[Download] Tải Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt – Tải về File Word, PDF

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt
Nội dung Text: Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

Download


Tham khảo tài liệu ‘chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt File Word, PDF về máy

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

 1. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang
  tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

  – Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  Khi đến nộp hồ sơ công dân phải xuất trình bằng cấp ngoại ngữ (trừ trường hợp là cộng
  tác viên dịch thuật), chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra, đối
  chiếu.

  Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến
  nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

  Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  Cán bộ trả kết quả hướng dẫn nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến
  thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ
  ngày lễ.

  Riêng buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00): tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả
  kết quả thuộc UBND các huyện, thị xã Bà Rịa thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục
  hành chính; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND thành phố Vũng Tàu
  thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

  – Thành phần hồ sơ:

  + Bản dịch;

  + Bản photo từ bản gốc văn bản cần dịch.

  – Số lượng hồ sơ: số lượng bản dịch theo yêu cầu của đương sự.

  – Thời gian giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký trong thời gian làm
  việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm

 2. việc đó; trường hợp cần phải xác định làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực
  thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc.

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

  + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
  Không.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

  + Cơ quan phố i hợp (nếu có): Không.

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản dịch các giấy tờ văn bản được chứng thực.

  – Lệ phí chứng thực: 10.000 đồng/trường hợp.

  – Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

  + Người dịch có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch;

  + Người dịch có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước
  ngoài cần dịch.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản
  sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  + Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của
  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,
  chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  + Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng
  Tàu về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ
  phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

  + Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục
  hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 3. Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung.

Download tài liệu Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt File Word, PDF về máy