[Download] Tải Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy – Tải về File Word, PDF

Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy
Nội dung Text: Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Download


Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (Địa chỉ: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Bước 2: Phòng Quản lý quy hoạch – Đầu tư xây dựng tiếp nhận, kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy File Word, PDF về máy

Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

 1. Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu
  kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy
  a) Trình tự thực hiện:
  Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị
  đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu
  Thanh Thủy (Địa chỉ: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên,
  tỉnh Hà Giang).
  Bước 2: Phòng Quản lý quy hoạch – Đầu tư xây dựng tiếp nhận, kiểm
  tra nội dung thành phần hồ sơ.
  Nếu hồ sơ đủ điều kiện Phòng Quản lý quy hoạch – Đầu tư xây dựng
  tiếp nhận và ghi hẹn ngày trả lời kết quả vào phiếu biên nhận.
  Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định, Phòng Quản lý quy hoạch
  – Đầu tư xây dựng hướng dẫn để tổ chức và cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.
  Bước 3: Phòng Quản lý quy hoạch – Đầu tư xây dựng trình lãnh đạo
  Ban quản lý cấp Chứng chỉ quy hoạch và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
  theo giấy hẹn.
  Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm
  việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.
  b) Cách thức thực hiện:
  – Trực tiếp tại Phòng Quản lý quy hoạch – Đầu tư xây dựng thuộc Ban
  Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.
  – Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi
  tới): Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ các thông tin về địa
  chỉ, điện thoại để liên hệ.
  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
  + Thành phần hồ sơ:
  (1) Đơn đề nghị cung cấp thông tin hoặc cấp chứng chỉ quy hoạch do
  chủ đầu tư đứng tên: Ghi rõ địa chỉ, địa điểm, hiện trạng khu đất.
  (2) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình thể hiện rõ nội dung, quy mô đầu tư.
  (3) Các văn bản về chủ trương đầu tư (thông báo, kế hoạch, quyết
  định) của cấp có thẩm quyền.
  (4) Bản đồ trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất (nếu có)
 2. (5) Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
  + Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  d) Thời gian giải quyết:
  Không quá 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
  e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa
  khẩu Thanh Thủy – Hà Giang.
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
  thực hiện (nếu có).
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu
  kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy – Hà Giang.
  – Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
  Kế hoạch và đầu tư, UBND huyện Vị Xuyên.
  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ
  h) Lệ phí: Không
  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  – Đơn đề nghị Cấp chứng chỉ quy hoạch – Ban Quản lý
  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  – Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
  – Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về
  Quy hoạch xây dựng;
  – Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về
  lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
  – Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu
  công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
  – Quyết định số 136/2009/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng
  Chính phủ về việc Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà
  Giang;
 3. – Thông tư số 07/2008/TT-BXD, ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng
  hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
  – Thông tư 19/2009/TT-BXD, ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng Quy
  định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp khu kinh tế.
 4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH
  (HOẶC THỎA THUẬN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC)

  Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy
  1. Tổ chức/Cá nhân:
  – Họ tên người làm đơn (trường hợp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì
  thủ trưởng cơ quan là đại diện, ghi rõ tên cơ quan):…………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………
  – Địa chỉ liên hệ: Số nhà .. Đường (phố) …………………………………………….
  (hoặc xóm …………………… thôn ………………………………………………………..)
  Phường (xã) ………………… Quận (huyện) ……………………………………………
  – Điện thoại: ………………… Fax: ………………………………………………………..
  – Email: ……………………….
  2. Địa điểm đề xuất:
  Số nhà …………………………. Đường (phố) …………………………………………….
  (hoặc xóm …………………….. thôn ………………………………………………………..)
  Phường (xã) ………………….. Quận (huyện) ……………………………………………
  (Có sơ đồ vị trí kèm theo)
  3. Ý định đầu tư xây dựng:
  – Chức năng công trình: ….. ………………………………………………………………..
  – Diện tích ô đất (m2): …… Mật độ xây dựng (%): ………………………………..
  – Tổng diện tích sàn xây dựng (m2): …….….. Tầng cao công trình
  (tầng): ……………………….
  – Chiều cao công trình (m): ………………………………………………………………..
  4. Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu
  tư theo đúng quy định, kính đề nghị Ban Quản lý khu KTCK Thanh Thuỷ,
  tỉnh Hà Giang cấp chứng chỉ quy hoạch / thỏa thuận quy hoạch kiến trúc tại
  vị trí nêu trên. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của
  nhà nước và tỉnh Hà Giang về quản lý đầu tư xây dựng.

 5. ……., ngày…….tháng……năm………..
  Người làm đơn
  (Nếu của cơ quan, đơn vị thì người đại diện ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy File Word, PDF về máy