[Download] Tải Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam
Nội dung Text: Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp phép cho người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở việt nam’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam File Word, PDF về máy

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam

 1. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá
  nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật
  thể ở Việt Nam.
  Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy
  định của pháp luật
  Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn
  hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà
  Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ
  ngày lễ và ngày nghỉ)
  Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  T Trình tự thực hiện – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người
  nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Cá nhân, tổ chức
  hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn bản.
  Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải
  quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
  Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn
  hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà
  Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
  Cách thức thực hiện
  quả của Sở VHTT&DL
  1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  (1) Đơn xin cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá
  Hồ sơ
  phi vật thể ở Việt Nam (tự viết)
  2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở VHTTDL
  Cơ quan thực hiện
  b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VHTTDL
  TTHC
  c) Cơ quan phối hợp : Không

 2. Cá nhân
  Đối tượng thực hiện
  TTHC Tổ chức
  Mẫu đơn, tờ khai Không
  thực hiện TTHC
  Không
  Phí, lệ phí

  Kết quả của việc Giấy phép
  thực hiện TTHC
  Yêu cầu, điều kiện Không
  thực hiện TTHC
  – Luật Di sản văn hoá năm 2001, được sửa đổi, bổ sung
  năm 2009.
  Căn cứ pháp lý của – Điều 8 Nghị định 98/2010/NĐ -CP, ngày 21 tháng 9
  TTHC năm 2010, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
  Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
  Luật Di sản văn hoá.

  A2. ĐIỆN ẢNH

Download tài liệu Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam File Word, PDF về máy