[Download] Tải Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên – Tải về File Word, PDF

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên
Nội dung Text: Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên

Download


Cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo sẽ có những tác động rất lớn đến lĩnh vực tài chính, trong đó gồm cả kế toán. Tại Đại hội Kế toán Thế giới 2018, các chuyên gia kế toán đã thảo luận về viễn cảnh tương lai của các kế toán viên khi mà nghiệp vụ tuân thủ họ thường làm hàng ngày có thể dần được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo, dây chuyền robot tự động, công nghệ chuỗi khối và một số công nghệ khác… Bài viết trao đổi về những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nghề kế toán trong thời gian tới.

Bạn đang xem: [Download] Tải Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên File Word, PDF về máy

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2019

  CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
  VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN
  ThS. LÊ THỊ OANH – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp *

  Cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo sẽ có những tác động rất lớn đến lĩnh vực tài chính, trong đó
  gồm cả kế toán. Tại Đại hội Kế toán Thế giới 2018, các chuyên gia kế toán đã thảo luận về viễn cảnh
  tương lai của các kế toán viên khi mà nghiệp vụ tuân thủ họ thường làm hàng ngày có thể dần được
  thay thế bằng trí tuệ nhân tạo, dây chuyền robot tự động, công nghệ chuỗi khối và một số công
  nghệ khác… Bài viết trao đổi về những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nghề
  kế toán trong thời gian tới.
  Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, kế toán viên, trí tuệ nhân tạo, blockchain

  Khi blockchain – thường được nhắc đến như một hệ
  THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 AND ITS IMPACTS thống sổ cái phân tán, tạo ra một bản ghi hoàn hảo
  ON ACCOUNTANT CAREER về quyền sở hữu và phương pháp chuyển giao giá
  Le Thi Oanh – University of Economics – Technology for trị một cách dễ dàng thì vai trò của kế toán viên sẽ
  Industries như thế nào? Nếu một cuốn sổ cái được phân tán
  thay vì được xử lý tập trung thì, điều này có làm cho
  The Industry revolution 4.0 is expected to have
  vai trò kế toán cụ thể trở nên dư thừa? Trí tuệ nhân
  a huge impact on the financial sector, including
  tạo (AI) sẽ giải phóng sức lao động cho kế toán, vậy
  accounting sector. At the 2018 World Congress
  lúc đó kế toán viên có vai trò như thế nào?
  of Accountants, accounting experts focused on
  James Evangelidis (2018) – tác giả của nhiều cuốn
  discussing the future prospects of accountants
  sách và chương trình phát thanh “Mong muốn thực
  when their daily compliance profession could
  sự của khách hàng” cho rằng, trong bối cảnh CMCN
  gradually be replaced by artificial intelligence,
  4.0, các ứng dụng blockchain có thể giúp kế toán
  autorobot, blockchain and other technologies…
  viên giảm bớt gánh nặng nghiệp vụ tuân thủ dù
  The paper discusses the impacts of the
  không thể thay thế được vai trò của kế toán viên.
  Industrial Revolution 4.0 on accountant career
  Cùng với đó, công nghệ chuỗi khối sẽ loại bỏ một
  in the coming time.
  số nghiệp vụ, đồng thời tạo ra những công việc mới,
  Keywords: Industrial revolution 4.0, accountants, artificial hoặc nghiệp vụ mới. Chuyên gia này cũng cho rằng,
  intelligence, blockchain những người làm công tác kế toán không nên lo
  lắng bởi chính công nghệ đang khiến cho công việc
  này trở nên dễ dàng hơn. Thực tế hiện nay, các kế
  Ngày nhận bài: 13/2/2019
  Ngày hoàn thiện biên tập: 6/3/2019 toán viên cũng thực sự mong muốn được cắt giảm
  Ngày duyệt đăng: 11/3/2019 khối lượng nghiệp vụ tuân thủ do áp lực công việc
  ngày càng tăng. Công nghệ chuỗi khối cũng tác
  động đáng kể lên hệ thống thuế quan, giúp thúc đẩy
  Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 các kế toán viên thực hiện tốt nghiệp vụ, tuân thủ và
  đến nghề kế toán
  loại bỏ các sai sót, từ đó giảm thiểu sai phạm trong
  Thảo luận về viễn cảnh tương lai của các kế toán công tác kế toán, ngăn chặn các hành vi trốn thuế…
  viên, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra tại Đại hội Theo Alan FitzGerald (2018) – Cố vấn kỹ thuật kế
  Kế toán Thế giới 2018 như: Cuộc Cách mạng công toán của Công ty PracticeConnections, phải mất rất
  nghiệp (CMCN) 4.0 sẽ có những tác động như thế nhiều năm nữa công nghệ chuỗi khối mới thực sự
  nào đến nghề kế toán? Nhân viên kế toán dành phần tạo ra những thành tựu và khi đó mới có thể nhận
  lớn thời gian làm các nghiệp vụ tuân thủ, vậy khi diện cụ thể về tác động và ảnh hưởng của nó. Tuy
  các công việc này không còn nữa thì họ sẽ làm gì?; nhiên, quy trình tự động hóa (RPA) và AI mới là

