[Download] Tải Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử – Tải về File Word, PDF

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử
Nội dung Text: Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử

Download


Mô hình SERVQUAL được sử dụng trong nghiên cứu này để xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng ví điện tử tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở dữ liệu sơ cấp thu thập từ cộng đồng người dùng ví điện tử ở Việt Nam, nhóm tác giả sử dụng phương pháp định lượng để kiểm định độ tin cậy của các biến quan sát và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội xác định khả năng ảnh hưởng của từng nhân tố, sau đó đưa ra những đề xuất cụ thể để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ví điện tử đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử File Word, PDF về máy

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 7/2020

  CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ HÀI LÒNG
  CỦA NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ
  ĐẶNG NGỌC BIÊN

  Mô hình SERVQUAL được sử dụng trong nghiên cứu này để xác định các nhân tố tác động đến sự
  hài lòng của khách hàng khi sử dụng ví điện tử tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở dữ liệu sơ cấp
  thu thập từ cộng đồng người dùng ví điện tử ở Việt Nam, nhóm tác giả sử dụng phương pháp định
  lượng để kiểm định độ tin cậy của các biến quan sát và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội
  xác định khả năng ảnh hưởng của từng nhân tố, sau đó đưa ra những đề xuất cụ thể để các doanh
  nghiệp cung cấp dịch vụ ví điện tử đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
  Từ khóa: Ví điện tử, dịch vụ ví điện tử, người sử dụng, công nghệ, ngân hàng

  FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION dịch vụ gia tăng như khuyến mãi trực tuyến, cho vay
  OF ELECTRONIC WALLET USERS tiêu dùng, marketing, điều tra, khảo sát, thu thập dữ
  Dang Ngoc Bien liệu thói quen của khách hàng…
  The SERVQUAL model is used to identify factors Trong những năm gần đây, ví điện tử được sử
  affecting customer satisfaction when using e-wallets dụng rộng rãi để giao dịch trực tuyến tại thị trường
  in Vietnam market. Based on primary data collected Việt Nam. Theo khảo sát đánh giá về mức độ tiêu
  from the community of e-wallet users in Vietnam, dùng toàn cầu năm 2019 được thực hiện bởi PwC
  this study uses quantitative methods to test the đối với 27 nước và vùng lãnh thổ cho thấy: Việt Nam
  reliability of observed variables and build a multiple
  trong tương lai sẽ trở thành thị trường tăng trưởng
  linear regression model to determine the influence
  of each factor. Then make specific suggestions for nhanh nhất về thanh toán trực tuyến trong khu vực.
  businesses providing e-wallet services to better meet Thống kê cho thấy, tỷ lệ khách hàng thanh toán
  the needs of customers. bằng di động ở Việt Nam tăng trưởng nhanh qua từng
  năm, từ mức 37% của năm 2018 lên khoảng 25% trong
  Keywords: E-wallet, E-wallet service, users, technology and banking
  năm 2019, đạt mức 62%. Tốc độ tăng trưởng này được
  ghi nhận là cao nhất trong số 6 quốc gia Đông Nam
  Á tham gia khảo sát. Các nước xếp sau là Malysia,
  Ngày nhận bài: 23/6/2020 Philippines, Thái Lan với các mức tăng trên 40%.
  Ngày hoàn thiện biên tập: 30/6/2020 Theo thống kê của Appota (2018), ở Việt Nam, số
  Ngày duyệt đăng: 7/7/2020 người sử dụng điện thoại thông minh lên đến 72%,
  trong đó có khoảng 68% số người dùng điện thoại

