[Download] Tải Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Nội dung Text: Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Download


Bài viết dựa trên việc tổng hợp, phân tích, bài viết nhằm làm rõ vai trò của phát triển kinh tế số đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, chỉ ra các thách thức, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam File Word, PDF về máy

Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

 1. Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp
  nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Nguyễn Tuấn Hùng Trần Ngọc Tiến
  Học viện Ngân hàng Học viện Ngân hàng

  Ngày nhận: 11/06/2020
  Ngày nhận bản sửa: 06/01/2021
  Ngày duyệt đăng: 28/01/2021

  So với các quốc gia trong khu vực và thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
  ở Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế: DNNVV đa phần làm dịch vụ, hoạt động sản
  xuất còn ít; doanh thu hàng năm nhỏ, tốc độ tăng trưởng quy mô chậm, phá sản
  giải thể nhiều; tiếp cận với các nguồn lực chính thức còn nhiều hạn chế… Trong làn
  sóng cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế
  số, khu vực này gặp thêm không ít thách thức và có vẻ bị tụt lại phía sau so với các
  tập đoàn kinh tế lớn hay khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đòi hỏi
  cần có những giải pháp quyết liệt để khối DNNVV theo kịp với xu thế phát triển của
  thời đại. Dựa trên việc tổng hợp, phân tích, bài viết nhằm làm rõ vai trò của phát
  triển kinh tế số đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, chỉ ra các thách
  thức, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số cho các
  doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong thời gian tới.
  Từ khóa: Kinh tế số, công nghệ số, doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Speeding up digital economic transformation for small and medium enterprises in Vietnam
  Abstract: Compared with other countries in the region and the world, small and medium enterprises
  (SMEs) in Vietnam still have many limitations: The major of SMEs are doing in field of services, a few
  SMEs take part in production activities; small annual revenue, slow growth, a rising toll of bankruptcy;
  access to official resources remains limited … In the wave of the industrial revolution 4.0 and the
  impact of the transition to the digital economy, this kind of enterprise faces many challenges and
  seems to be lagging behind compared to large enterprises, state owned enterprises or the foreign-
  invested business sector, requires urgen solutions for SMEs to catch up with the recent development
  trends. Based on the synthesis and analysis, the article aims to clarify the role of digital economic
  development SMEs in Vietnam, point out the challenges, thereby introduce solutions to promote
  transforming the digital economy for SMEs in Vietnam in the future.
  Keywords: digital economy, digital technology, small and medium enterprises (SMEs)

  Hung Tuan Nguyen
  Email: hungnt@hvnh.edu.vn
  Tien Ngoc Tran
  Email: tientn@hvnh.edu.vn
  Organization of all: Banking Academy of Vietnam

