[Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh – Tải về File Word, PDF

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh
Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh File Word, PDF về máy

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh

 1. Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh.
  Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp
  giấy phép hoạt động (GPHĐ) về Sở Y tế
  Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ
  cho người đề nghị
  Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ
  sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại
  cơ sở xin cấp GPHĐ:
  – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn
  10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp
  nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho
  Trình tự thực hiện
  cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời
  gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ
  sơ bổ sung.
  – Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế
  thành lập đoàn thẩ m định và tiến hành thẩm định
  tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép
  hoạt động.
  – Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có
  văn bản trả lời và nêu lý do.
  Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở
  Cách thức thực Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
  hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế
  Vĩnh Phúc
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng Hồ sơ 1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu
  quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-
  BYT
  2) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối
  với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy
  chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám
  bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư
  đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước
 2. ngoài;
  3) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề
  của tất cả người hành nghề
  4) Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6-
  Thông tư 41/2011/TT-BYT
  5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục
  14 – Thông tư 41/2011/TT-BYT
  6) Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn
  y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ
  hành nghề;
  7) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ
  chức nhân sự phù hợp với phạ m vi hoạt động chuyên
  môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại
  Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT
  8) Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạ m vi hoạt động
  chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên
  cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y
  tế ban hành.
  2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  Thời hạn giải Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  quyết
  Đối tượng thực Tổ chức
  hiện thủ tục hành
  chính
  Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
  thủ tục hành chính Y tế Vĩnh Phúc.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩ m quyền được uỷ quyền
  hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh
 3. Phúc.
  c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.
  Kết quả của việc Giấy phép hoạt động
  thực hiện thủ tục
  hành chính
  Phí, lệ phí (nếu có) Không
  Tên mẫu đơn, mẫu 1- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy
  tờ khai định tại Phụ lục 13
  2- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
  bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6
  3- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14
  Yêu cầu hoặc điều Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ
  sinh
  kiện để thực hiện
  thủ tục hành chính 1. Cơ sở vật chất:
  a) Xây dựng và thiết kế:
  – Xây dựng chắc chắn, đủ các buồng chuyên môn,
  đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử
  dụng các chất liệu dễ làm vệ sinh;
  – Các buồng phải được thiết kế liên hoàn, hợp lý
  để thuận tiện cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.
  b) Nhà hộ sinh phải có các buồng khám thai, khám
  phụ khoa, kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình, mỗi buồng có
  diện tích ít nhất là 10m2; buồng đẻ có diện tích ít nhất là
  16 m2; buồng nằ m của sản phụ có diện tích ít nhất là 20
  m2 để bảo đảm diện tích ít nhất cho một giường bệnh là
  5m2/giường;
  c) Các buồng quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều
  này phải đáp ứng các yêu cầu về kết cấu và hoàn thiện
  công trình theo quy định tại Điểm 5.4 Khoản 5 về yêu
  cầu hoàn thiện và kết cấu công trình của Quyết định số
  2271/2002/QĐ – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2002 c ủa Bộ
  trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế
 4. Trạm y tế cơ sở – Tiêu chuẩn ngành;
  d) Bảo đảm xử lý rác thải y tế và các điều kiện về
  an toàn bức xạ (nếu có) theo quy định của pháp luật;
  đ) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện
  khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
  2. Thiết bị y tế:
  a) Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạ m
  vi hoạt động chuyên môn mà nhà hộ sinh đăng ký;
  b) Có phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và
  ngoài nhà hộ sinh. Trường hợp không có phương tiện
  cấp cứu ngoài nhà hộ sinh thì phải có hợp đồng với cơ sở
  có phương tiện cấp cứu.
  3. Tổ chức, nhân sự:
  a) Có bộ máy tổ chức phù hợp phạm vi hoạt động
  chuyên môn đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy
  phép hoạt động;
  b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
  của nhà hộ sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:
  – Là bác sỹ hoặc cử nhân hộ sinh (tốt nghiệp đại
  học) có chứng chỉ hành nghề;
  – Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh về sản phụ
  khoa ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ hoặc ít nhất là 45
  tháng đối với cử nhân hộ sinh (tốt nghiệp đại học);
  – Là người làm việc toàn thời gian tại nhà hộ sinh.
  c) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ
  thuật của nhà hộ sinh, các đối tượng khác làm việc trong
  nhà hộ sinh nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh
  thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện
  việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạ m vi công việc
  được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm
  vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành
  nghề của người đó.
  4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
 5. a) Khám thai, quản lý thai sản;
  b) Cấp cứu ban đầu, sơ cứu sản khoa;
  c) Tiêm phòng uốn ván;
  d) Thử protein niệu;
  đ) Đỡ đẻ;
  e) Nạo sót rau sau đẻ; sau sẩy thai;
  g) Đặt vòng tránh thai;
  h) Hút thai, phá thai nội khoa đối với thai  06
  tuần (từ 36 ngày đến 42 ngày, kể từ ngày đầu tiên của kỳ
  kinh cuối cùng) khi đáp ứng các điều kiện quy định tại
  chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh
  sản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
  i) Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế
  tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người
  hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của
  phòng khám.
  Căn cứ pháp lý của – Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày
  thủ tục hành chính 23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011
  – Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của
  Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
  số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
  – Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 c ủa Bộ
  Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngườ i
  hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2012
 6. PHỤ LỤC 13
  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……1……., ngày tháng năm 20…..
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Kính gửi: ……………………………….2…………………………………..
  …………………………………………………………..3…………………. ………………………….. ………
  Địa điểm: 4 ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………….
  Điện thoại: ………………………….. .. Email ( nếu có): ………………………….. ……………….
  Thời gian làm việc hằng ngày: ………………………….. ………………………….. ………………
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ
  sơ gồm các giấy tờ sau:

  1. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh của nhà nước

  2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

  3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

  4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm
  chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn

  5. Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn
  của từng người hành nghề đối với bệnh viện

  6. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức

  7. Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đối

  1
  Địa danh
  2
  Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động
  3
  Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động
  4
  Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 7. với những cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)

  8. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ
  sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt
  động chuyên môn quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 của Thông tư này.

  9. Đối với bệnh viện tư nhân phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh
  viện khác và phương án hoạt động ban đầu

  10. Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước
  và ra nước ngoài phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện,
  công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước ngoài

  11 Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật

  12. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện
  Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động đối với
  5
  ……… …….….
  GIÁM ĐỐC
  (ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  5
  Giống như mục 3

 8. PHỤ LỤC 6
  Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ………………………….. ………………………….. …………..
  2. Địa chỉ: ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………..
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 6 ………………………….. ………….

  Số chứng
  Phạm vi Thời gian đăng ký làm Vị trí
  Họ và tên người chỉ hành
  STT hoạt động việc tại cơ sở khám chuyên
  hành nghề nghề đã
  bệnh, chữa bệnh
  chuyên môn môn
  được cấp
  1
  2

  ……7…, ngày…… tháng ….. năm…..
  Người đứng đầu
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (ký và ghi rõ họ, tên)

  6
  Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.
  7
  Địa danh

 9. PHỤ LỤC 14
  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  I. Phần kê khai về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  1. Diện tích mặt bằng;
  2. Kết cấu xây dựng nhà;
  2. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với
  bệnh viện.
  3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng
  bệnh;
  4. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;
  5. Các điều kiện vệ sinh môi trường:
  a) Xử lý nước thải;
  b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;
  c) An toàn bức xạ;
  5. Hệ thống phụ trợ:
  a) Phòng cháy chữa cháy.
  b) Khí y tế
  c) Máy phát điện;
  d) Thông tin liên lạc;
  6. Cơ sở vật chất khác (nếu có);
  II. Phần kê khai về thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  STT Tên Ký hiệu Công Số Tình Giá Ghi
  Nước Năm
  thiết bị thiết bị ty sản sản trạng thành chú
  lượng
  (MODEL) sản xuất xuất sử
  xuất dụng
  1
  2
  3

  III. Phần kê khai về nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Số chứng Thời gian đăng
  Họ và tên Phạm vi hoạt Vị trí
  chỉ hành ký làm việc tại cơ
  STT người hành động chuyên chuyên
  nghề đã sở khám bệnh,
  nghề môn môn
  chữa bệnh
  được cấp
  1
  2

Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh File Word, PDF về máy