  T
  thông minh để truy cập vào internet nhiều hơn sử
  rong các giao dịch mua hàng hay thanh toán dụng máy tính. Đây là tín hiệu tốt, chính sự phát triển
  trực tuyến hiện nay, ví điện tử ngày càng phổ nhanh chóng của thị trường thanh toán trực tuyến ở
  biến, giúp người tiêu dùng rút ngắn được thời Việt Nam sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường
  gian thanh toán, hạn chế rủi ro trong giao dịch. Ví ví điện tử.
  điện tử là một dịch vụ được tích hợp trên các ứng Mặc dù, chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của
  dụng điện thoại hoặc website. Ví điện tử đều có liên khách hàng là hai khái niệm khác nhau, nhưng có mối
  kết hoặc hợp tác với nhiều nhà cung cấp và ngân hàng quan hệ ‘nhân quả’ chặt chẽ với nhau. Nếu coi sự hài
  khác nhau. Sử dụng ví điện tử cho phép nạp tiền hoặc lòng của khách hàng là kết quả thì chất lượng dịch vụ
  rút về tài khoản ngân hàng và thanh toán khi mua sản chính là nguyên nhân chính dẫn đển sự thỏa mãn. Hai
  phẩm, dịch vụ thay cho tiền mặt. Ví điện tử còn mở khái niệm này có liên hệ chặt chẽ với nhau bởi chất
  ra rất nhiều khả năng cho các doanh nghiệp mở rộng lượng dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ,

  53

 2. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

  HÌNH 1: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT trên, nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng các giả
  thuyết. Trong đó, theo các giả thuyết, thì cả 5 nhân
  tố đều có mối quan hệ đồng biến với sự hài lòng của
  khách hàng.
  Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp
  điều tra và xử lý thông tin định lượng. Quá trình thu
  thập thông tin được tiến hành bằng việc lập bảng hỏi,
  tiến hành khảo sát, xử lý số liệu. Dựa trên mô hình
  đề xuất và các giả thuyết, nhóm nghiên cứu đã xây
  dựng bảng hỏi chi tiết cho từng nhân tố, mỗi nhân
  tố sẽ bao gồm một số lượng biến quan sát nhất định
  Nguồn: Nghiên cứu của tác giả trong bảng hỏi.
  Trong bảng hỏi khảo sát, nhóm nghiên cứu sử
  còn sự thỏa mãn là đánh giá của khách hàng sau khi dụng thang đo Likert để đo lường như sau: (1) Hoàn
  sử dụng dịch vụ. toàn không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Bình thường;
  Parasuraman và các cộng sự (1998) đưa ra thang (4) Đồng ý; (5) Hoàn toàn đồng ý. Sử dụng chọn mẫu
  đo SERVQUAL bao gồm 5 nhân tố tác động đến sự theo kiểu ngẫu nhiên, gửi phiếu khảo sát qua email và
  hài lòng của khách hàng: các diễn đàn, trang mạng xã hội. Phương pháp chọn
  Thứ nhất, sự tin cậy thể hiện qua việc nhà cung cấp mẫu này thuận lợi và có thể tiếp cận được với nhiều
  có thực hiện những dịch vụ chính xác như những gì đối tượng tiềm năng sử dụng ví điện tử. Kết quả đã
  đã hứa, đảm bảo về thời gian, không xảy ra sai sót. thu về được 250 phiếu trả lời hợp lệ.
