[Download] Tải Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán – Tải về File Word, PDF

Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán
Nội dung Text: Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán

Download


Bài viết tiến hành đánh giá về ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến nghề kế toán, từ đó có những đề xuất thay đổi cần thiết đối với giảng dạy nghề kế toán trong trường Đại học.

Bạn đang xem: [Download] Tải Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán File Word, PDF về máy

Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán

 1. ISSN 2354-0575

  CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NGHỀ KẾ TOÁN

  Nguyễn Thị Tâm, Trần Thị Lan Anh
  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 17/10/2017
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 05/11/2017
  Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 25/11/2017

  Tóm tắt:
  Cách mạng Công nghiệp 4.0 đem lại nhiều cơ hội cũng như rất nhiều thách thức cho các nghề
  nghiệp nói chung và nghề kế toán nói riêng. Nghề kế toán sẽ được giảm bớt công sức và thời gian cho
  những công việc đơn giản trước đây vẫn phải làm thủ công. Hệ thống kế toán sẽ được kết hợp vào phần
  mềm trực tuyến để tích hợp thông tin tài chính, giúp công việc kế toán có thể thực hiện từ xa. Từ đó đòi hỏi
  lao động kế toán phải có trình độ cao để tiếp cận với công nghệ mới và nâng cao khả năng sáng tạo. Do
  vậy hoạt động đào tạo kế toán ở các trường đại học sẽ phải đối mặt với những yêu cầu về cải cách và cạnh
  tranh . Để đáp ứng điều này đòi hỏi các trường phải sự thay đổi toàn diện từ phương pháp giảng dạy đến
  nội dung kiến thức truyển đạt, từ chương trình đào tạo đến phương pháp tiếp cận thực tế.
  Từ khóa: Cách mạng Công nghiệp 4.0, Đào tạo nghề kế toán.

  1. Đặt vấn đề suất và mức sống gia tăng. Do vậy tại các trường
  Cả thế giới đang bước vào cuộc cách mạng đại học, các trường đào tạo nghề nói chung và nghề
  4.0. Năm 2013, Cách mạng “Công nghiệp 4.0” kế toán nói riêng cần có sự đổi mới để bắt nhịp với
  (CMCN) bắt đầu nổi lên nhằm nói tới chiến lược công cuộc cách mạng 4.0.
  công nghệ cao, kỹ thuật số và kết nối trực tuyến.
  Thông qua các công nghệ như Internet vạn vật 2. Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương Mục tiêu nghiên cứu: Tổng luận những đánh
  tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám giá về ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp
  mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)… để 4.0 đến nghề kế toán, từ đó có những đề xuất thay
  chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. đổi cần thiết đối với giảng dạy nghề kế toán trong
  CMCN lần thứ tư diễn ra sẽ khởi đầu bằng cách trường Đại học.
  mạng SX mới gắn liền với những đột phá chưa từng Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động giảng dạy
  có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện nghề kế toán trong trường Đại học hướng đến cách
  toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế mạng 4.0.
  ảo… Nó sẽ tác động đễn tất cả các lĩnh vực kinh tế, Phương pháp nghiên cứu: Thu thập số liệu
  xã hội, giáo dục, tác động đễn các ngành sản xuất. thứ cấp từ các nghiên cứu trước.
  Điều đó đòi hỏi mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi con Phương pháp phân tích: Sử dụng phương
  người cần phải thay đổi căn bản cách sống, làm pháp thống kê mô tả và phương pháp so sánh.
  việc và thay đổi phương thức hoạt động sản xuất.
  Bản chất cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là dựa 3. Các tác động quan trọng của cách mạng 4.0
  trên nền tảng trí tuệ thông minh nhân tạo, công nghệ đến nghề kế toán
  số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để 3.1. Những tác động tích cực đến nghề kế toán
  tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. CMCN Nghề kế toán sẽ giảm bớt được công sức và
  4.0 không đơn thuần có sự đột phá về công nghệ thời gian cho những công việc đơn giản trước đây
  máy móc, hệ thống thông minh, sự kết nối nhiều vẫn phải làm thủ công. Hiện nay trong tác nghiệp
  phương diện hoạt động, mà còn có phạm vi rộng kế toán – tài chính, các nhân viên kế toán đang dành
  lớn hơn nhiều. Làn sóng của những đột phá xa hơn 66% thời gian cho việc xử lý chứng từ, trong khi mô
  trong các lĩnh vực khác nhau từ mã hóa chuỗi gen hình lý tưởng chỉ là 11%. Công tác phân tích dữ liệu
  cho tới công nghệ nano, từ các năng lượng tái tạo tới thường được sử dụng chương trình excel thì với sự
  tính toán lượng tử. Cuộc cách mạng mới này được phát triển của công nghệ sẽ cung cấp nhiều công cụ,
  dự đoán sẽ tác động mạnh đến mọi quốc gia, chính phần mềm hiện đại hơn. Điều đó làm cho sự chính
  phủ, doanh nghiệp và người dân trên toàn cầu… Từ xác về số liệu của kế toán được tăng lên. [4].
  cuộc cách mạng này nhờ vào sự sáng tạo của con . Cách mạng 4.0 sẽ hỗ trợ rất nhiều con
  người sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của đầu tư, năng người hướng đến mô hình lý tưởng này. Nhưng để

