[Download] Tải Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ – Tải về File Word, PDF

Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ

Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ
Nội dung Text: Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ

Download


Tham khảo tài liệu ‘đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ File Word, PDF về máy

Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ

 1. Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm
  mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia
  của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt
  Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống
  tại Việt Nam đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL cho phép vào Việt
  Nam biểu diễn.
  tự thực Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy
  Trình
  hiện định của pháp luật.
  Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng,
  phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ
  ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân
  hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
  và trả kết quả theo giấy hẹn.
  Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hoá,
  Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng,
  phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Cách thức thực Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  hiện
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng hồ sơ (1) Giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật ( Tự viết,
  ghi rõ tên chương trình, tiết mục, vở diển, thời gian,
  tác giả, người biểu diễn, …).
  (2) Văn bản cho phép vào Việt Nam biểu diễn của cơ
  quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Nghệ thuật Biểu
  diễn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đối với đơn
  vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là
  người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên
  người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.
 2. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  quyết
  Cơ quan thực – Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
  hiện TTHC Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
  phân cấp thực hiện: Không
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan phối hợp: Không.
  Đối tượng thực – Tổ chức
  hiện TTHC – Cá nhân
  Kết quả của việc Văn bản hành chính
  thực hiện TTHC
  Phí, lệ phí Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài
  chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
  thẩm định chương trình nghệ thuật.
  Tên mẫu đơn, tờ Không
  khai
  Yêu cầu hoặc Không
  điều kiện để thực
  hiện TTHC
  Căn cứ pháp lý – Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 c ủa
  của THC Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và
  kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
  – Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Trưởng Bộ
  Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) về việc ban hành
  “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ
  thuật chuyên nghiệp”.
  – Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài
  chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
  thẩm định chương trình nghệ thuật.
  – Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011 của
 3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  18. Thủ tục: Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
  đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên
  lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa
  điểm đăng ký hoạt động
  tự thực Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
  Trình
  hiện pháp luật.
  Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường
  Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ
  ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân
  hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
  và trả kết quả theo giấy hẹn.
  Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường
  Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Cách thức thực Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  hiện.
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng hồ sơ (1) Văn bản đăng ký (tự viết, ghi rõ thời gian và nội dung
  chương trình, tiết mục, vở diễn)
  (2) Giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn do
  Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa – Thông tin cấp,
  theo phân cấp quản lý tại Điều 20, 21 Quy chế hoạt động biểu
  diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 4. quyết
  Cơ quan thực – Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
  hiện TTHC Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
  phân cấp thực hiện: Không
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan phối hợp: Không.
  Đối tượng thực Tổ chức
  hiện TTHC
  Kết quả của việc Văn bản hành chính
  thực hiện TTHC
  Phí, lệ phí Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài
  chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
  thẩm định chương trình nghệ thuật.
  Tên mẫu đơn, tờ Không
  khai
  Yêu cầu hoặc Không
  điều kiện để thực
  hiện TTHC
  Căn cứ pháp lý – Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 c ủa
  của THC Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và
  kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
  – Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Trưởng Bộ
  Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) về việc ban hành
  “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ
  thuật chuyên nghiệp”.
  – Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài
  chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
  thẩm định chương trình nghệ thuật.

Download tài liệu Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ File Word, PDF về máy