[Download] Tải Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay – Tải về File Word, PDF

Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay

Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay
Nội dung Text: Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp lại giấy phép, năng định cho người lái tàu bay’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay File Word, PDF về máy

Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay

 1. Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay
  1. Trình tự thực hiện:
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  – Người làm đơn đề nghị cấp lại giấy phép, năng định người lái tàu bay phải
  nộp hồ sơ tới Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN). Nội dung hồ sơ bao
  gồm các tài liệu quy định theo từng lĩnh vực giấy phép và năng định cụ thể.
  – Trường hợp Giấy phép hết hạn hiệu lực, người làm đơn phải nộp hồ sơ tối
  thiểu 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của giấy phép đã được cấp; hoặc
  phải nộp hồ sơ đến Cục HKVN tối thiểu 7 ngày làm việc trong trường hợp
  giấy phép bị mất, bị rách.
  b) Giải quyết TTHC:
  – Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục HKVN có
  trách nhiệm thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ và thông báo với
  người làm đơn. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ theo quy định,
  thời gian đối với thủ tục cấp lại giấy phép, năng định sẽ được tính kể từ khi
  hồ sơ đã được bổ sung đầy đủ và đáp ứng yêu cầu. Cục HKVN cấp lại giấy
  phép, năng định khi người làm đơn trong trường hợp giấy phép bị mất, bị
  rách
  – Trường hợp giấy phép hết hạn hiệu lực, trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi
  thông báo về tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, Cục HKVN sẽ tiến hành tổ
  chức sát hạch theo quy định đối với loại giấy phép và năng định tương ứng.
  Nếu người làm đơn đề nghị không hoàn thành tất cả các nội dung sát hạch
  trong thời hạn 20 ngày thì các phần sát hạch đạt yêu cầu sẽ được bảo lưu kết
  quả trong vòng 60 ngày theo quy định của Chương E Phần 7 Thông tư
  01/2011/TT-BGTVT. Cục HKVN cấp lại giấy phép, năng định khi người
  làm đơn đạt được kết quả sát hạch theo quy định.
  2. Cách thức thực hiện:
  – Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc
  – Nộp qua hệ thống bưu chính.
  3. Thành phần hồ sơ:
  a) Thành phần hồ sơ:
  – Trường hợp Giấy phép hết hạn hiệu lực, hồ sơ bao gồm:
  + Đơn đề nghị cấp lại nêu rõ lý do;
  + Giấy chứng nhận sức khoẻ phù hợp với quy định của Bộ Y tế và Phần 8
  Thông tư 01/2011/TT-BGTVT còn hiệu lực;
  + Kết quả kiểm tra sát hạch trình độ, kinh nghiệm trên chủng loại, hạng,
  loại tàu bay phù hợp với năng định đề nghị cấp;
  + Bản sao chứng chỉ đủ trình độ ngôn ngữ tiếng Anh tối thiểu mức 4
  theo quy định tại Phụ ước 1 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế
 2. của cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không được Cục
  HKVN cấp hoặc công nhận còn hiệu lực.
  – Trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, hồ sơ bao gồm:
  + Đơn đề nghị cấp lại nêu rõ lý do;
  + Bản gốc hoặc bản sao giấy phép và năng định đã được cấp (nếu có).
  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  4. Thời hạn giải quyết:
  – Trường hợp giấy phép hết hạn hiệu lực: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời
  điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  – Trường hợp giấy phép còn hiệu lực bị mất, rách: Trong thời hạn 7 ngày, kể
  từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
  hiện: không có;
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an
  toàn bay – Cục Hàng không Việt Nam;
  d) Cơ quan phối hợp: không có.
  7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
  – Giấy phép, năng định người lái tàu bay.
  8. Phí, lệ phí:
  – Lệ phí: 50.000đ;
  – Phí: Không có.
  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  – Đơn đề nghị cấp/gia hạn/phục hồi giấy phép, năng định người lái tàu bay.
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  – Phải đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện như cấp giấy phép, năng định lần
  đầu.
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;
  – Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 Ban hành Bộ Quy chế An
  toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay;
  – Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy
  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
  hàng không.
 3. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN, GIA HẠN/PHỤC HỒI GIẤY
  PHÉP VÀ NĂNG ĐỊNH NGƯỜI LÁI TÀU BAY.

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ MINISTRY OF TRANSPORT
  CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM/ CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/GIA HẠN/ PHỤC HỒI GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH NGƯỜI LÁI T ÀU BAY
  ISSUE/REVALIDATION/RENEWAL FUNCTION AND RATING APPLICATION FORM
  Yêu cầu viết chữ in hoa bằng mực màu đen hoặc xanh/complete the form in block capitals using
  black or dark blue ink.

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
  PERSONAL DETAILS

  Mã phi công (nếu biết)/Personal reference number (if known)

  Họ v à tên/Full name: …………………………………………………………………………….. ..
  …………………………………………………………….

  Ngày sinh/Date of birth
  Chức
  danh/Title:……………………………………………………………. (dd/mm/yyyy): …………………..……….
  Nơi sinh/Place of birth:
  Quốc
  tịch/Nationality:……………………………………………………… Tỉnh/Town ……………..…..quốc gia/
  Country…………………..

  Địa chỉ/Permanent
  address:……………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………

  Điện thoại/Telephone Number:
  Số ĐT khác/Alternative
  …………………………………………………
  Tel:………………………………..

