[Download] Tải Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế – Tải về File Word, PDF

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế
Nội dung Text: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Download


Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong
lĩnh vực y tế (Khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài
trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền,
giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; trang
thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu
tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị…

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế File Word, PDF về máy

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

 1. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong
  lĩnh vực y tế (Khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài
  trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền,
  giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; trang
  thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu
  tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản
  xuất, kinh doanh; thực phẩm, phụ gia thực phẩm không thuộc quy định
  tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư số 06/2007 của Liên bộ Văn
  hoá Thông tin, Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Xây dựng;
  mỹ phẩm sản xuất trong nước) hoặc hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực
  nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện bảng, biển,
  pa nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận
  của Sở Xây dựng.
  tự thực Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy
  Trình
  hiện định của pháp luật.
  Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng,
  phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ
  ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân
  hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
  và trả kết quả theo giấy hẹn.
  Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hoá,
  Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng,
  phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Cách thức thực Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  hiện hoặc gửi qua đường bưu điện.
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm
  lượng hồ sơ (1) Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.(Theo
  mẫu)
 2. (2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ
  chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện
  quảng cáo.
  (3) Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký
  của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có
  đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản).
  – Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
  của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám
  bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền,
  giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên
  địa bàn phải có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện
  hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.
  -Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản
  xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản
  xuất, kinh doanh phải có bản sao các tài liệu về kỹ thuật
  (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch
  ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ
  quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận
  hoặc cấp phép lưu hành.
  -Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
  không thuộc quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Mục II
  Thông tư liên tịch số 06 nói trên phải có bản sao tiêu
  chuẩn cơ sở và Giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn
  chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y
  tế có thẩm quyền.
  -Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước phải
  có bản sao Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất
  lượng hàng hoá và Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng
  hàng hoá. Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu phải
  có bản sao Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và Hồ sơ đăng
  ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm
  quyền.
  -Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu
  thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ
  thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy
 3. chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những
  khuyến cáo đặc biệt.
  -Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy
  phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản
  phẩm.
  -Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật
  nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng
  nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập
  nội.
  -Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học
  phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng
  chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ
  chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng
  sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản
  phẩm..
  -Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ
  về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về
  đất đa.
  -Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công
  trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản
  sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất
  hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây
  dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình
  quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có
  văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây
  dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người
  được giao quyền quản lý công trình đã có trước.
  (4) – Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt
  cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công
  trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây
  dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình
  quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ
  thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công
  trình quảng cáo vào công trình đã có trước.
  2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ
  Thời hạn giải 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 4. quyết
  Cơ quan thực – Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
  hiện TTHC Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
  phân cấp thực hiện: Không
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
  Đối tượng thực – Tổ chức.
  hiện TTHC – Công dân.
  Kết quả của việc Giấy phép
  thực hiện TTHC

  Phí, lệ phí – Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định
  tại Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 c ủa Bộ
  Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí
  cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
  Lệ phí thẩm định và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng k ý

  quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế
  theo quy định tại Quyết định số 44/2005/ QĐ-BTC ngày
  12 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ
  thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn và
  điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất,
  nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược và Quyết
  định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 c ủa
  Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng
  phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
  – Lệ phí thẩm định và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký
  quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông
  nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện theo quy định của
  pháp luật về phí và lệ phí.
  – Lệ phí thẩm định công trình xây dựng thực hiện theo quy
  định của pháp luật về phí và lệ phí.
  (Có mức thu cụ thể kèm theo)

 5. Tên mẫu đơn, tờ Phụ lục 1: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
  khai Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-
  BVHTT-BYT-BNN-BXD của liên Bộ Văn hóa thông tin –
  Bộ Y tế – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ
  Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện
  quảng cáo một cửa liên thông.
  Yêu cầu hoặc Không
  điều kiện để thực
  hiện TTHC
  Căn cứ pháp lý – Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001.
  của THC – Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm
  2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh
  Quảng cáo.
  – Thông tư số 43/2003/TT- BVHTT ngày 16 tháng 7 năm
  2003 của Bộ Văn hoá – Thông tin hướng dẫn thực hiện
  Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003
  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng
  cáo.
  – Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8 tháng 12 năm
  2005 của Bộ Văn hoá – Thông tin sửa đổi, bổ sung một số
  nội dung của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16
  tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá – Thông tin hướng dẫn
  thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ -CP ngày 13 tháng 3
  năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp
  lệnh Quảng cáo.
  – Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT -BVHTT-BYT-
  BNN-BXD của liên Bộ Văn hóa thông tin – Bộ Y tế – Bộ
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Xây dựng
  hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một
  cửa liên thông.
  – Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 c ủa Bộ
  Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí
  cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
  – Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 c ủa
  UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về quản lý hoạt động
  quảng cáo-cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.
 6. – Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 c ủa
  UBND tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi, bổ sung điều 11, điề u 22
  Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND nói trên.

