[Download] Tải Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Tải về File Word, PDF

Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Nội dung Text: Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Download


Cùng với việc kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, Việt Nam có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức. Trong lĩnh vực nghề nghiệp kế toán – kiểm toán, lao động Việt Nam có cơ hội tham gia làm việc ở nước ngoài và ngược lại, lao động nước ngoài cũng có nhiều cơ hội làm việc tại Việt Nam. Bài viết này tập trung vào việc đào tạo kế toán có tính quốc tế trên nền tảng công nghệ – E-Learning.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 File Word, PDF về máy

Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 1. ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
  TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  Trần Thế Nữ
  Khiếu Hữu Bình
  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Tóm tắt
  Cùng với việc kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, Việt Nam có rất nhiều cơ hội
  cũng như thách thức. Trong lĩnh vực nghề nghiệp kế toán – kiểm toán, lao động Việt
  Nam có cơ hội tham gia làm việc ở ngước ngoài và ngược lại, lao động nước ngoài
  cũng có nhiều cơ hội làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, dòng chảy lao động Việt Nam
  ra nước ngoài chưa nhiều nhưng nguy cơ dòng lao động từ các nước như Singapore,
  Malaysia, Philippines trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán là rất lớn do họ có lợi thế
  nhiều hơn về tiếng Anh và tính quốc tế trong nghề nghiệp. Điều này đặt ra những yêu
  cầu cao hơn về chất lượng của đào tạo nhân lực kế toán và kiểm toán, đặc biệt là
  tính quốc tế. Cùng với đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tới gần với tốc độ
  đột phá và được dự đoán sẽ tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong
  đó có giáo dục đại học. Bài viết này tập trung vào việc đào tạo kế toán có tính quốc
  tế trên nền tảng công nghệ – E-Learning.
  Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0, kế toán kiểm toán, E-Learning
  1. Thực trạng đào tạo cử nhân kế toán kiểm toán
  Kế toán – kiểm toán từ trước tới nay luôn là nghề nghiệp có nhu cầu xã hội rất
  lớn. Đặc biệt, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu và số lượng đào tạo cử
  nhân kế toán, kiểm toán luôn nằm trong nhóm dẫn đầu tại các trường đại học khối
  kinh tế ở Việt Nam. Về nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy các môn
  học kế toán, kiểm toán trong các trường đại học, những năm qua đã có thay đổi căn
  bản về nội dung và hình thức. Bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý luận nền
  tảng, các chương trình đào tạo dần chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành nhằm giúp
  sinh viên có thể lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Mặc dù vậy, có thể dễ dàng
  nhận thấy ở hầu hết chương trình đào tạo ở các trường đại học, số lượng các môn học
  chuyên ngành căn bản còn quá nhiều do các trường phải tuân thủ chương trình khung
  của Bộ GD&ĐT, trong đó các môn học bắt buộc thuộc phần giáo dục đại cương còn
  chiếm khối lượng khá lớn khiến cho việc giảm tải chương trình gặp nhiều khó khăn.
  Các nội dung chuyên ngành được phân thành hai khối chính, thứ nhất là các nội dung
  Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kế toán, Nguyên lý kế toán.
  Thứ hai là các môn học nâng cao, hoặc chuyên biệt như Kế toán công ty, Kế toán

