[Download] Tải Cách viết giấy cam kết – Tải về File Word, PDF

Cách viết giấy cam kết

Cách viết giấy cam kết
Nội dung Text: Cách viết giấy cam kết

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Cách viết giấy cam kết – Tải về File Word, PDF

Giấy cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên với nhau. TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Cách viết giấy cam kết” dưới đây để bạn đọc tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cách viết giấy cam kết File Word, PDF về máy

Cách viết giấy cam kết

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cách viết giấy cam kết

 1. Cách viết giấy cam kết
  1. Giấy cam kết là gì

  Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị  pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm  
  đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay  
  chứng thực trước cơ quan pháp luật.

  2. Phần nội dung cam kết

  Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện  
  cam kết, đề nghị khác……..

  Ví dụ: 

  ­ Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

  ­ Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;

  ­ Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;

  ­ Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;

  ­ Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào

  Bản cam kết sẽ phải gửi đến cá nhân hay tổ chức liên quan trực tiếp đến bản cam kết.

  Thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết như:

   Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi)

   Mã số thuế (nếu có)

   Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD 

   Ngày cấp

   Nơi cấp

   Địa chỉ cư trú/trụ sở

   Nơi làm việc(nếu có)

   Điện thoại liên hệ

  Trong phần nội dung ghi rõ các nội dung về các vấn đề cần cam kết.

  Cuối cùng ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên và ký xác nhận.

Download tài liệu Cách viết giấy cam kết File Word, PDF về máy