[Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền – Tải về File Word, PDF

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền
Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền File Word, PDF về máy

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

 1. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền.
  Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin
  cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ)về Sở Y tế
  Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ
  sơ cho người đề nghị
  Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ
  sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định
  tại cơ sở xin cấp GPHĐ:
  – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạ n
  10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp
  nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo
  Trình tự thực hiện
  cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ.
  Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận
  đủ hồ sơ bổ sung.
  – Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế
  thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định
  tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy
  phép hoạt động.
  – Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có
  văn bản trả lời và nêu lý do.
  Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giả i
  quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở
  Y tế Vĩnh Phúc
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng Hồ sơ 1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo
  mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư
  41/2011/TT-BYT
  2) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập
  đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước
  hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng
  nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có
 2. vốn đầu tư nước ngoài;
  3) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề
  của tất cả người hành nghề
  4) Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ
  lục 6- Thông tư 41/2011/TT-BYT
  5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tạ i
  Phụ lục 14 – Thông tư 41/2011/TT-BYT
  6) Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên
  môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp
  chứng chỉ hành nghề;
  7) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế,
  tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động
  chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy
  định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT
  8) Dự kiến phạ m vi hoạt động chuyên môn: Cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động
  chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên
  cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ
  Y tế ban hành.
  2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  Đối tượng thực hiện Tổ chức
  thủ tục hành chính
  Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
  thủ tục hành chính Sở Y tế Vĩnh Phúc.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyề n
  hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh
  Phúc.
  c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.
 3. Kết quả của việc Giấy phép hoạt động
  thực hiện thủ tục
  hành chính
  Phí, lệ phí (nếu có) Không
  Tên mẫu đơn, mẫu 1- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy
  tờ khai định tại Phụ lục 13
  2- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6
  3- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục
  14
  Yêu cầu hoặc điều Các điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng
  kiện để thực hiện thủ chẩn trị y học cổ truyền
  tục hành chính 1. Cơ sở vật chất:
  a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại
  Điể m a, d và đ Khoản 1 Điều 25 Thông tư này;
  b) Buồng chẩn trị có diện tích ít nhất là 10 m2 và có
  nơi đón tiếp người bệnh;
  c) Tùy theo phạ m vi hoạt động chuyên môn đăng ký,
  phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các
  điều kiện sau:
  – Nếu có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì
  phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa
  bóp day ấn huyệt với diện tích ít nhất 05 m2/giường;
  – Nếu có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông
  hơi. Diện tích ít nhất là 02m2 đối với một buồng xông
  hơi, buồng phải kín nhưng đủ ánh sáng;
  – Nếu có bào chế một số dạng đóng gói sẵn thì
  phải được Sở Y tế tỉnh thẩm định, xem xét cho phép.
  2. Thiết bị y tế:
  a) Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc:
  – Có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô
 4. kéo hoặc trong chai lọ có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở
  bên ngoài;
  – Có cân thuốc và phân chia các vị thuốc theo
  thang.
  b) Nếu thực hiện việc châm, cứu, xoa bóp day ấn
  huyệt:
  – Có giường châm, cứu, xoa bóp day ấn huyệt;
  – Có đủ dụng cụ để châm, cứu, xoa bóp day ấn
  huyệt, đèn hồng ngoại;
  – Có đủ dụng cụ và hướng dẫn xử lý vượng
  châm
  c) Nếu thực hiện xông hơi thuốc: có hệ thống tạo hơi
  thuốc;
  3. Nhân sự:
  a) Người chịu trách nhiệ m chuyên môn kỹ thuật của
  phòng chẩn trị y học cổ truyền phải là bác sỹ chuyên
  khoa y học cổ truyền hoặc y sỹ chuyên khoa y học cổ
  truyền hoặc là người có giấy chứng nhận lương y của
  Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh cấp hoặc người có bài thuốc
  gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyề n
  có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học
  cổ truyền;
  – Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học
  cổ truyền ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ chuyên
  khoa y học cổ truyền;
  – Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học
  cổ truyền ít nhất là 48 tháng đối với y sỹ chuyên khoa
  y học cổ truyền;
  – Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học
  cổ truyền ít nhất là 36 tháng đối với lương y hoặc
  người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương
  pháp chữa bệnh gia truyền;
  b) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
 5. của phòng chẩn trị y học cổ truyền, các đối tượng khác
  làm việc trong phòng chẩn trị y học cổ truyền nếu có
  thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng
  chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh,
  chữa bệnh trong phạ m vi công việc được phân công.
  Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động
  chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của
  người đó.
  4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
  a) Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (dùng
  thuốc và không dùng thuốc);
  b) Được sử dụng các thành phẩ m thuốc y học cổ truyề n
  do các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng
  ký lưu hành để phục vụ cho việc khám bệnh, chữa
  bệnh;
  c) Bào chế thuốc sống thành thuốc chín (thuốc phiến),
  cân thuốc thang cho người bệnh;
  d) Người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền hoặc
  phương pháp chữa bệnh gia truyền chỉ được khám,
  chữa bệnh bằng chính bài thuốc gia truyền hoặc
  phương pháp gia truyền đó;
  đ) Trong trường hợp có sản xuất một số dạng đóng gói
  sẵn để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng
  chẩn trị (cao, đơn, hoàn, tán hoặc các dạng khác) thì
  phải đăng ký với Sở Y tế tỉnh về công thức bài thuốc,
  quy trình sản xuất (kèm theo bản giải trình về cơ sở vật
  chất, thiết bị), công dụng, liều dùng, chống chỉ định và
  mẫu nhãn thuốc. Sở Y tế tỉnh sẽ xem xét thẩm định và
  công nhận đủ điều kiện thì mới được sản xuất. Thuốc
  chỉ để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng
  chẩn trị, không lưu hành trên thị trường theo đúng quy
  định của Luật Dược.
  Căn cứ pháp lý của – Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày
  thủ tục hành chính 23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011
 6. – Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của
  Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
  một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
  – Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của
  Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với
  người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ
  01/01/2012
 7. PHỤ LỤC 13
  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……1……., ngày tháng năm 20…..
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Kính gửi: ……………………………….2…………………………………..
  …………………………………………………………..3…………………. ………………………….. ………
  Địa điểm: 4 ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………….
  Điện thoại: ………………………….. .. Email ( nếu có): ………………………….. ……………….
  Thời gian làm việc hằng ngày: ………………………….. ………………………….. ………………
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ
  sơ gồm các giấy tờ sau:

