[Download] Tải Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản – Tải về File Word, PDF

Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
Nội dung Text: Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản – Tải về File Word, PDF

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản dành cho những mẹ bầu, công chức, giáo viên hoặc cán bộ công nhân viên đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở chuẩn bị thủ tục để xin nghỉ chăm sóc em bé. Mời các bạn tham khảo “Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản” để biết cách viết để được hưởng chế độ thai sản.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản File Word, PDF về máy

Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

 1. Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

  Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

  ­ Kính gửi: tên cơ quan, công ty mà thai phụ đang làm việc.

  ­ Tôi tên là: họ tên đầy đủ của thai phụ.

  ­ Sinh ngày: ngày tháng năm sinh của thai phụ.

  ­ Chức vụ: vị trí mà thai phụ  đang làm trong cơ quan hay công ty đó. Ví dụ: nhân  
  viên, kế toán…

  ­ Vị trí công tác: nơi mà thai phụ đó làm việc. Ví dụ: phòng tài chính….

  ­  Số   CMND:…………………Ngày   cấp:…………………..Nơi   cấp:
  …………….ghi rõ ràng các thông tin (phía sau chứng minh thứ  có cả  ngày cấp và  
  nơi cấp).

  ­ Địa chỉ hiện tại: ghi rõ địa chỉ nhà nơi thai phụ đang sinh sống và làm việc.

  ­ Thời gian xin nghỉ  từ  ngày…/…/20… đến ngày …/…/20…: ghi rõ ngày tháng 
  năm.

  ­  Khi   nghỉ   việc   hưởng   chế   độ   thai   sản,   tôi   sẽ   bàn   giao   công   việc   lại 
  cho……………. hiện đang công tác tại………..: ghi đầy đủ họ  tên và vị  trí đang  
  công tác của người đồng nghiệp sẽ  đảm nhận công việc trong thời gian nghỉ  thai  
  sản của thai phụ.

  ­ Ghi rõ ngày tháng năm viết đơn. Kí và ghi rõ họ tên. Sau đó trình lên Giám  
  đốc để được phê duyệt.

Download tài liệu Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản File Word, PDF về máy