[Download] Tải Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương – Tải về File Word, PDF

Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương

Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương
Nội dung Text: Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được cục ntbd hoặc sở vhttdl tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương File Word, PDF về máy

Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương

 1. Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho
  đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã
  được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép
  công diễn đến biểu diễn tại địa phương.
  tự thực Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy
  Trình
  hiện định của pháp luật.
  Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng,
  phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  hoặc có thể gửi qua bưu điện.
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ
  ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân
  hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
  và trả kết quả theo giấy hẹn.
  Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hoá,
  Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng,
  phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Cách thức thực Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  hiện

  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng hồ sơ (1) Văn bản đề nghị tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật,
  trình diễn thời trang (Tự viết, trong đó ghi rõ thời
  gian, địa điểm, nội dung chương trình, tiết mục biểu
  diễn)
  (2) Giấy phép công diễn nghệ thuật, chương trình biểu
  diễn nghệ thuật (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác
  giả, đạo diễn, người biểu diễn).
  (3) Quyết định thành lập đơn vị nghệ thuật.
  (4) – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có chức năng tổ
  chức biểu diễn (đối với các doanh nghiệp).

 2. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  quyết
  Cơ quan thực – Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
  hiện TTHC Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
  phân cấp thực hiện: Không
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan phối hợp: Không.
  Đối tượng thực – Tổ chức.
  hiện TTHC – Cá nhân.
  Kết quả của việc Văn bản hành chính
  thực hiện TTHC
  Phí, lệ phí Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài
  chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
  thẩm định chương trình nghệ thuật.
  Tên mẫu đơn, tờ Không
  khai
  Yêu cầu hoặc Không
  điều kiện để thực
  hiện TTHC
  Căn cứ pháp lý – Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 c ủa
  của THC Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và
  kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
  – Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Trưởng Bộ
  Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) về việc ban hành
  “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ
  thuật chuyên nghiệp”.
  – Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài
  chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
  thẩm định chương trình nghệ thuật.

Download tài liệu Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương File Word, PDF về máy