[Download] Tải Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính – Tải về File Word, PDF

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính
Nội dung Text: Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính

Download


Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình củng cố, ôn luyện kiến thức về kế toán tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính File Word, PDF về máy

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
  MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (KTDN)
  KHÓA 5
  A.LÝ THUYẾT:
  Câu 1: Trình bày nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền?
  (1) Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng 1 đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, trừ
  trường hợp được phép sử dụng 1 đơn vị tiền tệ thông dụng khác.
  (2) ở những DN có ngoại tệ nhập quỹ hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ra Đồng Việt
  Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch để ghi sổ kế toán, đồng thời phải hạch toán
  chi tiết theo nguyên tệ. Nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn SXKD
  thì hạch toán vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính, nếu trong giai đoạn XDCB
  trước họat động SXKD thì hạch toán vào bên Nợ TK 413 hoặc bên Có TK 413.
  (3) Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn bằng tiền chủ áp
  dụng cho các DN không kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.
  (4) Cuối niên độ kế toán, phải điều chỉnh các TK vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ theo tỷ giá
  giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng.
  Câu 2: Trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại nguyên liệu, vật liệu?
  Khái niệm:
  Nguyên liệu, vật liệu của DN là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến
  dùng cho mục đích SXKD của DN.
  Đặc điểm của nguyên vật liệu: tham gia vào từng chu kỳ SXKD và chuyển hóa toàn bộ
  một lần vào giá trị của sản phẩm, do đó giá trị của nó là một trong những yếu tố hình thành giá thành sản phẩm.
  Nguyên vật liệu được phân loại như sau:
  ­ Nguyên liệu, vật liệu chính
  ­ Vật liệu phụ
  ­ Nhiên liệu
  ­ Phụ tùng thay thế
  ­ Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản

  Câu 3: Nguyên giá của TSCĐ chỉ được thay đổi trong các trường hợp nào?
  a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp:
  ­ Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  ­ Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình
  thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển
  đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công
  ty trách nhiệm hữu hạn.
  ­ Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
  b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ.
  c) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn
  của 1 TSCĐ hữu hình.
  Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và
  xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian
  sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.
  Câu 4: Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ
  nào?
  Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
  ­ TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sả n xuất kinh doanh.
  1

 2. ­ TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất.
  ­ TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ
  TSCĐ thuê tài chính).
  ­ TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
  ­ TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp.
  ­ TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp mua lại nhà và đất ở đã được nhà nước cấp quyền sử
  dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất không phải tính khấu hao.
  ­ TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho
  doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
  ­ TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.
  Câu 5:
  Trình bày nguyên tắc ghi nhận doanh thu?
  Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
  ­ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản
  phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
  ­ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa
  hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
  ­ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
  ­ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
  ­ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
  Câu 6:
  Trình bày nguyên tắc ghi nhận giá vốn?
  + Gía vốn hàng bán là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm tiêu thụ trong một kỳ kết toán.
  +Tùy theo đặc điểm hoạt động SXKD,  các DN xác định giá vốn hàng bán bằng 1 trong các phương pháp sau: FIFO, LIFO, TTĐD, 
  BQGQ
  B. BÀI TẬP:
  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  1. Các nghiệp vụ thu tiền (Bán hàng, thu hồi các khoản nợ,cho vay,góp vốn, nhận vốn, tạm ứng, thu hoạt động khác,…)
  2. Các nghiệp vụ chi tiền (Mua nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ,trả nợ, cho vay,đem góp vốn, trả lại vốn, 
  chi hoạt động khác,…)

  KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
  Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau (ĐVT: 1.000đ):
  a. Nghiệp vụ nhập kho
  * Mua ngoài (mua trong nước):
  1. Trường hợp hàng và hóa đơn cùng về
  VD1: Mua 1.000kg NVL nhập kho, giá mua chưa thuế 120.000, thuế GTGT 10%, chưa
  thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt 1.100 (trong đó thuế GTGT
  100). Hàng đã nhập kho đủ.
  2. Trường hợp mua NVL, đã nhận được hóa đơn nhưng cuối tháng hàng chưa về.
  VD2: Mua 1.000kg NVL nhập kho, giá mua chưa thuế 120.000, thuế GTGT 10%, thanh
  toán bằng TGNH. Đã nhận được hóa đơnc ủa người bán nhưng cuối tháng NVL vẫn chưa về
  nhập kho.
  3. Trường hợp thừa so với hóa đơn