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 39 Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 2. Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  1. Vai trò của kinh tế số đối với doanh trò của khoa học công nghệ, cách mạng
  nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam công nghiệp 4.0 và kinh tế số để thấy được
  ảnh hưởng của làn sóng này và quá trình
  Kinh tế số (Digital economy) là “một nền chuyển đổi sang kinh tế số là lợi ích tự
  kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công thân, cần quyết tâm, quyết liệt để theo kịp
  nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử xu thế phát triển. Hầu hết các DNNVV hoạt
  tiến hành thông qua internet”. Ở Việt Nam, động theo phương cách: tập trung cao độ
  tại “Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam với nhà cung cấp và khách hàng kinh doanh
  năm 2019”, kinh tế số được hiểu là toàn bộ hạn chế (và chủ yếu là nội địa hóa).  Các
  hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số, và hoạt động kinh doanh được quyết định và
  phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ điều hành bởi một vài nhà quản lý cấp cao,
  số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh thường không có hoặc có ít người quản lý
  doanh mới1. cấp trung gian. Quản lý cấp cao chủ yếu tập
  Công nghệ số là một quá trình thay đổi từ trung cho các quyết định kinh doanh hiện
  phương thức thủ công truyền thống sang tại, các thử nghiệm hay chuyển đổi mang
  áp dụng công nghệ với các trụ cột là big tính dài hạn thường ít được quan tâm. Với
  data, internet kết nối vạn vật, điện toán đám xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc
  mây2… tế, mô hình kinh doanh truyền thống không
  Các doanh nghiệp ngày nay đang sử dụng còn phù hợp. Thay đổi mô hình kinh doanh
  chiến lược kinh doanh số trong tất cả các và tận dụng kinh tế số sẽ giúp DNNVV mở
  hoạt động kinh doanh, hợp lý hóa quy trình rộng kinh doanh, hướng tới tăng trưởng
  và sử dụng các công nghệ. Họ đang áp dụng dài hạn. Số hóa có lợi ích lớn cho khu vực
  chuyển đổi số để tăng cường tương tác với DNNVV: Thứ nhất, nó tạo điều kiện mở
  khách hàng và nhân viên cũng như mang rộng kinh doanh; Thứ hai, nó cải thiện hoặc
  lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng3. tối ưu hóa các hoạt động, giúp giảm chi phí.
  Chuyển đổi số (Digital transformation) Cụ thể:
  là khái niệm ra đời trong thời kỳ Internet (i)  Tiếp cận khách hàng/ nhà cung cấp
  bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời rộng hơn: Chuyển đổi kinh tế số giúp cải
  gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công thiện đáng kể khả năng tiếp cận khách hàng/
  nghệ số (digitalize) vào tất cả các khía cạnh nhà cung cấp cho DNNVV. Các nền tảng
  của doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả thương mại điện tử (Lazada, Shopee…)
  hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và giúp DNNVV có thể tiếp cận với các cộng
  mang lại giá trị cho khách hàng.4 đồng khách hàng mới, dễ dàng để quảng
  Sự chuyển biến mạnh mẽ nền kinh tế số bá, tiếp thị, cung ứng sản phẩm… Ở chiều
  hiện nay buộc DNNVV5 cần nhận thức vai ngược lại, bên cạnh các nhà cung ứng
  truyền thống, nền tảng kỹ thuật số cho phép
  1
  https://vietnambiz.vn/kinh-te-so-digital-economy-la-gi-
  hieu-them-ve-kinh-te-so
  DNNVV tiếp cận với các nhà cung cấp
  2
  https://doceye.vn/tin-tuc/noi-dung/cong-nghe-so-la-gi-
  mới, kể cả các nhà cung cấp ở ngoài nước.
  fsi-gioi-thieu-cac-giai-phap-cong-nghe-so-hoa-hang- (ii)  Giảm chi phí: Chuyển đổi kinh tế số
  dau-hien-nay-22735.html giúp giúp giảm chi phí do tính kinh tế của
  3
  https://vinno.vn/kinh-te-so-la-gi-tai-dinh-vi-doanh- quy mô. Ví dụ, nhà hàng có thể giao đồ ăn
  nghiep-trong-nen-kinh-te-so
  qua các công cụ giao hàng như Lozi, Now.
  4
  https://smartfactoryvn.com/digital-transformation/
  chuyen-doi-so-la-gi/
  Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều
  5
  Tiêu chí xác định DNNVV được quy định tại Điều 6- của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  40 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 3. NGUYỄN TUẤN HÙNG – TRẦN NGỌC TIẾN