  Phụ lục 1: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:…….
  ———————-

  ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
  THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
  Kính gửi: Sở Văn hoá – Thông tin……..
  1. Tên tổ chức, cá nhân………………………………………………..
  Địa chỉ:……………………………………………………………………..
  Điện thoại………………………; Fax: …………………………………
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………. ngày…………. tháng………….
  năm……….. cơ quan cấp……………..
  2. Họ và tên người chịu trách nhiệm
  Chức vụ………… Chứng minh thư nhân dân số………………. do công
  an………………. cấp ngày…… tháng……… năm ……………
  Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………
  Điện thoại…………………..; Fax: …………………………………….
  Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm:…….
  Trên phương tiện: …………………. Địa điểm:…………………….
  Kích thước:…………………Số lượng:…………………. Thời hạn thực hiện quảng
  cáo:………………………………………………………….
  – Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;
  – Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của
  pháp luật có liên quan.
  ……………ngày……….tháng………năm………..
  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
  (Ký tên đối với cá nhân
  Ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

 7. Mức thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
  a) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức
  tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột
  hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.
  b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức
  tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ
  cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.
  c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức
  tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ
  cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo
  d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức
  tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ
  cột hoặc biển nan
  lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.
  e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức
  2
  tương tự có diện tích dưới 10m : 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc biển nan lật x
  (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.
  (Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000
  đồng/1giấy phép).
  f) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát
  quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương
  tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.
  (Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000
  đồng/1giấy phép).
  g) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc
  và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái.
  (Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000
  đồng/1giấy phép).
  h) Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng
  50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.
 8. B I ỂU M ỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH
  T HƯƠN G M ẠI CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ,
  P HÍ TH ẨM ĐỊNH TI ÊU CHU ẨN V À ĐI ỀU KIỆN H ÀNH
  N GH Ề Y, D Ư ỢC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/TT-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ
  trưởng Bộ Tài chính)
  TT Tên phí Mức thu
  Đơn vị
  tính (1.000
  đồng)
  PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ĐIỀU KIỆN
  I
  THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
  Thẩm định nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm Hồ sơ
  1 1.000
  Thẩm định nội dung quảng cáo trang thiết bị, dụng Hồ sơ
  2 1.000
  cụ y tế
  Thẩm định nội dung quảng cáo vắc xin, sinh phẩm, Hồ sơ
  3 700
  hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng
  trong gia dụng và y tế
  Thẩm định cấp số đăng ký lưu hành thuốc:
  4
  Tân dược Hồ sơ
  a) 300
  Đông dược Hồ sơ
  b) 200
  Thẩm định cấp số đăng ký lưu hành mỹ phẩm Hồ sơ
  5 500
  Thẩm định cấp số đăng ký lưu hành trang thiết bị, Hồ sơ
  6 300
  dụng cụ y tế
  Thẩm định cấp giấy phép đăng ký lưu hành vắc xin, Hồ sơ
  7 1.000
  sinh phẩm y tế
  Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Hồ sơ
  8 4.000
  hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
  dùng trong gia dụng và y tế
  Trường hợp đăng ký lại, đăng ký bổ sung phạm vi Hồ sơ
  a) 500
  sử dụng
  Thẩm định đủ điều kiện được khảo nghiệm hoá Hồ sơ
  9 1.000
  chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng
  trong gia dụng và y tế
 9. M ỨC THU LỆ PHÍ VỆ SINH AN TO ÀN TH ỰC PHẨM
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005
  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
  NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU ĐƠN VỊ MỨC THU
  TT
  (ĐỒNG)
  1 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 1 lần cấp 50.000
  điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
  2 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận áp dụng 1 lần cấp 50.000
  hệ thống GHP, HACCP
  3 Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố 1 lần cấp/1 sản phẩm 50.000
  tiêu chuẩn sản phẩm
  4 Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố 1 lần cấp/1 sản phẩm 50.000
  tiêu chuẩn đối với các nguyên liêu,
  phụ gia thực phẩm nhập khẩu phục vụ
  sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp
  5 Lệ phí cấp kết quả kiểm nghiệm cho 1 lần cấp 50.000
  một chỉ tiêu đơn lẻ về VSATTP
  6 Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ 1 lần cấp/ 1 chứng 15.000
  sinh an toàn thực phẩm c hỉ
  7 Lệ phí cấp giấy chứng nhận lưu hành 1 lần cấp/ sản phẩm 50.000
  tự do hoặc giấy chứng nhận y tế ( cho
  sản phẩm xuất khẩu)
  8 Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng 1 lần cấp/ 1 sản 50.000
  ký quảng cáo phẩm

Download tài liệu Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế File Word, PDF về máy