩnh vực
  Năm 2007, đã lên 18, năm 2012 là 46, thanh toán trực tuyến, như Timo, ví điện

  Tạp chí 33
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 07/2020

 5. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  tử Momo, Ononpay,… Với áp lực cạnh III/2018 tăng mạnh so cùng kỳ 2017,
  tranh, các ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh trong đó, qua Internet tăng 18,3%, qua di
  lĩnh vực E-Banking. Theo Vụ Thanh toán động tăng 126% và ví điện tử tăng 161%.
  của Ngân hàng Nhà nước, giá trị thanh Về lượng thanh toán, thì qua Internet tăng
  toán qua các kênh điện tử đến hết quý 33%, di động 30% và ví điện tử 28%.

  Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam[2].

  Theo Ngân hàng Nhà nước Việt so với các dịch vụ truyền thống, từ đó
  Nam, hệ thống thanh toán điện tử liên góp phần tăng doanh thu cho hoạt động
  ngân hàng tiếp tục hoạt động an toàn, của ngân hàng.
  hiệu quả và thông suốt trong toàn quốc. – E-Banking là giải pháp tốt để các
  Quý I/2019, hệ thống thanh toán điện tử ngân hàng nâng cao chất lượng và hiệu
  liên ngân hàng đã xử lý 37.325 nghìn giao quả hoạt động, qua đó, mở rộng phạm
  dịch, tương ứng giá trị 20.691 nghìn tỷ vi hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh,
  đồng, tăng 22,99% về lượng và 17,84% giúp thực hiện chiến lược toàn cầu hóa
  về giá trị so cùng kỳ 2018. mà không cần mở thêm chi nhánh ở trong
  3. Lợi ích và hạn chế của E-Banking nước cũng như ngoài nước.
  a) Lợi ích của E-Banking – Thông qua E-Banking, các lệnh về
  – E-Banking có thể giúp khách hàng chi trả, nhờ thu của khách hàng được thực
  liên hệ với ngân hàng để thực hiện các hiện nhanh chóng, tạo điều kiện cho vốn
  giao dịch bất cứ thời điểm nào tại bất cứ tiền tệ được chu chuyển nhanh, tăng tốc
  nơi đâu đơn giản và nhanh chóng. Điều độ lưu thông hàng hóa, tiền tệ, nâng cao
  này rất quan trọng với những khách hàng hiệu quả sử dụng vốn..
  có ít thời gian để giao dịch trực tiếp với – E-Banking, với mô hình ngân hàng
  ngân hàng. Đây là lợi ích mà các giao dịch hiện đại, kinh doanh đa năng, sẽ cung cấp
  truyền thống khó có thể đạt được. cho khách hàng các dịch vụ chăm sóc chất
  – E-Banking tiết kiệm thời gian và lượng tốt nhất, giúp khách hàng hài lòng
  chi phí dịch vụ cho khách hàng. Phí giao và tin cậy hơn, nhờ thế, sẽ thu hút được
  dịch của E-Banking, đặc biệt là giao dịch thêm khách hàng.
  qua Internet, được đánh giá ở mức thấp – E-Banking cung cấp các dịch vụ

