[Download] Tải Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại – Tải về File Word, PDF

Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại

Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại
Nội dung Text: Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại – Tải về File Word, PDF

Hiện nay ở các trường THCS, THPT tình trạng học sinh sử dụng điện thoại ngày càng phổ biến. Khi bị vi phạm nội quy thì các giáo viên sẽ bắt học sinh viết bản cam kết. TaiLieu.VN xin hướng dẫn các bạn cách viết một bản cam kết đúng chuẩn nhé. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại File Word, PDF về máy

Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ­­­­­­­­­­­­­­­­

  MẪU CAM KẾT CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH KHÔNG VI PHẠM NỘI QUY 
  TRƯỜNG, LỚP

  BẢN CAM KẾT

  Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………. Trường:  ………………………………………………

  Em tên là:  ……………………………………………………..  Học sinh lớp ……….. Trường  ………….

  Lý do em viết bản cam kết này xin trình bày như sau:

  Trong quá trình học tập từ đầu học kỳ …. của năm học ……………… đến nay bản thân em đã 
  không chấp hành nội quy quy chế của lớp cũng như của trường, cụ thể:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Vì vậy, trước GVCN lớp cùng Thầy (cô) bộ môn em và gia đình em xin hứa sẽ không vi phạm 
  nội quy và tái diễn vi phạm, em mong Thầy (cô) giáo tha thứ cho em. Nếu từ nay em vẫn tiếp 
  tục vi phạm  ………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  thì em và gia đình xin chịu mọi hình thức kỷ luật của tập thể lớp cùng GVCN và tập thể 
  lớp, GVCN có quyền đề nghị kỷ luật hoặc đuổi học gửi lên BGH nhà trường.

  Em và gia đình xin chân thành cám ơn!

  ……..,  ngày…..tháng….năm…..

  Phụ huynh học sinh Người viết bản cam kết
  (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

  Xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Download tài liệu Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại File Word, PDF về máy