  vn, Ahamove… thay vì tự thuê hay tự tổ hệ tương hỗ này đã giúp nhiều bên cùng có
  chức đội giao hàng. Tương tự như vậy, nhờ lợi. Nền tảng công nghệ khi kết nối đúng
  các đối tác vận chuyển này mà các shop bán cách sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh mới cho
  hàng online cũng không cần tổ chức hay tự các DNNVV, tránh bị “cá lớn nuốt cá bé”.
  mình vận chuyển sản phẩm đến tay người Rộng hơn, các nền tảng lớn có thể kéo
  tiêu dùng. Các nền tảng kỹ thuật số sẵn sàng theo sự phát triển của nhiều nền tảng con
  cung cấp dịch vụ với chi phí hợp lý. như một hệ sinh thái. Facebook, Google,
  (iii) Cơ hội tối ưu hóa: Các nền tảng kỹ Amazon, Alibaba… chính là những ví dụ
  thuật số có thể cung cấp những tiện ích tích điển hình. Những nền tảng toàn cầu này đã
  hợp và phân tích giúp đối tác hiểu mô hình tạo ra những nền tảng nhỏ hơn phục vụ các
  bán hàng và có khả năng tối ưu hóa dịch vụ DNNVV, trong một hệ sinh thái chung do
  sản phẩm của họ. Chẳng hạn, Alibaba có kế chính họ phát triển. 
  hoạch mang lại điện toán đám mây cho các Từ đó có thể thấy, các nền tảng kỹ thuật số
  đối tác DNNVV của mình để đảm bảo rằng và chính phủ sẽ quan tâm đến cải thiện tỷ lệ
  họ có thể làm việc với các hệ thống mới số hóa cho các DNNVV. Hai bên nên phối
  nhất và tối ưu hóa hoạt động của họ. hợp chặt chẽ cùng nhau tìm hiểu và giải
  Thời gian qua, với ​​sự xuất hiện nhanh quyết những thách thức mà DNNVV phải
  chóng của các nền tảng kỹ thuật số trong đối mặt. Có thể có những lo ngại rằng các
  các ngành như vận tải, bán lẻ, du lịch và nền tảng kỹ thuật số đặt ra những yêu cầu
  dịch vụ đã giúp các DNNVV tiếp cận nền khắt khe, DNNVV có thể bị coi là con mồi
  kinh tế số tương đối dễ dàng với chi phí và bị phân biệt đối xử nhưng nên lưu ý rằng
  thấp. Hầu hết các nền tảng kỹ thuật số một trong những tính năng chính của công
  không yêu cầu DNNVV phải trả một khoản nghệ kỹ thuật số là “chi phí chuyển đổi”
  đầu tư ban đầu lớn, mà nên chấp nhận chia tương đối thấp sẽ đảm bảo rằng DNNVV
  sẻ lợi nhuận. Đồng thời các nền tảng kỹ có thể hưởng lợi, điều quan trọng là tạo ra
  thuật số cũng coi các DNNVV là một phần một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa
  không thể thiếu trong kinh doanh của họ. các nền tảng kỹ thuật số, để DNNVV có thể
  Hay nói cách khác, khách hàng cá nhân, chọn được nhiều nhất điều khoản và điều
  doanh nghiệp tư nhân, DNNVV và các loại kiện ưu đãi, thu được nhiều lợi ích nhất.
  hình doanh nghiệp khác là cốt lõi, là hạt
  nhân quan trọng nhất trong triết lý kinh 2. Những thách thức của kinh tế số với
  doanh của các nền tảng kỹ thuật số. Đó là doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
  mối quan hệ cộng sinh. Chẳng hạn, với nền
  tảng công nghệ tiên tiến và khả năng xây Ông Nguyễn Kim Hùng6, Chủ tịch HĐQT
  dựng xu hướng tốt cùng nguồn lực từ các Tập đoàn Kim Nam chia sẻ, “thời gian qua,
  quỹ đầu tư, Grab đã biến giấc mơ về một các khái niệm “nền kinh tế số”, “chuyển
  kỳ lân công nghệ mang lại các gói dịch vụ đổi số” được nhắc tới rất nhiều, song với
  di chuyển văn minh, minh bạch về quãng nhiều DNNNV, hiểu biết thực sự về vấn đề
  đường và giá thành thành điều có thể thực này để đưa vào ứng dụng còn rất hạn chế.
  hiện tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Với phần lớn DNNVV thì các khái niệm
  Á nói chung. Tại Việt Nam, với mạng lưới trên mới chỉ “nghe”, chứ để hiểu về chuyển
  hợp tác phủ rộng trên 30 tỉnh- thành phố
  trong thời gian qua, các đơn vị vận tải trên 6
  Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/
  cả nước đã bắt tay hợp tác Grab, mối quan chuyen-doi-so-cuoc-choi-doi-van-cho-doanh-nghiep-
  nho-va-vua-318022.html