  88 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

 2. ISSN 2354-0575

  khai thác được những lợi ích của công nghệ thì bộ Đồng thời, hệ thống thuế trực tuyến và thanh toán
  phận tài chính – kế toán cần phải nâng cao năng lực điện tử tạo điều kiện cho người nộp thuế kê khai
  tiếp cận với những công nghệ mới. Đa phần công thuế, nộp báo cáo thuế và nộp thuế trực tuyến, thay
  việc của kế toán là những ghi chép (bookkeeping) vì in hàng trăm giấy tờ và nộp tại cơ quan thuế. Tại
  đơn giản sẽ được quy trình tự động hóa: chuẩn hóa. Việt Nam, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số
  Công nghệ tự động hóa có thể thay thế bộ phận tài 51/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy
  chính – kế toán trong công việc ghi chép trên. định mẫu hoá đơn điện tử và Bộ Tài chính cũng ban
  hành Thông tư số 32/2011 / TT-BTC ngày 14 tháng
  3 năm 2010, Năm 2011 hướng dẫn việc tạo, phát
  hành và sử dụng hoá đơn trực tuyến để bán hàng
  hoá và cung cấp dịch vụ. Theo ông Phạm Đình Thi,
  Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, cho
  biết để đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá quản lý thuế,
  hệ thống thuế trực tuyến đã được triển khai rộng
  rãi trên toàn quốc. Năm 2015, có hơn 60% doanh
  nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống thuế điện tử
  [7]; và đến năm 2016, con số này lên đến 98% [3].
  Không nghi ngờ gì nữa, các hệ thống kế toán cần
  phải được kết hợp vào phần mềm trực tuyến đó.
  Kế toán và doanh nghiệp đang đòi hỏi nhiều hơn
  từ phần mềm của họ. Mô hình trực tuyến không chỉ
  Hình 1. Tỷ lệ các DNVVN áp dụng công nghệ thông cung cấp thêm sự tương tác giữa kế toán viên và
  tin trong kế toán (2009-2017) khách hàng, mà còn dễ dàng tiếp cận thông tin khi
  không ở văn phòng. Điều này rất hữu ích cho việc
  Cho đến nay chưa có nghiên cứu nào thống
  tích hợp thông tin tài chính đối với các tập đoàn đa
  kê về tần suất và lợi ích của việc sử dụng từng phần
  quốc gia hoặc công ty có nhiều chi nhánh hoạt động
  mềm kế toán, nhưng có thể chắc chắn rằng phần
  ở xa nơi điều hành. Mô hình trực tuyến còn làm rút
  mềm kế toán gần đây có thể đáp ứng các nhiệm vụ kế
  ngắn khoảng cách không chỉ là thời gian mà còn cả
  toán đòi hỏi, cho dù qui mô của công ty lớn đến đâu.
  không gian. Đó là lợi thế đặc biệt của mô hình trực
  Các ứng dụng phần mềm kế toán quốc tế nổi tiếng
  tuyến áp dụng trong nghề kế toán.
  là Quickbooks, Sage, Freshbooks, LessAccounting,
  Với công nghệ trực tuyến làm đã làm cho
  Oracle… trong khi ở Việt Nam, phần mềm như
  công việc kế toán có thể thực hiện từ xa thì một kế
  Misa, Fast, Effect quen thuộc hơn. Theo báo cáo
  toán có thể làm công việc kế toán cho nhiều công
  hàng năm của Cơ quan Thông tin – Bộ Thông tin
  ty khác nhau, từ đó thu nhập có thể tăng lên. Đồng
  và Truyền thông thì tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và
  thời, sự ra đời của công nghệ đám mây sẽ giúp lưu
  nhỏ sử dụng công nghệ thông tin trong kế toán năm
  trữ thông tin một cách kịp thời, với khối lượng lớn
  2009 chỉ là 63%, nhưng ổn định tăng lên 74% trong
  và không bị giới hạn nhiều về bộ nhớ như trước đây.
  năm 2010 (Hình 1). Cuộc khảo sát nghiên cứu của
  Để kiểm soát nội bộ, kế toán sẽ được sự hỗ trợ hiệu
  chúng tôi vào năm 2017 cũng cho thấy xu hướng
  quả hơn nhờ có các chức năng thông minh trong các
  này vẫn tiếp tục gia tăng, nghĩa là con số này đã lên
  phần mềm kế toán. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của trí
  đến 93%. Rõ ràng, các hoạt động của một kế toán
  thông minh nhân tạo có thể thay thế con người để
  sẽ tập trung nhiều hơn vào việc quản lý chất lượng
  thực hiện những nghiệp vụ kế toán phức tạp, quyết
  thông tin hơn là các tác nghiệp trong biên lai, sổ
  toán và lập báo cáo tài chính. Qua đó sẽ giúp công
  sách và báo cáo tài chính.
  việc kế toán bớt đi sự nhàm chán và trở nên hấp dẫn
  Ở một góc độ khác, cách mạng công nghiệp
  hơn nhiều.
  4.0 sẽ làm cho nhiều “sản phẩm kế toán” vẫn in trên
  giấy trong kế toán truyền thống sẽ được thay đổi 3.2. Thách thức với nghề kế toán trong cuộc cách
  thành “sản phẩm trên nền tảng điện tử”. Giấy biên mạng 4.0
  nhận, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đang được Có rất nhiều nhà nghiên cứu đã thảo luận
  thay thế bằng biên nhận điện tử, sổ sách kỹ thuật số về về những thách thức của nghề kế toán trong
  hoặc báo cáo tài chính trực tuyến. Lợi ích của việc tổ cuộc cách mạng 4.0. GS Phùng Quốc Định – Đại
  chức công tác kế toán không cần giấy tờ này không học Deakin, Australia – cho biết: “Cách mạng công
  chỉ là văn hoá thân thiện với môi trường mà còn tạo nghiệp 4.0 là sự kết hợp giữa thành quả của 3 cuộc
  ra sự tiện lợi cho cả nhà cung cấp và khách hàng cách mạng công nghiệp trước đó với thế giới kỹ
  như tiết kiệm thời gian và dễ kiểm soát gian lận [8]. thuật số. Nó đang là xu thế lớn trên toàn cầu. Mọi

  Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology 89

 3. ISSN 2354-0575

  người có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin và học toán và nhân viên kiểm toán cần phải thay đổi cách
  theo cách mình mong muốn. Cuộc cách mạng này làm việc của mình ngay từ bây giờ để đảm bảo mình
  sẽ làm thay đổi lực lượng lao động trong tương không bị thay thế. Vì vậy người làm kế toán cần
  lai.” [1]. Bà Sabine Pfeiffer – Nhà xã hội học, ĐH phải đổi mới theo xu hướng gia tăng sự sáng tạo,
  Hohenheim, Đức chia sẻ: “Những công việc lặp đi nắm bắt cơ hội để phát huy nghề nghiệp. Robot có
  lặp lại nhiều như việc văn phòng sẽ đứng trước rủi thể sẽ trở thành công cụ cho họ trong việc giải quyết
  ro mất việc. Cách thức tự động hóa các công việc đó các vấn đề hành chính, giúp họ rảnh rỗi để tập trung
  khá đơn giản và cắt giảm rất nhiều chi phí, không vào các chiến lược và phân tích tài chính cho công
  chỉ bằng máy móc mà còn bằng các thuật toán.” ty của mình. Tuy nhiên, Robot, trí tuệ nhân tạo khác
  [6]. Theo TS. Lê Đăng Doanh – nguyên là Viện với con người ở chỗ cảm xúc và sự sáng tạo. Chính
  trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng: vì vậy, để không bị thay thế thì đòi hỏi ngành nghề
  “Đối tượng đầu tiên chịu ảnh hưởng từ cuộc cách nào cũng phải có sự đổi mới sáng tạo cho phù hợp
  mạng 4.0 không ai khác chính là trí thức, như bác với xu thế mới.
  sỹ, luật sư, kiểm toán viên… hay những người làm Thực tế đòi hỏi ngành giáo dục và các
  trong ngành tài chính.” [5]. Ở góc độ con số thực tế trường Đại học phải đem lại cho người học những
  chứng minh thì năm 2015, Mc Donald công bố sẽ kỹ năng và kiến thức cơ bản lẫn tư duy sáng tạo,
  xây dựng thêm 25.000 nhà hàng, hoạt động chủ yếu khả năng thích nghi với những thách thức và yêu
  bằng robot. Thay vì từ 10 đến 20 nhân viên cho một cầu công việc thay đổi liên tục để tránh nguy cơ
  nhà hàng, chỉ còn 2-3 người để quản lý. Một trường bị đào thải. Cơ sở đào tạo nào bắt nhịp được với
  hợp khác là tháng 5/2016, Tập đoàn Khoa học kỹ những chương trình học được cập nhật hoặc có sự
  thuật Foxconn tuyên bố cắt giảm 60.000 nhân công hợp tác sâu rộng với giới công nghệ trong đào tạo
  và thay bằng robot. Ngân hàng Anh Quốc đưa ra và nghiên cứu sẽ có ưu thế trong việc thu hút người
  dự báo khoảng 95 triệu lao động phổ thông bị mất học. Theo PGS. Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng ĐH
  việc trong vòng 10 đến 20 năm tới tại riêng Mỹ và Bách khoa Hà Nội, thời đại cách mạng công nghiệp
  Anh, tương đương 50% lực lượng lao động tại hai 4.0, việc học không chỉ ở trên giảng đường, lớp học
  nước này [5]. mà phải học mọi nơi, mọi lúc; học qua trải nghiệm,
  Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ thông tin nghiên cứu khoa học (M.T, 2017). Kiến thức truyền
  cũng làm tăng tỷ lệ tội phạm máy tính như; trộm đạt đến sinh viên cần giảm lượng giới thiệu về các
  danh tính, lừa đảo qua email, lừa đảo máy tính, vi định khoản kế toán vì đây là mục công việc mang
  phạm bản quyền phần mềm, lan truyền virus máy tính chất lặp đi lặp lại, sau này sẽ có xu hướng thay
  tính, ăn cắp tệp và dữ liệu máy tính, thương mại thế tự động nhờ các thuật toán. Đồng thời cần tăng
  điện tử lừa đảo bán hàng. Do đó, bản chất của các cường phát triển tư duy và năng lực của sinh viên
  công việc kế toán đã chuyển từ “bộ ghi dữ liệu” sang trong việc thiết kế hệ thống thông tin kế toán và
  “bộ điều khiển thông tin hệ thống kế toán”. Bởi vì khai thác thông tin kế toán nhằm phục vụ cho nhà
  thông tin từ hệ thống kế toán không chính xác sẽ quản lý. Việc dạy kế toán cần phải lồng ghép các
  có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho công tình huống thực tế vào các bài giảng để cho sinh
  ty. Theo nghiên cứu của Đại học Indiana [10] có. viên trải nghiệm với các việc ra quyết định mà đòi
  khoảng 60% lỗi kế toán là do “những sai sót trong hỏi sự sáng tạo và linh hoạt. Từ đó tạo ra sự khác
  kế toán đơn giản hoặc do áp dụng sai các tiêu chuẩn biệt lớn giữa “kế toán viên” với các “thợ định khoản
  kế toán dễ hiểu”. Do đó, vị trí của kế toán chuyên và nhập liệu trong kế toán”.
  nghiệp trong một doanh nghiệp sẽ được tăng cường.
  Yêu cầu của lao động kế toán trong cách mạng 4.0 4.2. Đổi mới chương trình giảng dạy
  phải có một trình độ cao để tiếp cận công nghệ mới Tăng cường sự gắn kết với các tổ chức nghề
  và khả năng sáng tạo. Trong báo cáo của mình, Học nghiệp trong nước và quốc như Hội Kế toán hành
  viện Tài khoản Công chứng Châu Á (AICPA) trích nghề Việt Nam (VICA); Hiệp hội kế toán công
  dẫn rằng “Kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết chứng anh quốc (ACCA), Hiệp hội kế toán công
  cho kế toán hiện nay bao gồm việc ứng dụng và tích chứng Úc (CPA Australia)… để từng bước đưa
  hợp công nghệ thông tin vào quá trình kế toán, cũng vào chương trình đào tạo những nội dung có tính
  như tài chính và quản lý nguyên tắc kế toán” [9]. ứng dụng chuyên nghiệp đã được các tổ chức này
  nghiên cứu. Cần phải tổng hợp và áp dụng trong
  4. Đề xuất những thay đổi cần thiết đối với giảng quá trình đào tạo các loại chứng chỉ hành nghề được
  dạy nghề kế toán trong trường Đại học công nhận rộng rãi ở Việt Nam và quốc tế. Mỗi
  4.1. Đổi mới nội dung giảng dạy kế toán ngành đào tạo cân sắp xếp chương trình để có thời
  Để hội nhâp với cuộc cách mạng 4.0 thì kế gian giành cho các chuyên gia kế toán kiểm toán

