[Download] Tải Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia – Tải về File Word, PDF

Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia

Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia
Nội dung Text: Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia

Download


Bài viết tập trung hệ thống hóa lý thuyết hình thức cho vay ngang hang, đồng thời nêu lên tình hình cho vay ngang hàng số quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, các nước khối Châu Âu,… từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam kết hợp trong phần giải pháp, bên cạnh đó mô tả thực trạng hình thức cho vay ngang hàng, tình hình hoạt động của các nền tảng cho vay này tại Việt Nam hiện nay với một thực tế là các nền tảng cho vay tại Việt Nam chưa hoạt động đúng với bản chất của cho vay ngang hàng, trên cơ sở phân tích những tồn tại về hình thức cho vay ngang hàng tại Việt Nam và những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hình thức cho vay này trong tương lai.

Bạn đang xem: [Download] Tải Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia File Word, PDF về máy

Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia

 1. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý, 3(3):211- 218
  Open Access Full Text Article Bài tổng quan

  Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ
  một số quốc gia

  Nguyễn Thị Thu Trang* , Lương Xuân Minh, Võ Thị Ngọc Hà

  TÓM TẮT
  Hiện nay, hình thức cho vay ngang hàng (peer-to-peer) đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam,
  đang phát triển rầm rộ trong vòng hai năm trở lại đây. Hình thức cho vay này thực tế đã xuất hiện
  Use your smartphone to scan this
  rất lâu trên thế giới, từ năm 2005 tại Anh đã đánh dấu sự xuất hiện của cho vay ngang hàng với
  QR code and download this article
  công ty Zopa. Ở Việt Nam chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu về hình thức cho vay này, hơn nữa
  chúng ta chưa có một hành lang pháp lý chặt chẽ để quản lý cho vay ngang hàng. Và khi vận hành
  chúng ta còn có nhiều vấn đề bất cập xoay quanh hình thức cho vay ngang hàng, đặc biệt là vấn
  đề pháp lý. Bài viết tập trung hệ thống hóa lý thuyết hình thức cho vay ngang hang, đồng thời nêu
  lên tình hình cho vay ngang hàng số quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, các nước khối Châu Âu,… từ
  đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam kết hợp trong phần giải pháp, bên cạnh đó mô
  tả thực trạng hình thức cho vay ngang hàng, tình hình hoạt động của các nền tảng cho vay này tại
  Việt Nam hiện nay với một thực tế là các nền tảng cho vay tại Việt Nam chưa hoạt động đúng với
  bản chất của cho vay ngang hàng, trên cơ sở phân tích những tồn tại về hình thức cho vay ngang
  hàng tại Việt Nam và những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới, nhóm tác giả đề
  xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hình thức cho vay này trong tương lai.
  Từ khoá: ngang hàng, cho vay ngang hàng

  DẪN NHẬP • Mô tả thực trạng cho vay ngang hàng ở một số
  quốc gia trên thế giới và Việt Nam
  Việt Nam là một quốc gia được đánh giá có điều kiện
  • Đưa ra những giải pháp giúp cho vay ngang
  thuận lợi cho phát triển cho vay ngang hàng: (i) dân số
  hàng vận hành hiệu quả ở Việt Nam
  96 triệu người với phần đông trong độ tuổi lao động,
  thu nhập đang tăng khá nhanh và người dân thích
  dùng công nghệ tiên tiến, (ii) khả năng tiếp cận dịch Phương pháp
  Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM vụ tài chính-ngân hàng còn ở mức khiêm tốn so với Phương pháp thống kê mô tả: làm rõ thực trạng ở Việt
  Liên hệ
  khu vực (theo Ngân hàng Thế giới, tại Việt Nam mới Nam và trên thế giới về vận hành cho vay ngang hàng.
  chỉ có khoảng 40% người lớn có tài khoản ngân hàng
  Nguyễn Thị Thu Trang, Trường ĐH Ngân
  Hàng TP.HCM so với tỷ lệ 80% của Trung Quốc hay 74% tại khu vực THẢO LUẬN
  Email: nguyenthithutrangdhnh@yahoo.com Châu Á – Thái Bình Dương), và (iii) công nghệ thông
  Khái niệm cho vay ngang hàng
  tin đang phát triển nhanh chóng. Do vậy việc quản lý
  Lịch sử Sự sụp đổ của thị trường tài chính năm 2008 đã phần
  • Ngày nhận: 8/1/2019 hình thức cho vay này là hết sức cần thiết hiện nay.
  nào đánh mất niềm tin công chúng vào các tổ chức
  • Ngày chấp nhận: 16/4/2019 Trước hết, chúng ta cần hiểu đúng và hiểu đủ về hình
  • Ngày đăng: 30/9/2019 trung gian tài chính, mà đứng đầu là hệ thống ngân
  thức cho vay này. Sau đó cần phải có những giải pháp
  hàng. Đồng thời, với những quy định và ràng buộc
  DOI : 10.32508/stdjelm.v3i3.561 khả thi, đặc biệt trong bối cảnh thức tế có hiện tượng
  trong các sản phẩm tài chính truyền thống không
  biến tướng, lừa đảo, trà trộn lẫn tín dụng đen… diễn
  những mang lại một gánh nặng trả nợ lớn cho hàng
  biến rất phức tạp.
  triệu khách hàng hiện tại mà vô tình còn bỏ sót một
  MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP lượng lớn khách hàng tiềm năng là các cá nhân và tổ
  Bản quyền
  NGHIÊN CỨU chức nhỏ lẻ.
  © ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố
  mở được phát hành theo các điều khoản của
  Theo đó, khái niệm Phi Trung Gian Hoá (Disinter-
  Mục tiêu mediation) được hình thành để chỉ quá trình loại bỏ
  the Creative Commons Attribution 4.0
  International license. • Hệ thống hóa lý luận chung về cho vay ngang các trung gian tài chính như Ngân hàng trong việc tiếp
  hàng, đóng góp vào lý luận cho vay ngang hàng cận với vốn tín dụng. Đây là một mối quan tâm hàng
  cho Việt Nam. đầu của các nhà chính trị cũng như nhà kinh tế tài

  Trích dẫn bài báo này: Thu Trang N T, Xuân Minh L, Ngọc Hà V T. Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và
  bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia . Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law Manag.; 3(3):211-219.

