[Download] Tải Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài – Tải về File Word, PDF

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
Nội dung Text: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Download


Tham khảo tài liệu ‘chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài File Word, PDF về máy

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

 1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng
  nước ngoài.

  – Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Người yêu cầu chứng thực chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  Khi đến nộp hồ sơ người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ cần chứng
  thực để đối chiếu.

  Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết;

  + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến
  nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.

  Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

  Cán bộ trả kết quả hướng dẫn nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến
  thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ
  ngày lễ.

  Riêng buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00): tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả
  kết quả thuộc UBND các huyện, thị xã Bà Rịa thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục
  hành chính; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND thành phố Vũng Tàu
  thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

  – Thành phần hồ sơ:

  + Bản sao các giấy tờ cần chứng thực.

  – Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của đương sự; Lưu tại Phòng Tư pháp cấp huyện 01 (bộ).

  – Thời gian giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính trong
  thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay
  trong buổi làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng
  thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc.

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 2. – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

  + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
  Không.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

  + Cơ quan phố i hợp (nếu có): Không.

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao từ bản chính được chứng thực.

  – Lệ phí chứng thực: không quá 1000 đồng/trang; từ trang thứ ba trở lên thì mỗ i trang
  thu 500 đồng/trang, nhưng tối đa không quá 50.000 đồng.

  – Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không thực hiện việc chứng
  thực trong các trường hợp sau:

  + Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không xác định
  rõ nội dung;

  + Bản chính cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo;

  + Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo
  quy định của pháp luật;

  + Đơn thư và các giấy tờ cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận
  của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  + Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản
  sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  + Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của
  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,
  chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  + Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng
  Tàu về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ
  phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

 3. + Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục
  hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung.

Download tài liệu Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, văn bản bằng tiếng nước ngoài File Word, PDF về máy