  2

 3. VD3: a) Mua 1.500kg NVL nhập kho, giá mua chưa thuế 100/kg, thuế GTGT 10%, chưa
  thanh toán cho người bán. Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa 50kg chưa rõ nguyên nhân,
  DN cho nhập kho toàn bộ.
  b) 50kg NVL thừa đã xác định được nguyên nhân là do người bán giao nhầm, giả sử có 2
  trường hợp:
  § Xuất trả lại người bán
  § Mua luôn số thừa
  VD4: a) Mua 1.500kg NVL nhập kho, giá mua chưa thuế 100/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh
  toán cho người bán. Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa 50kg chưa rõ nguyên nhân, DN chỉ
  nhập kho theo số lượng mua, còn số thừa giữ hộ người bán.
  b) 50kg NVL thừa đã xác định được nguyên nhân là do người bán giao nhầm, giả sử có 2
  trường hợp:
  § Xuất trả lại người bán
  § Mua luôn số thừa
  4. Trường hợp thiếu so với hóa đơn
  VD5: a) Mua 1.500kg NVL nhập kho, giá mua chưa thuế 100/kg, thuế GTGT 10%, chưa
  thanh toán cho người bán. Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu 50kg chưa rõ nguyên nhân.
  b) 50kg NVL thiếu đã xác định được nguyên nhân giả sử có 2 trường hợp:
  § Do người bán giao thiếung ười b án đã giao bổ sung
  § Do cá nhân làm mấtb ắt b ồi th ường
  5. Trường hợp được hưởng chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hoặc trả lại hàng đã mua
  VD6: Chuyền khoản thanh toán cho người bán ở VD1 sau khi trừ chiết khấu thanh toán được
  hưởng 2%.
  VD7: Được người bán (VD1) cho hưởng chiết khấu thương mại 3% do mua hàng với số
  lượng lớn.
  VD8: Được người bán (VD1) giảm giá 5% do hàng không đúng quy cách.
  VD9: Xuất trả lại người bán (VD1) 100kg NVL do kém phẩm chất.
  b. Nghiệp vụ xuất kho
  1. Xuất dùng cho hoạt động SXKD (dùng để SX sản phẩm, phục vụ cho PXSX, bộ phận bán hàng, bộ phận 
  QLDN)
  VD10: Xuất kho NVL dùng cho SX sản phẩm 50.000, PXSX: 10.000, bộ phận bán hàng
  5.000, bộ phận QLDN 3.000.
  2. Xuất đem đi góp vốn liên doanh
  VD11: Xuất kho 5.000kg NVL đem đi góp vốn liên doanh, giá xuất kho 250.000, giá do hội
  đồng liên doanh chấp nhận đánh giá lại 245.000.

  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau (ĐVT: 1.000đ):
  a. Hạch toán tăng TSCĐ:
  1. Mua trả tiền ngay ngay
  VD1: Mua một TSCĐHH, giá mua chưa thuế 150.000, thuế GTGT 10% thanh toán bằng
  chuyển khoản. Chi phí lắp đặt, chạy thử chi bằng tiền mặt 1.650 (trong đó thuế GTGT 150).
  2. Mua trả chậm, trả góp

  3

 4. VD2: Mua một TSCĐHH theo phương thức trả góp, giá mua trả ngay chưa thuế 150.000,
  thuế GTGT 10%, lãi trả góp phải trả trong 18 tháng là 27.000. Định kỳ DN đã chuyển khoản
  thanh toán tháng đầu tiên.
  3. Nhập khẩu
  VD3: Nhập khẩu một TSCĐHH, giá nhập khẩu 20.000 USD chưa trả tiền người bán, thuế
  nhập khẩu 20%, thuế GTGT 10%.
  4. Mua dưới hình thức trao đổi
  VD4: Đem một xe tải đổi lấy xe ô tô 4 chỗ, nguyên giá của xe tải là 180.000, đã hao mòn
  30.000, giá trao đổi theo thỏa thuận là 165.000, thuế GTGT 10%. Xe ô tô nhận về có giá
  350.000, thuế GTGT 10%. Số chênh lệch đã thanh toán bằng tiền mặt.
  b. Hạch toán giảm TSCĐ
  1. Thanh lý, nhượng bán
  VD5: Nhượng bán một TSCĐHH có nguyên giá 60.000, đã hao mòn 20%, giá bán bao gồm
  thuế GTGT 10% là 60.500 thu bằng TGNH. Chi phí môi giới chi bằng tiền mặt 1.000.
  VD6: Thanh lyù một TSCĐHH có nguyên giá 20.000 đã khấu hao hết. Phế liệu thu hồi bán
  thu tiền mặt 1.500.
  3. Đem góp vốn
  VD6: Đem một TSCĐHH đi GVLD, nguyên giá 240.000, đã hao mòn 10%. Giá do hội đồng
  liên doanh đánh giá lại là 220.000.
  c. Hạch toán trích khấu hao TSCĐ vào chi phí SXKD
  VD7: Trích khấu hao TSCĐ ở PXSX: 12.000, bộ phận bán hàng 5.000, bộ phận QLDN:
  7.000.