  211

 2. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý, 3(3):211- 218

  chính với việc cắt giảm thời gian và chi phí trung gian, đến mua trả góp như: Vay tín chấp theo lương; vay
  giảm thiểu các thủ tục quy định hà khắc của các tổ trả góp theo ngày; vay theo sổ hộ khẩu, hóa đơn điện
  chức tài chính, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, nước, đăng ký xe máy, ôtô; vay cầm cố tài sản, vay cầm
  những đối tượng có nhu cầu tín dụng thực sự 1 . Sự ra cố ôtô đang thế chấp ngân hàng; vay mua ôtô, nhà trả
  đời của cho vay ngang hàng nhằm để thực hiện cuộc góp…
  cách mạng hoá tín dụng trong việc loại bỏ trung gian
  ngân hàng ra khỏi quá trình cho vay truyền thống. Đặc trưng của Cho vay ngang hàng trực
  Định nghĩa gốc của Ngang hàng (peer-to-peer) là để tuyến
  chỉ những giao dịch được thiết kế giữa các cá nhân với Những nền tảng ngang hàng dựa trên thị trường hàng
  nhau. Sau này được phát triển và mở rộng ra rất nhiều hoá là nơi cho phép người mua và bán sẽ giao dịch một
  lĩnh vực hoạt động, nhiều thị trường kinh doanh khác hàng hoá và dịch vụ cụ thể. Ví dụ trên thị trường hiện
  nhau được gọi là Kinh doanh ngang hàng (peer-to- nay tồn tại kinh doanh ngang hàng trong dịch vụ lưu
  peer business). Trong lĩnh vực tài chính, cụ thể là hoạt trú như AirBNB, Hotels.com, trong lĩnh vực vận tải
  động tín dụng đã hình thành khái niệm về cho vay có Uber, Grab hoặc với hàng hoá có Ebay, Gumtree
  ngang hàng. hay GrayWineOnline. Tuy nhiên, hoạt động cho vay
  Ban đầu cho vay ngang hàng chỉ thực hiện trên một ngang hàng trực tuyến có những đặc trưng riêng biệt
  nhóm cá nhân nhỏ, vận hành trên một hệ thống đơn
  khác với các mô hình thương mại điện tử ngang hàng
  giản và giao dịch các khoản cho vay cơ bản được gọi
  truyền thống 3,5 , cụ thể là:
  là Cho vay ngang hàng vật lý (Physical peer-to-peer
  or person-to-person lending). Hình thức vay mượn • Thứ nhất, hàng hoá trao đổi không phải là sản
  này được thực hiện giữa những người trong cùng một phẩm hữu hình hay các dịch vụ, mà là quyền
  nhóm, như cùng gia đình, nhóm tôn giáo, nhóm nghề truy đòi nợ gốc và lãi trong tương lai.
  nghiệp, hoặc những người trong cùng một cộng đồng • Thứ hai, trong thương mại điện tử, quyết định
  mà quen biết lẫn nhau 2 . Mặc dù quy mô tín dụng mua hàng được dựa trên chất lượng hàng hoá,
  trong cho vay ngang hàng vật lý nhỏ hơn rất nhiều dịch vụ, tiện tích giao hàng và các ưu đãi khác
  so với hoạt động tín dụng truyền thống nhưng lại thu đi kèm; còn trong kênh cho vay ngang hàng thì
  hút được sự quan tâm không hề nhỏ từ công chúng. bên cho vay đưa qua quyết định chi tiền dựa trên
  Cùng với sự phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông rủi ro và lợi nhuận của giao dịch cho vay.
  tin, một hình thức mới của phương thức tài trợ vốn
  • Điểm khác biệt thứ ba là hệ thống ký quỹ thường
  ra đời vào năm 2005, gọi là Cho vay ngang hàng trực
  dùng trong thương mại điện tử truyền thống
  tuyến (Online peer-to-peer lending). Cho vay ngang
  khó được ứng dụng trong cài đặt cho vay ngang
  hàng trực tuyến cho phép các bên tham gia có thể
  hàng trực tuyến. Ví dụ như Ebay hoặc Amazon
  khớp các yêu cầu vay và cho vay vốn thông qua một
  sẽ tạm giữ tiền thanh toán của người mua và chỉ
  nền tảng trực tuyến (online platform) mà không cần
  chuyển cho bên bán khi người mua xác nhận
  đến sự điều hoà của một tổ chức tài chính nào. Hình
  đã nhận được hàng và không có khiếu nại gì về
  thức này đã trở thành một bổ túc quan trọng trong hệ
  hàng hoá dịch vụ. Nhưng trong các giao dịch
  thống tài chính truyền thống và phát triển mạnh mẽ
  của cho vay ngang hàng không thể thực hiện quy
  khắp thế giới trong những năm vừa qua 3 .
  định như vậy vì số tiền của bên mua quyền truy
  Thị trường tài chính ngang hàng (peer-to-peer lend-
  đòi chính là đối tượng giao dịch.
  ing marketplace) là nơi cung cấp những nền tảng cho
  những chủ thể có nhu cầu vay vốn và những cá nhân • Thứ tư, những nhà vận hành vay ngang hàng sẽ
  có tiền nhàn rỗi muốn đầu tư, gặp nhau và giao dịch đưa ra kết luận đánh giá chất lượng khoản vay
  với nhau 4 . Đây là một thị trường cho vay mà trong đó của riêng họ dưới hình thức tư vấn tài chính,
  các bên tham gia không chỉ là cá nhân mà còn có thể là trong khi các đánh giá chất lượng hàng hoá dịch
  những doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, tổ chức phi vụ trên kênh thương mại ngang hàng là tổng hợp
  chính phủ và thậm chí có sự đầu tư của Ngân hàng, từ những người tham gia mua bán và sử dụng
  các Quỹ đầu tư và Quỹ bảo hiểm. Những thị thường hàng hoá dịch vụ đó.
  này hoàn toàn tách biệt với mô hình hoạt động kinh • Cuối cùng, các nền tảng cho vay ngang hàng có
  doanh dịch vụ tài chính truyền thống. cung cấp thêm cho người mua – tức là bên cho
  Nói đơn giản, cho vay ngang hàng là người vay tiền vay – dịch vụ quản lý tài chính cho phép họ mua
  và người có tiền kết nối thông qua ứng dụng trực bán danh mục đầu tư của họ, xác nhận quyền
  tuyến trên di động hoặc máy tính. Các công ty cho lưu giữ tài sản vay cũng như biên nhận rút tiền
  vay ngang hàng cung cấp gói vay từ tín chấp, thế chấp hoặc nạp tiền đầu tư mới.