  Khi khách hàng gặp trở ngại trong quá trình sử dụng
  dịch vụ, nhà cung cấp tích cực giải quyết và xử lý vấn Doanh nghiệp có thể thường xuyên gửi mã
  đề đó; giảm giá cho các khách hàng trung thành, cho
  Thứ hai, sự phản hồi, đánh giá khả năng giải quyết các khách hàng thường xuyên chia sẻ thông tin
  vấn đề nhanh chóng, xử lý hiệu quả các sự cố, luôn hay đánh giá chất lượng dịch vụ, điều này sẽ
  góp phần gia tăng sự tương tác của khách hàng
  luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi gặp vấn đề
  và các dịch vụ trên ví điện tử, gián tiếp góp phần
  trong quá trình sử dụng dịch vụ và đáp ứng được các
  kết nối bền chặt hơn giữa khách hàng và doanh
  yêu cầu của khách hàng; nghiệp cung ứng dịch vụ ví điện tử.
  Thứ ba, sự đảm bảo, sự đảm bảo được khách hàng
  cảm nhận thông qua sự phục vụ chuyên nghiệp, kiến
  thức chuyên môn giỏi, phong thái lịch thiệp, khả năng Phần thống kê mô tả với mục đích xác định dữ
  giao tiếp tốt. Khách hàng tin tưởng vào sự an toàn, liệu đã thu thập được theo các thuộc tính: Giới tính,
  bảo đảm của dịch vụ được cung cấp, nhờ đó, khách độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập.
  hàng cảm thấy an tâm khi sử dụng dịch vụ; Đối với giới tính, có 39,2% số người tham gia khảo sát
  Thứ tư, sự đồng cảm được thể hiện khi nhà cung là nam, tương đương với 98 người và 60,8% số người
  cấp luôn luôn quan tâm, chăm sóc, đối xử chu đáo; tham gia khảo sát là nữ, tương đương với 152 người.
  Thứ năm, sự hữu hình, chính là biểu hiện bên ngoài Qua đó, có thể cho rằng phái nữ đang sử dụng ví điện
  của cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và và các tử nhiều hơn phái nam.
  tư liệu truyền thông. Kết của nghiên cứu các khoảng Theo độ tuổi, hơn một nửa tham gia khảo sát sử
  cách giữa cảm nhận khách hàng về chất lượng dịch dụng ví điện tử là 136 người có độ tuổi trung bình
  vụ mà khách hàng nhận được và kỳ vọng của khách từ 18 đến 25 tuổi. Có thể thấy những người thuộc
  hàng đối với chất lượng dịch vụ đó, cụ thể: độ tuổi này sẽ có nhu cầu sử dụng nhiều và dễ dàng
  Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm nhận – Giá trị kỳ vọng. tiếp cận ví điện tử hơn các độ tuổi khác. Theo trình
  Chất lượng dịch vụ quyết định đến sự hài lòng độ học vấn, phần lớn là những người có trình độ học
  của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng được vấn ở mức cao đẳng và đại học với 66,8%; kế tiếp
  hiểu là khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ví điện tử là mức học vấn sau đại học với 20%, 2 nhóm này
  tương đương hoặc tốt hơn với những gì khách hàng được đánh giá là có trình độ, khả năng tiếp xúc với
  mong đợi. Dựa trên mô hình SERVQUAL cùng với công nghệ tốt. Theo nghề nghiệp, nhóm người hay
  tham khảo các mô hình tương tự như đã đề cấp ở sử dụng ví điện tử, nhất là nhóm học sinh/sinh viên,