  1. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh của nhà nước

  2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

  3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám
  bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

  4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm
  chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn

  5. Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn
  của từng người hành nghề đối với bệnh viện

  6. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức

  7. Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  1
  Địa danh
  2
  Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động
  3
  Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động
  4
  Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 8. (đối với những cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)

  8. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về
  cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi
  hoạt động chuyên môn quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26,
  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 của Thông tư này.

  9. Đối với bệnh viện tư nhân phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với
  bệnh viện khác và phương án hoạt động ban đầu

  10. Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong
  nước và ra nước ngoài phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh
  viện, công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước
  ngoài

  11 Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật

  12. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện
  Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động đối với
  ………5…….….
  GIÁM ĐỐC
  (ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  5
  Giống như mục 3

 9. PHỤ LỤC 6
  Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ………………………….. ………………………….. …………..
  2. Địa chỉ: ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………..
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 6 ………………………….. ………….

  Số chứng
  Họ và tên Phạm vi Thời gian đăng ký làm Vị trí
  chỉ hành
  STT người hành hoạt động việc tại cơ sở khám chuyên
  nghề đã
  nghề bệnh, chữa bệnh
  chuyên môn môn
  được cấp
  1
  2

  ……7…, ngày…… tháng ….. năm…..
  Người đứng đầu
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (ký và ghi rõ họ, tên)

  6
  Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.
  7
  Địa danh

 10. PHỤ LỤC 14
  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  I. Phần kê khai về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  1. Diện tích mặt bằng;
  2. Kết cấu xây dựng nhà;
  2. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với
  bệnh viện.
  3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng
  bệnh;
  4. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;
  5. Các điều kiện vệ sinh môi trường:
  a) Xử lý nước thải;
  b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;
  c) An toàn bức xạ;
  5. Hệ thống phụ trợ:
  a) Phòng cháy chữa cháy.
  b) Khí y tế
  c) Máy phát điện;
  d) Thông tin liên lạc;
  6. Cơ sở vật chất khác (nếu có);
  II. Phần kê khai về thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  STT Tên Ký hiệu Công Số Tình Giá Ghi
  Nước Năm
  thiết bị thiết bị ty sản sản trạng thành chú
  lượng
  (MODEL) sản xuất xuất sử
  xuất dụng
  1
  2
  3

  III. Phần kê khai về nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Số chứng Thời gian đăng
  Họ và tên Phạm vi hoạt
  chỉ hành ký làm việc tại cơ Vị trí
  STT động chuyên
  người
  nghề đã sở khám bệnh, chuyên môn
  hành nghề môn
  chữa bệnh
  được cấp
  1
  2

Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền File Word, PDF về máy