  212

 3. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý, 3(3):211- 218

  Bên cạnh đó, cho vay ngang hàng có đặc trưng riêng thì các nền tảng sẽ đóng vai trò như là (i) một mô giới
  biệt so với việc cho vay thông qua các trung gian tài cho các nhu cầu vay vốn thông qua kênh đầu tư phi
  chính đó là: Các nền tảng cho vay ngang hàng chỉ lãi; hoặc (ii) hoặc trung gian bán các chứng khoán
  đóng vai trò như là nhà điều phối tài chính hơn là được hỗ trợ bởi các bên phát hành; hoặc (iii) là một
  một trung gian tài chính bởi vì họ hoàn toàn không kênh tạo điều kiện cho việc khởi tạo các khoản vay rồi
  hề đầu tư góp vốn vào bất cứ khoản cho vay nào trên bán dưới dạng chứng khoán cho các nhà đầu tư ngang
  nền tảng của họ 5 . Chính vì vậy, mặc dù cũng thực hàng.
  hiện công tác phân tích tín dụng nhưng họ không hề
  đối mặt với rủi ro tín dụng. Thu nhập chủ yếu của Phân loại cho vay ngang hàng
  các kênh cho vay ngang hàng là phí giao dịch từ một Cho vay ngang hàng hoạt động rộng khắp trên nhiều
  khoản vay được khớp lệnh thành công trên nền tảng phân khúc khác nhau của thị trường, hướng tới nhiều
  của họ. Đặc trưng này đã làm phát sinh một vấn đề đối tượng khác nhau. Mục tiêu hoạt động và cơ chế
  gây nhiều tranh cãi đó là vì mục tiêu tối đa hoá doanh vận hành của mỗi nền tảng trực tuyến cũng có sự
  thu đi đôi với việc tối đa hoá doanh số cho vay, điều khác nhau. Theo đó chúng ta có thể phân loại cho
  đó có thể dẫn đến sự thiếu nghiêm túc trong việc đánh vay ngang hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau:
  giá tín dụng.
  Căn cứ vào mục tiêu và sứ mệnh hoạt động:
  Cơ chế vận hành cho vay ngang hàng Khái niệm sơ khai của thị trường tài chính ngang hàng
  Cho vay ngang hàng được vận hành dựa trên nền tảng xuất phát từ mục tiêu cho vay từ thiện (Charitable
  trực tuyến để trực tiếp khớp những nhà đầu tư và lending) hay còn gọi là cho vay cộng đồng (Social lend-
  các bên đi vay. Khi nhận được các đề nghị vay vốn, ing). Những nền tảng này hướng đến sự tương trợ
  nhà điều hành cho vay ngang hàng sẽ thực hiện việc trong cùng cộng đồng hoặc sự phát triển của các tổ
  đánh giá các rủi ro điển hình của bên đi vay. Nếu chức vi mô của các nước đang phát triển. Điển hình
  bên đi vay được xác định là đáng tin cậy, nhu cầu vay như nền tảng Kiva của Mỹ được thành lập năm 2005
  của họ sẽ được hiển thị trên nền tảng kèm với thông nhằm cung cấp những khoản vay không lãi suất cho
  tin liên quan đến rủi ro để cho các nhà đầu tư tìm cá nhân, tổ chức ở các nước đang phát triển với mục
  hiểu và tài trợ. Nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định tài tiêu xoá đói giảm nghèo 4,7 .
  trợ cho một khoản vay cụ thể hoặc một loại nhu cầu Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những kênh trực tuyến,
  vốn nào đó dựa vào mức độ chấp nhận rủi ro của họ những câu lạc bộ cho vay ngang hàng hướng đến mục
  (Hình 1). Trong cho vay ngang hàng, các nhà đầu tư tiêu lợi nhuận như Prosper.com. Các nền tảng này
  được khuyến khích việc chia nhỏ số tiền và tài trợ vào hướng đến việc mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn cho
  nhiều nhu cầu vay vốn hơn là việc dồn toàn bộ nguồn các nhà đầu tư.
  vốn tài trợ cho một khoản vay đơn lẻ. Một khi đề nghị
  tín dụng được xác định là đã tài trợ trọn vẹn nhu cầu Căn cứ vào cách tiếp cận của các bên tham
  đặt ra, người đi vay sẽ được giải ngân khoản vay. Các gia:
  nhà điều hành vay ngang hàng sẽ thực hiện việc giám Các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending plat-
  sát và quản lý bên đi vay thay cho nhà đầu tư trong forms) có sự khác biệt rất lớn về loại hình và các tiếp
  việc thu hồi nợ gốc và lãi. Khác với hoạt động kinh cận. Murphy (2016) 5 đã chỉ ra hai mô hình vận hành
  doanh ngân hàng truyền thống, Ngân hàng đóng vai của cho vay ngang hàng hiện nay trên thế giới đó là
  trò trung gian và quản lý các nguồn huy động vốn và mô hình chủ động và bị động (active and passive p2p
  các khoản cấp tín dụng. Lợi nhuận của Ngân hàng lending).
  chủ yếu là từ chênh lệch giữa lãi suất huy động thấp Mô hình cho vay ngang hàng chủ động: Hình thức này
  và lãi suất cấp tín dụng cao. Còn trong thị trường cho cho phép các nhà đầu tư trực tiếp lựa chọn khoản cho
  vay ngang hàng, các nền tảng chỉ thu hoa hồng phí vay để tài trợ từ một nhóm các đối tượng đi vay được
  từ các bên khi một giao dịch thành công, còn mức lãi liệt kê trên các nền tảng. Bên cho vay vẫn sẽ không
  suất suất được xác định theo cơ chế của từng loại nền xác định được danh tính của từng bên đi vay nhưng
  tảng và lợi nhuận từ lãi được chia đều cho các bên cho được cung cấp những thông tin được cho là có liên
  vay theo tỷ lệ tài trợ. quan đến đánh giá tín nhiệm như là thu nhập hằng
  Tuy nhiên, theo Galloway (2009) 6 , cần phải lưu ý một năm, sở hữu nhà đất, mục đích vay vốn….của từng cá
  điều quan trọng dễ gây nhầm lẫn trong cho vay ngang nhân đi vay.
  hàng đó là không có một nền tảng nào cho phép bên Mô hình cho vay ngang hàng bị động: ngược lại, nhà
  cho vay cho bên đi vay mượn tiền trực tiếp. Thực tế đầu tư trong mô hình này không chọn được nhu cầu