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 41

 4. Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  đổi số, kinh tế số còn là quá trình dài, vì số cho chủ sở hữu và quản lý cấp cao của
  chúng ta chưa có sự phổ cập chính thức về DNNVV bằng cách cung cấp nó bằng ngôn
  chuyển đổi số nên cộng đồng doanh nghiệp ngữ tiếng Việt có thể tạo ra sự khác biệt
  rất thiếu thông tin về hoạt động này. Khi lớn. Đó là gợi ý tinh chỉnh để các chương
  Việt Nam gia nhập kinh tế số toàn cầu thì trình đào tạo, giáo dục, cố vấn hiện có cho
  cơ hội là rất lớn, song trụ cột nền kinh tế các DNNVV hiệu quả hơn. Môi trường
  nằm ở khu vực doanh nghiệp với 98% có kinh doanh không minh bạch, môi trường
  quy mô nhỏ và vừa, vốn chưa hình dung cụ trực tuyến không an toàn cũng làm cho các
  thể chuyển đổi số là gì, nên đây là điều đầu DNNVV không có thông tin cần thiết và
  tiên cần phải giải quyết. Doanh nghiệp phải nhận thức rõ ràng về các công ty cung cấp
  hiểu thì mới nắm được giá trị, từ đó đưa nền tảng kỹ thuật số. Họ đôi khi mất một
  vào chiến lược kinh doanh. Khi cả cộng chi phí lớn nhưng chuyển đổi số không
  đồng doanh nghiệp cùng chung một kế thành công hoặc không được bảo mật theo
  hoạch, trong đó có kinh tế số và chuyển đổi cam kết. Chính phủ cũng nên xem xét làm
  số, thì lúc đó trụ cột kinh tế số mới có thể việc với các nền tảng kỹ thuật số đang liên
  phát huy hiệu quả”. Tổng hợp quan điểm hệ trực tiếp với DNNVV để truyền đạt kiến​​
  của các chuyên gia cho thấy, DNNVV hiện thức về số hóa, đồng thời theo dõi và giám
  nay đang gặp phải nhiều thách thức trong sát quá trình chuyển đối số mà các nền tảng
  việc tham gia vào nền kinh tế số. này cung ứng cho các DNNVV. Về tương
  Thứ nhất, DNNVV có kiến thức hạn chế về lai, phải hoàn thiện môi trường kinh doanh
  số hóa. Trong cấu trúc của DNNVV từ con và pháp luật kinh doanh cho kinh tế số.
  người đến trang thiết bị của doanh nghiệp Thứ hai, các DNNVV không muốn thay
  đều đang gặp khó trong việc chuyển đổi số. đổi quy trình kinh doanh quen thuộc cũng
  Đặc biệt sự thiếu nhận thức và kiến thức như nhận thức của họ về đầu tư chuyển đổi
  về kinh tế số là trở ngại đáng kể đối với số cần chi phí không nhỏ. Nhiều chủ sở hữu
  hành trình số hóa của DNNVV. Trong đó, hay quản lý cấp cao thiếu kiến ​​thức về các
  những người chủ doanh nghiệp (quản lý bước thực tế cần phải thực hiện để đưa hoạt
  cấp cao) cảm thấy số hóa là một hành trình động kinh doanh của họ tích hợp với công
  phức tạp, tốn kém và xa rời với khả năng nghệ kỹ thuật số dù cho họ đã biết về lợi
  của họ. Hơn nữa họ cũng chưa nhận thức ích số hóa có thể mang lại. Họ có xu hướng
  rõ sự hữu ích của số hóa, đồng thời khi số chống lại áp dụng các công nghệ mới do
  hóa thông tin thường phân tán, không dễ các rủi ro nhận thấy và gánh nặng tài chính
  dàng truy cập, gặp rào cản ngôn ngữ. Hiện liên quan.
  nay, các kiến thức hay thông tin về số hóa Trên thực tế, chi phí cho việc áp dụng kỹ
  tại các DNNVV dựa vào truyền miệng, ít thuật số (sản phẩm điện tử viễn thông, dịch
  trực tuyến, nguồn cung cấp thiếu, rời rạc. vụ công nghệ thông tin) đã giảm đáng kể
  Các công cụ và thông tin về kinh tế số bằng trong thời gian qua.  Chi phí kết nối băng
  tiếng Việt dành cho DNNVV vô cùng hạn thông rộng giảm dần theo thời gian, một
  chế, việc tiếp cận các luồng thông tin bằng phần nhờ vào những nỗ lực doanh nghiệp
  tiếng Anh thực sự là thách thức đối với loại kinh doanh dịch vụ và của chính phủ trong
  hình doanh nghiệp này. Phần lớn các tài cung cấp và phổ cập Internet tới mọi đối
  liệu tự học về các công cụ kỹ thuật số cũng tượng người dân. Hơn nữa, các nền tảng kỹ
  chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Cải thiện quyền thuật số có xu hướng không tính phí thanh
  truy cập vào thông tin về công nghệ kỹ thuật toán trả trước mà thay vào đó áp dụng mô