  Tạp chí 34
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 07/2020

 6. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  trọn gói. Các ngân hàng có thể liên kết nhiều quốc gia tiến tới xây dựng xã hội
  với các công ty bảo hiểm, công ty chứng không dùng tiền mặt. Đề án thanh toán
  khoán, công ty tài chính đưa ra các sản không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020
  phẩm tiện ích đồng bộ nhằm đáp ứng các ban hành theo Quyết định số 2545/QĐ-
  nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ TTg của Chính phủ sẽ là điều kiện cho
  liên quan. E-Banking phát triển.
  b) Hạn chế của E-Banking Ba là, số người sử dụng Internet ngày
  – Một trong những hạn chế của càng tăng dẫn đến việc sử dụng các dịch
  E-Banking là tính an toàn và bảo mật. vụ Internet-Banking tăng. Theo Trung tâm
  Khách hàng có thể bị hacker đánh cắp thống kê Internet Việt nam (VNNIC), năm
  mật khẩu truy cập tài khoản. Vì vậy, các 2017, tỷ lệ người dân tiếp cận Internet đạt
  ngân hàng phải không ngừng đầu tư cho 64%, thấp hơn mức trung bình thế giới
  công tác bảo mật, an toàn các dịch vụ. (theo Pew Research Center: 75%). Năm
  – Hiện tại, chất lượng dịch vụ chưa 2018, lượng người sử dụng Internet đạt
  cao, do chất lượng mạng, tốc độ đường 64 triệu, chiếm 67% dân số.
  truyền, lỗi kỹ thuật hoặc thiết bị đầu cuối Bốn là, Smartphone cùng với sự tiện
  không được đảm bảo. ích của E-Banking làm số người sử dụng
  – Hệ thống ngân hàng điện tử nếu Mobile-Banking không ngừng tăng lên.
  phát triển độc lập, thiếu sự liên kết chặt Theo điều tra của Pew Research Center,
  chẽ và bền vững cũng là một trở ngại cho Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí 25/39
  việc thanh toán liên ngân hàng. quốc gia được Trung tâm này nghiên cứu.
  – Việc sử dụng chữ ký điện tử, chứng Tỷ lệ người dân sử dụng Smartphone hiện
  nhận điện tử chưa được phổ biến rộng rãi đạt 53%, thấp hơn mức trung bình toàn
  và chưa thể hiện được ưu thế so với chữ cầu (59%). Tốc độ tăng lượng người dùng
  ký thông thường. Smartphone ở Việt Nam vào loại cao nhất
  4. Thời cơ và thách thức đối với các thế giới, giai đoạn 2015-2017, bình quân
  NHTM 18%/năm. Việt Nam đã kết nối mạng cáp
  Chính phủ đã ban hành Quyết định số quang quốc tế, phủ sóng toàn quốc và
  2545/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển nâng cấp dịch vụ viễn thông di động tiệm
  thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt cận với trình độ công nghệ của các nước
  Nam giai đoạn 2016-2020. Theo đề án tiên tiến.
  này, nhiều mục tiêu được xác định cụ thể Năm là, thương mại điện tử phát triển
  trong phát triển các hình thức giao dịch trở thành xu hướng của thế giới cũng như
  điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng, thanh ở Việt Nam. Phương tiện điện tử tăng đã
  toán hoá đơn các dịch vụ thường ngày. thúc đẩy dịch vụ thương mại điện tử tăng
  a) Thời cơ nhanh so với thương mại truyền thống.
  Một là, sự phát triển của cuộc cạch b) Thách thức
  mạng công nghiệp 4.0 kéo theo hàng loạt Một là, lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ
  các công nghệ mới ra đời là cơ sở cho sự sang thẻ chíp của Ngân hàng Nhà nước
  phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử. đòi hỏi các phương tiện đi kèm là máy
  Hai là, việc áp dụng các thành tựu ATM và máy POS cũng phải cập nhật
  của khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ để đọc được thẻ chíp, khiến
  trong lĩnh vưc ngân hàng, đang thúc đẩy đầu tư cho cơ sở vật chất – kỹ thuật tăng.
  Tạp chí 35
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 07/2020

 7. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Chi phí tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận tới nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi.
  của các NHTM. Ba là, an ninh mạng cần được đặt lên
  Hai là, tính bảo mật trong E-Banking hàng đầu đối với E-Banking. Tội phạm
  phải ngày càng hoàn thiện và cập nhật công mạng ngày càng tinh vi, đã có khách hàng
  nghệ mới, đòi hỏi các NHTM phải không mất tiền khi sử dụng E-Banking, sự lo
  ngừng đầu tư, nếu không, sẽ tụt hậu, dẫn ngại của khách hàng là có cơ sở.

  Tài liệu tham khảo

  1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quy định về an toàn, bảo mật cho cung cấp
  dịch vụ ngân hàng trên Internet. Thông tư số 35/2016/TT-NHNN, ngày 29/12/ 2016.
  2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tin về dịch vụ ngân hàng điện tử.
  https://www.sbv.gov.vn/.
  3. Trung tâm thống kê Internet Việt nam (VNNIC). Số liệu công bố. Báo cáo
  thống kê của Appota. Pew Research Center, DAMMIO.COM,
  4. Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam. Số liệu công bố. http://www.vnba.org.
  vnindex. php?option=com_k2&view=item&id=896:hoi-the-ngan-hang-viet-nam-20-
  nam&Itemid=219 &lang=vi

  Ngày nhận bài: 01/08/2019

  Tạp chí 36
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 07/2020

Download tài liệu Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy