[Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập – Tải về File Word, PDF

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của sở y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của bộ y tế và bộ quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập File Word, PDF về máy

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

 1. Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở
  Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc
  phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức,
  chia tách, hợp nhất, sáp nhập.
  Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin
  cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ)về Sở Y tế;
  Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ
  sơ cho người đề nghị
  Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ
  hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm
  định tại cơ sở xin cấp GPHĐ:
  – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời
  hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu
  tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông
  Trình tự thực hiện
  báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ
  sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày
  nhận đủ hồ sơ bổ sung.
  – Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế
  thành lập đoàn thẩ m định và tiến hành thẩm
  định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp
  giấy phép hoạt động.
  – Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có
  văn bản trả lời và nêu lý do.
  Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
  quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc
  Sở Y tế Vĩnh Phúc
  Thành phần, số lượng 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  Hồ sơ 1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo
  mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư
  41/2011/TT-BYT
  2) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập
  đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước
  hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ
 2. sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng
  nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có
  vốn đầu tư nước ngoài;
  3) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề
  của tất cả người hành nghề
  4) Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ
  lục 6- Thông tư 41/2011/TT-BYT
  5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại
  Phụ lục 14 – Thông tư 41/2011/TT-BYT
  6) Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên
  môn y tế tại c nhưng không thuộc diện phải cấp chứng
  chỉ hành nghề;
  7) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế,
  tổ chức nhân sự phù hợp với phạ m vi hoạt động
  chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy
  định tại Mục 1 Chương III – Thông tư 41/2011/TT-
  BYT
  8) Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh
  viện Nhà nước thực hiện theo quy định tại Quyết định
  số 5571/QĐ – BYT ngày 29/12/2006 c ủa Bộ trưởng
  Bộ Y tế ban hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động
  của bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
  9) Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển
  người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện
  vận chuyển cấp cứu;
  10) Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn:
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt
  động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực
  hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ
  trưởng Bộ Y tế ban hành.
  2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 3. Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  Đối tượng thực hiện Tổ chức
  thủ tục hành chính
  Cơ quan thực hiện thủ a) Cơ quan có thẩ m quyền quyết định theo quy định:
  tục hành chính Sở Y tế Vĩnh Phúc.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩ m quyền được uỷ quyền
  hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh
  Phúc.
  c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
  Kết quả của việc thực Giấy phép hoạt động
  hiện thủ tục hành
  chính
  Phí, lệ phí (nếu có) Không.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ 1- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy
  định tại Phụ lục 13
  khai
  2- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục
  6
  3- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục
  14
  Yêu cầu hoặc điều Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện
  kiện để thực hiện thủ 1. Quy mô bệnh viện:
  tục hành chính a) Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 30 giường
  bệnh trở lên;
  b) Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ
  truyền phải có ít nhất 20 giường bệnh; riêng đối với
  bệnh viện chuyên khoa mắt sử dụng kỹ thuật cao phải
  có ít nhất 10 giường bệnh.
  2. Cơ sở vật chất:
 4. a) Được thiết kế, xây dựng theo Tiêu chuẩn xây
  dựng Việt Nam số 365: 2007. Riêng đối với các khoa
  cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc, khoa
  phẫu thuật, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét
  nghiệm thì việc thiết kế, xây dựng phải thực hiện
  đúng các quy định tại các Quyết định số 32, 33,
  34/2005/QĐ – BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 và số
  35/2005/QĐ – BYT ngày 15 tháng 11 năm 2005 của
  Bộ trưởng Bộ Y tế;
  Trường hợp bệnh viện được xây dựng trên địa
  bàn quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương mà
  không bảo đảm diện tích đất xây dựng theo quy định
  của Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số 365/2007 thì
  có thể được thiết kế, xây dựng theo hình thức nhà hợp
  khối, cao tầng nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:
  – Bố trí các khoa, phòng, hành lang bảo đảm
  hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên
  hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh
  viện; bảo đảm điều kiện vô trùng và các điều kiện vệ
  sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
  – Bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50
  m2/giường bệnh trở lên; chiều rộng mặt trước (mặt
  tiền) bệnh viện phải đạt ít nhất 10 m. Đối với các
  bệnh viện đã hoạt động trước ngày 01/01/2012 được
  phép tiếp tục hoạt động nhưng phải đáp ứng điều kiện
  quy định về chiều rộng mặt trước của bệnh viện chậm