  42 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 5. NGUYỄN TUẤN HÙNG – TRẦN NGỌC TIẾN

  hình chia sẻ lợi nhuận hoặc tính phí hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
  lý theo định kỳ. Nhờ sự bùng nổ về công
  nghệ đám mây, phần mềm ứng dụng, các Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Trí
  DNNVV tìm kiếm giải pháp số hóa với giá Hiếu7, nền tảng kỹ thuật số dựa trên 3 cấu
  cả phải chăng. Đầu tư ban đầu không còn phần: “Một là hạ tầng cơ sở kỹ thuật số,
  là rào cản lớn trên con đường đạt được số bao gồm máy điện toán, Internet, mạng xã
  hóa. Thực hiện bước đầu tiên để số hóa một hội và các phương tiện truyền thông…; hai
  phần công việc kinh doanh là thách thức là cơ chế, quy trình để vận hành các cơ sở
  lớn nhất đối với DNNVV, nhưng một khi đó; ba là mô hình kinh doanh dựa trên nền
  điều này đã được hoàn thành, gia tăng cải tảng kỹ thuật số, một trong đó là thương
  tiến sẽ đến tự nhiên và dễ dàng hơn. Do đó, mại điện tử. Với ba cấu phần này, doanh
  đòi hỏi cấp thiết của DNNVV là tìm kiếm nghiệp cần nắm bắt được hiện tại Việt Nam
  nền tảng nào phù hợp với nhu cầu, ngân và doanh nghiệp mình đang ở mức độ nào
  sách của họ và nơi họ nên tìm kiếm sự hỗ của quy mô hạ tầng cơ sở, thể chế đã hoàn
  trợ để bắt đầu quá trình số hóa. thiện ở mức nào và mô hình kinh doanh
  Thứ ba, các DNNVV thiếu kiến thức đang ở đâu để có thể định vị, từ đó đưa ra
  chuyên môn về công nghệ số. Khi chuyển chiến lược đầu tư và chuyển đổi. Bên cạnh
  đổi số DNNVV đòi hỏi các kiến thức đó, các nhà quản trị của doanh nghiệp cũng
  chuyên môn với các công nghệ kỹ thuật số. phải thực sự quyết tâm dần thoát khỏi mô
  Nếu không có nguồn nhân lực có chuyên hình kinh doanh truyền thống để đi vào mô
  môn các doanh nghiệp nhỏ dường như bị hình kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số,
  động trong việc số hóa. Đầu tiên là những từ đó mới có chiến lược đầu tư cụ thể vào
  con người có khả năng sử dụng nền tảng kỹ công nghệ và nguồn nhân lực, đưa doanh
  thuật số như chủ sở hữu, quản lý cấp cao nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới”.
  của doanh nghiệp. Đây là lý do vì sao cần Như vậy, để thúc đẩy kinh tế số cho các
  phối hợp giữa các chuyên gia, công ty công doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, các
  nghệ hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp nắm bắt giải pháp cần được quan tâm đồng bộ.
  về chuyển đổi số theo hướng cầm tay chỉ Thứ nhất, cung cấp hỗ trợ ban đầu giúp
  việc, dìu họ đi những bước đầu tiên. Hơn DNNVV chuyển đối số
  nữa, quá trình thực hiện số hóa cho doanh Việc cung cấp hỗ trợ ban đầu cho DNNVV
  nghiệp cần thuê các chuyên gia công nghệ trong chuyển đổi số có nhiều nội dung cần
  thông tin (CNTT) bán thời gian hoặc toàn thực hiện.
  thời gian hỗ trợ doanh nghiệp trong giai (i) Chẳng hạn cung cấp thông tin phù hợp,
  đoạn đầu. Lựa chọn này không dễ dàng cho đào tạo về kỹ thuật số và công nghệ. Bản
  hầu hết các DNNVV đang tìm cách xây thân doanh nghiệp còn hạn chế về tư duy,
  dựng khả năng kỹ thuật số của họ do chi kiến thức chuyển đổi số do chưa có sự đào
  phí lao động tương đối cao, đặc biệt ở các tạo bài bản trong lĩnh vực này, trong khi
  tỉnh và nông thôn thì nhân lực lĩnh vực này đối với việc cung ứng giải pháp công nghệ,
  vô cùng khan hiếm. Đây là gợi ý cho việc doanh nghiệp phải tiếp cận với nhiều thuật
  cần tạo nguồn cung cấp nhân lực dồi dào ngữ chuyên ngành, tài liệu chủ yếu là tiếng
  với chi phí hợp lý là cấp thiết để bổ sung sự Anh. Việc gặp khó khăn ngay từ ban đầu,
  thiếu hụt vể mảng CNTT cho các DNNVV.
  7
  Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/
  3. Một số giải pháp phát triển kinh tế số cho chuyen-doi-so-cuoc-choi-doi-van-cho-doanh-nghiep-
  nho-va-vua-318022.html

