[Download] Tải Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay – Tải về File Word, PDF

Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay

Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay
Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy chứng nhận thành viên tổ bay’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay File Word, PDF về máy

Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay

 1. Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay
  1. Trình tự thực hiện:
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  – Người khai thác tàu bay có trách nhiệm lập danh sách thành viên tổ bay
  bao gồm đối tượng là thành viên tổ lái và tiếp viên hàng không để trình Cục
  HKVN xem xét và cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay.
  b) Giải quyết TTHC:
  – Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ bao gồm danh sách
  tổ bay và các tài liệu kèm theo, Cục HKVN sẽ xem xét và thông báo về tính
  đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Cục HKVN cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ
  bay cho các đối tượng đáp ứng yêu cầu.
  2. Cách thức thực hiện:
  – Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc
  – Nộp qua hệ thống bưu chính.
  3. Thành phần hồ sơ:
  a) Thành phần hồ sơ:
  – Công văn đề nghị của Người khai thác tàu bay kèm theo danh sách các đối
  tượng đề nghị cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay;
  – Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay (có dán ảnh) (theo
  mẫu kèm theo);
  – 02 ảnh 3×4.
  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  4. Thời hạn giải quyết:
  – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  Cá nhân do người khai thác tàu bay đề nghị.
  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
  hiện: không có;
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an
  toàn bay – Cục Hàng không Việt Nam;
  d) Cơ quan phối hợp: không có.
  7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
  – Giấy chứng nhận;
  – Giấy chứng nhận thành viên tổ bay có giá trị hiệu lực 36 tháng kể từ ngày
  cấp.
  8. Phí, lệ phí:
  – Lệ phí: 50.000đ.
  – Phí sát hạch cấp giấy phép:
 2. + Lý thuyết: 500.000đ;
  + Thực hành: 250.000đ.
  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai.
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  – Đối với thành viên tổ lái, là đối tượng được Cục HKVN cấp giấy phép
  người lái tàu bay, thì Cục HKVN sẽ đối chiếu với hồ sơ của người lái tàu
  bay được lưu giữ tại Cục HKVN để cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay.
  – Đối với tiếp viên hàng không, Người khai thác lập danh sách và kết quả
  huấn luyện, kiểm tra trình độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn hàng không đối
  với tiếp viên hàng không làm căn cứ để Cục HKVN cấp Giấy chứng nhận
  thành viên tổ bay.
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;
  – Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 Ban hành Bộ Quy chế An
  toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay;
  – Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy
  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
  hàng không.
 3. Mẫu TK/CMC

  Ảnh
  mới chụp,
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM mặt nhìn thẳng,
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc đầu để trần,
  phông nền trắng,
  cỡ 4x6cm
  TỜ KHAI
  (Dùng cho thành viên tổ bay đề nghị cấp,
  cấp lại thẻ thành viên tổ bay)

  1. Họ và tên (chữ in hoa)…………………………… 2. Nam Nữ
  3. Sinh ngày………….tháng…………năm…………… Nơi sinh (tỉnh,
  TP)…………………………………………
  4. Giấy phép chuyên môn số:
  5. Ngày cấp……../……../……….
  6. Hạn đến………./………../……
  7. Số điện thoại…………………………………………………………………………………
  8. Nghề nghiệp………………………………………………………………………………….
  9. Đơn vị công tác…………………………………………………
  10.Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………………………………………………..
  11. Thẻ CMC được cấp lần gần nhất (nếu có) số……….cấp ngày……/…../…..
  12. Nội dung đề nghị…………………………………………………………………………..
  Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

  Xác nhận
  Làm tại..ngày….tháng…năm …
  Của Người khai thác tàu bay
  Người đề nghị
  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

  PHẦN DÀNH CHO CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Download tài liệu Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay File Word, PDF về máy