  187

 2. công, Kế toán tập đoàn, Kế toán doanh nghiệp dịch vụ, Kế toán ngân hàng thương
  mại… Các môn học chuyên biệt này khai thác các nội dung chuyên sâu về kế toán
  trong từng mảng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì thế dẫn tới việc
  trùng lặp một số nội dung ở những phần chuyên sâu/chuyên biệt này và phần kiến
  thức trước đó.
  Về học liệu, giáo trình các trường đang sử dụng, phần lớn học liệu sử dụng
  hiện là dạng giáo trình được biên soạn theo các văn bản Bộ Tài chính về chuẩn mực
  kế toán Việt Nam, chế độ kế toán, các bài giảng và đề thi cũng được thiết kế theo
  hướng này. Điều này dẫn đến việc sinh viên nhớ kiến thức một cách máy móc, hạn
  chế khả năng suy luận, tìm hiểu bản chất vấn đề và phát triển kiến thức. Rất nhiều
  sinh viên sau khi ra trường và đi làm cho các doanh nghiệp không thể làm việc và tư
  duy độc lập, gặp nhiều lúng túng trong các tình huống thực tế.
  Về phương pháp dạy và học, một số trường đã thực hiện thay đổi tích cực trong
  phương pháp giảng dạy theo hướng giảm giờ học lý thuyết, đẩy mạnh thời gian tự học
  của sinh viên, tăng cường thời gian thực hành. Nhưng phần lớn chương trình đào tạo cử
  nhân hiện nay được đào tạo trong mô hình truyền thống, hiệu quả của việc này còn thấp
  do cơ sở vật chất cũng như kinh phí thực hiện của các trường còn thiếu. Việc áp dụng
  công nghệ thông tin vào giảng dạy chỉ dừng lại ở số hóa bài giảng, dùng slide thay cho
  bảng phấn hay có thực hành trên các phần mềm kế toán (kế toán máy).
  Như vậy, có hai điểm yếu trong chương trình đào tạo của các trường. Thứ nhất
  là thiếu các nội dung mang tính hội nhập quốc tế trong đó có kế toán và chuẩn mực
  báo cáo tài chính quốc tế. Rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp làm cho các doanh
  nghiệp nước ngoài, hoặc doanh nghiệp Việt Nam có trình bày báo cáo tài chính theo
  chuẩn mực quốc tế gặp rất nhiều khó khăn đối với những mảng kiến thức này. Thứ
  hai là chưa áp dụng công nghệ cao như lớp học ảo, lớp học trực tuyến vào đào tạo hệ
  cử nhân.
  2. Yêu cầu về tính quốc tế cho nghề nghiệp kế toán – kiểm toán
  2.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày một nhiều
  Trong hành trình mở cửa nền kinh tế, việc thu hút FDI của Việt Nam tạo ra
  diện mạo mới cho nền kinh tế. Từ năm 1991 đến năm 2016, Việt Nam đã thu hút
  được 151,39 tỷ USD vốn FDI thực hiện. Giai đoạn 1991 – 2000 phần lớn dự án FDI
  có quy mô nhỏ, vốn đầu tư trung bình mỗi dự án khoảng 4 triệu USD, tập trung vào
  may mặc, giày dép, đồ uống, thực phẩm, có một số dự án lớn thăm dò và khai thác
  dầu khí, sản xuất ô tô, xe máy, khách sạn, dịch vụ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm của
  những tập đoàn kinh tế lớn. Giai đoạn 2001 – 2010, sau khi khắc phục hậu quả của
  khủng hoảng kinh tế khu vực, từ năm 2005 đã có thêm nhiều dự án lớn công nghệ
  188
 3. cao, dịch vụ hiện đại của Intel, Nokia, Canon, Samsung, LG… làm tăng thêm tỷ trọng
  của khu vực FDI trong giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu. Giai
  đoạn 2011 – 2016 có thêm nhiều dự án quy mô lớn, với vốn đầu tư từ 1 tỷ USD trở
  lên, đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất một số sản phẩm công nghệ cao của
  thế giới, như điện thoại di động, máy tính bảng, hàng điện tử…