  *Email: ltoanh@uneti.edu.vn 51

 2. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  những yếu tố tác động sớm hơn tới lĩnh vực kế toán (ii) Công nghệ đám mây: Lưu trữ thông tin một
  nói chung và nghề nghiệp kế toán nói riêng. cách realtime, khối lượng lớn và không bị giới hạn
  Trong cuộc CMCN 4.0, blockchain cho phép các nhiều về bộ nhớ như trước đây.
  giao dịch được tập hợp thành khối và được ghi lại, (iii) Quy trình tự động hóa: Đa phần công việc
  điều này cho phép sổ cái có thể được truy cập bởi các của kế toán là những ghi chép đã chuẩn hóa, do vậy
  máy chủ khác nhau và các khối thông tin được xâu công nghệ tự động hóa có thể thay thế bộ phận tài
  chuỗi bằng mật mã theo trình tự thời gian. Thế mạnh chính – kế toán nhiều trong các công việc này.
  của blockchain là loại bỏ sự cần thiết của một bản ghi (iv) Trí thông minh nhân tạo: Bên cạnh công tác
  trung tâm trong tất cả các giao dịch, ví dụ như các ghi chép đơn giản, trí thông minh nhân tạo có thể
  giao dịch của ngân hàng. Thay vào đó, nó đặt bản ghi thay thế con người cả với những nghiệp vụ kế toán
  thành các khối dữ liệu, kết nối trong các chuỗi thời phức tạp như định giá, lập dự phòng. Qua đó, giúp
  gian, trên rất nhiều máy tính và máy chủ, hoặc trên giảm thiểu tối đa nhân sự.
  các nút. Tất cả các nút lưu giữ bản ghi trung thực và (v) Công nghệ blockchain: Liên kết tất cả các dữ
  cập nhật của sổ cái, giúp cho hệ thống an toàn hơn so liệu của bộ phận tài chính – kế toán lại với nhau.
  với một kho lưu trữ trung tâm duy nhất có nguy cơ Một số lưu ý đối với kế toán viên
  chịu ảnh hưởng của việc bị làm giả, bị phá hủy hoặc trong hiện tại và tương lai
  tấn công.
  Song song với đó, thông tin được lưu giữ trong Theo các chuyên gia, trước ứng dụng rộng rãi
  chuỗi được đảm bảo an toàn hơn; các tổ chức sử thành tựu của CMCN 4.0, tất cả các kế toán viên sẽ
  dụng mạng lưới blockchain sẽ phải giải quyết các đối diện với công nghệ mới và công nghệ này sẽ trở
  vấn đề liên quan đến bảo mật. Trong trường hợp thành một phần trong quá trình triển khai công việc
  này, “sổ cái” cần được hiểu một cách tổng quát hơn hàng ngày. Một số kế toán viên sẽ là người kiểm tra,
  rằng, thuật ngữ này không chỉ đề cập đến một bản thiết lập hệ thống để đảm bảo dữ liệu được nhập
  ghi bao gồm các giao dịch tài chính như kế toán. vào chuỗi có chất lượng cao. Tuy nhiên, kế toán viên
  Theo Paul Sin (2018), mọi người thường bị nhầm không cần lo ngại về sự số hóa, quy trình tự động hóa
  lẫn về thuật ngữ “sổ cái”. Sổ cái phân tán là một cơ và AI, bởi các thành tựu công nghệ này không những
  sở dữ liệu được phân phối với sự đồng bộ hóa theo không tước đi cơ hội nghề nghiệp của kế toán viên
  thời gian thực và không có gì liên quan tới công việc mà còn giúp kế toán viên hoàn thành những công
  kế toán. Vai trò của các kiểm toán viên luôn cần thiết việc nhàm chán như nhập dữ liệu. Trí tuệ nhân tạo
  khi có sự kết hợp giữa các bên khác nhau hoặc giữa mặc dù là công cụ thông minh nhưng không thể thay
  thế giới vật chất và kỹ thuật số… thế sự giám sát và đánh giá của con người.
  Bên cạnh đó, các nghiên cứu về tác động của Ngoài ra, dù công nghệ có thể thay thế hay làm
  cuộc CMCN 4.0 đối với lĩnh vực kế toán nói chung những phần việc khó khăn nhưng những công đoạn
  và nghề nghiệp kế toán nói riêng cũng cho thấy, AI như: Phân tích, tìm nguyên nhân đưa ra giải pháp
  có thể thay thế những công việc thủ công của kế cho từng tình huống cụ thể, thậm chí những tình
  toán như thu thập, xử lý, tính toán số liệu… Trí tuệ huống chưa từng xảy ra… phải có sự tham gia của
  nhân tạo dù không thay thế được con người nhưng con người.
  nó đang làm thay đổi môi trường, hoàn cảnh làm Một nghiên cứu mới đây cho thấy, hiện nay, kế
  việc của kế toán. Trong khi đó, công nghệ đám mây toán – tài chính dành 66% thời gian xử lý chứng
  và dữ liệu lớn lại mang đến những lợi ích to lớn cho từ, trong khi đó mô hình lý tưởng chỉ là 11%. Có
  lĩnh vực kế toán nhờ khả năng lưu trữ, đảm bảo an thể nói, để giảm được khối lượng công việc này
  ninh mạng… không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh ứng
  Tại Việt Nam, đã có không ít nghiên cứu về tác dụng thành tựu của khoa học công nghệ hoạt động
  động của cuộc CMCN 4.0 đến lĩnh vực kế toán – nghề nghiệp. Công nghệ kỹ thuật số như AI và
  kiểm toán nói chung và nghề nghiệp của kế toán công nghệ chuỗi khối sẽ dần đặt dấu chấm hết cho
  nói riêng. Trong đó, khi bàn về vấn đề này, Lương các trung gian tài chính, giúp cho các kế toán viên
  Thị Ánh Tuyết (2018) cho rằng, tác động của cuộc thời đại mới không còn tập trung quá nhiều vào
  CMCN 4.0 đến lĩnh vực kế toán – kiểm toán thể hiện nghiệp vụ tuân thủ, thay vào đó họ dành nhiều
  trên 5 khía cạnh sau: quan tâm hơn cho việc củng cố mối quan hệ và
  (i) Phân tích dữ liệu: Bên cạnh Excel thường được truyền tải thông tin tới khách hàng.
  sử dụng, sự phát triển của công nghệ sẽ cung cấp Trong bối cảnh công nghệ số như hiện nay,
  nhiều công cụ, phần mềm hiện đại hơn. những người làm nghề kế toán cần phải cải thiện