  213

 4. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý, 3(3):211- 218

  Hình 1: Mô hình cho vay ngang hàng cơ bản.
  Nguồn: Davis, K., & Murphy, J. (2016) 5 , dịch bởi tác giả

  vay cụ thể mà chỉ trực tiếp chọn loại rủi ro, thời hạn THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
  và kỳ hạn cho vay mà họ sẵn sàng tài trợ. Từ đó, các
  Kinh nghiệm ở một số quốc gia quản lý cho
  nền tảng vay ngang hàng sẽ khớp các yêu cầu đó với
  những đề nghị vay vốn từ người vay phù hợp. Như vay ngang hàng
  vậy, bên cho vay chỉ biết được những đặc điểm trung *Tại Anh
  bình của các phân nhóm bên đi vay trên nền tảng chứ Trong lĩnh lực cho vay ngang hàng không thể không
  không phải đặc điểm riêng của từng cá nhân đi vay. đề cập đến nước Anh, một quốc gia đóng góp nhiều
  bước đi đầu tiên trong lĩnh vực tài chính này. Với sự
  Căn cứ vào mục đích vay vốn sẽ bao gồm 4 ra đời của Zopa năm 2005, nước Anh trở thành nước
  loại: đầu tiên xuất hiện hoạt động cho vay ngang hàng và
  Cho vay tiêu dùng: bao gồm những khoảng củng cố bắt đầu với việc tài trợ các khoản vay tín chấp cá nhân.
  nợ và tái cấp vốn cho các khoản nợ khác, các khoản Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, tính
  vay mới để sửa chữa nhà, mua sắm lớn,… và gần đây đến cuối năm 2017 tại thị trường Anh có hơn 50 nền
  là nhu cầu vay y tế. Ví dụ như các nền tảng cho vay tảng cho vay ngang hàng, trong đó có có 3 nền tảng
  BlueYield, Neo Finance chuyên về các khoản vay tiêu lớn nhất là RateSetter, Zopa và The Funding Circle với
  dùng như mua xe, trong khi Prosper and Lending tổng dư nợ cho vay lần lượt là 2,2; 2,9 và 3 tỷ bản Anh.
  Club đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng hơn. Tính đến Ba ông lớn này chia nhau tổng cộng 69% thị phần và
  cuối tháng 6/2018, 63,67% tổng dư nợ của Lending còn lại 31% chia cho hơn 47 nền tảng cho vay ngang
  Club là tái cấp vốn cho những khoản nợ hiện tại và hàng khác.
  thanh toán nợ thẻ tín dụng 8 . Về mặt quản lý điều hành, năm 2014, nước Anh một
  Cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ: hướng lần nữa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới
  đến doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi xây dựng hệ thống các quy định luật pháp về hoạt
  nghiệp điển hình như nền tảng Funding Circle, On- động cho vay ngang hàng. Theo đó, các nên tảng cho
  Deck và Raiseworks. Trong thị phần này, còn có sự vay ngang hàng phải được cấp phép hoạt động thông
  tham gia của nhà đầu tư là các ngân hàng cho những qua Cơ Quan Kiểm Soát Ngành Tài Chính (Financial
  nhu cầu vay vốn không đáp ứng được các tiêu chí tín Conduct Authority – FCA) mới có thể cấp tín dụng
  dụng theo quy định chính thống. và trở thành thành viên của Trung tâm thông tin tín
  Cho vay sinh viên: có hai sản phẩm cho vay sinh viên dụng quốc gia. Khác với Mỹ, trong khuôn khổ pháp
  trong cho vay ngang hàng là khoản cho vay mới cho lý của Anh thì bên cho vay ngang hàng có thể thực
  những sinh viên theo học các chương trình đào tạo hiện cho vay cũng như tra cứu thông tin tín dụng từ
  đạt tiêu chuẩn; hoặc là cho vay để đảo nợ các khoản cơ sỡ dữ liệu quốc gia mà không cần phải trở thành
  vay sinh viên cũ. Các nền tảng tiêu biểu như Com- đối tác của Ngân Hàng 9 . Chính phủ Anh tham gia
  monBond and SoFi. vào các nền tảng cho vay ngang hàng này để đầu tư
  Cho vay bất động sản: là chỉ những khoản vay được cho các doanh nghiệp nhỏ cũng như thực hiện ưu đãi
  bảo đảm bằng bất động sản như trên các nền tảng Re- thuế cho các cá nhân cần vốn để đầu tư thông qua các
  altyMogul, LendingHome, Fundrise. Các nhà đầu tư bên cho vay. Bên cạnh đó, để khuyến khích hơn nữa
  muốn tham gia tài trợ các sản phẩm này phải đăng ký các đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này, Chính phủ cũng
  và thoả các điều kiện để trở thành nhà đầu tư đạt tiêu ban hành chương trình ”Innovative Finance Infivid-
  chuẩn (accredited investors) 1 . ual Saving Account” vào năm 2016. Chương trình cho