  Nguồn: Niên giám thống kê 2010

  Nguồn: Niên giám thống kê 2015

  189

 4. Như vậy, sau gần 30 năm thu hút vốn FDI, số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư
  nước ngoài ở Việt Nam đã tăng lên nhiều với số năm 2014 là 11.046 doanh nghiệp. Đây là
  cơ hội việc làm trong lĩnh vực kế toán có tính quốc tế cao cho lao động Việt Nam.
  2.2. Pháp luật kế toán ngày càng tiệm cận với Chuẩn mực Kế toán quốc tế
  Trong thập niên gần đây, việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế
  (IFRS) đã phát triển nhanh chóng và được áp dụng phổ biến trên toàn thế giới. Ngay
  từ tháng 7 năm 2002, Liên minh châu Âu đã yêu cầu tất cả công ty niêm yết trên thị
  trường chứng khoán lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS đối với toàn bộ báo
  cáo tài chính hợp nhất cho các kỳ kế toán kể từ 01/01/2005. Kết quả là tính đến năm
  2005, khoảng 7.000 công ty của 25 nước thành viên Liên minh châu Âu khi đó đã
  chuyển từ các hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia sang IFRS1. Quyết định dứt
  khoát của Liên minh châu Âu đã thúc đẩy sự lan tỏa mạnh mẽ của IFRS trên quy mô
  toàn cầu. Khảo sát gần đây của Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) cho
  thấy 116/140 quốc gia đã yêu cầu các công ty niêm yết áp dụng IFRS2. Trong khi đó,
  các nước còn lại trong khảo sát cũng đã cho phép áp dụng IFRS. Các nghiên cứu đã
  chỉ ra rằng IFRS là một tác nhân quan trọng tới tính bền vững của nền kinh tế toàn
  cầu. IFRS giúp nâng cao trách nhiệm giải trình bằng cách giảm bớt lỗ hổng thông tin
  giữa nội bộ và bên ngoài công ty. Việc IFRS có thể áp dụng cho cả các nền kinh tế
  phát triển và mới nổi cũng góp phần hỗ trợ giảm thiểu chi phí báo cáo. Nó tạo ra một
  thứ ngôn ngữ chung cho thị trường vốn, mang lại sự tin cậy cho các nhà đầu tư, đồng
  thời thúc đẩy các công ty và thị trường hoạt động hiệu quả hơn.
  Tại Việt Nam, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo
  Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành nhiều đợt
  khác nhau với 26 chuẩn mực. Về bản chất, VAS được xây dựng có chọn lọc dựa trên
  nền tảng của các chuẩn mực quốc tế IAS/IFRS để phù hợp với đặc điểm của nền kinh
  tế và trình độ quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam tại từng thời kỳ. Song, VAS
  cũng đã bộc lộ những điểm hạn chế khi chưa có những hướng dẫn cụ thể và cập nhật
  đối với rất nhiều loại hình giao dịch, các công cụ tài chính mới phát sinh.
  Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển rất nhanh và mạnh, quá trình hội
  nhập của chúng ta ngày càng sâu, rộng với khu vực và thế giới, Bộ Tài chính đã yêu
  cầu phải nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính đối với tất cả các doanh
  nghiệp. Ngoài ra, để có thể thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế hoặc niêm yết tại thị
  trường nước ngoài, việc trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế trở thành
  một xu thế tất yếu của tất cả các tập đoàn, các công ty đại chúng.

  1 ICAEW. 2015. “Moving to IFRS reporting: seven lessons learned from the European experience”, Financial
  Reporting Faculty
  2 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/huong-toi-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-

  quoc-te-ifrs-85366.html

  190

 5. Mặc dù có rất nhiều lợi ích trong việc áp dụng IFRS, tuy nhiên, để có thể áp
  dụng được IFRS, các doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị rất nhiều công đoạn
  trong đó có việc hoàn thiện hệ thống và phần mềm kế toán doanh nghiệp, cùng một
  đội ngũ nhân lực kế toán có trình độ cao, ngoại ngữ tốt. Các kỹ thuật để thực hiện
  đánh giá theo IFRS cũng tương đối phức tạp đối với đại đa số nguồn nhân lực kế
  toán hiện nay chỉ được đào tạo để hạch toán và trình bày báo cáo tài chính theo VAS.
  Việc tìm hiểu IFRS và nhận thức rõ các điểm khác biệt giữa VAS và IFRS để
  có thể trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS một cách nhất quán là một nhu
  cầu hết sức bức thiết của các doanh nghiệp. Đối với đội ngũ nhân sự kế toán, quá
  trình này đòi hỏi chi phí đào tạo và thời gian thực hành tương đối lớn. Các cơ sở đào
  tạo trong các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học, Hiệp hội Kiểm toán
  viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tại Việt Nam hiện chưa có chương trình đào tạo
  về IFRS một cách hệ thống.
  Các khóa học đào tạo IFRS chỉ mới được tổ chức gần đây bởi các tổ chức nghề
  nghiệp quốc tế như Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán
  công chứng Australia (CPA Australia), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
  (ICAEW). Tuy nhiên, số lượng học viên được tiếp cận chương trình học tập bổ ích này còn
  khá ít ỏi. Một số công ty kiểm toán như các công ty trong nhóm Big 4 cũng mới chỉ đào tạo
  IFRS nội bộ nhân viên trong công ty. Phần lớn kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam là
  những người trực tiếp lập báo cáo tài chính đều chưa được đào tạo và tiếp cận IFRS.
  Tóm lại, với xu hướng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam và các
  nước trong khu vực, cùng với đó là việc nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại
  Việt Nam và nhiều doanh nghiệp Việt Nam có xu thế vươn ra thế giới thì tính quốc tế
  trong hoạt động kế toán được nâng cao dần lên. Để đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho
  các thay đổi đó, hoạt động đào tạo kế toán cũng cần có những thay đổi lớn để tiếp cận
  với các chương trình đào tạo quốc tế hay các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.
  3. Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề nghiệp kế toán – kiểm toán
  Công nghiệp 4.0 với những tiến bộ công nghệ một cách thần tốc đang ở
  trong giai đoạn phôi thai nhưng đã thay đổi một cách sâu sắc cách thức làm việc
  của các tổ chức doanh nghiệp. Ý tưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bắt
  đầu ở Đức và nhanh chóng được đưa tới các quốc gia và khu vực khác như Mỹ,
  Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Liên minh châu Âu với nhiều tên gọi khác
  nhau, trong đó Industrie 4.0, Internet của vạn vật và Internet công nghiệp là các
  thuật ngữ được sử dụng phổ biến.
  Nhìn chung, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ xuất hiện những máy móc thiết bị
  mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày có chức năng bật tắt, được kết nối với
  hoặc có thể kích hoạt bằng Internet. Báo cáo năm 2016 của KPMG – Nhà máy của