  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:
   Nghiệp vụ liên quan đến tiền lương,tiền thưởng, các khoản khác… phải trả cho NLĐ
   Nghiệp vụ liên quan đến các khoản ứng trước, khấu trừ, thanh toán lương và các khoản khác cho NLĐ.
  VD: a) Tiền lương phải trả tháng này là75.000, trong đó tiền lương của công nhân SX 30.000,
  nhân viên PX 10.000, NVBH 15.000, bộ phận QLDN 20.000.
  b) Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định.

  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1. Đánh giá sản phẩm dở dang
   Theo Chi phí NVL chính, trực tiếp
   Theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
   Theo chi phí định mức
  2. Tính giá thành phẩm theo các phương pháp:
   Phương pháp trực tiếp
   Phương pháp hệ số
   Phương pháp tỷ lệ
  4. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
  ­ Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
  ­ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  4

 5. ­ Hạch toán chi phí sản xuất chung
  ­ Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm
  ­ Thành phẩm hoàn thành nhập kho, xuất bán trực tiếp hoặc gửi đi bán
  VD1 (ĐVT: 1.000đ)
  @ SDĐK của TK 154: 20.000
  @ Các NVKT phát sinh trong kỳ:
  1. Xuất kho: NVLC 120.000, NVLP 10.000 dùng cho SX sản phẩm
  2. Xuất kho CCDC dùng cho PXSX trị giá 7.000, CCDC này thuộc loại phân bổ 2 lần bắt
  đầu phân bổ từ tháng này.
  3. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho PXSX 5.000.
  4. Tiền lương phải trả cho CNSX 40.000, NVPX 10.000.
  5. Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định.
  6. Nguyên vật liệu C sử dụng không hết nhập lại kho 5.000.
  7. Cuối kỳ kết chuyển CPSX và tính giá thành 800sp hoàn thành nhập kho. Biết SPDD cuối
  kỳ là 200sp đánh giá theo CPNVLC
  Yêu cầu: Định khoản các NVKT phát sinh trên.
  VD2 (ĐVT: 1.000đ):
  @ SDĐK của TK 154: 45.000 (SPA:20.000, SPB: 25.000)
  @ Các NVKT phát sinh trong kỳ:
  1. Xuất kho NVLTT dùng cho SX SPA 120.000, SPB 150.000.
  2. Xuất kho CCDC dùng cho PXSX trị giá 7.000, CCDC này thuộc loại phân bổ 2 lần bắt
  đầu phân bổ từ tháng này.
  3. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho PXSX 5.000.
  4. Tiền lương phải trả cho CNSX SPA 40.000, SPB 60.000, NVPX 20.000.
  5. Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định.
  6. Cuối kỳ kết chuyển CPSX và tính giá thành SP hoàn thành nhập kho. Biết:
  ­ SP hoàn thành: 400SPA và 500 SPB
  ­ SPDD cuối kỳ: 100SPA và100 SPB đánh giá theo CPNVLtt
  ­ CPSXC phân bổ theo tỷ lệ tiền lương CNSX.
  ­ Phế liệu thu hồi sau quá trình SX 2.000.