  214

 5. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý, 3(3):211- 218

  phép các cá nhân sử dụng một số (hoặc tất cả) khoản thị trường. Riêng ở Đức thì một công ty cho vay
  trợ cấp đầu tư hàng năm của họ để cho vay thông qua ngang hàng muốn hoạt động hợp pháp cần phải xin
  thị trường cho vay ngang hàng đổi lại họ vừa được lợi giấy phép ngân hàng hoặc liên kết với một ngân hàng
  tức vừa được miễn thuế thu nhập lãi. Bước đi này có ý đối tác. Quy định này đã phần nào hạn chế sự phát
  nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển mạnh mẽ về triển của hoạt động cho vay ngang hàng tại quốc gia
  mặt số lượng lẫn giá trị của hoạt động cho vay ngang này 12 . Auxmoney hiện là nền tảng cho vay ngang
  hàng tại Anh 9 . hàng dẫn đầu thị trường này ở Đức, tài trợ hơn 551
  triệu euro tương ứng với 73 ngàn khoản vay tính đến
  *Tại Mỹ cuối năm 2018, tăng 74% so với 2017. Vì tính chất tự
  Tháng 2 năm 2006, mô hình P2P bắt đầu hình thành do thương mại riêng có của Khối liên minh các nước
  và phát triển tại Mỹ. Nhiều công ty P2P đã thành công châu Âu, một số bên cho vay ngang hàng cũng muốn
  mở rộng phạm vi tài trợ ra các nước khác thuộc khối.
  ở nước này, có thể kể đến là Lending Club, Prosper,
  Tuy nhiên, quy định về các khoản vay xuyên biên giới
  SoFi, OnDeck, Avant 10 . Theo thống kê năm 2015 của
  chưa từng có tiền lệ trước đây, hơn nữa cơ chế vận
  Prime Meridian Capital Management và China News,
  hành của hoạt động này còn nhiều điểm khác nhau
  thị trường cho vay ngang hàng tại Mỹ đạt khoảng 18
  giữa các quốc gia thuộc khối. Vì vậy, Uỷ Ban Châu
  tỷ USD về quy mô giao dịch. Một báo cáo của Price-
  Âu vẫn đang thực hiện nghiên cứu về vấn đề này để
  waterhouseCoopers dự báo quy mô giao dịch tại thị
  có thể xây dựng được một chính sách và cơ chế phù
  trường Mỹ có thể tăng lên đến 150 tỷ USD vào năm
  hợp ở cấp quốc và siêu quốc gia.
  2025. Ở quốc gia này quản lý cho vay ngang hang tập
  trung vào 4 mục chính: *Tại Trung Quốc
  • Thứ nhất là quy định về giới hạn vốn huy động Xuất hiện ở Trung Quốc năm 2011. Khi đạt đỉnh năm
  • Thứ hai là quy định về giới hạn đầu tư cá nhân 2015, Trung Quốc có khoảng 3.500 doanh nghiệp cho
  vay P2P. Tính đến tháng 6/2018, thị trường cho vay
  • Thứ ba là các tiêu chuẩn cấp phép và hoạt động
  ngang hàng của Trung Quốc có giá trị gần 218 tỷ USD.
  đối với công ty P2P – tương tự như điều kiện cấp
  Loại hình cho vay P2P này phát triển trên quy mô lớn
  phép hoạt động đối với công ty quản lý đầu tư tại
  khi các công ty được chính phủ khuyến khích đột phá
  Mỹ
  sáng tạo về tài chính để phục vụ các doanh nghiệp
  • Thứ tư là các tiêu chuẩn, yêu cầu về công khai
  tư nhân vừa và nhỏ đang đói vốn. Tuy nhiên, nhiều
  thông tin đối với các công ty P2P
  doanh nghiệp cũng lợi dụng, núp bóng hình thức này
  Đối với quy định thứ nhất thì công ty P2P chỉ được để cho vay với lãi suất “cắt cổ” lên tới gần 40% hoặc
  huy động tối đa 1,07 triệu USD trong mỗi năm từ nhà lừa đảo sau khi huy động vốn. Cho vay ngang hàng
  đầu tư, trừ trường hợp đặc biệt cần xin phép riêng. đang dần rơi vào tình trạng không được kiểm soát.
  Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ tháng 6/2018, hơn 400
  Khi đó, số vốn huy động của công ty này được tính
  công ty P2P đã dừng hoạt động và các nhà đầu tư
  bằng tổng vốn huy động của toàn bộ các đơn vị do
  không thể đòi lại tiền. Việc này đã trở thành vấn nạn
  công ty này nắm quyền kiểm soát. Tiếp đó là giới
  xã hội khi nhiều nhà đầu tư đình công, biểu tình yêu
  hạn đầu tư của một cá nhân được tính bằng tổng các
  cầu Chính phủ Trung Quốc phải có biện pháp bảo
  khoản đầu tư được thực hiện bởi nhà đầu tư đó trong
  vệ quyền lợi của họ. Tháng 7/2018, tại Trung Quốc,
  vòng 12 tháng và không có trường hợp ngoại tệ. Giới
  các nạn nhân gặp khó khăn khi cho vay trên nền tảng
  hạn đầu tư được xác định tùy vào thu nhập hoặc tài
  ngang hàng đã tập trung và lấp đầy 2 sân vận động
  sản ròng hàng năm của nhà đầu tư. Và các công ty
  cỡ lớn tại Hàng Châu nhằm trông chờ sự giúp đỡ từ
  P2P muốn huy động vốn từ cộng đồng phải đáp ứng
  chính phủ. Nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng
  các tiêu chuẩn của Sở giao dịch Chứng khoán Mỹ 11 . này là do Trung Quốc đã coi cho vay ngang hàng là ”hệ
  thống trao đổi thông tin khoản vay”. Cách hiểu sai này
  *Tại khối các nước Châu Âu (trừ Anh quốc)
  tạo kẽ hở cho các vi phạm và biến tượng dẫn đến hệ
  Hoạt động cho vay ngang hàng ở khu vực này phát lụy đã xảy ra. Chính phủ Trung Quốc đã bổ sung 10
  triển với tốc độ chậm hơn Anh và Mỹ, trong đó 2 quốc biện pháp tăng cường kiểm soát như cấm mở thêm
  gia đi đầu là Pháp và Đức. Tính đến năm 2015 thì các website cho vay trực tuyến, yêu cầu các công ty
  Pháp có khoảng 70 nền tảng cho vay ngang hàng, đi P2P còn hoạt động phải dỡ bỏ các rào cản đối với việc
  đầu là Zounited Credit. Vào năm 2014, Chính phủ khách hàng khiếu nại, tăng cường hình phạt đối với
  Pháp cũng ban hành một chuỗi các quy định và luật các công ty P2P có hành vi lừa đảo; thiết lập chương
  lệ đối với hoạt động đặc biệt này nhằm tạo ra một trình bồi thường cho nhà đầu tư khi các công ty P2P
  cơ chế đồng bộ cho hoạt động các nền tảng trong phá sản…