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 43

 6. Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  cộng thêm khả năng nắm vững công nghệ tảng. Điều này sẽ giúp duy trì sự tăng trưởng
  mới còn yếu khiến DNNVV không dám của thị trường và tạo điều kiện cho DNNVV
  mạnh tay đầu tư cho chuyển đổi số. Hỗ trợ cơ hội tiếp cận nguồn vốn P2P, từ đó thúc
  thông tin, kiến thức kinh tế số bằng tiếng đẩy họ hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số.
  Việt, đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh Thứ hai, xây dựng đội ngũ nguồn nhân
  cho chủ sở hữu hay quản lý cấp cao của lực cho chuyển đổi số
  DNNVV là bước thúc đẩy quan trọng để Nguồn nhân lực của Việt Nam chưa đáp
  các DNNVV tham gia vào nền kinh tế số. ứng yêu cầu chuyển đổi sang kinh tế số.
  Hỗ trợ này sẽ biến ngoại lực thành nội lực, Chúng ta đang có sự thiếu hụt nguồn nhân
  biến quá trình chuyển đổi số là lợi ích tự lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công
  thân của các DNNVV. nghệ thông tin và truyền thông. Giáo dục
  (ii) Trong chiến lược số hóa nền kinh tế, Việt Nam chưa theo kịp xu thế phát triển
  chính phủ cần cân nhắc một khoản tài chính vũ bão của kinh tế số, kinh tế sáng tạo trên
  hỗ trợ cho các DNNVV chuyển đổi số. Có thế giới hiện nay. Vấn đề này nếu không
  thể ý nghĩa của các khoản này chưa được được quan tâm đầu tư thích đáng trong
  định lượng nhưng chắc chắn thúc đẩy khu thời gian tới sẽ là một điểm nghẽn lớn cho
  vực này tiến lên, tham gia nhanh hơn vào phát triển kinh tế số ở nước ta. Hạn chế về
  quá trình “số hóa”. Bên cạnh đó, chính phủ nguồn nhân lực cho kinh tế số nằm ở cả
  có thể kết hợp với các nền tảng tài chính ba cấp độ: cấp độ đại trà của xã hội cho
  kỹ thuật số (fintech) để hỗ trợ tài chính bổ việc ứng dụng công nghệ số; nhóm làm
  sung cho DNNVV. DNNVV tiếp cận sản việc trực tiếp trong lĩnh vực này và nhóm
  phẩm cho vay ngang hàng (P2P) dễ dàng nắm vai trò chủ chốt có khả năng dẫn dắt
  hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, linh hoạt hơn nhiều quá trình chuyển đổi số. Đây thực sự là một
  so với phương thức cho vay truyền thống. thách thức. Chính phủ và các bộ ngành cần
  Với xếp hạng tín dụng phù hợp và lý lịch tăng cường, cải thiện chất lượng hệ thống
  được xác minh, khu vực doanh nghiệp này giáo dục- đào tạo trực tiếp hướng tới tạo ra
  có thể nhận khoản vay P2P trong một vài nhiều nhân lực cho lĩnh vực này.
  giờ,  trong khi phương pháp truyền thống Cần đổi mới hệ thống giáo dục, đào tạo
  bình thường cần nhiều tài liệu, thông tin và kĩ năng mới, nhất là bậc đại học và dạy
  mất vài tuần hoặc vài tháng mới giải quyết nghề; phát triển nhân lực công nghệ thông
  xong hồ sơ vay. DNNVV có thể giao tiếp tin- truyền thông và nhân lực số. Ngoài ra
  trực tiếp với các nhà đầu tư, thực hiện việc cần biết thu hút nhân tài của Việt Nam trên
  cung cấp thông tin thích hợp, chính xác thì thế giới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo,  khởi
  họ có nhiều cơ hội nhận được khoản vay hỗ nghiệp sáng tạo để cùng đóng góp cho sự
  trợ này. Các khoản vay P2P thường minh phát triển kinh tế số trong nước.
  bạch và không có chi phí ẩn, tuy nhiên hình Đối với các DNNVV thì chủ doanh nghiệp,
  thức này phải chịu rủi ro nền tảng như gian quản lý cấp cao cần trang bị kiến thức,
  lận, mất khả năng thanh toán và sụp đổ hệ thống nhất về tư tưởng và quyết tâm hành
  thống bên cạnh các rủi ro khác phát sinh từ động chuyển đổi sang kinh tế số. Đồng thời,
  thị trường, hiệu suất hoặc thanh khoản. Để khu vực doanh nghiệp này cần tìm được
  bảo vệ người vay (DNNVV) và người cho đội ngũ hỗ trợ, tư vấn về nền tảng kỹ thuật
  vay (các fintech), chính phủ cần phải thành số luôn sẵn sàng với chi phí phải chăng.
  lập hệ thống pháp lý về quy tắc thâm nhập Thứ ba, tăng cường sự hợp tác: Chính
  thị trường và điều chỉnh hành vi của các nền phủ – các nền tảng kỹ thuật số- DNNVV