  Yêu cầu: Định khoản các NVKT phát sinh trên.
  VD3 (ĐVT: 1.000đ)
  @ SDĐK của TK 154: 45.000
  @ Các NVKT phát sinh trong kỳ:
  1. Xuất kho NVLtt dùng cho SX 350.000.
  2. Xuất kho CCDC dùng cho PXSX trị giá 10.000
  3. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho PXSX 8.000.
  4. Tiền lương phải trả cho CNSX 120.000, NVPX 20.000.
  5. Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định.
  6. Cuối kỳ kết chuyển CPSX và tính giá thành SP hoàn thành nhập kho. Biết:
  ­ SP hoàn thành: 400SPA và 500 SPB
  ­ SPDD cuối kỳ: 100SPA và100 SPB đánh giá theo CPNVLtt
  ­ Hệ số quy đổi của SPA là 1, SPB là 1,2.

  Yêu cầu: Định khoản các NVKT phát sinh trên.
  KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
  Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:
  1. Tiêu thụ trực tiếp

 6. 5
 7. VD1: Xuất bán trực tiếp 500 thành phẩm cho khách hàng A, giá vốn 25.000, giá bán chưa
  thuế 35.000, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền.
  2. Tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận
  VD2: a) Xuất kho 500tp gửi đi bán cho khách hàng A, giá vốn 25.000, giá bán chưa thuế
  35.000, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa nhận được.
  b) Khách hàng A thông báo đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.
  3. Tiêu thụ theo phương thức gửi bán đại lý (ĐVT: 1.000 Đ)
  VD3:a) Xuất kho 500tp gửi bán đại lyù, giá vốn 50/sp, giá bán quy định chưa thuế 77/sp (bao
  gồm thuế GTGT 10%). Hoa hồng đại lyù được hưởng 5% trên doanh thu chưa thuế nếu bán được
  hàng, thuế GTGT hoa hồng đại lý 10%
  b) Đại lyù thông báo đã bán được 300sp và chuyển khoản thanh toán cho DN sau khi trừ hoa
  hồng được hưởng.
  4. Tiêu thụ theo phương thức trả chậm, trả góp
  VD4: Xuất bán 1.000tp theo phương thức trả góp, giá xuất kho 80.000, giá bán trả ngay chưa
  thuế 100.000, thuế GTGT 10%, lãi trả góp trong 5 tháng là 10.000. Khách hàng đã chuyển
  khoản thanh toán tháng đầu tiên.
  5. Tiêu thụ nội bộ
  VD5: Xuất kho 200tp bán cho cấp trên chưa thu tiền, giá vốn 20.000, giá bán bao gồm thuế
  GTGT 10% 33.000.
  6. Xuất khẩu, bán hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt. (ĐVT: 1.000 Đ)
  VD6: Xuất khẩu trực tiếp 2.000tp, giá thực tế xuất kho 100/sp, giá bán 10USD/sp, thuế xuất
  khẩu 5%, khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản, tỷ giá thực tế 20/USD.
  VD7: Xuất bán trực tiếp cho khách hàng 500tp, giá vốn 50.000, giá bán chưa thuế GTGT (đã
  bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt 40%) là 91.000, thuế GTGT 10%.
  7. Các trường hợp: hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại,
  chiết khấu thanh toán. (ĐVT: 1.000 Đ)
  VD8: a) Khách hàng A (VD1) trả lại 100sp do kém chất lượng.
  b) Giảm giá số hàng đã bán kỳ trước cho khách hàng là 1.100 (trong đó thuế GTGT
  100) do hàng sai quy cách, đã chi tiền mặt trả lại cho khách hàng.
  c) Chiết khấu thương mại cho khách hàng được hưởng do khách hàng mua hàng với
  số lượng lớn là 2.200 (trong đó thuế GTGT 200) trừ vào nợ phải thu khách hàng
  VD9: Khách hàng chuyển khoản thanh toán nợ kỳ trước (150.000) sau khi trừ chiết khấu
  thanh toán được hưởng 2%.

  KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, HOẠT ĐỘNG KHÁC
  Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau (ĐVT: 1.000đ):
  I. Các nghiệp vu liên quan đến hoạt động tài chinh
  1. Mua, bán chứng khoán
  VD1: Chuyển khoản mua 100 cổ phiếu, mệnh giá mỗi cổ phiếu 100. Chi phí môi giới 800
  chi bằng tiền mặt.
  VD2: Bán một số cổ phiếu thu bằng TGNH, giá gốc 10.000, giá bán 16.000. Chi phí môi giới
  thanh toán bằng tiền mặt 1.000.
  VD3: Bán một số cổ phiếu có giá gốc 10.000, giá bán 8.000 thu bằng TGNH.
  2. Hoạt động cho vay (ngắn hạn)
  VD4: Chi tiền mặt 100.000 cho Cty A vay, lãi suất 1,2%/tháng, thời hạn 6 tháng.
  6