  54

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 7/2020

  BẢNG 1: HỆ SỐ TƯƠNG QUAN PEARSON TT, sự đảm bảo – DB, sự phản hồi
  HL DB HH PH TT CT – PH, sự cảm thông – CT, sự hữu
  HL Hệ số tương quan Pearson 1 .438** .431** .477** .521** .384** hình – HH, sự hài lòng – HL. Sử
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 dụng công cụ SPSS 20 được kết quả
  N 250 250 250 250 250 250 phương trình hồi quy chuẩn hóa
  Nguồn: Nghiên cứu tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu được thu thập như sau:
  HL = 0,348*CT + 0,333*DB +
  0,235*TT + 0,140*PH + 0,136*HH
  chiếm gần 1 nửa với 44,8% trong số những người
  tham gia khảo sát. Đây là nhóm đặc biệt quan tâm Kết quả hồi quy cho thấy, cả năm biến quan sát
  đến sử dụng dịch vụ ví điện tử. Theo mức thu nhập, đều có ý nghĩa đối với biến phụ thuộc HL và sắp
  nhóm người sử dụng ví điện tử có tỷ lệ khảo sát cao xếp theo mức độ giảm giảm dần từ trái sang phải.
  nhất chính là nhóm có thu nhập dưới 10 triệu với Để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, doanh
  44,8%; đứng thứ hai là nhóm có thu nhập từ 16-20 nghiệp cần đưa ra giải pháp để tác động tới từng
  triệu với tỷ lệ 23,2%. nhân tố.
  Trong phân tích định lượng, do các biến quan sát Về sự đảm bảo, nhà sản xuất nên tìm cách tăng
  hoàn toàn được xây dựng dựa trên mô hình nghiên cường an ninh mạng, bảo mật và an toàn thông tin
  cứu đề xuất nên cần phải tiến hành kiểm định độ thanh toán ví điện tử bằng cách cập nhập những
  tin cậy của các biến quan sát này nhằm để đánh giá thông tin về tình hình an ninh mạng trong nước
  được các nhân tố một cách hoàn chỉnh. Kiểm định cũng như quốc tế để có thể chuẩn bị tốt nhất những
  hệ số Cronbach’s Alpha cho 6 nhân tố ban đầu thu giải pháp xử lý rủi rõ trong những lỗ hổng bảo mật
  được kết quả các nhân tố đều có ý nghĩa thống kê, thông tin. Nhà cung cấp có thể phối hợp với Bộ
  đảm bảo độ tin cậy và phù hợp. Tiếp đó, các nhân Công an, Ủy ban phòng chống tội phạm công nghệ
  tố được kiểm định thanh đo bằng phân tích nhân cao để có thể xây dựng được mạng lưới, chương
  tố khám phá EFA, giúp cho thanh đo rút gọn thành trình an ninh đối với thanh toán bằng ví điện tử.
  các tập hợp nhiều biến quan sát có liên hệ với nhau Đồng thời, phối hợp với các công ty xây dựng phần
  thành một tập biến ít hơn để có ý nghĩa hơn nhưng mềm có thế mạnh về bảo mật để có thể kết hợp hài
  vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập hòa các yếu tố, cũng như có giải pháp bảo mật cao
  biến ban đầu. Kết quả kiểm định cho thấy, các biến nhất cho khách hàng.
  quan sát hội tụ vào 5 nhóm đúng như dự kiến và Đối với sự tin tưởng, ví điện tử cần liên kết với các
  không có biến quan sát nào có hệ số tải nhân tố