  215

 6. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý, 3(3):211- 218

  Thực trạng cho vay ngang hàng ở Việt Nam hình, từ đó tìm ẩn nhiều rủi ro cho cả bên cần được
  hiện nay đầu tư lẫn bên đầu tư vào thị trường này.
  Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Theo quy định pháp luật ở Việt Nam, cho vay là một
  trong các hoạt động cốt lõi của Ngân Hàng, được cấp
  Bank), ở Việt Nam có khoảng 79% người dân không
  phép và quản lý hoạt động bởi Ngân Hàng Nhà Nước
  được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức. Họ
  dưới Luật các tổ chức tín dụng. Tất cả các cá nhân, tổ
  hầu hết không thể hoặc không được tiếp cận dịch vụ
  chức không phải là Tổ chức tín dụng đều không được
  ngân hàng, nhưng có nhu cầu rất lớn về vay mượn.
  phép thực hiện các hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên,
  Do đó cho vay ngang hàng có một sự phát triển vượt
  những quan hệ vay mượn trực tiếp không mang tính
  bậc là một điều dễ hiểu.
  chất kinh doanh giữa các cá nhân và tổ chức thì vẫn
  So với thị trường cho vay ngang hàng ở thế giới, hoạt được xem là những giao dịch dân sự hợp pháp nằm
  động cho vay ngang hàng ở Việt Nam còn rất sơ khai ngoài phạm vi điều chỉnh của Ngân Hàng Nhà Nước
  về nhiều mặt. Mặc dù mới trong vài năm qua nhưng và Luật các tổ chức tín dụng 17 . Do đó, các quy định
  đến nay đã có khoảng 10 công ty cho vay theo mô hình pháp lý và vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động
  này, có thể kể đến là Tima, SHA, Mobivi… Cuối tháng cho vay ngang hàng vẫn chưa được xác định rõ ràng.
  12 năm 2017, Công ty Tima mỗi ngày xử lý hơn 1.000 Nếu hoạt động đúng bản chất của cho vay ngang hàng
  đơn vay mới, tiến tới mở rộng quy mô trên toàn quốc trên thế giới thì sự xuất hiện của các các công ty kinh
  và nâng cao năng lực xử lý 10.000 đơn vay/ngày. Hiện doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ
  đã có gần 5.000 đơn vị trên toàn quốc tham gia cho (Fintech) mở ra kênh tiếp cận vốn mới cho những
  vay trên sàn tài chính Tima, với hơn 800.000 khách khách hàng không đủ tiêu chuẩn vay vốn ngân hàng
  hàng, tổng số tiền lũy kế đã được kết nối thành công và giúp giảm bớt việc vay tín dụng đen. Mô hình cho
  là hơn 15 nghìn tỷ đồng (gần 700 triệu USD). vay này đơn giản hoá mọi thủ tục, thời gian xét duyệt
  Về số lượng, hiện nay có khoảng gần 40 nền tảng trực cho vay nhanh, giao dịch trực tuyến dễ dàng, lãi suất
  tuyến cung cấp các khoản vay cá nhân, trong số đó có cạnh tranh… Nhưng ở Việt Nam các công ty tư vấn
  thể kể đến vài nền tảng quen thuộc như Tima, Monily, tài chính chưa hoạt động theo đúng bản chất như vậy.
  HuyDong, DoctorDong, Tietkiemonline,… Bảng 1 Những công ty này kiếm nguồn thu từ việc ăn chênh
  thống kê một số thông tin của các nền tảng trực tuyến lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, đồng
  thời có thể thu phí thêm từ phía khách hàng vay. Công
  hoạt động trong thị trường vay ngang hàng ở Việt
  ty Tima đưa ra mức phí lãi suất phải trả cho công ty
  Nam hiện nay. Các nền tảng này cho phép các cá
  là 18%/năm chưa bao gồm phí tư vấn, còn ở web vay-
  nhân tra cứu thông tin và thực hiện giao dịch vay tiền
  muon.vn thì mức phí đưa ra cao gần 5 lần lãi suất.
  qua nhiều kênh như website, ứng dụng di động, face-
  Theo quy định hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng
  book, zalo hoặc đường dây nóng mà không cần đến
  mới được phép huy động và cho vay vốn. Như vậy,
  văn phòng để ký kết giấy tờ. Quyết định cho vay sẽ
  các công ty cho vay ngang hàng chưa được cấp phép
  được phản hồi rất nhanh trong ngày hoặc tối đa là một hoạt động, cho nên các công ty hoạt động trong lĩnh
  tuần. Các điều kiện vay vốn cũng như yêu cầu về hồ vực này thường đăng ký là công ty tư vấn đầu tư. Cho
  sơ vay vốn mà các nền tảng này đưa ra cũng hết sức vay là một trong các hình thức cấp tín dụng và bị điều
  đơn giản và dễ hơn rất nhiều so với yêu cầu của Ngân chỉnh bởi luật các tổ chức tín dụng, nhưng cho vay
  Hàng. Đổi lại, lãi suất mà các nền tảng đưa ra khá ngang hàng thì không bị điều chỉnh bởi luật này mà
  là cao hơn so với mặt bằng chung của hệ thống ngân chỉ bị điều chỉnh theo Bộ luật Dân sự 2015. Điều này
  hàng. Điều này ngược lại với một số nước trên thế cho thấy, tại Việt Nam thiếu hành lang pháp lý cho
  giới, ví dụ như Zopa của Anh luôn đảm bảo lãi suất hình thức cho vay ngang hàng và các công ty cung
  mà họ đưa ra thấp hơn 20% so với lãi suất ngân hàng. cấp sản phẩm này. Hay nói cách khác các công ty tư
  Mặc dù có sự chênh lệnh nhiều về lãi suất, nhưng các vấn tài chính chưa được cấp phép hoạt động, cung
  nền tảng ở Việt Nam vẫn có thị phần của riêng họ là cấp sản phẩm tín dụng cho vay ngang hàng và không
  những cá nhân, những doanh nghiệp vừa và nhỏ cần thực hiện đúng bản chất của hình thức cho vay này
  giải ngân gấp nhưng lại không đủ điều kiện vay vốn một các tích cực, tất cả những điều đó gây nhiều rủi
  cũng như không chứng minh được quá nhiều giấy tờ ro cho khách hàng vay, như là tín dụng đen trá hình.
  theo như yêu cầu của Ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh Kéo theo nhiều hệ lụy cho nền kinh tế xã hội.
  những nền tảng cho vay ngang hàng có công bố thông
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  tin doanh nghiệp minh bạch và chính xác, vẫn còn
  nhiều nền tảng chưa rõ nguồn gốc và tính hợp pháp Kết luận
  của nó. Thị trường cho vay ngang hàng đã vô tình trở Thứ nhất, cần sớm ban hành hành lang pháp lý quy
  hành một nơi lý tưởng cho hoạt động tín dụng đen trá định đối với hình thức cho vay ngang hàng và các đơn

