[Download] Tải Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất) – Tải về File Word, PDF

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)
Nội dung Text: Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất) File Word, PDF về máy

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)

 1. Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán
  hàng đa cấp bị mất)

  Trình tự thực hiện:

  – Tổ chức tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  – Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu.

  + Khi nhận hồ sơ, công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nộ i dung của hồ sơ:

  Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

  Trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ về làm lại.

  – Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ
  Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

  – Nhận giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở
  Công thương t ỉnh Bạc Liêu.

  + Thương nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên hệ nhận giấy đăng ký tổ chức
  bán hàng đa cấp phải mang theo giấy hẹn.

  + Công chức của bộ phận trả kết quả hướng dẫn thương nhân đến nộp lệ phí tại bộ phận
  thu phí, lệ phí của Văn phòng Sở Công Thương.

  + Sau đó thương nhân cầm biên lai thu lệ phí trở lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để
  nhận giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của đơn vị doanh nghiệp mình.

  Trong trường hợp nhận thay, người nhận phải xuất trình giấy hẹn và phải có giấy giới
  thiệu của doanh nghiệp, tổ chức.

  + Thời gian hoàn trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ
  Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Công thương t ỉnh Bạc Liêu.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  – Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
  theo mẫu.

  – Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương t ỉnh Bạc Liêu.

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công
  thương t ỉnh Bạc Liêu.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

  Lệ phí: Cấp giấy đăng ký là: 100.000 đồng/01 giấy.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấ y đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán
  hàng đa cấp.

  – Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số
  nộ i dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về
  quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

  – Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định
  mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

  – Thông tư số 35/2011/TT-BCT ngày 23/9/2011 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung
  một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày
  08/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số
  110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

  Mẫu MĐ-3

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————————

  năm 20….
  ……….. ……, ngày tháng

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

 3. Kính gởi: Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

  1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

  Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

  Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ho ặc giấy phép đầu tư) số:

  cấp ngày:
  do:

  Địa chỉ của trụ sở chính:

  Điện thoại: ………………………………………………………………… Fax:

  Email (nếu có):

  Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in
  1.
  hoa)

  Quốc tịch:

  Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:

  cấp ngày:
  Do:

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):

  3. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:

  cấp ngày:
  do:

  4. Nay đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp vì lý do:

  a) Bị mất b) Bị rách, nát

  5. Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực
  và chính xác của nộ i dung đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  (ký tên và đóng dấu)

Download tài liệu Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất) File Word, PDF về máy