  nhất vào ngày 01/01/2016.
  b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ,
  quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy
  định của pháp luật;
  c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện
  khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
  3. Thiết bị y tế:
  a) Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với
 5. phạ m vi hoạt động chuyên môn mà bệnh viện đăng
  ký;
  b) Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong
  và ngoài bệnh viện. Trường hợp không có phương
  tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, bệnh viện phải có hợp
  đồng với cơ sở có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh
  viện.
  4. Tổ chức:
  a) Các khoa:
  – Có ít nhất 02 trong 04 khoa nội, ngoại, sản,
  nhi đối với bệnh viện đa khoa hoặc một khoa lâm
  sàng phù hợp đối với bệnh viện chuyên khoa;
  – Khoa khám bệnh (gồm có nơi tiếp đón người
  bệnh, buồng cấp cứu – lưu bệnh, buồng khám, buồng
  tiểu phẫu);
  – Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất hai bộ phận xét
  nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Riêng đối với bệnh
  viện chuyên khoa mắt nếu không có bộ phận chẩn
  đoán hình ảnh thì phải có hợp đồng với cơ sở khám
  bệnh, chữa bệnh có bộ phận chẩn đoán hình ảnh đã
  được cấp giấy phép hoạt động;
  – Khoa dược;
  – Các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh
  viện phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệ m vụ.
  b) Có các phòng chức năng về kế hoạch tổng
  hợp, tổ chức nhân sự, điều dưỡng, tài chính kế toán.
  5. Nhân sự:
  a) Số lượng nhân viên hành nghề làm việc toàn
  thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít
  nhất là 50% trên tổng số nhân viên hành nghề trong
  khoa;
  b) Định mức biên chế, tỷ lệ cơ cấu bộ phận,
  chuyên môn thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3
 6. và 4 Mục II Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT –
  BYT – BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 c ủa liên bộ:
  Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự
  nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;
  c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ
  thuật của bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau:
  – Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp
  với ít nhất một trong các chuyên khoa mà bệnh viện
  đăng ký hoạt động;
  – Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là
  54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệ m người chịu trách
  nhiệ m chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện phải được
  thể hiện bằng văn bản;
  – Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện
  d) Trưởng khoa lâm sàng phải đáp ứng các điều
  kiện sau:
  – Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp
  với chuyên khoa đó;
  – Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh tại
  chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng. Việc phân công,
  bổ nhiệm trưởng khoa phải được thể hiện bằng văn
  bả n
  – Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện
  đ) Trưởng khoa khác phải đáp ứng các điều
  kiện sau:
  Tốt nghiệp đại học và có thời gian làm việc tại
  chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng kể từ ngày được
  cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày được phân
  công, bổ nhiệ m làm trưởng khoa. Việc phân công, bổ
  nhiệ m trưởng khoa phải được thể hiện bằng văn bản;
  – Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh
  viện;
  e) Trưởng khoa dược là người làm việc toàn
 7. thời gian tại bệnh viện và phải đáp ứng quy định tại
  Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày
  10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định
  tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện;
  g) Phẫu thuật viên phải đáp ứng các điều kiện
  sau:
  – Là bác sỹ chuyên khoa ngoại hoặc bác sỹ đa
  khoa có chứng nhận đào tạo chuyên khoa ngoại của
  bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trở lên hoặc trường đại
  học chuyên ngành y khoa hoặc tại Trung tâm đào tạo
  và chỉ đạo tuyến thuộc các bệnh viện hạng đặc biệt,
  hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế. Trường hợp được đào tạo
  ở nước ngoài, phẫu thuật viên phải có chứng nhận
  chuyên khoa;
  – Có văn bản cho phép thực hiện phẫu thuật,
  can thiệp ngoại khoa của người đứng đầu bệnh viện
  theo đề nghị của người chịu trách nhiệm chuyên môn
  kỹ thuật của bệnh viện;
  h) Ngoài các đối tượng quy định tại Điể m c, d,
  đ, e và g Khoản này, các đối tượng khác làm việc
  trong bệnh viện nếu có thực hiện việc khám bệnh,
  chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ
  được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong
  phạ m vi công việc được phân công. Việc phân công
  phải được thể hiện bằng văn bản và phải phù hợp với
  phạ m vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng
  chỉ hành nghề của người đó.
  6. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
  Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục
  được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh
  phê duyệt.
  Căn cứ pháp lý của – Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày
  thủ tục hành chính 23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011
  – Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 c ủa
 8. Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
  một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
  – Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 c ủa
  Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với
  người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ
  01/01/2012
 9. PHỤ LỤC 13
  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT ngày 14 tháng 11 năm
  2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……1……., ngày tháng năm 20…..
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Kính gửi: ……………………………….2…………………………………..
  …………………………………………………………..3…………………. ………………………….. ………
  Địa điểm: 4 ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………….
  Điện thoại: ………………………….. .. Email ( nếu có): ………………………….. ……………….
  Thời gian làm việc hằng ngày: ………………………….. ………………………….. ………………
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ
  sơ gồm các giấy tờ sau:

  1. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh của nhà nước

  2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

  3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám
  bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

  4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm
  chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn

  5. Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn
  của từng người hành nghề đối với bệnh viện

  6. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức

  7. Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  1
  Địa danh
  2
  Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động
  3
  Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động
  4
  Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 10. (đối với những cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)

  8. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về
  cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi
  hoạt động chuyên môn quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26,
  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 của Thông tư này.

  9. Đối với bệnh viện tư nhân phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với
  bệnh viện khác và phương án hoạt động ban đầu

  10. Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong
  nước và ra nước ngoài phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh
  viện, công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước
  ngoài

  11 Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật

  12. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện
  Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động đối với
  ………5…….….
  GIÁM ĐỐC
  (ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  5
  Giống như mục 3

 11. PHỤ LỤC 6
  Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ………………………….. ………………………….. …………..
  2. Địa chỉ: ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………..
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 6 ………………………….. ………….

  Số chứng Thời gian đăng ký
  Phạm vi Vị trí
  Họ và tên người chỉ hành làm việc tại cơ sở
  STT hoạt động chuyên
  hành nghề nghề đã khám bệnh, chữa
  chuyên môn môn
  được cấp bệnh
  1
  2

  ……7…, ngày…… tháng ….. năm…..
  Người đứng đầu
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (ký và ghi rõ họ, tên)

  6
  Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.
  7
  Địa danh

 12. PHỤ LỤC 14
  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  I. Phần kê khai về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  1. Diện tích mặt bằng;
  2. Kết cấu xây dựng nhà;
  2. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với
  bệnh viện.
  3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng
  bệnh;
  4. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;
  5. Các điều kiện vệ sinh môi trường:
  a) Xử lý nước thải;
  b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;
  c) An toàn bức xạ;
  5. Hệ thống phụ trợ:
  a) Phòng cháy chữa cháy.
  b) Khí y tế
  c) Máy phát điện;
  d) Thông tin liên lạc;
  6. Cơ sở vật chất khác (nếu có);
  II. Phần kê khai về thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Số Tên Ký hiệu Công Số Tình Giá Ghi
  Nước Năm
  TT thiết bị thiết bị ty sản sản trạng thành chú
  lượng
  (MODEL) sản xuất xuất sử
  xuất dụng
  1
  2
  3

  III. Phần kê khai về nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Số chứng Thời gian đăng
  Họ và tên Phạm vi hoạt Vị trí
  chỉ hành ký làm việc tại cơ
  STT người hành động chuyên chuyên
  nghề đã sở khám bệnh,
  nghề môn môn
  chữa bệnh
  được cấp
  1
  2

Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập File Word, PDF về máy