  44 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 7. NGUYỄN TUẤN HÙNG – TRẦN NGỌC TIẾN

  Cần nhận thức rằng nền tảng kỹ thuật số là thuật số phù hợp nhất. Sự hiện diện của các
  thành tố quan trọng của kinh tế số. Các tổ rào cản như vậy có thể giải thích mức độ
  chức sở hữu nền tảng kỹ thuật số là người chuyển đổi số của khu vực này chậm như
  cung ứng dịch vụ kỹ thuật số chính cho hiện nay. Tuy nhiên, khi rào cản ban đầu đã
  doanh nghiệp. Họ có chuyên môn và là đối được tháo gỡ, số hóa trở nên dễ dàng hơn
  tượng trực tiếp có thể cải thiện khả năng kỹ và chính phủ thành lập các chương trình
  thuật số của DNNVV, đồng thời đó cũng là hỗ trợ thì xu thế chuyển đổi số ở khu vực
  quá trình mở rộng kinh doanh của họ. Trong doanh nghiệp này sẽ diễn ra bùng nổ.
  quá trình hợp tác ba bên này, Chính phủ
  đề xuất các ý tưởng, các nhu cầu xây dựng 4. Kết luận
  kinh tế số để thu hút các nền tảng số phù
  hợp tham gia, đưa ra các khung pháp chế để Bằng quan sát thực tế và việc phân tích,
  quản lý và tạo điều kiện cho các nền tảng kỹ tổng hợp thông tin, bài viết nhằm chỉ ra vai
  thuật số ngày càng phát triển. Hơn nữa, các trò quan trọng của kinh tế số đối với phát
  nền tảng kỹ thuật số phải duy trì các cam triển DNVVN trên các khía cạnh như khả
  kết phát triển dịch vụ, tăng cường bảo vệ năng tiếp cận khách hàng/nhà cung cấp;
  thông tin, dữ liệu, quyền riêng tư, an ninh giảm chi phí và cơ hội tối ưu hóa hoạt động;
  mạng cho người tiêu dùng cũng như hỗ trợ tuy nhiên DNVVN cũng phải đối mặt với
  xây dựng chính phủ điện tử, giúp đỡ doanh những thách thức trong quá trình chuyển
  nghiệp chuyển đổi số. Nếu Chính phủ và đổi kinh tế số về hiểu biết, chi phí và kinh
  các nền tảng kỹ thuật số có thể hỗ trợ tích nghiệm sử dụng; do đó những giải pháp cần
  cực cho nhau thì quá trình số hóa của các được quan tâm nhằm thúc đẩy kinh tế số
  DNNVV có thể diễn ra hiệu quả hơn. đối với các DNVVN là: (1) cung cấp hỗ
  Không có nghi ngờ rằng việc thúc đẩy số trợ ban đầu giúp DNNVV chuyển đối số;
  hóa cho DNNVV là cần thiết bởi kết nối (2) xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực cho
  kỹ thuật số khiến cho các công đoạn kinh chuyển đổi số; và (3) tăng cường sự hợp tác
  doanh đang trở nên nhanh hơn, rộng hơn và giữa Chính phủ- các nền tảng kỹ thuật số và