  191

 6. Tương lai – mô tả ngành công nghiệp 4.0 là sự tích hợp đầy đủ của công nghệ thông
  tin và truyền thông và công nghệ tự động hoá trong “nhà máy của tương lai”3. Theo
  xu thế này, thiết bị sẽ không chỉ giao tiếp, mà còn sử dụng thông tin và phân tích dữ
  liệu để điều khiển hành động trong tương lai. Vậy với cách mạng công nghiệp 4.0
  với những thay đổi mạnh mẽ trong việc tiếp cận và xử lý thông tin sẽ ảnh hưởng đến
  các nghiệp vụ kế toán tài chính như thế nào?
  Chắc chắn ngành công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra một cách thức tư duy mới buộc
  những người làm tài chính kế toán phải nâng cao trình độ và thay đổi cách thức làm
  việc. Công nghiệp 4.0 được dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc thực hành kế toán, tài
  chính theo các như sau:
  • Giảm thiểu thời gian thu thập thông tin đầu vào, thu thập dữ liệu từ các kho dữ liệu
  lớn, các giải pháp về “Big Data” hay “Dữ liệu lớn” giúp thu thập thông tin nhanh và chính
  xác hơn đối với tất cả các loại quyết định và quản lý các đối tượng liên quan.
  • Giải quyết công tác kế toán xuyên biên giới: Các bộ phận kế toán tài chính dù
  ở đâu trong chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia cũng có thể sử dụng trên
  cùng một nền tảng dữ liệu định danh thống nhất, giúp kiểm soát hàng hóa một cách
  hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như giảm thiểu rủi ro.
  Như vậy, với cách mạng công nghiệp 4.0, người làm kế toán sẽ có xu hướng
  giảm đi về số lượng do việc xử lý thông tin được số hóa hoặc được phân tích bằng
  các công nghệ cao hay trí tuệ nhân tạo. Điều này dẫn tới việc đào tạo kế toán sẽ thay
  đổi theo.
  4. Giải pháp tăng cường tính quốc tế cho đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán
  4.1. Tăng cường tính quốc tế cho đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán
  Hiện tại, ở Việt Nam đã và đang triển khai hai hướng đi để giải quyết bài toán
  đó. Thứ nhất, các sinh viên được đào tạo tại môi trường nước ngoài hoặc đào tạo
  trong nước nhưng hoàn toàn theo khung chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán
  quốc tế. Tuy nhiên, hướng đi này chỉ áp dụng được đối với một bộ phận nhỏ sinh
  viên trong khi nhu cầu của thị trường là rất lớn. Thứ hai, đó là việc tích hợp các yếu
  tố quốc tế vào chương trình đào tạo hiện tại. Đây là một xu hướng mới đang được rất
  nhiều các cơ sở đào tạo triển khai tại Việt Nam bởi nó phù hợp với trình độ phát triển
  của đất nước và hướng tới đại đa số sinh viên. Sự xuất hiện của các tổ chức nghề
  nghiệp quốc tế tại Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua như ACCA, CPA Úc, CIA,
  CIMA hay gần đây là ICAEW, AIA chứng tỏ rằng Việt Nam là một điểm tăng
  trưởng nóng đầy tiềm năng. Việc tích hợp chương trình đào tạo hiện tại của các
  trường đại học với các tổ chức nghề nghiệp danh giá này liệu có trở thành một hướng
  đi đúng đắn?
  3 https://home.kpmg.com/vn/vi