  90 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

 4. ISSN 2354-0575

  nói chuyện chuyên đề với sinh viên. Sự tiếp xúc của chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu về
  với các chuyên gia trong nghề sẽ giúp cho sinh viên chất lượng được đặt ra từ phía DN.
  có được định hướng tốt hơn về nghề nghiệp sau ra
  trường, có sự chuẩn bị sớm hơn cho việc tiếp cận 5. Kết luận
  với công việc kế toán, kiểm toán trong tương lai. Cách mạng Công nghiệp 4.0 là xu thế công
  nghệ tất yếu mà Việt Nam phải hướng đến để theo
  4.3. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong kịp các nước phát triển trên thế giới. Cách mạng
  đào tạo công nghiệp 4.0 đem lại nhiều cơ hội cũng như rất
  Nhà trường cần phối hợp với các hiệp hội nhiều thách thức cho các nghề nghiệp nói chung,
  nghề nghiệp trong đào tạo như Hội Kế toán và nhưng đặc biệt tác động sâu sắc hơn đối với nghề kế
  Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Kiểm toán viên toán – kiểm toán. Theo xu thế chung đó, hoạt động
  hành nghề Việt Nam (VACPA) Câu lạc bộ Kế toán đào tạo nghề kế toán ở các trường đại học sẽ phải
  trưởng… Sự gắn kết này nhằm tạo nên mối quan hệ đối mặt với những yêu cầu về cải cách chương trình
  với các loại hình doanh nghiệp, từ đó giúp người đào tạo. Để đáp ứng điều này đòi hỏi các trường
  học có điều kiện tiếp cận dễ dàng công việc thực phải có sự thay đổi toàn diện từ phương pháp giảng
  tế tại các doanh nghiệp, đồng thời sinh viên được dạy đến nội dung kiến thức truyển đạt, từ chương
  rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp. trình đào tạo đến phương pháp tiếp cận thực tế….
  Các cơ sở đào tạo nghề kế toán đều cần tìm hiểu từ
  phía các doanh nghiệp – các nhà tuyển dụng chủ lực Lời cảm ơn
  – những yêu cầu về chất lượng sản phẩm đào tạo từ Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đề tài mã số
  các trường. Các doanh nghiệp sẽ chỉ ra sự thích hợp UTEHY.T004.P1718.01.