  52

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2019

  năng lực cũng như điều kiện của bản thân để đáp việc có thể xử lý bằng công nghệ thì đạo đức nghề
  ứng điều kiện hành nghề quốc tế, nâng cao vị thế nghiệp trở thành yếu tố cần thiết hơn bao giờ hết,
  bản thân và mở rộng phạm vi hành nghề. Mỗi kế có như vậy mới có thể xây dựng và xác định hình
  toán viên cần cập nhật kiến thức, trình độ để tiếp ảnh chân thực của doanh nghiệp. Chỉ có những
  cận với các thành tựu của CMCN 4.0. Chẳng hạn, kiểm toán viên có đạo đức nghề nghiệp mới có thể
  nâng cao trình độ sử dụng trí tuệ nhân tạo cho công giúp nhà đầu tư xác định hướng đi ít rủi ro và nhiều
  việc của mình, từ đơn giản như ứng dụng hàm cơ hội, giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của công
  excel cho tới các phần mềm kế toán, phần mềm chúng và tạo dựng giá trị chân thực cho cổ đông để
  quản trị, phân tích… và cách để bảo mật thông tin các cổ đông tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp…
  cho chính doanh nghiệp hay chính khách hàng của Đối với nhân viên kế toán quản trị, vai trò của họ
  mình. Ngoài ra, trong môi trường số hóa như hiện đã được chuyển đổi từ người chuyên xử lý các con
  nay, kế toán phải ghi nhớ vai trò giải quyết những số thành “người kể chuyện” với những hiểu biết sâu
  thắc mắc và mối lo ngại của khách hàng, cung cấp sắc về các dữ liệu, góp phần đưa ra các quyết định
  cho họ những hiểu biết trong kinh doanh. Để làm trong kinh doanh. Trước đây, vai trò của kế toán
  được điều này, kế toán viên cần trang bị kỹ năng quản trị là để cung cấp các bảng dữ liệu và tóm tắt
  về truyền thông xã hội để thu hút sự chú ý, phát năng suất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua
  triển các mối quan hệ, khiến khách hàng muốn các dữ liệu này. Những người làm kế toán quản trị
  được hợp tác với bạn và biến họ trở thành những thường ít tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao và công
  khách hàng tiềm năng. việc chính của họ chỉ là tìm kiếm và truyền tải các
  số liệu, nhằm hỗ trợ những người khác phiên dịch
  Mặc dù không thể thay thế được vai trò của kế và xử lý các số liệu này. Tuy nhiên, với sự phát triển
  toán viên nhưng ứng dụng blockchain có thể của công nghệ số, các công cụ phân tích dữ liệu, dự
  giúp kế toán viên giảm bớt gánh nặng nghiệp báo và trực quan như bảng thông tin dữ liệu đã giúp
  vụ tuân thủ. Blockchain cũng sẽ loại bỏ một xác định lại vai trò của kế toán quản trị trở nên chiến
  số nghiệp vụ nhưng đồng thời cũng sẽ tạo ra lược hơn và gắn kết như là một phần của bộ máy
  những công việc mới, hoặc nghiệp vụ mới. lãnh đạo… Như vậy, nếu hoàn thành nhiệm vụ này,
  Trong khi, trí tuệ nhân tạo có thể thay thế nhân viên kết toán quản trị cũng không phải lo lắng
  những công việc thủ công của kế toán như: Thu
  nhiều về tương lai của mình, bởi kế toán viên đang
  thập, xử lý, tính toán số liệu…
  có những đóng góp rất lớn cho doanh nghiệp.

