[Download] Tải Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên – Tải về File Word, PDF

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
Nội dung Text: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Download


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên File Word, PDF về máy

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

 1. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

  – Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, mà trong
  địa hạt UBND cấp huyện đó đã đăng ký khai sinh trước đây.

  Khi đến nộp hồ sơ người đi đăng ký xuất trình CMND, Giấy khai sinh (bản chính) để đối
  chiếu.

  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn
  cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

  Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người đến nhận nộp lệ phí và yêu cầu ký
  vào sổ giao nhận trước khi trả kết quả.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến
  thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ
  ngày lễ.

  Riêng buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00): tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả
  kết quả thuộc UBND các huyện, thị xã Bà Rịa thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục
  hành chính; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND thành phố Vũng Tàu
  thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

  – Thành phần hồ sơ:

  + Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch;

  + Các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

  – Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  – Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
  Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

 2. – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

  + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
  Không.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

  + Cơ quan phố i hợp (nếu có): Không.

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  – Lệ phí: 25.000đ/trường hợp.

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

  – Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

  + Việc cải chính nộ i dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày,
  tháng, năm sinh chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định
  rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do
  đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính nộ i dung trong bản chính
  Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thức
  hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết.

  + Việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực
  hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ;

  + Đối với việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của
  người đó.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý
  hộ tịch;

  + Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc
  hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày
  27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

  + Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

 3. + Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục
  hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung.

Download tài liệu Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên File Word, PDF về máy