  Tài liệu tham khảo

  [1]. Loan, V. (Producer) (2017), Trường đại học sẽ phải thay đổi vì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,
  Retrieved from https://news.zing.vn/truong-dai-hoc-se-phai-thay-doi-vi-cuoc-cach-mang-cong-
  nghiep-40-post746517.html
  [2]. M.T (Producer) (2017), Thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc học không chỉ trên giảng
  đường. Retrieved from http://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/thoi-dai-cach-mang-cong-nghiep-4-
  0-viec-hoc-khong-chi-tren-giang-duong-151100.ict
  [3]. Minh, N. (Producer) (2017), Tax Office Implementing Resolution 19 of 2017: Electrification
  of Tax Administration. Retrieved from http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-
  tai-chinh/2017-03-17/nganh-thue-trien-khai-nq-19-nam-2017-dien-tu-hoa-cong-tac-quan-ly-
  thue-41622.aspx
  [4]. Osmond Vitez, D. M. (Producer) (2015), Manual Accounting Vs. Computerized Accounting.
  Retrieved from http://smallbusiness.chron.com/manual-accounting-vs-computerized-
  accounting-4019.html
  [5]. Thanh, N. (Producer) (2017). Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Được và mất, Retrieved from
  http://baodansinh.vn/cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40—duoc-va-mat-d55621.html
  [6]. Thuy, T. (Producer) (2017), Cách mạng công nghiệp 4.0: Nghề nào dễ bị mất việc, Retrieved
  from http://cafef.vn/news-20170428084621329.chn
  [7]. L.Thanh (2016), Tax Payers must use Tax Online System from 2016, Retrieved from http://
  tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150909/tu-2016-nguoi-nop-thue-phai-su-dung-hoa-don-dien-tu/966237.
  html
  [8]. Demers, J. (2014), Op-Ed: Paper or Email? Digital Receipts Offer Benefits for Businesses.
  Digital Journal.
  [9]. Dillon, T. W., & Kruck, S. (2004), The Emergence of Accounting Information Systems Programs:.
  Management Accounting Quarterly, 5(3), 29.
  [10]. Tipgos, M. A. (2002), Why Management Fraud is Unstoppable. The CPA Journal, 72(12), 34.

  Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology 91

 5. ISSN 2354-0575

  INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 AND ACCOUNTING

  Abstract:
  The Fourth Industrial Revolution (4IR) offers many opportunities as well as challenges for careers
  in general, as well as in accounting profession. Manual accounting activities and the time for simple tasks
  will be reduced. The accounting system will be incorporated with online software to generate financial
  information, enabling accounting work to be performed remotely. Therefore, it requires accounting staff
  to have high levels of technology skills and improve creativity. Accounting training in universities will
  consequently face new reform and competition requirements. To meet this requires schools to change from
  teaching method to content of lecture, from the curriculum to the practical approach.
  Keywords: The Fouth Industrial Revolution, Accounting training.

  92 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

Download tài liệu Cách mạng công nghiệp 4.0 và nghề kế toán File Word, PDF về máy