  216

 7. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý, 3(3):211- 218
  Bảng 1: Một số nền tảng cho vay ngang hàng tiêu biểu tại Việt Nam

  Nền tảng trực Thông tin doanh nghiệp Sản phẩm tiêu Lãi suất
  tuyến biểu

  Tima.vn 13 Thành lập năm 2015 tại – Vay tín chấp Phụ thuộc vào Khách hàng cá nhân cung cấp
  Hà Nội, vốn điều lệ ban theo lương kết quả khớp CMND cùng với 1 chứng từ
  đầu là 150 tỷ – Vay Sinh viên lệnh liên quan đến sản phẩm vay
  – Cầm trang sức cụ thể
  – Vay thế chấp sổ
  đỏ

  Monily.vn 14 Hệ thống thuộc công ty Cho vay tín chấp 1%-1,2%/ngày Cá nhân trên 22 tuổi, cung
  Fintech Global Partners tiêu dùng cá cấp CMND, số điện thoại và
  LP, trụ sở chính ở Scot- nhân tài khoản ngân hàng; kết quả
  land và mở rộng hoạt phê duyệt sau 15 phút
  động ở 8 nước trong đó
  có Việt Nam

  HuyDong.com 15 Hệ thống thuộc Công ty – Cho vay vốn 10-25% Doanh nghiệp với mọi loại
  cổ phần Finsom thành kinh doanh hình đang hoạt động ở TP.
  lập năm 2015 HCM và Hà Nội với ngành
  nghề kinh doanh chính trên
  12 tháng

  DoctorDong.vn 16 Hệ thống thuộc công ty Cho vay Cá Nhân 10,9%/năm Là cá nhân trên 22 tuổi có thu
  TNHH MTV Tư Vấn có TSBĐ nhập trên 2tr/tháng và có sở
  Tài Chính LGC thành hữu tài sản để đảm bảo cho
  lập năm 2015 khoản vay. Kết quả giải ngân
  trong vòng 3 ngày

  Tietkiemonline.vn 17 Hệ thống thuộc Công ty – Vay tiền nhanh 8-16%/năm Là cá nhân có tài khoản ngân
  cổ phần SH Toàn Cầu 24h hàng, chỉ cần cung cấp 2 trong
  -Vay không thế 4 loại giấy tờ tuỳ thân trong
  chấp bộ hồ sơ; có 2 hình thức xét
  – Vay trực tuyến duyệt nhan 24 giờ hoặc xét
  duyệt bình thường trong vòng
  7 ngày
  (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ website chính thức của các nền tảng)

  vị cung cấp sản phẩm này. Cần có những quy định dụng ngân hàng đã LA cho các cá nhân có thu nhập
  rõ ràng về khái niệm, phạm vi áp dụng, những giới thấp và các SMEs tìm đến các kênh vay trực tuyến ồ
  hạn cấp tín dụng trong cho vay ngang hàng, những ạt hơn, tạo khe hở cho các tổ chức cho vay nặng lãi
  đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay ngang hàng, ”trá hình” hoạt động Do vậy, trong thời gian xây dựng
  những tiêu chuẩn đối với các công ty cung cấp sản và hoàn thiện các biện pháp quản lý phù hợp cho thị
  phẩm cho vay ngang hàng,… Hoạt động tín dụng nói trường cho vay ngang hàng, thì NHNN cũng cần phải
  chung và cho vay nói riêng còn mang một ý nghĩa hết yêu cầu và chỉ đạo các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng
  sức quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngoài ngân hàng cải cách thủ tục hành chính, minh
  nền kinh tế và xã hội. Cho vay là một dịch vụ tài bạch và công bố công khai thông tin về hoạt động cho
  chính vô cùng hữu ích cho những cá nhân, tổ chức vay của mình cùng với tăng cường triển khai nhiều
  thực sự có nhu cầu về vốn để tiêu cùng, để sản xuất chính sách ưu đãi vay vốn để tạo điều kiện thuận lợi
  kinh doanh, đặc biệt là những cá nhân có thu nhập cho mọi chủ thể trong nên kinh tế có thể tiếp cận được
  trung bình thấp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các với vốn ngân hàng. Có như vậy thì mới ổn định được
  nền tảng cho vay ngang hàng được coi như là đối thủ sức nóng của thị trường cho vay ngân hàng, tạo sự
  cạnh tranh lớn nhất đối với các Tổ chức tín dụng trong cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động tiền tệ ngân
  phân phúc khách hàng này vì những tiện Los về thủ hàng ở Việt Nam.
  tục và thời gian mà loại hình này mang lại. Những thủ Thứ hai, cần nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối
  tục hành chính rườm rà và hạn chế về ưu đãi trong tín với hình thức cho vay ngang hàng. Xu thế phổ biến

