[Download] Tải Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM – Tải về File Word, PDF

Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM
Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM

Download


Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán có cấu trúc gồm 7 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM File Word, PDF về máy

Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM

    Download tài liệu Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 môn Nguyên lý kế toán – ĐH Ngân hàng TP.HCM File Word, PDF về máy