  Tài liệu tham khảo:
  Đặc biệt, bên cạnh xu thế kế toán tài chính, kế
  toán viên cần không ngừng bồi dưỡng kiến thức và 1. Nguyễn Thị Thanh Thắm (2018), Kế toán – kiểm toán và cuộc Cách mạng
  vận dụng khả năng nhìn nhận vấn đề thuộc kế toán công nghiệp 4.0, Tạp chí Tài chính;
  quản trị trong doanh nghiệp. Các nghiên cứu cũng 2. Chris Sheedy (2018), Blockchain có đe dọa nghề kế toán? Tạp chí INTHEBLACK
  cho thấy, CMCN 4.0 đã, đang tạo ra những thay đổi (CPA Australia);
  quan trọng đối với kế toán quản trị và người làm 3. Khai thác phân tích dữ liệu để truyền tải thông điệp: Sự lên ngôi của kế toán
  công tác kế toán quản trị. quản trị, Tạp chí INTHEBLACK (CPA Australia);
  Nghiên cứu của Murray (2018) cho thấy, số liệu 4. Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Huyền (2018), Phát triển kế toán,
  vẫn còn quan trọng nhưng kế toán quản trị ngày kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0,
  nay cần phải có khả năng “tạo ra giá trị kinh doanh Tạp chí Tài chính;
  từ số liệu”. Do đó, kế toán quản trị hiện nay cần am 5. Đoàn Thị Hồng Thịnh, Nguyễn Thị Huyền (2018), Phát triển lĩnh vực kế toán
  hiểu về mục đích chiến lược của doanh nghiệp để – kiểm toán trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Tài chính;
  tạo ra giá trị từ các dữ liệu. Kế toán quản trị cũng 6. Trịnh Xuân Hưng (2018), Tìm hiểu về công nghệ blockchain và ảnh hưởng
  đóng vai trò như một nhà quản lý trong tổ chức, của nó đến lĩnh vực kế toán – tài chính – ngân hàng, Tạp chí Kế toán và Kiểm
  tiếp xúc với các nhà quản trị doanh nghiệp để cung toán tháng 8/2018;
  cấp, tư vấn, tham mưu về chiến lược. Ngoài ra, nhân 7. Blockchain ảnh hưởng thế nào đến ngành kế toán kiểm toán, CafeF.vn, truy
  viên kế toán quản trị cần “trực quan hóa” dữ liệu cập từ: http://cafef.vn/blockchain-giup-nang-cao-hieu-nang-cua-nganh-
  để cung cấp cho quản trị. Kế toán quản trị có thể tai-chinh-ke-toan-20171206172338034.chn;
  sử dụng bảng thông tin dữ liệu và đồ họa thông 8. Accounting Blockchain, Nền tảng kế toán toàn cầu cho mọi doanh nghiệp
  tin để tóm tắt bản chất câu chuyện và trình bày với trên blockchai, Truy cập từ: https://daututienao.com.vn/2018/06/
  nhà quản trị, thay thế cho việc truyền tải thông điệp accounting-blockchain-nen-tang-ke-toan-toan-cau-cho-moi-doanh-
  thông qua các con số và bảng biểu. Khi mọi công nghiep-tren-blockchain.html.

  53

Download tài liệu Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến nghề kế toán viên File Word, PDF về máy