 4. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

  hình tổ chức và áp dụng phương pháp kinh doanh những trải nghiệm và nhận xét của khách hàng,
  thương mại điện tử để thúc đẩy, kích thích đầu tư vào doanh nghiệp có thể xác định được những dịch vụ
  thị trường thanh toán điện tử. mà khách hàng hay sử dụng. Doanh nghiệp có thể
  Về sự phản hồi, doanh nghiệp cần nâng cao chất thường xuyên gửi mã giảm giá cho các khách hàng
  lượng phản hồi tới từ cả 3 phía: Nhà cung cấp dịch trung thành, cho các khách hàng thường xuyên chia sẻ
  vụ ví điện tử, ngân hàng và các bên đối tác sử dụng thông tin hay đánh giá chất lượng dịch vụ, điều này
  dịch vụ trung gian. Từ phía nhà cung cấp dịch vụ ví sẽ góp phần gia tăng sự tương tác của khách hàng và
  điện tử, họ cần thường xuyên nâng cấp chất lượng các dịch vụ trên ví điện tử, gián tiếp góp phần kết nối
  phản hồi của đội ngũ nhân viên hỗ trợ một cách bền chặt hơn giữa khách hàng và doanh nghiệp cung
  chính xác và kịp thời; xây dựng hệ thống, quy trình ứng dịch vụ ví điện tử.
  lắng nghe, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và phản Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hình thức chiết khẩu,
  ứng nhanh để đáp ứng giải quyết các khúc mắc cũng giảm giá, xây dựng hệ thống tích điểm nhận quà.
  như sự cố xảy ra. Tăng cường chăm sóc khách hàng sau dịch vụ, lấy
  khách hàng làm trung tâm cho mọi hoạt động, chăm
  Ví điện tử là một dịch vụ điện tử, do vậy, nâng sóc chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng.
  cao tính hữu hình của ví điện tử sẽ cho khách
  hàng có cảm giác quen thuộc loại hình dịch vụ Tài liệu tham khảo:
  này. Doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức 1. Appota thống kê (2018), Appota ra mắt báo cáo thị trường ứng dụng điện
  quảng cáo thông qua phương tiện thông tin đại
  thoại di động tại Việt Nam nửa đầu năm 2018, https://news.appota.com/
  chúng, bên cạnh đó đẩy mạnh quảng cáo trên
  Internet, các trang mạng xã hội. vi/appota-ra-mat-bao-cao-thi-truong-ung-dung-di-dong-vietnam-nua-
  dau-2018/;
  2. Parasuraman, A Parsu & Zeithaml, Valarie & Berry, Leonard. (1988).
  Về phía các ngân hàng, phía nhà cung cấp dịch vụ SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of
  cần nắm bắt thông tin kịp thời các chính sách mới để service quality, Journal of Retailing, 12-40;
  không bỏ lỡ cơ hội cũng như thông tin tới được khách 3. Pwc (2019), thống kê toàn cầu năm 2019: It’s time for a consumer-centred
  hàng nhanh chóng. Mở rộng các ngân hàng đối tác với metric: introducing ‘return on experience, truy cập ngày 13/3/2020 tại
  các chính sách ưu đãi thích hợp. https://www.pwc.com /gx/en/consumer-markets/consumer-insights-
  Về phía các đối tác sử dụng dịch vụ trung gian, nhà survey/2019/report.pdf;
  cung cấp dịch vụ ví điện tử cần có chính sách thích hợp 4. Dabholkar, Pratibha A., C. David Shepherd, and Dayle I. Thorpe (2000), “A
  nhằm duy trì và mở rộng mối quan hệ với các bên đối Comprehensive Framework for Service Quality: An Investigation of Critical
  tác, đảm bảo dịch vụ luôn được thông suốt. Conceptual and Measurement Issues through a Longitudinal Study”, Journal
  Về sự hữu hình, ví điện tử là một dịch vụ điện of Retailing 76.2,13973;
  tử, do vậy, nâng cao tính hữu hình của ví điện tử sẽ 5. Parasuraman, A Parsu & Zeithaml, Valarie & Berry, Leonard. (1985). A
  cho khách hàng có cảm giác quen thuộc loại hình dịch Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research
  vụ này. Doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức (SERVQUAL). The Journal of Marketing. 49. 41-50. 10.2307/1251430;
  quảng cáo thông qua phương tiện thông tin đại chúng. 6. Parasuraman, A Parsu & Zeithaml, Valarie & Berry, Leonard. (1988),
  Bên cạnh đó đẩy mạnh quảng cáo trên Internet, các SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of
  trang mạng xã hội. service quality, Journal of Retailing, 12-40;
  Ngoài ra, doanh nghiệp cũng luôn luôn phải cập 7. Pwc (2019), thống kê toàn cầu năm 2019: It’s time for a consumer-centred
  nhật các xu hướng mới, để xây dựng giao diện phù metric: introducing ‘return on experience, https://www.pwc.com /gx/en/
  hợp với các tính năng hiện đại, phù hợp với các thiết consumer-markets/consumer-insights-survey/2019/report.pdf;
  bị di động thế hệ mới. 8. Wisniewski, M. ; Donnelly, M., Measuring service quality in the public sector:
  Cuối cùng, nhân tố sự cảm thông – nhân tố có the potential for SERVQUAL. In: Total Quality Management and Business
  ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của khách Excellence. 1996 ; Vol. 7, No. 4. pp. 357-365;
  hàng, có tác động tới sự hài lòng của khách hàng 9. Zeithaml, V.A. and Bitner, M.J. (2000), Services Marketing: Integrating
  khi sử dụng ví điện tử thông qua nhiều yếu tố: tính Customer Focus across the Firm. 2nd Edition, McGraw-Hill, Boston.
  chăm sóc, tính thấu hiểu, sự quan tâm, sự giúp đỡ.
  Thông tin tác giả:
  Trong đó, yếu tố chăm sóc và thấu hiểu có tác động
  Đặng Ngọc Biên – Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  mạnh mẽ nhất.
  Email: dangngocbien@gmail.com
  Để nâng cao chất lượng của sự cảm thông, qua

  56

Download tài liệu Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử File Word, PDF về máy