[Download] Tải Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội – Tải về File Word, PDF

Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nội dung Text: Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố hà nội’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội File Word, PDF về máy

Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội

 1. Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu
  lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  – Mã thủ tục hành chính: T-HNO-153862-TT

  a. Trình tự thực hiện:

  – Tổ chức/Công dân:

  + Chuẩn bị hồ sơ.

  + Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC): Số 331 đường Cầu
  Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  + Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  + Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).

  + Nhận kết quả.

  – Sở Công Thương:

  + Bộ phận TNHS HC hướng dẫn tổ chức/Công dân thực hiện các thủ tục theo quy định,
  viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho khách.

  + Các bộ phận của Sở giải quyết hồ sơ theo quy định.

  + Trả kết quả.

  b. Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan 331 Cầu Giấy – quận Cầu Giấy – Hà Nội.

  c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu (theo mẫu của phụ lục 1, Thông tư số
  10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương);

  2. Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao
  hợp lệ giấy chứng nhận mã số thuế;

  3. Tài liệu pháp lý liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:

  – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất (hoặc
  kể từ khi được cấp đăng ký kinh doanh đến khi xin cấp phép sản xuất rượu nếu thời hạn

 2. dưới 5 năm), trong đó nêu rõ chỉ t iêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm
  rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở đang hoạt động);

  – Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp
  thuế, lợi nhuận) cho 5 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép;

  – Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đo ạn chính như: nấu, lên
  men, chưng cất, chiết rót…;

  – Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm
  lượng đường, nồng độ cồn;

  – Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ
  thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;

  – Bảng kê diện tích (bao gồm khu chế biến và khu bảo quản có tổng diện tích không dưới
  500m2), sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.
  Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng
  thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…);

  – Bản sao hợp lệ bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và
  hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.

  4. Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm: Bản sao hợp lệ hồ sơ
  công bố tiêu chuẩn sản phẩm, Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm còn hiệu lực;

  5. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

  6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu
  hàng hóa cho các sản phẩm rượu.

  7. Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

  8. Bản chụp kèm bản gốc để đối chiếu Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động
  môi trường (đối với nhà máy có công suất thiết kế từ 50.000 lít sản phẩm/năm trở lên)
  hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền
  cấp;

  9. Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm
  tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa
  cháy có thẩm quyền cấp;

  10. Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

  Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

 3. * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

  d. Thời hạn giải quyết:

  11 ngày làm việc (Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ).

  e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức/cá nhân.

  f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Hà Nội.

  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
  Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở được ủy quyền.

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận TNHS HC và Phòng Quản lý Công nghiệp
  Sở Công Thương Hà Nội.

  – Cơ quan phố i hợp (nếu có): Không

  g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Giấy phép.

  h. Lệ phí:

  Không

  i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  – Đơn đề nghị Cấp Giấy phép sản xuất rượu.

  k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Không.

  l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh
  rượu.

  – Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 về nhãn hàng hóa.

 4. – Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
  dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

  – Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh
  giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

  – Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục
  hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.

  – Quyết định 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành “quy
  định về điều kiện sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế
  biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”.

  – Quyết định 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
  “Quy chế công bố về tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”

  – Quyết định 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về các
  điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

  – Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực
  hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008 của Chính phủ về
  sản xuất, kinh doanh rượu.

  – Thông tư 04/2004/TT-BCT ngày 31/3/2004 hướng dẫn thi hành NĐ số 35/2003/NĐ-CP.

  – Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/08/2008 quy đ ịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền
  hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Hà Nội.

  – Tiêu chuẩn Việt Nam (Rượu trắng – Quy định kỹ thuật) TCVN 7043:2009 năm 2009
  của Bộ KH&CN.

  – Tiêu chuẩn Việt Nam (Rượu mùi – Quy định kỹ thuật) TCVN 7044:2009 năm 2009 của
  Bộ KH&CN.

  – Tiêu chuẩn Việt Nam (Rượu vang – Quy định kỹ thuật) TCVN 7045:2009 năm 2009
  của Bộ KH&CN.

  – Tiêu chuẩn Việt Nam (Etanol tinh chế – Quy định kỹ thuật) TCVN 1052:1971 năm 2009
  của Bộ KH&CN.

  M ẫu

  TÊN DOANH NGHIỆP… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  —– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 5. ——-
  Hà Nội, ngày…… tháng……. năm…………
  Số : /

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU

  Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội

  Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………

  Trụ sở giao dịch:……………………………….. Điện thoại:…………………….Fax:…………………….

  Địa điểm sản xuất…………………………………………………………………………………………………

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……….. ngày……. tháng……. năm……
  do……………………………. cấp ngày…….. tháng……… năm………………….

  Đề nghị Sở Công Thương Hà Nội xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại
  rượu:…………………………………. ………..(1)

  Quy mô sản lượng sản phẩm rượu…………………………………………………………. , ……………(2)

  Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-
  CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư
  số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực
  hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách
  nhiệm trước pháp luật./.

  Người đại diện theo pháp luật của doanh
  nghiệp
  (Họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội File Word, PDF về máy