  E mail: ……………………………………………………………………. Fax:
  ………………………………………….
  …………………….

  Địa chỉ liên hệ khác (nếu có)/Address for correspondence (if different from above)
  ……………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………….…………………
  ……………………………………………………………………………………………………………..Tel:….
  …………………………………………………….…………..

  2. PHẦN ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  APPLICATION

 4. Tôi làm đơn này đề nghị / I am Cấp lần đầu/ Initial Gia hạn/ Hồi phục/
  applying for issue Revalidation Renewal
  Khả năng bay thiết
  Năng định loại/
  ………………
  …………………………
  Type Rating bị/ Intrument …………………………… ………………
  …..
  Rating ….. .
  Năng định hạng/
  Tổng giờ bay Kiểm tra / kinh Nêu lý do/
  ME / SE
  Class Rating
  nghiệm
  PIC/Hour Please
  …………………………… by check / specify
  .. experience
  Ghi chú/ Note:
  gạch những phần không cần thiết */ delete as appropriate; đánh dấu vào các ô phù hợp/ tick

  appropriate box
  ghi đầy đủ chức năng vào các ô phù hợp / please specify: (VD/ Eg: B777 Lái chính/ PIC ;

  ATR72 Lái phụ / Copilot)
  nếu năng định quá hạn 5 năm, phải làm hồ sơ cấp lại năng định/ Expired rating over 5 years,

  submit to CAAV for issue

  3. CỤC HKVN SỬ DỤNG
  CAAV USE ONLY
  Hoá đơn/Receip No.: Ngày cấp/Date of
  Ngày/Date:
  Issue:

  Type Rating/ Instrument Rating
  ………………………………………………… Date………………………… Valid until
  ……………………..

  Hồ sơ gồm/Enclosures Ký duyệt/Signed
  Chuyên viên cấp Điều kiện hạn chế/
  phép/Issued by Limitations by

  4. NỘP PHÍ VÀ LỆ PHÍ
  PAYMENT METHODS
  Phí và lệ phí phải được nộp cùng hồ sơ cấp phép, trừ khi có sự thoả thuận khác, hồ sơ cấp phép
  sẽ không được Cục HKVN xem xét giải quyết nếu phí và lệ phí không được nộp đầy đủ theo mức
  do Nhà nước quy định. Tham khảo tại địa chỉ internet – www.caa.gov.vn
  Otherwise agreed by the CAAV, all fees must be paid when application is submitted. The application
  shall not be assessed if the fees for licences, associated ratings and assessments prescribed are
  not adequately paid . This is available on our website – www.caa.gov.vn – under Personnel Licensing
  – Flight Safety Standard Department.

  Người làm đơn trả /Applicant pay Công ty người làm đơn trả/Company pay
  Hinh thức thanh toán/I am paying by

  MASTERCARD SWITCH VISA CHEQUE OTHER
  (Please tick appropriate box).

  5. LỜI CAM ĐOAN

 5. DECLARATION OF APPLICANT

  Tôi xin cam đoan các thông tin khai theo mẫu trên là đúng sự thật
  I declare that the information provided on this form is correct.

  Chữ ký/Signature Ngày/Date………………………………………………………………..
  ………………………………………………………….. ……

  Hành vi cố ý làm đơn, cung cấp thông tin sai sự thật nhằm mục đích được cấp giấy phép, năng định
  hoặc các phê chuẩn khác là vi phạm pháp luật. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người thực hiện hành
  vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  It is an offence to make, with intent to deceive, any false representations for the purpose of procuring
  the grant, issue, renewal or variation of any certificate, licence, approval, permission or other
  document. Persons doing so render themselves liable, on summary conviction, to a fine or
  imprisonment.

  6. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN VÀ HỒ SƠ
  SUBMISSION INSTRUCTIONS
  Gửi đơn tới/Send your completed application form to:

  CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – PHÒNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN BAY
  119 NGUYỄN SƠN – QUẬN LONG BIÊN –TP. HÀ NỘI
  Civil Aviation Administration of Vietnam, Personnel Licensing Division – Flight Safety
  Standard Department, 6th Floor Aviation House, Gialam Airport , 119 Nguyen Son Str., Long
  Bien Dist. Hanoi.

  Hồ sơ cấp giấy phép yêu cầu có các giấy tờ sau, việc nộp không đủ hồ sơ dẫn đến việc thời gian
  đánh giá hồ sơ cấp phép sẽ bị kéo dài.
  The following documentation should be enclosed. Please note that failure to submit all of the
  required documentation may lead to a delay in the processing of your application.

  Hồ sơ đi kèm/Together with:

  (a) Mẫu kiểm tra sát hạch kỹ năng máy bay loại bay khai thác / TR MPA Skill Test (Form
  CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611)

  (b) Giấy phép lái tàu bay /the current Vietnamese professional licence

  (c) Sổ ghi giờ bay/actual flying log book(s). Hồ sơ về giờ bay tính trên máy tính được chấp thuận với
  điều kiện trên từng trang in phải có đầy đủ các thông tin theo QCHK-CB1.085 và người làm đơn phải
  ký xác nhận trên từng trang./
  Computerised logbooks are acceptable, provided that these are submitted in hard copy paper
  format and contain the relevant information (as specified in the VAR-FCL1.085) with each page
  certified as true and signed by the applicant.

  (d) Chứng chỉ y tế loại I do Cục HKVN cấp / Valid CAAV Class One Medical Certificate.

Download tài liệu Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay File Word, PDF về máy