[Download] Tải Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm – Tải về File Word, PDF

Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm

Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm
Nội dung Text: Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm – Tải về File Word, PDF

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm hay đơn xin xác nhận hạnh kiểm được sử dụng trong việc bạn muốn chứng minh, xác nhận hạnh kiểm cá nhân tại công an địa phương, có chấp nhận pháp luật hoặc có tiền án tiền sự ở địa phương hay không…. Dưới đây là cách ghi mẫu đơn xin xác nhận hạnh kiểm chuẩn nhất mà bạn có thể tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm File Word, PDF về máy

Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm

 1. Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm
  Cách ghi đơn xin xác nhận hạnh kiểm

  ­ Kính gửi: Ghi tên công an của phường (xã) và quận (huyện) nơi bạn đang sinh sống.
  ­ Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

  ­ Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.
  ­ Nơi sinh: Tên nơi bạn sinh ra theo giấy khai sinh.

  ­ Nguyên quán: Quê hương của bạn.
  ­ Dân tộc: Ghi cụ thể tên dân tộc của bạn.

  ­ Địa chỉ thường trú: Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú của người làm đơn.
  ­ Địa chỉ tạm trú: Địa chỉ người làm đơn đang ở để sinh sống và làm việc hiện tại.

  ­ Số CMND/ Hộ chiếu:……………….Cấp ngày:…………….Tại:…………: Ghi đầy đủ và 
  chính xác tên số CMND, ngày và nơi cấp.
  ­ Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên.

Download tài liệu Cách viết đơn xác nhận hạnh kiểm File Word, PDF về máy