[Download] Tải Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp – Tải về File Word, PDF

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Nội dung Text: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp File Word, PDF về máy

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh
  mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  5.1. Trình tự thực hiện:

  – Nộp hồ sơ: Đầy đủ theo quy định tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công
  Thương tỉnh Hòa Bình.

  – Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường xử lý hồ sơ.

  – Trả kết quả: Nhận kết quả tại “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương tỉnh
  Hòa Bình.

  5.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công
  Thương tỉnh Hòa Bình.

  5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a. Thành phần hồ sơ:

  *) Trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy.

  – Văn bản đề nghị cấp lại.

  – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận (nếu có).

  *) Trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn.

  – Văn bản đề nghị cấp lại.

  – Giấy chứng nhận hoặc Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đã được cấp lần trước.

  – Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng
  nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản
  xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực
  hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  5.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

  5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

 2. 5.8. Lệ phí: có, nộp theo quy định của Bộ Tài chính.

  5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

  5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất trong ngành công nghiệp thực hiện các
  điều kiện về nhà xưởng, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển và vận hành an
  toàn theo quy định tại Luật Hóa chất; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này; Tiêu chuẩn
  Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất,
  kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển và các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy
  chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

  5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

  – Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và
  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  – Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương về việc quy định
  cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008
  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  – Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung,
  bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT.

Download tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp File Word, PDF về máy