  192

 7. Với bề dày lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, các tổ chức nghề
  nghiệp quốc tế lớn trên thế giới như ACCA và ICAEW có rất nhiều kinh nghiệm
  trong việc nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh
  doanh quốc tế. Các tổ chức này luôn đóng góp tích cực về chuyên môn trong việc
  thảo luận, xây dựng các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. Năm 2006, ICAEW
  được Ủy ban châu Âu EC chọn là đơn vị nghiên cứu và triển khai áp dụng IFRS trên
  toàn bộ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu4. Khối lượng kiến thức lớn, luôn
  mang tính thời sự và cập nhật liên tục trong chương trình đào tạo của các tổ chức
  nghề nghiệp này là hành trang cực kỳ hữu ích cho tất cả các học viên. Những người
  theo học và đạt được chứng chỉ nghề nghiệp này luôn được các doanh nghiệp chào
  đón vì các doanh nghiệp hiểu rằng, người học đã được trang bị những kiến thức cần
  và đủ để làm tốt công việc. Do được công nhận trên toàn thế giới và được xem là một
  trong những văn bằng nghề nghiệp danh giá nhất, các học viên hoàn tất chương trình
  đều có cơ hội tiếp cận với các công việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán
  tại các công ty trên toàn thế giới.
  Tại hầu hết các quốc gia có văn phòng đại diện, (ACCA và ICAEW có mạng
  lưới văn phòng hoạt động trên khắp thế giới để hỗ trợ hoạt động của hàng trăm nghìn
  hội viên chính thức), các tổ chức nghề nghiệp này đều có chương trình phối hợp với
  các trường đại học để đào tạo cử nhân hoặc lấy các chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh
  vực kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán. Các chương trình này có sử dụng nội
  dung hoặc thiết kế nội dung theo định hướng các môn học của ACCA và ICAEW, do
  đó sau khi tốt nghiệp, học viên đều có thể nhận đồng thời chứng chỉ/bằng cấp do
  trường đại học ở nước sở tại cung cấp, đồng thời nhận các chứng chỉ hoàn thành từng
  cấp độ chuyên môn của các tổ chức nghề nghiệp. Đối với các nước có ngành tài
  chính kế toán mạnh trong khu vực như Malaysia, Singapore, xu hướng này đã được
  phát triển từ rất nhiều năm nay. Các học viên từ những chương trình này đã có những
  sự nghiệp rất thành công tại các tập đoàn tài chính, các công ty kế toán kiểm toán
  lớn. Thực tế đã chứng minh rằng, sản phẩm đào tạo của các chương trình này trong
  khu vực hoàn toàn có thể cạnh tranh với nguồn nhân lực đến từ các trung tâm tài
  chính phát triển hàng đầu của châu Âu và Mỹ.
  Tại Việt Nam, trong thời gian đầu tiên gia nhập thị trường, các tổ chức nghề
  nghiệp này chủ yếu hướng tới các học viên là người đi làm. Cụ thể, kể từ khi gia
  nhập thị trường Việt Nam vào năm 2002, các hoạt động chính của ACCA là quảng
  bá, giới thiệu chương trình tới nhân sự trong ngành tài chính kế toán. Phần lớn những
  hội viên đầu tiên của ACCA tại Việt Nam là những nhân viên kiểm toán thuộc nhóm
  Big 4. Nhận thấy giá trị và các lợi ích hết sức to lớn của chứng chỉ này cho sự phát
  triển nghề nghiệp và chuyên môn, những hội viên đầu tiên này chính là những người

