[Download] Tải Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom) – Tải về File Word, PDF

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom)

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom)
Nội dung Text: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom)

Download


Tham khảo tài liệu ‘chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào quốc lộ 25, 29 và tỉnh lộ (đối với: đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; đường gom, đường nối từ đường gom)’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và là

Bạn đang xem: [Download] Tải Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom) File Word, PDF về máy

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom)

 1. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường
  nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện,
  đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng
  nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường
  phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn
  lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom)

  – Trình tự thực hiện:

  * Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  * Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn
  phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên (số 72 Lê Duẩn, Thành phố Tuy Hòa,
  tỉnh Phú Yên).

  Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  – Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết
  quả.

  – Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
  người nộp hồ sơ làm lại.

  – Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày
  thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

  * Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng
  Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên (số 72 Lê Duẩn, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh
  Phú Yên theo trình tự sau:

  – Nộp lệ phí;

 2. – Nhận kết quả Giấy phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường
  bộ.

  – Thời gian trả hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ 7,
  chủ nhật, lễ, tết).

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  – Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của
  nút giao; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi
  thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính).

  – Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được UBND tỉnh phê duyệt (bản sao
  có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuận của Bộ GTVT cho phép đấu nối đường
  ngang vào Quốc lộ 29.

  – Văn bản của UBND tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoạch
  chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ
  GTVT chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;

  – Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao (có biện pháp tổ
  chức thi công đảm bảo an toàn giao thong) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề
  trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  – Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 3. – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải.

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

  – Lệ phí: Không.

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao
  đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và đường địa phương (Phụ lục 3 Thông tư số
  39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực
  hiện một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-BGTVT).

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28/11/2008 của Quốc hội-Có
  hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

  + Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản
  lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  + Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải
  hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-BGTVT.

Download tài liệu Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29 và Tỉnh lộ (Đối với: đường Tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom) File Word, PDF về máy