[Download] Tải CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT – Tải về File Word, PDF

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT
Nội dung Text: CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT

Download


Văn bản nội bộ là các văn bản do
chính cơ quan, đơn vị trong cơ quan
ban hành, gửi cho các đơn vị trong
nội bộ nhằm ghi lại, truyền đạt
thông tin nội bộ và để trao đổi công
việc.Phân loại: Quyết định nhân sự, chỉ
thị, thông báo, giấy mời, sổ sao văn
bản…
– Yêu cầu: giải quyết nhanh chóng,
đúng thủ tục.

Bạn đang xem: [Download] Tải CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT File Word, PDF về máy

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT

 1. CHƯƠNG 4

  TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI
  QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ
  VÀ VĂN BẢN MẬT

 2. TỔ CHỨC VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ

  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN
  NỘI BỘ
  II. THỦ TỤC BAN HÀNH, CHUYỂN
  GIAO VÀ QUẢN LÍ VĂN BẢN NỘI BỘ

 3. TỔ CHỨC VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ

  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN
  NỘI BỘ
  1 . Khái niệm
  2. Các loại văn bản nội bộ
  3. Đặc điểm

 4. I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN NỘI BỘ

  Văn bản nội bộ là các văn bản do
  chính cơ quan, đơn vị trong cơ quan
  ban hành, gửi cho các đơn vị trong
  nội bộ nhằm ghi lại, truyền đạt
  thông tin nội bộ và để trao đổi công
  việc

 5. I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN NỘI BỘ

  – Phân loại: Quyết định nhân sự, chỉ
  thị, thông báo, giấy mời, sổ sao văn
  bản…

  – Yêu cầu: giải quyết nhanh chóng,
  đúng thủ tục.

 6. I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN NỘI BỘ

  – Thủ tục ban hành như đối với văn
  bản đi.

 7. TỔ CHỨC VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ

  II. THỦ TỤC BAN HÀNH, CHUYỂN
  GIAO VÀ QUẢN LÍ VĂN BẢN NỘI BỘ
  1. Thủ tục ban hành
  2. Thủ tục chuyển giao và quản lí
  văn bản nội bộ

 8. II. THỦ TỤC BAN HÀNH, CHUYỂN GIAO
  VÀ QUẢN LÍ VĂN BẢN NỘI BỘ

  – Bộ phận chuyên môn soạn thảo,
  lãnh đạo cơ quan kí.

  – Văn thư làm thủ tục ban hành.

 9. II. THỦ TỤC BAN HÀNH, CHUYỂN GIAO
  VÀ QUẢN LÍ VĂN BẢN NỘI BỘ

  – Các bước chuyển giao văn bản nội bộ:

  + Khi tiếp nhận, văn thư kiểm tra tình
  trạng văn bản, địa chỉ và kí nhận vào sổ
  chuyển giao văn bản.

  + Đăng kí văn bản nội bộ vào sổ đăng kí
  nhằm quản lý chặt chẽ văn bản của cơ
  quan và tra cứu nhanh chóng.

 10. II. THỦ TỤC BAN HÀNH, CHUYỂN GIAO
  VÀ QUẢN LÍ VĂN BẢN NỘI BỘ

  – Khi đăng kí cần ghi đầy đủ các thông tin
  cần thiết theo mẫu có sẵn trong sổ.

  – Theo dõi việc giải quyết văn bản nội bộ:
  thư kí hoặc cán bộ văn thư đơn vị theo
  dõi sổ đăng kí và đôn đốc thủ trưởng giải
  quyết văn bản đúng thời hạn.

 11. II. THỦ TỤC BAN HÀNH, CHUYỂN GIAO
  VÀ QUẢN LÍ VĂN BẢN NỘI BỘ

  Số Tên Nội Thời Đơn Ký Ghi
  Ngày
  loại dung hạn vị nhận chú

  trích
  yếu

 12. TỔ CHỨC VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN MẬT

  I. KHÁI NIỆM CHUNG
  II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI
  QUYẾT VĂN BẢN MẬT

 13. TỔ CHỨC VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN MẬT

  I. KHÁI NIỆM CHUNG
  1. Khái niệm
  2. Phạm vi nội dung bí mật của nhà
  nước

 14. I. KHÁI NIỆM CHUNG

  Là các văn bản mang tính bí mật
  không thể tiết lộ.

 15. I. KHÁI NIỆM CHUNG

  • Những thông tin thuộc mức độ “tuyệt
  mật”: Chính phủ, bộ, cơ quan cấp
  trung ương, chủ tịch nước
  – Kế hoạch chiến lược phòng thủ đất nước.
  – Kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh
  và các phương tiện chiến tranh.
  – Chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại
  của đất nước chưa hoặc không công bố.

 16. I. KHÁI NIỆM CHUNG

  – Những tin tức của nước ngoài chuyển giao
  cho Việt Nam mà theo yêu cầu của bên giao
  hoặc Chính phủ xác định ở mức độ “tuyệt
  mật”.
  -Thông tin về các tổ chức và hoạt động tình
  báo, phản gián.

 17. I. KHÁI NIỆM CHUNG

  – Các mật mã của quốc gia về kho tiền, hàng,
  phòng thủ. Dự trữ chiến lược quốc gia, các
  số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà
  nước.
  – Kế hoạch phát hành tiền tệ.
  – Thông tin về các khu vực cấm được Chính
  phủ xác định ở mức độ “tuyệt mật”.

 18. I. KHÁI NIỆM CHUNG

  – Tổ chức, trang bị, phương tiện tác chiến của
  các đơn vị vũ trang, phương tiện vận chuyển
  và cất giữ vũ khí, công trình quan trọng phòng
  thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo.
  – Tài liệu về đường biên giới chưa công bố, bản
  đồ quân sự, tọa độ, vị trí và tỉ số cao độ các
  mốc chính của trạm khí tượng thủy văn, hải
  văn.

 19. I. KHÁI NIỆM CHUNG

  • Những thông tin thuộc mức độ “tối
  mật”:
  – Các cuộc đàm phán về chính trị, quốc
  phòng, an ninh quốc gia, kinh tế, khoa học,
  công nghệ và các lĩnh vực khác giữa nước ta
  với nước ngoài.

 20. I. KHÁI NIỆM CHUNG

  – Số liệu tuyệt đối về thu chi ngân sách Nhà
  nước chưa công bố; số lượng tiền in, phát
  hành, tiền dự trữ, số liệu về bội chi, lạm phát
  tiền tệ và phương án giá chưa công bố.
  – Nơi lưu giữ kim loại quý hiếm, ngoại hối và
  vật quý hiếm khác của Nhà nước; địa điểm,
  trữ lượng các mỏ kim loại, phi kim loại, chất
  phóng xạ.

Download tài liệu CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT File Word, PDF về máy