  217

 8. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý, 3(3):211- 218

  hình thức cho vay này là điều chắc chắn, do đó để xã DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  hội đón nhận và sử dụng cho vay ngang hàng một các
  CMND: Chứng minh nhân dân
  hiệu quả và tích cực thì trước tiên phải có sự nhận
  NHNN: Ngân hàng Nhà nước
  thức về sản phẩm một cách thấu đáo. TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  Cuối cùng, cần xây dựng hệ thống phòng ngừa và xử TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh
  lý rủi ro trong hệ thống tài chính tiền tệ khi có sự xuất
  hiện của cho vay ngang hàng. Điều này tránh những
  hệ lụy lớn cho hệ thống tài chính quốc gia khi có biến TUYÊN BỐ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
  cố xảy ra. Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
  đột lợi ích nào trong công bố bài báo
  Hướng phát triển
  Việc xác định rõ vai trò của các tổ chức cho vay ngang
  hàng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định TUYÊN BỐ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC
  hướng và xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động GIẢ
  đặc biệt này. Nếu xem các tổ chức này là những định
  Võ Thị Ngọc Hà tham gia dịch tài liệu lý thuyết tổng
  chế tài chính trung gian trong thị trường tài chính,
  quan về cho vay ngang hàng và tổng hợp thực trạng
  chỉ khác biệt là thay vì với hình thức giao dịch truyền
  từ các website của các nền tảng cho vay ở Việt Nam.
  thống, thì hoạt động vay vốn diễn ra trực tuyến toàn
  Nguyễn Thị Thu Trang và Lương Xuân Minh cùng
  bộ nhờ công nghệ 4.0, thì việc quản lý của nhà nước
  tham gia tổng hợp tình hình cho vay ngang hàng của
  cũng sẽ phải chặt chẽ hơn với những quy định về an
  các quốc gia trên thế giới, phân tích và rút ra giải pháp
  toàn hoạt động như Ngân hàng. Bởi vì, các tổ chức
  nhằm giúp cho vay ngang hàng hoạt động hiệu quả ở
  cho vay ngay vẫn phải đối diện với các rủi ro đặc trưng
  Việt Nam.
  như Ngân hàng, đồng nghĩa với việc họ vẫn phải thực
  hiện thay các nhà đầu tư vấn đề về giám sát và quản TÀI LIỆU THAM KHẢO
  lý chặt chẽ các khoản vay đồng thời phân tích và xếp 1. Mateescu AL. Peer-to-Peer lending. Data & Society Research
  Institute. 2015;p. 19–25.
  hạng tín dụng khách hàng một cách nghiêm túc. Tuy
  2. Mcgowan A. Patent Application No. 11/394. 2006. 035.
  nhiên xét đúng bản chất thì các nền tảng vay ngang 3. Chen D, Lai F, Lin Z. A trust model for online peer-to-peer lend-
  hàng chỉ giữ vai trò là một kênh dẫn trong thị trường, ing: a lender’s perspective. Information Technology and Man-
  agement. 2014;15(4):239–254.
  là một người hỗ trợ chứ không phải là một trung gian 4. Kumar S. Bank of one: Empirical analysis of peer-to-peer fi-
  tài chính trong thị trường. Các tổ chức chỉ cung cấp nancial marketplaces. AMCIS 2007 Proceedings. 2007;p. 305.
  công nghệ khớp lệnh giữa bên vay và bên cho vay mà 5. Davis K, Murphy J. Peer to Peer lending: structures, risks and
  regulation; 2016.
  hoàn toàn không hề đầu tư vốn vào các khoản vay trên 6. Galloway I. Peer-to-peer lending and community develop-
  nền tảng của họ, theo đó thì lo ngại rủi ro tín dụng ment finance. Community Investments. 2009;21(3):19–23.
  được loại bỏ ra khỏi trách nhiệm trong việc đánh giá 7. Available from: 10.https://www.kiva.org/about.
  8. Available from: https://www.lendingclub.com/info/statistics.
  xếp hạng khoản vay và khách hàng vay. Nguồn thu action.
  của các nền tảng này đến từ phí giao dịch được thực 9. Available from: https://www.orcamoney.com/peer-to-peer-
  lending-review/.
  hiện trên nền tảng giống như những doanh nghiệp
  10. Gan D. Comparative Analysis of Peer-to-Peer Lending in China
  cung ứng dịch vụ mô giới công nghệ khác. Như vậy and the United Kingdom: An Assessment of the Lending
  sự can thiệp quản lý của Ngân Hàng Nhà Nước một Plaza’s Market Entry; 2017.
  11. Prospects (Doctoral dissertation, University of Southern Cali-
  cách trực tiếp với các tổ chức cung ứng nền tảng cho fornia).
  vay ngang hàng là không hợp lý. Như vậy để có một hệ 12. Patwardhan A. Peer-To-Peer Lending. In: and others, editor.
  sinh thái cho vay ngan hàng được vận hành an toàn và Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion. vol. 1.
  Academic Press; 2018. p. 389–418.
  hiệu quả tại Việt Nam thì cần sự kết hợp giữa NHNN, 13. Available from: https://tima.vn/Home/About/.
  Quốc Hội và các sở ban ngành liên quan cùng thảo 14. Available from: http://www.monily.vn/.
  15. Available from: https://www.huydong.com/how-it-work.
  luận để ra một quy định mới, dành riêng cho hoạt
  16. Available from: https://doctordong.vn/faq.
  động này, đảm bảo sự thống nhất và dung hoà giữa 17. Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ý kiến của NHNN về lĩnh vực
  Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Dân sự và Luật Doanh cho vay ngang hàng tại Việt Nam thời gian gần đây. 2018. Truy
  cập tại: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/
  nghiệp. trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?

  218

 9. Science & Technology Development Journal – Economics – Law and Management, 3(3):211- 218
  Open Access Full Text Article Review

  Peer-to-peer lending in Vietnam and experience from other
  countries
  Nguyen Thi Thu Trang* , Luong Xuan Minh, Vo Thi Ngoc Ha

  ABSTRACT
  Peer-to-peer (P2P) lending is gaining popularity in Vietnam, especially in the past two years. In fact,
  this form of lending appeared a long time ago in the world with the establishment of Zopa in the
  Use your smartphone to scan this U.K. in 2005. There is neither much research nor a strict legal framework on P2P lending in Vietnam.
  QR code and download this article As a result, P2P lending platforms encounter many problems, especially legal issues during their
  operation in Vietnam. The article aims to provide a theoretical framework on P2P lending and
  the practical situation in developed markets such as the U.S. and European. We also present an
  overview of the P2P lending market and the performance of P2P lending platforms in Vietnam
  which we find not operating up to their essence. Based on the analysis and experience from other
  countries, we suggest some solutions to increase the effectiveness of this form of lending in the
  Vietnam’s market.
  Key words: peer-to-peer, peer-to-peer lending

  Banking University of Ho Chi Minh City,
  Viet Nam

  Correspondence
  Nguyen Thi Thu Trang, Banking
  University of Ho Chi Minh City, Viet Nam
  Email:
  nguyenthithutrangdhnh@yahoo.com

  History
  • Received: 8/1/2019
  • Accepted: 16/4/2019
  • Published: 30/9/2019
  DOI : 10.32508/stdjelm.v3i3.561

  Copyright
  © VNU-HCM Press. This is an open-
  access article distributed under the
  terms of the Creative Commons
  Attribution 4.0 International license.

  Cite this article : Thi Thu Trang N, Xuan Minh L, Thi Ngoc Ha V. Peer-to-peer lending in Vietnam and
  experience from other countries . Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law Manag.; 3(3):211-219.
  219

Download tài liệu Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia File Word, PDF về máy