  4 http://www.eurocapitalmarkets.org/system/files/Flyer%2018%20Oct%20presentation%20_FINAL_.pdf

  193

 8. tạo ra làn sóng nghiên cứu, học tập và theo đuổi mạnh mẽ ACCA cho cộng đồng
  nhân lực của ngành kế toán, kiểm toán tài chính. Hơn thế nữa, tại Thông tư
  129/2012/TT-BTC về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành
  nghề kế toán, Bộ Tài chính đã chính thức chấp nhận những cá nhân có chứng chỉ
  ACCA và CPA Australia được phép tham gia thi chuyển đổi để cấp chứng chỉ CPA
  Việt Nam. Sự kiện này càng cho thấy mức độ ảnh hưởng và thừa nhận rộng rãi của
  các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế này tại Việt Nam.
  Trong thời gian gần đây, các tổ chức nghề nghiệp này đã ký kết các thỏa thuận
  hợp tác với các trường đại học để tích hợp một phần nội dung các môn học vào các
  chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ. Hoạt động này giúp cho việc tiếp cận với kiến
  thức quốc tế của sinh viên sớm hơn, giúp cho sinh viên tự tin hơn với các công việc
  liên quan sau khi ra trường. Song song với việc nhận bằng đại học chính quy của nhà
  trường, các sinh viên còn được tham gia dự thi các môn học của các tổ chức nghề
  nghiệp để nhận chứng chỉ hoàn thành từng môn học hay các cấp độ học. Từ đó, cơ
  hội kiếm việc làm của sinh viên cũng tốt hơn và cũng giúp giảm thiểu thời gian để
  hoàn thành toàn bộ các chứng chỉ nghề nghiệp danh giá này sau khi tốt nghiệp. Đây
  thực sự là một xu thế mới được rất nhiều các trường đại học lớn ở Việt Nam đón
  nhận và triển khai. Việc quảng bá chương trình cử nhân, thạc sỹ có liên kết với các tổ
  chức nghề nghiệp uy tín đã thu hút được một lượng sinh viên lớn đăng ký theo học.
  Việc thay thế các môn học, phương pháp học, kiểm tra và thi truyền thống bằng các
  môn học mang tính quốc tế và thực tiễn cao đã đem lại một luồng sinh khí mới cho
  cả giảng viên và sinh viên. Việc được hỗ trợ rất lớn về giáo trình, cập nhật kiến thức
  chuyên môn hay các bài thi được thực hiện trên máy tính theo quy chuẩn quốc tế
  cũng giúp các trường giảm thiểu khá nhiều chi phí xây dựng đề cương, giáo án và tổ
  chức thi. Hiện tại có thể kể đến các thỏa thuận hợp tác về chương trình đào tạo cử
  nhân với ACCA của các trường Đại học Ngoại thương, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại
  học kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính. Đối với
  chương trình cơ bản CFAB của ICAEW, tổ chức nghề nghiệp này cũng đã và đang
  tiến hành việc ký kết các thỏa thuận đối với các trường Đại học Kinh doanh và Công
  nghệ Hà Nội, Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQGTP HCM), Đại học Tôn Đức Thắng,
  Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học kinh tế
  – ĐHQG Hà Nội. Với những tính chất ưu việt trong chương trình đào tạo, các trường
  đại học kỳ vọng sẽ trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức lý luận và kỹ năng thực
  hành nền tảng trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Sau khi tốt nghiệp, người
  học sẽ có đầy đủ những kỹ năng và phẩm chất chuyên nghiệp để trở thành một
  chuyên gia hoạt động trong môi trường toàn cầu.
  4.2. Đào tạo kế toán kiểm toán trong môi trường E-Learning
  Việc xây dựng và vận hành các chương trình đào tạo cử nhân Kế toán – Kiểm
  toán trong môi trường E-Learning không còn xa lạ với một số trường như Trường

