[Download] Tải Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài) – Tải về File Word, PDF

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)
Nội dung Text: Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài) File Word, PDF về máy

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)

 1. Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
  (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước
  ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước
  ngoài).

  Trình tự thực hiện:

  – Cá nhân, tổ chức tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  – Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu.

  + Khi nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nộ i dung của hồ sơ:

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

  Trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ về làm lại.

  – Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ
  Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

  – Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu.

  + Thương nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên hệ nhận giấy phép phải mang
  theo giấy hẹn.

  + Công chức trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận ký
  nhận, trao kết quả cho người đến nhận.

  + Thời gian hoàn trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ
  Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Công thương t ỉnh Bạc Liêu.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  – Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  + Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu) do đại diện có
  thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

  + Bản sao giấy đăng ký kinh doanh ho ặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân
  nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc
  đăng ký kinh doanh xác nhận. (các giấy tờ quy định này phải dịch ra tiếng Việt và được
  cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và
  thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam).

 2. + Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

  – Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cơ quan cấp phép cấp lại giấy phép với thời hạn không quá thời hạn còn lại của giấy
  phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương t ỉnh Bạc Liêu.

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công
  thương t ỉnh Bạc Liêu.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

  Lệ phí: Không.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấ y phép thành lập văn phòng đại diện.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong những trường hợp sau đây,
  thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện,
  chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

  – Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc
  Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

  – Thay đổi tên gọi hoặc thay đổ i nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ
  một nước sang một nước khác.

  – Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

  – Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật
  Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  – Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực
  hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật
  Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 3. – Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục
  hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

  Mẫu MĐ-3. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ
  Thương mại)

  Địa điểm, ngày… tháng… năm…..…

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

  Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép6

  Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh
  doanh):

  Tên thương nhân viết tắt (nếu có):

  Quốc tịch của thương nhân:

  Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)

  Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:

  do ……………………………………… cấp ngày….. tháng…… năm……. t ại……….

  Lĩnh vực hoạt động chính:

  Vốn điều lệ

  Số tài khoản: ……………. tại ngân hàng:

  Điện thoại: Fax:

  ……………………………………………. Website: (nếu có)
  Email:

  Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

  Họ và tên:

  Chức vụ:

  Quốc tịch:

 4. Tên văn phòng đại diện/chi nhánh (ghi theo tên trên giấy phép thành lập)

  Tên viết tắt: (nếu có)

  Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

  Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện/chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã,
  quận/huyện, tỉnh/thành phố)

  Giấy phép thành lập số:

  cấp ngày….. tháng…… năm……. t ại
  do

  Số tài khoản ngoại tệ: tại ngân hàng:

  Số tài khoản tiền Việt Nam: ………………………. tại ngân hàng:

  Điện thoại: Fax:

  ………………………….. Website: (nếu có)
  Email:

  Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động
  theo giấy phép)

  Người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh:

  Họ và tên: ……………………………………… giới tính:

  Quốc tịch:

  Số hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân:

  cấp ngày….. tháng…… năm……. t ại
  do

  Chúng tôi đề nghị cấp lại giấy phép thành lập với lý do như sau:

  Chúng tôi xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nộ i dung đơn đề nghị
  và tài liệu kèm theo.

  2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọ i quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến văn
  phòng đại diện/chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của
  giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh.

  Tài liệu gửi kèm bao gồm:

 5. 1. Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh đã được cấp (trong trường
  hợp cấp lại giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường
  hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP;

  2. Bản sao giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh đã được cấp (trong trường
  hợp cấp lại giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp
  bị mất, tiêu hủy theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

  3. Xác nhận của cơ quan đã cấp giấy phép về việc xóa đăng ký văn phòng đại diện tại địa
  phương cũ (trong trường hợp cấp lại giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản
  1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

  4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của văn phòng đại diện/chi nhánh (trong trường
  hợp điều chỉnh giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-
  CP);

  5. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh ho ặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân
  nước ngoài (trong trường hợp cấp lại giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c
  khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

  Đại diện có thẩm quyền của
  thương nhân nước ngoài

  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)7

  ——————————–
  6
  Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh), Sở
  Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện).
  7
  Trong trường hợp mất, rách, tiêu hủy theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số
  72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh được quyền đứng tên ký
  đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký
  đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi
  thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của
  thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng
  Việt theo quy định tại khoản 3 mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.

Download tài liệu Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài) File Word, PDF về máy