[Download] Tải Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn – Tải về File Word, PDF

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn
Nội dung Text: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn

Download


Tham khảo tài liệu ‘chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ ql25, ql29 và đường tỉnh (công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặ

Bạn đang xem: [Download] Tải Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn File Word, PDF về máy

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn

 1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm
  thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh
  (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu
  cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống
  cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật
  không thể bố trí ngoài phạ m vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
  công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để
  đảm bảo tính đồng bộ và tiết kiệm)

  – Trình tự thực hiện:

  * Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  * Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn
  phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (số 72 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa,
  tỉnh Phú Yên).

  Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  – Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết
  quả.

  – Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
  người nộp hồ sơ làm lại.

  – Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày
  thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

  Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở
  Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên (số 72 Lê Duẩn, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú
  Yên theo trình tự sau:

 2. – Nhận kết quả Giấy phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường
  bộ.

  – Thời gian trả hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7,
  chủ nhật, lễ, tết).

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  – Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
  giao thông đường bộ (bản chính).

  – Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây
  dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc
  thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các
  công trình đường bộ khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có
  xác nhận của chủ đầu tư).

  – Bản cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ
  quan quản lý đường bộ có thẩm quyền ; không được yêu cầu bồi thường và phải
  chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  – Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 3. – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

  – Lệ phí: Không.

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu hoặc xây
  dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25,
  QL29 và đường Tỉnh (Phụ lục 1 Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011
  V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày
  24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
  đường bộ).

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội –
  Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

  + Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản
  lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ – Có hiệu lực kể từ ngày
  15/4/2010.

  + Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 V/v hướng dẫn thực hiện một số
  điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về
  quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Download tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, QL29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trìn File Word, PDF về máy