  ít tốn kém hơn. Tuy nhiên, không phải tất DNNVV.
  cả các DNNVV đều sẵn sàng chuyển đổi Hạn chế của nghiên cứu là dựa vào việc
  số mà không cần sự hỗ trợ từ Chính phủ và tổng hợp phân tích chủ quan của nhóm tác
  các nền tảng kỹ thuật số. Các chủ DNNVV giả mà chưa có cuộc khảo sát cụ thể đối với
  luôn bận rộn với các hoạt động kinh doanh các DNVVN và các đơn vị cung cấp các
  hàng ngày, họ không có khả năng áp dụng nền tảng kỹ thuật số để có các bình luận sâu
  các biện pháp kinh doanh mới để cải thiện và tin cậy hơn về các thách thức đặt ra cũng
  hoạt động của họ nếu không chắc chắn về như yêu cầu trong việc phát triển kinh tế số
  lợi ích của việc áp dụng kỹ thuật số, nhất là đối với các DNVVN ở Việt Nam ■
  khi họ không thể xác định các công nghệ kỹ

  Tài liệu tham khảo
  Chính phủ (2018), Nghị định 39/2018/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Final Report, Study on MSMEs Participation in the
  Digital Economy in ASEAN
  Economist Intelligent Unit-EIU (2010), Digital Economy Rankings: Beyond E-readiness.
  http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/chuyen-doi-so-cuoc-choi-doi-van-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-318022.
  html

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 45

 8. Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  https://vietnambiz.vn/kinh-te-so-digital-economy-la-gi-hieu-them-ve-kinh-te-so-20200520092924294.htm
  https://doceye.vn/tin-tuc/noi-dung/cong-nghe-so-la-gi-fsi-gioi-thieu-cac-giai-phap-cong-nghe-so-hoa-hang-dau-hien-
  nay-22735.html
  https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18499/kinh-te-so–tac-dong–co-hoi-va-kha-nang-tan-dung-cua-viet-nam.aspx
  http://hdll.vn/vi/nghien-cuu—trao-doi/kinh-te-so—co-hoi-but-phacho-viet-nam.html
  https://doanhnhanvn.vn/kinh-te-so-la-gi-kinh-te-so-o-viet-nam-phat-trien-the-nao-22049.html
  https://vinno.vn/kinh-te-so-la-gi-tai-dinh-vi-doanh-nghiep-trong-nen-kinh-te-so
  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) (2018), Chiến lược Cách mạng công nghiệp 4.0: Đánh giá và đề
  xuất chính sách, Báo cáo, Hà Nội, tháng 11/2018.

  46 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

Download tài liệu Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam File Word, PDF về máy