 8. VD5: Chuyển TGNH 200.000 cho Cty B vay, lãi suất 1,2%/tháng, thời hạn 18 tháng.

  3. Đầu tư tài chính dài hạn:
  VD6: Thu hồi khoản đã cho Cty C vay ngắn hạn bằng TGNH 152.000 (trong đó tiền lãi 2.000).
  VD7:DN A mang 1 TSCĐ đi góp vốn liên doanh, nguyên giá 400.000.000 đ, đã khấu hao hết
  100.000.000 đ, giá do hội đồng LD đánh giá là 350.000.000
  VD8:Nhận được thông báo chia lãi do góp vốn liên doanh là 17.000.000 đ
  VD9:   , DN A mang góp vốn dưới dạng đầu tư liên kết 1 lô hàng hóa có giá trị ghi sổ là
  100.000.000đ cho DN B . Giá trị lô hàng cho vay được đánh giá là 96.000.000đ.
  VD10: DN A nhận lại vốn đầu tư và lãi bằng tiền TGNH trị giá 106.000.000

  4. Nghiệp vụ liên quan đến hoạt động khác
  ­ Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
  ­ Bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
  ­ Thu được nợ phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ
  ­ Được biếu tặng …
  VD17: Chi tiền mặt nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 10.000
  VD18: Chi tiền mặt nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 5.000, sau khi đã trừ đi khoản kyù
  quỹ ngắn hạn 5.000.
  VD19: Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế bằng tiền mặt 15.000
  VD20: Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế bằng tiền mặt 10.000 sau khi đã trừ đi khoản
  nhận kyù quỹ ngắn hạn 5.000.

  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
  Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:
  1. Nghiệp vụ kết chuyển chi phí, giá vốn để xác định KQKD
  2. Nghiệp vụ kết chuyển doanh thu, thu nhập để xác định KQKD
  3. Nghiệp vụ xác định số thuế TNDN phải nộp và kết chuyển chi phí thuế TNDN để xácđịnh KQKD
  4. Nghiệp vụ xác định và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN
  5. Nghiệp vụ phân phối số lợi nhuận sau thuế TNDN (bổ sung nguồn vốn kinh doanh hoặc trích lập các quỹ)
  VD (ĐVT: 1.000đ)
  1. Nhận lại 50 sp đã bán quý trước bị khách hàng trả lại do kém chất lượng, giá xuất kho
  trước đây 130/sp, DN chi tiền mặt trả lại cho khách hàng.
  2. Xuất bán trực tiếp tại kho 2.000sp cho Cty K, giá vốn 220.000, giá bán 260.000, thuế
  GTGT 10%.
  3. Chuyển nhượng một số cổ phiếu mua trong kỳ với giá 200.000, đã thu qua ngân hàng.
  Giá gốc của lô cổ phiếu này là 150.000. Chi phí môi giới đã thanh toán bằng tiền mặt
  3.000.
  4. Cty K thanh toán bằng chuyển khoản khi trừ chiết khấu thương mại 5% do mua hàng với
  số lượng lớn.
  5. Xuất kho gởi bán cho công ty Y 500sp, giá xuất kho 120/sp, giá bán 150/sp, thuế GTGT
  10% . Cty Y đã nhận được hàng nhưng chỉ chấp nhận thanh toán 480sp , số còn lại trả lại
  cho DN.

  7

 9. 6. Tiền lương phải trả kỳ này 70.000, trong đó tiền lương ở bộ phận bán hàng 30.000, bộ
  phận QLDN 40.000.
  7. Trích các khoản theo lương theo quy định.
  8. Khách hàng thanh toán tiền mua hàng trả góp 43.900 bằng TGNH, trong đó lãi là 2.000.
  9. Thuế TNDN tạm phải nộp quý này là 15.000, DN đã chuyển khoản nộp vào NSNN.
  10. Cty Y thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng là
  2%.
  11. Kết chuyển các khoản có liên quan để xác định kết quả kinh doanh, biết thuế suất thuế
  TNDN 25%.
  12. Bổ sung NVKD 10% lợi nhuận sau thuế.
  Yêu cầu: Định khoản các NVKT phát sinh trên

  8

Download tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính File Word, PDF về máy