  194

 9. Đại học KTQD, Viện ĐH Mở Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Trà
  Vinh… mặc dù vậy các chương trình đào tạo này vẫn chưa được ngành giáo dục và
  xã hội đón nhận như một hệ thống đào tạo chất lượng tốt. Minh chứng là chương
  trình đào tạo E-Learning có mã bằng tốt nghiệp riêng, trong đó nêu rõ là chương
  trình đào tạo từ xa. Việc này tạo ra hai hệ thống đào tạo độc lập là hệ thống đào tạo
  truyền thống và hệ thống đào tạo E-Learning, tuy nhiên với xu hướng “Internet kết
  nối vạn vật” các mô hình đại học truyền thống cũng sẽ đứng trước các nguy cơ
  Internet hóa, do đó cần sớm nhìn nhận giảng dạy E-Learning là phương pháp giảng
  dạy thay vì coi đó là một loại hình đào tạo như hiện nay.
  Cùng với việc phát triển các hoạt động đào tạo cử nhân nói chung và cử nhân
  kế toán, kiểm toán nói riêng trên nền tảng Internet kết nối vạn vật, các chương trình
  đào tạo cử nhân E-Learning hiện nay cũng cần nâng cao hơn nữa tính quốc tế để tiếp
  cận với chuẩn mực kế toán quốc tế nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập của xã hội
  trong tương lai.
  5. Kết luận
  Với sự thay đổi trong công nghệ kết nối, nhiều thay đổi trong chuyên môn
  nghề nghiệp đang diễn ra và nhiều viễn cảnh triển vọng cho các kế toán viên, kiểm
  toán viên trong tương lai gần. Việc quốc tế hóa trình độ đội ngũ nhân viên để có thể
  dịch chuyển, tự do hóa lao động là một xu thế tất yếu. Đối với nhóm ngành kế toán
  và đặc biệt là đối với các công ty kiểm toán quốc tế, việc chuyển đổi nhân viên trong
  công ty từ một quốc gia này sang một quốc gia khác đã bắt đầu được thực hiện trong
  nhiều năm gần đây. Đây là một hướng đi đúng đắn để nhân viên trong công ty có thể
  học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp lẫn nhau. Do đó, nếu không cải thiện
  trình độ chuyên môn thì chúng ta sẽ bị nhân lực chất lượng cao hơn, kinh nghiệm và
  chuyên môn tốt hơn của các nước trong khu vực cạnh tranh. Cùng với đó nguồn nhân
  lực của Việt Nam nếu chất lượng vẫn thấp, ngoại ngữ yếu, khả năng cạnh tranh kém
  sẽ không tận dụng cơ hội được làm việc trong các nước trong khu vực. Việc thay đổi
  phương thức đào tạo, trang bị các kiến thức và kỹ năng mang tầm quốc tế phải được
  thực hiện một cách sớm hơn và bài bản hơn. Thị trường lao động ngành kế toán,
  kiểm toán vẫn luôn cần những sinh viên tốt nghiệp được đào tạo để sẵn sàng ngay
  cho công việc. Chúng ta không hướng tới việc đào tạo số lượng mà cần những nhân
  lực đầu ra thật chất lượng. Việc tích hợp chương trình đào tạo của các tổ chức nghề
  nghiệp quốc tế vào chương trình đào tạo cử nhân đại học có thể được coi là một giải
  pháp phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá
  từng bước hiệu quả của mô hình này để hoàn thiện và tiếp tục mở rộng hơn nữa trong
  tương lai. Cùng với đó, Internet ngày càng hữu ích trong hoạt động đào tạo, do đó
  đào tạo trên nền tảng công nghệ nên được xem là các phương pháp đào tạo mới để có
  thể ứng dụng nhiều hơn trong các hoạt động đào tạo truyền thống như các chương
  trình “chính quy”.

  195

 10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Thủ tướng Chính phủ, 2011. Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm
  2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của Nghị định số
  75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
  2. Bộ Tài chính, 2012, Thông tư số 129/2012/TT-BTC Quy định về việc thi và cấp
  Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.
  3. Tạp chí Chứng khoán số 213, Hướng tới chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.
  4. Nguyễn Lân, 1998, Từ điển Từ và ngữ Việt Nam, NXB ĐHQG, Thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, Đề án thành lập Khoa Kế toán –
  Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
  6. ICAEW, 2007, “EU implementation of IFRS and the fair value directive”
  7. ICAEW, 2015, “Moving to IFRS reporting: seven lessons learned from the
  European experience”, Financial Reporting Faculty.
  8. ACCA, 2016, “Building for the future”, ACCA integrated report for the year
  ended 31 March 2016.

  196

Download tài liệu Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 File Word, PDF về máy